Neveléstudományi Intézet

PhD témavezetés

Molnár Gyöngyvér


 • Dancsó Tünde: A tanulók informatikai készségeinek fejlettsége az általános és a középiskola végén. 2009.
 • R. Tóth Krisztina: Felső tagozatos diákok papír-ceruza és számítógép-alapú teszteredményeink összehasonlító vizsgálata szövegértés, induktív gondolkodás és problémamegoldás terén. 2015.
 • Magyar Andrea: Számítógép alapú adaptív és lineáris tesztek összehasonlító hatékonyságvizsgálata. 2015.
 • Hülber László: Áttérés a technológiaalapú mérés-értékelésre: papír- és számítógép-alapú matematika tesztelés összehasonlító vizsgálata 1-6. évfolyamon. 2016.
 • Szili Katalin: A fonológiai tudatosság és a mentális lexikon fejlettségének mérését lehetővé tevő online tesztrendszer kidolgozása és működésének hatékonyságvizsgálata. 2016.
 • Tongori Ágota: Measuring ICT Literacy among Grade 5-11 Students: Confidence in Accessing Information. 2018.
 • Pluhár Zsuzsanna: 1-6. évfolyamos diákok IKT műveltsége
 • Pásztor-Kovács Anita: A kollaboratív problémamegoldó képesség vizsgálata. 2018.
 • Nagy Gyula: Pedagógiai folyóiratok kurrens és retrospektív jelenléte a digitális térben. A Magyar Pedagógia című folyóirat tudománymetriai vizsgálata
 • Tóth Alisa: Színészlelés és színérzékelés technológiaalapú mérése
 • Wu Hao: Assessing the component skills of problem solving
 • Mojahed Mousa: Computer-based assessment and training of inductive reasoning
 • Andi Rahmat Saleh: Development of thinking skills: a cross-country comparison
 • Arvin Kim A. Arnilla: Game-based development of thinking skills