Neveléstudományi Intézet

Publikációk

Habók Anita


TANULMÁNY/CIKK

 • Doró Katalin és Habók Anita (2013): Language learning strategies in elementary school: The effect of age and gender in an EFL context. Journal of Linguistics and Language Teaching. 4. 2. sz. 25-37.
 • Habók Anita (2013): Learning to learn in Years 1 and 2 of Hungarian primary schools. Education 3-13: International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education. published online, DOI:10.1080/03004279.2013.783875
 • Habók Anita (2012): Evaluating a Concept Mapping Training Programme by 10 and 13 year-old students. International Electronic Journal of Elementary Education, 4. 3. sz. 459-472.
 • Habók Anita (2011): A tanulás tanulásának vizsgálata általános iskolások körében. Magyar Pedagógia. 111. 3. sz. 207-224.
 • Habók Anita (2010): Német reformok - Problémák és megoldások. Új Pedagógiai Szemle. 1-2. sz. 197-207.
 • Habók Anita (2010): Tanulási stílusok az iskolában. Fejlesztő Pedagógia. 1. sz. 37-42.
 • Habók Anita (2010): Fogalmi térkép használata környezetismeret- és biológiaórán. A Biológia Tanítása. 20-28.
 • Habók Anita (2009): Egy térképező technika hatásának vizsgálata általános iskolában. Iskolakultúra. 11. sz. 77-88.
 • Habók Anita (2008): Fogalmi térképek. Magyar Pszichológiai Szemle. 3. sz. 519-546.
 • Habók Anita (2008): Mit dem Lernen lernen auf dem Weg der Entwicklung. Unterricht und Kultur. Heft 1. 74-87.
 • Habók Anita (2007): Tanulás és memorizálás. Új Pedagógiai Szemle. szeptember. 73-81.
 • Habók Anita és Szuchy Róbert (2007): A szakképzés helyzete az Európai Unióban. Új Pedagógiai Szemle. Február. 55-63.
 • Habók Anita (2007): Meaningful learning through construction of concept maps. Acta Technica Napocensis. 7. 1-2. sz.
 • Habók Anita (2007): Friedrich Fröbel romantikus gyermekképe. Neveléstörténet. 4. 1-2. sz. 245-255.
 • Habók Anita (2006): Szövegértés az iskolában. Fejlesztő Pedagógia. 17. 3-4. sz. 112-117.
 • Habók Anita (2006): Auswendig lernen. Ein Thema für die Grundschule? Sache- Wort-Zahl. 34. April. Heft 77. 56-59.
 • B. Németh Mária és Habók Anita (2006): A 13 és 17 éves tanulók viszonya a tanuláshoz. Magyar Pedagógia. 2. sz. 83-105.
 • Habók Anita (2006): Mathematik in Ungarn. Sache- Wort-Zahl. 34. Januar. Heft 75. 51-54.
 • Habók Anita (2005): Korai nyelvtanulás. Fejlesztő Pedagógia. 16. 2-3. sz. 71-73.
 • Habók Anita (2004): A szociális készségek fejlesztése az idegen nyelvi órákon. Módszertani Közlemények. 5. sz. 215-218.
 • Habók Anita (2004): A tanulás tanulása az értelemgazdag tanulás elsajátítása érdekében. Magyar Pedagógia. 104. 4. sz. 443-470.
 • Habók Anita (2004): A szociális kompetencia fejlődése és fejlesztése nyelvórán. Fejlesztő Pedagógia. 3. sz. 48-50.
 • Habók Anita (2004): A magyar nyelv tanítása a népiskolákban a múlt század húszas évei elején. Budapesti Nevelő. 1-4. sz. 170-177.

