Neveléstudományi Intézet


Kurzusok

Habók Anita


[ ENGLISH PAGES ]

Rendszeresen tartott kurzusok

 • A hatékony nevelés-oktatás feltételei gyakorlat (MA)
 • A közoktatás három különböző szintjéhez tartozó gyakorlat (BA)
 • Az oktatás módszerei és stratégiái (BA)
 • Az oktatás szervezeti keretei, stratégiái, módszerei előadás (MA)
 • Az oktatási módszerek elmélete és gyakorlata (BA)
 • Oktatásmódszertan előadás (BA)
 • Oktatásmódszertan gyakorlat (BA)
 • Oktatásszervezés (BA)
 • Pedagógiai megfigyelések gyakorlat (MA)
 • Sajátos nevelési igényű tanulók a közoktatásban (MA)
 • Szakdolgozati szeminárium
 • Tanítási, tanulási stratégiák szabadon választható előadás (BA)
 • Tevékenység-központú pedagógiák szabadon választható kurzus (MA)

Korábban tartott kurzusok

 • A fejlesztő munka tervezése az iskolai gyakorlatban szakos szabadon választható kurzus (MA)
 • A neveléstudományok intézményrendszere szakos szabadon választható kurzus (MA)
 • Az ismeretek és képességek szerepe a tanulásban speciálkollégium (osztatlan képzés)
 • Az oktatás módszerei és stratégiái speciálkollégium (osztatlan képzés)
 • Az oktatás módszerei és stratégiái szeminárium (osztatlan képzés)
 • Bevezetés az oktatás informatikai hálózatának használatába gyakorlat (BA)
 • Értelmes tanulás speciálkollégium (osztatlan képzés)
 • Intézménylátogatás – Hátrányos helyzetű tanulók az oktatásban szakos szabadon választható kurzus (BA)
 • Képességfejlesztés speciálkollégium (osztatlan képzés)
 • Készség- és képességfejlesztés szeminárium (MA)
 • Oktatáselmélet előadás (osztatlan képzés)
 • Oktatáselmélet szeminárium (osztatlan képzés)
 • Oktatásszervezés és az oktatási módszerek alkalmazása alsó tagozatban gyakorlat/szakos szabadon választható kurzus (BA)
 • Pedagógiai gyakorlat (osztatlan képzés)
 • Tanulási technikák gyakorlat szakos szabadon választható kurzus (BA)