Neveléstudományi Intézet

Szakmai önéletrajz

Habók Anita


MUNKAHELY, BEOSZTÁSOK

 • 2012- : Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Neveléstudományi Intézet, (6722 Szeged, Petőfi S. sgt. 30–34.) egyetemi adjunktus
 • 2007-2012: Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Neveléstudományi Intézet, (6722 Szeged, Petőfi S. sgt. 30–34.) egyetemi tanársegéd

EGYÉB TEVÉKENYSÉG

 • 2007-2013: Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola, óraadó

TANULMÁNYOK

 • 2009 PhD-védés. A dolgozat címe: A fogalmi térképek alkalmazása az értelemgazdag tanulás elősegítésére
 • 2007 Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola, Oktatáselmélet program
  SZTE JGYPK, magyar nyelv és irodalom szakos tanári főiskolai oklevél
  Beszédpercepciós diagnosztika és terápia, akkreditált pedagógus-továbbképzési program
 • 2004 SZTE BTK, pedagógia szakos bölcsész és tanári egyetemi oklevél
 • 2002 SZTE BTK, német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanári egyetemi oklevél
  SZTE JGYTFK, közoktatási vezető szakirányú továbbképzés keretében pedagógus-szakvizsga
 • 2000 SZTE JGYTFK, pedagógia-német szakos tanári oklevél
 • 1995 Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola, pedagógia tagozat, érettségi vizsga

NYELVTUDÁS

 • Angol nyelv középfokú C típusú nyelvvizsga (2004: TELC)
 • Német nyelv felső fokú nyelvvizsga (2000: Großes Deutsches Sprachdiplom, 1998: Zentrale Mittelstufenprüfung, állami nyelvvizsga)

ÖSZTÖNDÍJAK, TUDOMÁNYOS DÍJAK

 • 2004-2007: PhD ösztöndíj SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola Oktatáselmélet program
 • 2008-2009: Deák Ferenc Ösztöndíj
 • A Doktoranduszok Országos Szövetsége 2007. évi Publikációs Pályázatán
  Társadalomtudományok kategóriában 2. helyet ért el a következő tanulmány: B. Németh Mária és Habók Anita (2006): A 13 és 17 éves tanulók viszonya a tanuláshoz. Magyar Pedagógia. 2. sz. 83-105.

PROGRAMIRÁNYÍTÁS

 • Szegedi Tudományegyetem, Oktatáselméleti Kutatócsoport: Hátrányos helyzetű tanulók értékelése és differenciált fejlesztése. HEFOP-2004-3.1.1 központi programjában a Fogalmi térképek a tanulásban című program felelőse volt.
 • Szegedi Tudományegyetem, Oktatáselméleti Kutatócsoport: Diagnosztikus mérések fejlesztése. TÁMOP 3.1.9-08/1-2009-0001. A Kognitív és affektív készségek és képességek diagnosztikus mérési lehetőségeinek feltárása és beazonosítása projektben a Tanulás tanulása téma felelőse volt.

OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG


  Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézetben oktatóként tartott kurzusok:

  2007/2008. tanév 1. félév –:
 • BA pedagógia alapszakon: A közoktatás három különböző szintjéhez tartozó gyakorlat, Az oktatás módszerei és stratégiái előadás, Bevezetés az oktatás informatikai hálózatának használatába gyakorlat, Intézménylátogatás – Hátrányos helyzetű tanulók az oktatásban gyakorlat, Oktatási stratégiák gyakorlati alkalmazása gyakorlat, Oktatásmódszertan előadás, Oktatásmódszertan gyakorlat, Oktatásszervezés gyakorlat, Tanítási tanulási stratégiák előadás, Tanulási technikák gyakorlat, Tevékenység-központú pedagógiák gyakorlat
 • BA/BSc tanári előkészítő modulban: Pedagógiai megfigyelések gyakorlat
 • MA neveléstudományi mesterszakon: A neveléstudományok intézményrendszere gyakorlat
 • MA tanári pedagógiai-pszichológiai modulban: A fejlesztő munka tervezése az iskolai gyakorlatban gyakorlat (MA), A hatékony nevelés-oktatás feltételei gyakorlat (MA), Az oktatás szervezeti keretei, stratégiái és módszerei előadás (MA), Készség- és képességfejlesztés szeminárium (MA), Tevékenység-központú pedagógiák gyakorlat (MA), Az oktatás módszerei és stratégiái szeminárium (osztatlan képzés), Oktatáselmélet előadás (osztatlan képzés), Oktatáselmélet szeminárium (osztatlan képzés), Pedagógiai gyakorlat (osztatlan képzés), Tanítási, tanulási stratégiák előadás (osztatlan képzés), Tevékenység-központú pedagógiák speciálkollégium (osztatlan képzés)

 • Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézetben óraadó oktatóként tartott kurzusok:

  2004/2005. tanév. 2. félév – 2006/2007. tanév 2. félév:
 • Tanárszakon: Oktatáselmélet szeminárium (osztatlan képzés), Az ismeretek és képességek szerepe a tanulásban speciálkollégium (osztatlan képzés), Képességfejlesztés speciálkollégium (osztatlan képzés), Értelmes tanulás speciálkollégium (osztatlan képzés)