KÖNYVFEJEZET

 • Habók Anita (2013): Assessing some components of learning to learn. In: L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres (szerk.): 6th International Conference of Education, Research and Innovation. Conference Proceedings. (ISBN:978-84-616-3847-5) Sevilla: International Association of Technology, Education and Development (IATED). 5890-5899.
 • Habók Anita (2013): A fogalmi térképek alkalmazásának lehetőségei kollaboratív tanulási környezetben. In: Molnár Gyöngyvér és Korom Erzsébet (szerk.): Az iskolai sikerességet befolyásoló kognitív és affektív tényezők értékelése. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt. Budapest. 65-83.
 • Habók Anita (2011): A tanulás tanulása és mérésének lehetőségei. In: Csapó Benő és Zsolnai Anikó (szerk.): Kognitív és affektív fejlődési folyamatok diagnosztikus értékelésének lehetőségei az iskola kezdő szakaszában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 225-251.

NEMZETKÖZI KONFERENCIA

 • Habók Anita és Doró Katalin (2014): Relationship between the English as a foreign language strategy use of elementary school students and their general learning characteristics. EARLI SIG 1 Conference. Professional Development in Assessment. Madrid, 27-29 August, 2014. 40-41.
 • Habók Anita (2014): Teachers’ evaluation in classroom practice. EARLI SIG 1 Conference. Professional Development in Assessment. Madrid, 27-29 August, 2014. 60-61.
 • Habók Anita (2013): Assessing some components of learning to learn. In: L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres (szerk.): 6th International Conference of Education, Research and Innovation. Conference Abstracts. (ISBN: 978-84-616-3849-9) Konferencia helye, ideje: Sevilla, Spanyolország, 2013.11.18-2013.11.20. Sevilla: International Association of Technology, Education and Development (IATED). Nr. 651.
 • Habók Anita (2013): Assessment of learning to learn in early school years. 15th Biennial Conference EARLI 2013. Responsible Teaching and Sustainable Learning. 27-31 August. 2013. Munich, Germany, EARLI, Technische Universität München, TUM School of Education. 236-237.
 • Habók Anita (2013): Students’ ratings about themselves and the school in the 5-6th grades. In: Józsa Krisztián and Fejes József Balázs (Eds.): 11TH Conference on Educational Assessment Program–Abstracts. University of Szeged, Szeged. 11TH Conference on Educational Assessment (CEA2013). Szeged
 • Habók Anita (2012): A pilot study about students’ conceptual and text comprehension in education. Creativity and Innovation in Higher Education. Earli SIG Higher Education Conference in Tallinn, Estonia. August 14-17, 2012. 33-34.
 • Habók Anita (2011): The effects of applying of concept mapping on students' achievement. In: Hegedűs O. és Psenakova I. (szerk.): Science for education - Education for science. Constantine The Philosopher University in Nitra Faculty of Central European Studies. Polymedia: Nitra. Nitra, 2011. október 20-21. 151-155.
 • Habók Anita (2009): Learning with concept maps by 13-year-old students. 13th Biennial Conference of the European Association for Research on Learning and Instruction. (EARLI). Amsterdam, August 25 - 29, 2009
 • Ema Adam és Habók Anita (2008): Assessing learning techniques of Hungarian and Romanian mother tongue students. In: Granesdu, M. és Ioani, M. (szerk.): Diversitate Culturala si Multilingvism. Cluj-Napoca. 2008. szeptember 25-27. 11-18.
 • Habók Anita (2008): Concept mapping training program in the secondary school. EARLI SIG 18, 2008 Conference - Educational Effectiveness: Theoretical and Methodological Challenges for Research. Frankfurt, August 28 - 30, 2008. 29-30.
 • Habók Anita (2008): The construction of concept maps by 10 and 13 year-old students. 3th Conference on Concept Mapping. Tallinn-Helsinki, September 25 - 28, 2008. Megjelent In: Canas, A. J., Novak, J. N., Reiska, P. és Ahlberg, M. K. (szerk.): Concept Mapping- -Connecting Educators. Process of the 3rd International Conference on Concept Mapping. 3. 234-237.
 • Habók Anita (2007): Concept mapping for meaningful learning. Individual Thematic Poster, EARLI. 12th Biennial Conference of the European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI). Budapest, August 28 - September 1, 2007. 648.

HAZAI KONFERENCIA

 • Habók Anita (2014): A tanítási módszerek alkalmazása a gyakorlatban. XII. Pedagógiai Értékelési Konferencia. A konferencia helye: Szeged. A konferencia időpontja: 2014. má Habók Anita (2013): Nemek közötti különbségek a tanulás tanulása vizsgálatának egyes területein. XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2013. november 7-9.
 • Habók Anita és Doró Katalin (2013): A nyelvtanulási stratégiák vizsgálata és az alkalmazásukat meghatározó tényezők. In: Józsa Krisztián és Fejes József Balázs (szerk.): PÉK 2013 - XI. Pedagógiai Értékelési Konferencia: Program - Előadás-összefoglalók. Szegedi Tudományegyetem, Szeged. XI. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2013. április 11-13. 115.
 • Habók Anita (2012): A tanulás tanulásának vizsgálati lehetőségei az általános iskola kezdő évfolyamain. In: Benedek András, Tóth Péter és Vedovatti Anildo (szerk.): A munka és nevelés világa a tudományban. Program és összefoglalók. XII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2012. november 8-10. 269.
 • Habók Anita és Doró Katalin (2012): A nyelvtanulási stratégiák általános iskolai vizsgálata. In: Benedek András, Tóth Péter és Vedovatti Anildo (szerk.): A munka és nevelés világa a tudományban. Program és összefoglalók. XII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2012. november 8-10. 268.
 • Habók Anita és Kupiainen, Sirkku (2012): A tanulás tanulásának vizsgálata finn és magyar tanulók körében. In: Benedek András, Tóth Péter és Vedovatti Anildo (szerk.): A munka és nevelés világa a tudományban. Program és összefoglalók. XII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2012. november 8-10. 270.
 • Habók Anita (2011): Tanulási jellemzők vizsgálata 3. és 6. évfolyamos tanulók körében. In: Hegedűs Judit, Kempf Katalin és Németh András (szerk.): Közoktatás, pedagógusképzés, neveléstudomány – a múlt értékei és a jövő kihívásai. Program és összefoglalók. XI. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2011. november 3-5. 103.
 • Habók Anita (2011): Tanulás tanulása affektív területének mérése 3. és 6. évfolyamon. In: Vidákovich Tibor és Habók Anita (szerk.): Program, Tartalmi összefoglalók. XI. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szegedi Tudományegyetem. Szeged, 2009. április 29-30. Program, Előadás-összefoglalók. 31.
 • Habók Anita (2010): A tanulás tanulásának keretei. In: Csíkos Csaba és Kinyó László (szerk.): Új törekvések és lehetőségek a 21. századi neveléstudományokban. Program és összefoglalók. X. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2010. november 4-6. 156.
 • Habók Anita (2010): Tanulási szokások egy fogalmi térképes fejlesztő program után. In: Molnár Éva és Kasik László (szerk.): Program, Tartalmi összefoglalók. VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2010. április 16-17. Program – Tartalmi összefoglalók. 146.
 • Habók Anita (2009): A tanulási stratégiák használata egy fogalmi térképes program után. Molnár Gyöngyvér és Kinyó László (szerk.): Program, Tartalmi összefoglalók. VII. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2009. április 24-25. 61.
 • Habók Anita (2009): Fogalmi térképek alkalmazása természettudományos tantárgyakban. Molnár Gyöngyvér és Kinyó László (szerk.): Program, Tartalmi összefoglalók. VII. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2009. április 24-25. 47.
 • Habók Anita (2008): Fogalmi térképek használata 4. és 7. évfolyamon. In: Perjés István és Ollé János (szerk.): Hatékony tudomány, pedagógiai kultúra, sikeres iskola. Program és összefoglalók. VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2008. november 13-15. 146.
 • Bartal Péter és Habók Anita (2007): Az időskorúak és az IKT. 13. Multimédia az oktatásban konferencia. Budapest, 2007. augusztus 23-24. Budapesti Műszaki Főiskola. Konferenciakiadvány: 71-77. [LINK]
 • Bartal Péter és Habók Anita (2007): Számítógépes ismeretek az élethosszig tartó tanulás utolsó harmadában. In: Vidákovich Tibor és Molnár Éva (szerk.): Változó tanulási környezetek, változó pedagógusszerepek. Program és összefoglalók. VII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2007. október 25-27. 180.
 • Habók Anita (2007): A fogalmi térképek szerepe a tanulásban. In: Mankovits Tamás, Molnár Sándor Károly és Németh Sarolta (szerk.): Tavaszi Szél Konferenciakiadvány 2007. Tavaszi Szél 2007 Konferencia. Budapest, 2007. május 17-20. Konferenciakiadvány. 73-76.
 • Habók Anita (2007): A fogalmi térképezés technikájának elsajátítása általános iskolában. In: Vidákovich Tibor és Molnár Éva (szerk.): Változó tanulási környezetek, változó pedagógusszerepek. Program és összefoglalók. VII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2007. október 25-27. 250.
 • Habók Anita (2007): A memorizálás és a fogalmi térképek kapcsolatának vizsgálata. In: Buda András és Kiss Endre (szerk.): Interdiszciplináris pedagógia és az eredményesség akadályai. V. Kiss Árpád emlékkonferencia. Debrecen, 2007. szeptember 28-29. 38.
 • Habók Anita (2007): Fogalmi térképek alkalmazása a magyar nyelvtan tanulásában 4. és 7. évfolyamon. In: Korom Erzsébet (szerk.): Program, Tartalmi összefoglalók. V. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2007. április 12-14. Program – Tartalmi összefoglalók. 87.
 • Habók Anita (2006): A magyar tanulók tanulási szokásai. In: Keller Magdolna és Simándi Szilvia (szerk.): Tanul a társadalom. Program, Tartalmi Összefoglalók. VI. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2006. október 26-28. 237.
 • Habók Anita (2006): A tanulási képességek egyes komponensei az élethosszig tartó tanulásban. Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, Európai Unió – Tudásalapú társadalom – Foglalkoztatás – Oktatás. Debrecen, 2006. október 20. In: Competitio. VI. évf. 2. sz. 182.
 • Habók Anita (2006): Az értelemgazdag tanulás lehetőségei a projekt keretein belül. IX. Országos Projektpedagógiai Konferencia. Kecskemét, 2006. február 2-4. In: Hegedűs Gábor és Poór Zoltán (szerk., 2007): Projektpedagógia – Projektmódszer VIII.-IX., Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar: Kecskemét.9-15.
 • Habók Anita (2006): Értelemgazdag tanulás a hazai iskolákban. In: Józsa Krisztián (szerk.): Program, Tartalmi összefoglalók. IV. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2006. április 20-22. 133.
 • Habók Anita (2006): Értelemgazdag tanulás és memorizálás a mai oktatási gyakorlatban. Tavaszi Szél 2006 Konferencia. Kaposvár, 2006. május 4-7. Konferenciakiadvány. 149-152.
 • Habók Anita (2005): A projektmódszer által kínált lehetőségek a tanulás képességeinek fejlesztésére. VIII. Országos Projektpedagógiai Konferencia. Kecskemét, 2005. március 17-19. In: Lesku Katalin (szerk., 2006): Projektpedagógia – Projektmódszer VI., Kecskemét, 2006. 108-111.

RECENZIÓ

 • Habók Anita (2012): Kollaboratív tanulás és fogalmi térképezés. Iskolakultúra. 9. sz. 91-93.
 • Habók Anita (2006): Inkluzív pedagógia. Iskolakultúra. 5. sz. 136-138.
 • Habók Anita (2006): Motiváció, tanulás és tanítás. Iskolakultúra. 2. sz. 137-140.
 • Habók Anita (2004): Bruner az oktatásról, kultúráról és az oktatás kultúrájáról. Educatio. Nyár. 324-327.

KÖNYVSZERKESZTÉS

 • Vidákovich Tibor és Habók Anita (2011): XI. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szegedi Tudományegyetem. Szeged, 2009. április 29-30. Program, Előadás-összefoglalók. 1-85.