Számítógépes fizika (F620E és FMN320E)

2009/2010 tanév II. félév

 

 

A félév tematikája és követelményei

 

Tételsor.

 

A kurzus célja fizikai problémák megoldására használható számítógépes, numerikus módszerek megismerése és használatuk elsajátítása. A fő hangsúly a közönséges differenciálegyenlet-rendszerek megoldásán, ill. az ehhez szükséges alapismeretek megszerzésén lesz.

A kurzusnak szigorúan vett előfeltétele nincs, de hasznos az angol nyelvtudás valamint a számítógépes és programozási (C nyelv) alapismeret.

 

 

Órai anyagok (óravázlatok, programkódok, stb.):

 

1. óra

2. óra

3. óra

4. óra

5. óra

6. óra

7. óra

8. óra

9. óra

10. óra

11. óra

12. óra

 

Ajánlott irodalom: