Neveléstudományi Intézet

Publikációk

Molnár Gyöngyvér


2023

 • Wu, H. & Molnár, G. (2023). Do students in different courses of study think the same way in complex problem solving? In EARLI 2023 Book of Abstracts. The 20th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction, 22-26 August 2023. Thessaloniki, Greece, p. 25
 • Csányi, R. & Molnár, G. (2023). How do test-takers rate their effort? A comparative analysis of self-report and log file data. In EARLI 2023 Book of Abstracts. The 20th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction, 22-26 August 2023. Thessaloniki, Greece, p. 287
 • Kiss, R., Szili, K., Mokri, D., & Molnár, G. (2023). Computer-based development of reading skills to bridge learning gap of disadvantaged students. In EARLI 2023 Book of Abstracts. The 20th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction, 22-26 August 2023. Thessaloniki, Greece, p. 447.
 • Kiss, R. Szili, K., Mokri, D., Csapó, B., & Molnár, G. (2023). Online intervention program for first graders to close pre-reading skills gaps. In EARLI 2023 Book of Abstracts. The 20th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction, 22-26 August 2023. Thessaloniki, Greece, p. 493.
 • Molnár, G. (2023). Artifical Intelligence, Diagnostic Assessment and Teacher Competencies: The Keys to Smart Education. Plenáris előadás. Global Smart Education Conference 2023, Peking, Kína. 18-20 August, 2023.
 • Csányi, R. & Molnár, G. (2023). How do test-takers rate their effort? A comparative analysis of self-report and log file data. Learning and Individual Differences, 106, 10234. HTML
 • Molnár, G. (2023).Tehetséggondozás, személyre szabott fejlesztés: kihívások és feladatok. Arany János Tehetséggondozó Program 17. konferenciája. Plenáris előadás.
 • Szili, Katalin ; Kiss, Renáta ; Molnár, Gyöngyvér (2023). Az olvasási készségek számítógépes fejlesztése a hátrányos helyzetű tanulók tanulási lemaradásának pótlására 3-4. évfolyamon In: Petőné Csima, Melinda; Zentai, Gabriella (szerk.) 16. Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia: Program és absztraktok Kaposvár, Magyarország : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Neveléstudományi Intézet (2023) 154-155.
 • Kiss, Renáta ; Szili, Katalin ; Mokri, Dóra ; Molnár, Gyöngyvér (2023). Az olvasási előképességek fejlesztését segítő online felzárkóztató program az általános iskolák első évfolyama számára In: Petőné Csima, Melinda; Zentai, Gabriella (szerk.) 16. Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia: Program és absztraktok. Kaposvár, Magyarország : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Neveléstudományi Intézet 92.p.
 • Molnár, G. (2023). Diagnosztikus értékelés a felsőoktatási tanulmányi sikeresség és a személyre szabott oktatás szolgálatában. Felsőoktatás-pedagógia konferencia. Plenáris előadás.
