People


Törzstagok


Elnök


Dr. Sipos Pál, egyetemi tanár
SZTE TTIK Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék
E-mail: sipos@chem.u-szeged.hu
Telefonszám: +3662 54-4338

Titkár


Dr. Szilágyi István , egyetemi adjunktus
SZTE TTIK Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék
E-mail: szistvan@chem.u-szeged.hu
Telefonszám: +3662 343-255

Vezetőség

Ádám Anna Adél , PhD hallgató
SZTE TTIK Szerves Kémia Tanszék
E-mail: adeladam@chem.u-szeged.hu
Telefonszám: +3662 54-4304
Dr. Berkecz Róbert , egyetemi adjunktus
SZTE, GYTK, Gyógyszeranalitikai Intézet
E-mail: berkecz.robert@pharm.u-szeged.hu
Telefonszám: +3662 54-5804
Dr. Endrődi Balázs , egyetemi adjunktus
SZTE TTIK Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék
E-mail: endrodi@chem.u-szeged.hu
Telefonszám: +3662 54-4667
Dr. Ilisz István , egyetemi docens
SZTE, GYTK, Gyógyszeranalitikai Intézet
E-mail: ilisz@pharm.u-szeged.hu
Telefonszám: +3662 54-5805
Dr. Janáky Csaba , egyetemi adjunktus
SZTE TTIK Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék
E-mail: janaky@chem.u-szeged.hu
Telefonszám: +3662 54-6760
Dr. Kovács Lajos , tudományos főmunkatárs
SZTE ÁOK Orvosi Vegytani Intézet
E-mail: kovacs@ovrisc.mdche.u-szeged.hu
Telefonszám: +3662 54-5145
Kocsis Marianna , PhD hallgató
SZTE TTIK Szerves Kémia Tanszék
E-mail: @chem.u-szeged.hu
Telefonszám: +3662 54-4304
Németh Veronika , címzetes mestertanár
SZTE TTIK Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék
E-mail: nemethv@chem.u-szeged.hu
Telefonszám: +3662 54-4115
Varga Tibor , laboratórium vezető, igazságügyi vegyészszakértő, tanácsos
Nemzeti Szakértői és Kutató Központ, Kábítószervizsgáló Szakértői Intézet, Regionális Kábítószer-vizsgáló Laboratórium Szeged
E-mail: varga.tibor@nszkk.gov.hu
Telefonszám: +3662 562-400/1483
Ziegenheim Szilveszter , PhD hallgató
SZTE TTIK Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék
E-mail: ziegenheim@chem.u-szeged.hu
Telefonszám: +3662 54-3745

Állandó meghívott(ak)

Dr. Fülöp Ferenc, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja
SZTE ÁOK Gyógyszerkémiai Intézet
E-mail: fulop@pharma.szote.u-szeged.hu
Telefonszám: +3662 54-5564
Dr. Hannus István, professor emeritus
SZTE TTIK Alkalmazott és Környezeti Kémia Tanszék
E-mail: Hannus@chem.u-szeged.hu
Telefonszám: +3662 54-4626