Neveléstudományi Intézet

SZTE BTK Pedagógiai Diákkör


A DIÁKKÖR CÉLJA

A diákkör célja, hogy a pedagógia területén kutatásokat folytatni kívánó nappali tagozatos hallgatókat összefogja, és lehetőséget biztosítson számukra a választott témában való elmélyülésre. Maga a diákkör a hallgatói önképzés színtere, ahol minden diáknak - tanári segítséggel, folyamatos szakmai kontroll mellett - alkalma nyílik az önálló kutatómunkára, eredményei közzétételére és megvitatására.

OTDK

Az Országos Tudományos Diákköri Konferenciák kétévenként kerülnek megrendezésre, mindig az ország más-más egyetemén vagy főiskoláján. A konferenciákon való részvétel feltétele olyan diáktudományos tevékenységet dokumentáló pályamunka elkészítése, melyet a graduális képzési idő alatt szerzője egy helyi forduló keretében szakmai bizottság előtt bemutatott és a szakmai zsűri a dolgozatra az országos konferenciára javasolt minősítést adta. Az SZTE Pedagógiai Diákkör újjáélesztésének burkolt célja, hogy a tehetséges, a diploma megszerzése után PhD képzésre jelentkező hallgatókkal időben elkezdhessenek dolgozni az oktatók.

A TDK DOLGOZAT MEGíRÁSÁNAK SZOKÁSOS MENETE

Egy TDK-dolgozat megírásának a szokásos menete: Ha van olyan téma, ami különösen érdekel, akkor keresd meg a témában járatos oktatót (ebben szívesen segítek). Ha sikerült megtalálnod a megfelelő témavezetőt, akkor tőle kérhetsz mind szakirodalmat, mind gondolkodásra szánt problémát.A témák és a vizsgálati módszerek szabadon választhatóak, nincs semmiféle kötött előírás azon felül, hogy a hallgató munkája mutasson túl a graduális képzésben oktatott tananyagon. (A leadott szakdolgozat nem lehet azonos a TDK dolgozattal!) A hallgató olyan témát választhat, amelyhez jobban ért, mint a többiek, amely különösen érdekli, amivel később is foglalkozni szeretne. Lehet elméleti tanulmány is (kevésbé preferált), viszont ebben az esetben nagyobb terjedelmű és több irodalomra vonatkozó műnek kell lennie, mint az empirikus munkáknál.

A BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐK

A TDK dolgozatok benyújtási határideje általában minden év október vége, de igény szerint helyi fordulót (minden második évben, amikor nincs országos forduló) a második félévben is szervezünk, ez esetben a benyújtás határideje március vége. A pontos időpontokról a faliújságról tájékozódj!

A HELYI FORDULÓ MENETE

A helyi TDK-konferenciára általában november végén kerül sor, az Országos Diákköri Konferencia pedig a tavasz folyamán kerül megrendezésre. A dolgozat benyújtása után a TDK-felelős felkéri a dolgozatok bírálóját a dolgozatok értékelésére. A bírálatot a hallgató megkapja, és annak észrevételeit hasznosíthatja előadásában, ugyanis a dolgozat eredményeit a helyi fordulón szóban is be kell mutatni. Az előadások 15 percesek - PowerPoint bemutató -, az időtartamra nagyon kell figyelni! Az előadást érdemes előre begyakorolni, különben biztosan nem sikerül betartani az időkeretet. A dolgozatok és az előadások elbírálása után a hallgatók munkáját egy zsűri értékeli. A legsikeresebb (helyezést elérő vagy dicséretben részesült) dolgozatokkal a kétévente megrendezésre kerülő országos konferenciára (OTDK) is lehet nevezni. A dolgozat nyelve angol is lehet (bár ezt 2005-ben kifejezetten nem preferálták az országos fordulón).

A TDK-ZÁS ELŐNYEI

TDK-részvételnek számos előnye van. Az egyik az erkölcsi és anyagi siker, amit a házi vagy az országos konferencián elért helyezés és az ezzel járó pénz- vagy tárgyjutalom jelent. A jó eredmény plusz pontot ér a doktori képzésre való jelentkezésnél. Az OTDK-helyezettek közül választják ki a Pro Scientia Aranyéremre érdemes hallgatókat is, amely jelenleg a felsőoktatásban elérhető legmagasabb szintű elismerés. A TDK-munka sok esetben a diplomamunkában folytatódik, kisebb módosításokkal vagy akár módosítások nélkül is beadható diplomamunkaként (fordítva nem). A TDK-zás jó lehetőséget nyújt a tudósokkal, tanárokkal való megismerkedésre is.

OTDK FELHíVÁS ÉS AZ OTDT honlapja

OTDK 2015 felhívás: HTML.
Az OTDT online rendszerének használata: tájékoztató. A felmerülő kérdéseket kérem minden pedagógiai TDK iránt érdeklődő hallgató e-mailben tegye fel.
Az OTDT (Országos Tudományos Diákköri Tanács) honlapja: itt.