 • Kiss, R., Szili, K., Mokri, D. and Molnár, G. (2023). Az olvasási előképességek fejlesztését segítő online felzárkóztató program az általános iskolák első évfolyama számára. In Petőné Csima, Melinda; Zentai, Gabriella (Eds.), 16. Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia: Program és absztraktok Kaposvár, Magyarország : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Neveléstudományi Intézet (2023) 168 p. pp. 92-92.
 • Kocsis, Á. and Molnár, G. (2023). A tanulási stratégiák egyetemi sikerességet meghatározó szerepe a felsőoktatásban. (pp. 80). In. Kasik, L. and Gál, Z. (Eds.), XIX. Pedagógiai Értékelési Konferencia/ 19th Conference on Educational Assessment. SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola: Szeged. PDF
 • Salim, R. R. and Molnár, G. (2023). The integration of global citizenship education in classrooms and the assessment of its three domains: A state-of-the-art review. (pp. 77). In. Kasik, L. and Gál, Z. (Eds.), XIX. Pedagógiai Értékelési Konferencia/ 19th Conference on Educational Assessment. SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola: Szeged. PDF
 • Csányi, R., Lőrincz, M., and Molnár, G. (2023). A lemorzsolódás csökkentésének kulcsa a korai beavatkozás: egy felnőttképzési IT MOOC résztvevőinek tanulásiprofil-elemzése. (pp. 58). In. Kasik, L. and Gál, Z. (Eds.), XIX. Pedagógiai Értékelési Konferencia/ 19th Conference on Educational Assessment. SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola: Szeged. PDF
 • Magyar, A., Habók, A., and Molnár, G. (2023). Az általános iskolai tankönyvekben előforduló szavak korpuszára építő szókincsmérő teszt kidolgozása és pilot vizsgálata. (pp. 42). In. Kasik, L. and Gál, Z. (Eds.), XIX. Pedagógiai Értékelési Konferencia/ 19th Conference on Educational Assessment. SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola: Szeged. PDF
 • Pásztor, A., Magyar, A., Pásztor-Kovács, A., Rausch, A., and Molnár, G. (2023). Digital game-based development of inductive reasoning among fifth graders. (pp. 24). In. Kasik, L. and Gál, Z. (Eds.), XIX. Pedagógiai Értékelési Konferencia/ 19th Conference on Educational Assessment. SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola: Szeged. PDF
 • Molnár, G. & Csapó, B. (2023). Report on SmartEducation in Hungary (pp. 155-178). In. Zhuang, R. et al. (Eds.), Smart Education in China and Central & Eastern European Countries. The white paper on smart education in China and Central & Eastern Europe countries. Springer, Singapore. DOI
 • Molnár, G. & Hermann, Z. (2023). Short- and Long-term Effects of COVID-related Kindergarten and School Closures on First- to Eighth-grade Students’ School Readiness Skills and Mathematics, Reading and Science Learning. Learning and Instruction, 83(2), 101706, HTML

