Kapcsolat

Dr. Sipos Pál

Magyar Kémikusok Egyesülete Csongrád Megyei Csoport

SZTE Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék

6720 Szeged Dóm tér 7.

Telefon: +36 62/ 544 054

Fax: +36 62/ 544 340

E-mail: mkecsmcs@iif.u-szeged.hu

Tisztelt olvasó, kedves kollégánk!

Engedje meg, hogy a Magyar Kémikusok Egyesülete Csongrád Megyei Csoportja újjáalakult vezetősége nevében köszöntsem és rövid tájékoztatást nyújtsak arról a szakmai tevékenységről, amit csoportunk a kémiával foglalkozó szakemberek érdekében folytat.
Tevékenységünk főbb elemei:
ORSZÁGOS RÉSZVÉTELŰ SZAKMAI RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSE
Kémiai Előadói Napok című konferenciánkat a fiatal kutatók, ipari szakemberek számára rendezzük meg minden év őszén. A rendezvény évenkénti váltásban a kémiai tudomány és alkalmazásainak más és más területeivel (pl. analitikai kémia, kémiai/biokémiai technológiák, környezetvédelmi eljárások, gyógyszerkémia, stb.) foglalkozik. A rendezvényen rendszerint mintegy ötven előadás hangzik el, az előadások anyagából egy 150-200 oldalas, több, mint száz példányban megjelenő szakmai kiadvány készül. Ez a rendezvényünk már több, mint 30 éve minden évben megrendezésre kerül.
Kromatográfiás Továbbképző Tanfolyam nevű rendezvényünk a kromatográfiás analitikai módszereket alkalmazó és azok iránt érdeklődő kollégák számára nyújt továbbképzési lehetőséget és egyben fórumot a tapasztalatcseréhez. A minden év januárjában megrendezett, háromnapos programot jelentő tanfolyam keretében rendszerint tizenöt, mintegy egyórás szakmai előadás hangzik el. A rendezvényhez kromatográfiás műszerekkel, vegyszerekkel foglalkozó szakmai kiállítás is kapcsolódik. Ez a rendezvényünk már több, mint 40 éve minden évben megrendezésre kerül.
SZAKMAI ELŐADÁSOK SZERVEZÉSE KÜLFÖLDI ÉS HAZAI ELŐADÓK MEGHÍVÁSÁVAL
Havi rendszerességgel neves hazai és külföldi előadót kérünk fel kémiai tárgyú tudományos témákkal, szakmai kérdésekkel foglalkozó előadások megtartására.
A KÉMIA OKTATÁST ÉS KUTATÁST SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK
Rendszeresen hirdetünk meg iskolai pályázatokat, versenyfeladatokat a kémia népszerűsítése érdekében. Terveink szerint csoportunk tagjai részt vesznek a megyénkben zajló iskolai rendezvényeken a kémia irányú továbbtanulás és a környezetvédelem népszerűsítése érdekében.
Olyan információs rendszer felállítását tervezzük, amely a megyében folyó kémiai kutatások, hozzáférhető műszerek és felső-oktatási programok adatait tartalmazza. Ezzel kívánjuk elősegíteni az egyetemi és ipari kutatások, fejlesztések közeledését és az hasonló érdeklődésű szakemberek egymásra találását.
Rendezvényeink megszervezése és lebonyolítása jelentős költségekkel jár, amelyek előteremtése során a helyi illetve hazai vegyipari vállalatok támogatására számítunk. A szponzori szándék bármely formában történő jelzését örömmel vesszük és köszönjük.

Köszönjük, hogy figyelmével megtisztelt és számítunk rá, hogy az önt érdeklő rendezvényeinket látogatja!

Dr. Sipos Pál
egyetemi tanár
az MKE Csongrád Megyei Csoport elnöke