2022

 • Molnár, G. (2022). Monitoring the Status of Smart Education in Hungary. Plenáris előadás. China-CEECs Smart Education Forum. Smart Learning Institute of Beijing Normal Uninversity. HTML
 • Molnár, G. (2022). Az alapképességek fejlődése: Nagy József szerepe a hazai empirikus neveléstudományi kutatások módszertani megújításában. Iskolakultúra, 32(11), 113-126. DOI, HTML
 • Molnár, G. & Tóth, E. (Eds.)(2022). Új kutatások a neveléstudományokban 2021 : A neveléstudomány válaszai a jövő kihívásaira. Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézet; MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság. PDF
 • Urbán, Cs. & Molnár, G. (2022). Számítógépes fejlesztőprogramok hatékonysága a kognitív terhelés és a multimédiás tanulás kognitív elméleteinek tükrében (pp. 530). In Steklács, J. & Molnár-Kovács, Zs. (Eds.). XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Absztraktkötet. Pécs: MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, PTE BTK Neveléstudományi Intézet. PDF.
 • Kocsis, Á. & Molnár, G. (2022). Az egyetemi teljesítményt meghatározó tényezők vizsgálata: elemzési eljárások és főbb indikátorok (pp. 400). In Steklács, J. & Molnár-Kovács, Zs. (Eds.). XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Absztraktkötet. Pécs: MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, PTE BTK Neveléstudományi Intézet. PDF.
 • Kocsis, Á. & Molnár, G. (2022). Az egyetemi sikerességet meghatározó tényezők vizsgálata a Szegedi Tudományegyetemen (pp. 399). In Steklács, J. & Molnár-Kovács, Zs. (Eds.). XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Absztraktkötet. Pécs: MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, PTE BTK Neveléstudományi Intézet. PDF.
 • Csányi, R. & Molnár, G. (2022). A tesztmegoldási erőfeszítés önértékelő kérdőíven alapuló és logadat alapú mérésének összehasonlító vizsgálata (pp. 313). In Steklács, J. & Molnár-Kovács, Zs. (Eds.). XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Absztraktkötet. Pécs: MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, PTE BTK Neveléstudományi Intézet. PDF.
 • Ökördi, R. & Molnár, G. (2022). A gondolkodás fejlesztését mint a hátránykompenzáció hatékony módját megvalósító digitális fejlesztőprogram matematikából (pp. 162). In Steklács, J. & Molnár-Kovács, Zs. (Eds.). XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Absztraktkötet. Pécs: MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, PTE BTK Neveléstudományi Intézet. PDF.
 • Molnár, G. & Hermann, Z. (2022). A koronavírus-járvány okozta rendkívüli oktatási helyzet hatása a tanulói teljesítményekre (pp. 159). In Steklács, J. & Molnár-Kovács, Zs. (Eds.). XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Absztraktkötet. Pécs: MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, PTE BTK Neveléstudományi Intézet. PDF.
 • Szili, K., Kiss, R., Csapó, B., & Molnár, G. (2022). Computer-based development of reading skills to reduce dropout in uncertain times. Journal of Intelligence, 10(4), 89. DOI
 • Molnár, G. (2022). Upgrading Innovation Research in Education for Community Empowerment. Plenáris előadás. International Conference On Sciences, Mathematics, And Education 2022. HTML.
 • Habók, A., Magyar, A. & Molnár, G. (2022). English as a foreign language learners' strategy awareness across proficiency levels from the perspective of self-regulated learning metafors. Frontiers in Psychology, Sec. Educational Psychology. 13:867714. DOI
 • Molnár, G. (2022). Digital revolution in Mathematics Education: The what and how of learning. Plenáris előadás. International Conference on Mathematics and Learning Research. HTML.
 • Majzik, T. & Molnár, G. (2022). Induktív gondolkodás fejlesztése oktatási robotokkal támogatott fejlesztő környezetben. Iskolakultúra, 32(7), 69-83. DOI.
 • Molnár, G. (2022). Making Education Smart with The Smart Use of Technology-Based Assessment: Hungarian Case Studies. Plenáris előadás.  Global Smart Education Conference 2022.
 • Ökördi, R. & Molnár, G. (2022). Computer-Based Intervention Closes Learning Gap in Math Accumulated in Remote Learning. Journal of Intelligence, 10(3), 58.DOI.
 • Wu, H. & Molnár, G. (2022). Analysing Complex Problem-Solving Strategies from a Cognitive Perspective: The Role of Thinking Skills. Journal of Intelligence, 10(3), 46.DOI
 • Tóth Alisa, Kárpáti Andrea & Molnár Gyöngyvér (2021): Színpercepció és színértelmezés 7–13 éves korban: képességszerkezet és a fejlődést befolyásoló tényezők. Magyar Pedagógia, 121(4), 311-342. {PDF} (2022-ben jelent meg)
 • Csányi, R. & Molnár, G. (2021). A tesztmegoldási motiváció kérdőíves és logadat alapú mérésének összehasonlító elemzése alacsony téttel rendelkező interaktív problémamegoldó környezetben. Magyar Pedagógia, 121(3), 281-307. {PDF} (2022-ben jelent meg)
 • Magyar, A., Habók, A. & Molnár, G. (2022). Exploring the role of EFL receptive skills and learning strategy usage in the ability to acquire and apply knowledge at the beginning of higher education. Frontiers in Psychology, DOI.
 • Habók, A., Magyar, A. & Molnár, G. (2022). Investigating the relationship among English language learning strategies, language achievement, and attitude. Frontiers in Psychology, 13:867714. DOI.
 • Csányi, R. & Molnár, G. (2022). A tesztmegoldási motiváció mérési lehetőségeinek összehasonlító elemzése alacsony téttel rendelkező tesztek esetén. (pp. 78). In Fejes, J. B. & Pásztor-Kovács, A. (Eds.), 18. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Absztraktkötet. Szeged: Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola. {PDF}
 • Wu, H. & Molnár, G. (2022). Investigating the role of problem-solving skills among university students during the COVID-19 pandemic. (pp. 66). In Fejes, J. B. & Pásztor-Kovács, A. (Eds.), 18. Conference on Educational Assessment. Book of Abstracts. Szeged: University of Szeged, Doctoral School of Education. {PDF}
 • Ökördi, R. & Molnár, G. (2022). Hátránykompenzáció és matematikai fogalomépítés az alsó tagozaton. Digitális fejlesztőprogram matematikából. (pp. 63). In Fejes, J. B. & Pásztor-Kovács, A. (Eds.), 18. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Absztraktkötet. Szeged: Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola. {PDF}
 • Pásztor, A., Molnár, G. & Csapó, B. (2022). Online assessment of combinatorial reasoning among second grade students. (pp. 57). In Fejes, J. B. & Pásztor-Kovács, A. (Eds.), 18. Conference on Educational Assessment. Book of Abstracts. Szeged: University of Szeged, Doctoral School of Education. {PDF}
 • Kocsis, Á. & Molnár, G. (2022). A lemorzsolódást és a sikerességet meghatározó tényezők vizsgálata a felsőoktatásban. (pp. 22). In Fejes, J. B. & Pásztor-Kovács, A. (Eds.), 18. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Absztraktkötet. Szeged: Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola. {PDF}
 • Alrababah, S. A. H. & Molnár, G. (2022). Measuring complex problem-solving in Jordanian higher education: The effects of demographic, cognitive and affective factors on students’ achievement (pp. 19). In Fejes, J. B. & Pásztor-Kovács, A. (Eds.), 18. Conference on Educational Assessment. Book of Abstracts. Szeged: University of Szeged, Doctoral School of Education. {PDF}
 • Molnár, G. (2022). Making thinking visible: Process data analysis to understand the reasons for being successful in problem solving (pp. 18). In Fejes, J. B. & Pásztor-Kovács, A. (Eds.), 18. Conference on Educational Assessment. Program and Abstracts. Szeged: University of Szeged, Doctoral School of Education. {PDF}
 • Molnár, G. & Greiff, S. (2022). Cross-Cultural Differences in Test-Taking Behaviour. Conference Paper, AERA, San Diego.
 • Hermann, Z. & Molnár, G. (2022). A koronavírus-járvány okozta rendkívüli oktatási helyzet hatása a tanulói teljesítményekre, In Horn, D. & Bartal, A. M. (Eds.), Fehér könyv a Covid-19-járvány társadalmi-gazdasági hatásairól. ELKH Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Közgazdaságtudományi Intézet. pp. 130-136.
 • Molnár, G. (2022). Egy hazai jó gyakorlat, In Horn, D. & Bartal, A. M. (Eds.), Fehér könyv a Covid-19-járvány társadalmi-gazdasági hatásairól, ELKH Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Közgazdaságtudományi Intézet. pp. 142-144.
 • Wu, H., Rahmat, A. S., Molnár, G. (2022). Inductive and combinatorial reasoning in international educational context: Assessment, measurement invariance, and latent mean differences. Asia Pacific Education Review. {HTML}
 • Csányi, R. & Molnár, G. (2022). A tesztmegoldási motiváció szerepe az alacsony téttel rendelkező tesztek eredményeinek értékelésében. Iskolakultúra, 32(1), 44-63. {PDF}
 • Molnár, G. (2022). How to Make Different Thinking Profiles Visible Through Technology: The Potential for Log File Analysis and Learning Analytics. In M. Virvou, G. A. Tsihrintzis, L. H. Tsoukalas, & L. C. Jain (Eds.), Advances in Artificial Intelligence-based Technologies. Cham: Springer. pp. 125-145.
 • Molnár, G., Alrababah, S. A., & Greiff, S. (2022). How We Explore, Interpret, and Solve Complex Problems: A Cross-National Study of Problem-Solving Processes. Heliyon, 8 (e08775) {HTML}

2021

 • Molnár, G., Pásztor, A., Kiss, R., & Csapó, B. (2021). Az eDia online diagnosztikus értékelő rendszer: a személyre szóló fejlesztés alapvető eszköze. Új Pedagógiai Szemle, 71(09-10), 42-53. {HTML}
 • Molnár, G., Hódi, Á., D. Molnár, É., Nagy, Z., & Csapó, B. (2021). Assessment of first-year university students: Facilitation an effective transition into higher education. In Engler, Á. & Bocsi, V. (Eds.), Új kutatások a neveléstudományokban 2020. Debrecen. 11-26. {PDF}
 • Molnár, G. & Tóth, E. (eds.) (2021). XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia. Absztraktkötet. Szeged. {HTML}
 • Alrababah, S. A. & Molnár, G. (2021). Jordanian students’ test taking behaviour and problem solving achievement. 21. Conference on Educational Sciences, Szeged. p. 620.
 • Wu, H. & Molnár, G. (2021). Analysing complex problem solving from a behavioural perspective: The role of learning and exploration strategies. 21. Conference on Educational Sciences, Szeged. p. 96.
 • Kocsis, Á. & Molnár, G. (2021). A felsőoktatási sikerességet meghatározó tényezők. XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged. p. 148.
 • Pásztor, A., Molnár, G., & Csapó, B. (2021). A kombinatív gondolkodás online mérése 2. évfolyamos tanulók körében. XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged. p. 215.
 • Pásztor-Kovács, A., Pásztor, A., & Molnár, G. (2021). A Kollaboratív képességek kérdőív továbbfejlesztett változatának tesztelése. XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged. p. 280.
 • Csányi, R. & Molnár, G. (2021). A tesztmegoldási motiváció szerepe az alacsony téttel bíró tesztek eredményeinek értékelésében. XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged. p. 522.
 • Pásztor-Kovács, A., Pásztor, A. & Molnár, G. (2021). Measuring Collaborative Problem Solving: Research Agenda and Assessment Instrument. Interactive Learning Environments, doi: 0.1080/10494820.2021.1999273, {HTML}
 • Molnár, G. (2021). Az IKT szerepe a felsőoktatás megújításában. Magyar Tudomány, 182(11). {HTML}
 • Nuutila, K., Tapola, A., Touminen, H., Molnár, G., & Niemivirta, M. (2021). Mutual relationships between the levels and changes in interest, self-efficacy, and perceived difficulty during a task. Learning and Individual Differences, 92(12), {HTML}
 • Alrababah, S. A. & Molnár, G. (2021). The Evolution of Technology-based Assessment: Past, Present, and Future. International Journal of Learning Technology. 16(2), 134-157.
 • Pásztor-Kovács, A., Pásztor, A., & Molnár, G. (2021). A csoportmunkához szükséges képességek vizsgálata: a Kollaboratív képességek kérdőív validálása. Magyar Pedagógia, 120(3), 269-296. {PDF}
 • Molnár, G. (2021). How skilled are future teachers in the domains of learning, thinking, reading and ICT literacy? Gothenburg, online, EARLI 2021.
 • Pásztor-Kovács, A., Pásztor, A., & Molnár, G. (2021). Development and validation of the Collaborative Skills Questionnaire. Gothenburg, online, EARLI 2021.
 • Niemivirta, M., Nuutila, K., Tapola, A., Touminen, H., & Molnár, G. (2021). Mutual relationships between the levels of and changes in interest and self-efficacy during a task. Gothenburg, online, EARLI 2021. p. 155.
 • Molnar, G. (2021). Challenges and Developments in Technology-Based Assessment: Possibilities in Science Education. Europhysics, 52(2), 16-19. {HTML}
 • Molnár, G. (2021). Digital Revolution in Education: The What and How of Learning. Keynote lecture, 13th International Conference on Computer Supported Education. Online streaming. 23-25 April, 2021. In Final Program and Book of Abstracts. p. 45-46.
 • Molnár, G. & Csapó, B. (2021). Extracting, Structuring and Analysing Log File Data to Make Different Thinking Profiles Visible. AREA 2021.
 • Molnár, G., Hódi, Á., Ökördi, R., & Mokri, D. (2021). A koronavírus-járvány okozta rendkívüli oktatási helyzet hatása 2-8. évfolyamos diákok tudás- és képességszintjére az olvasás-szövegértés, a matematika és a természettudományok területén. Iskolakultúra, 31(2), 3-22. {HTML}
 • Alrababah, S. A. & Molnár, G. (2021). Analysing Contextual Data in Educational Context: Educational Data Mining and Logfile Analyses. Journal of Critical Reviews, 8(1), 261-273. {HTML}
 • Kárpáti, A., Molnár, G. & Tóth, A. (2021). Leearning about colour - The legacy of the Bauhaus masters. The International Journal of Art & Design Education. {HTML}
 • Wu, H. & Molnár, G. (2021). Logfile Analyses of Successful and Unsuccessful Strategy Use in Complex Problem-solving: A Cross-national Comparison Study. European Journal of Psychology of Education. {HTML}

2020

 • Molnár, G. & Csapó, B. (2020). A Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskolája: előzmények, célok, kutatási programok és együttműködések. Anyanyelv-pedagógia, 13 (4). {HTML}
 • Molnár, G., & Csapó, B. (2020). Separating the Disciplinary, Application and Reasoning Dimensions of Learning: the Power of Technology-Based Assessment (pp. 174-190). In H. Lane, S. Zvacek, & J. Uhomoibhi (Eds.), Computer Supported Education. Springer. {HTML}
 • Molnár, G. (2020). Analysing Process Data to Make Different Thinking Profiles Visible. EARLI SIG 27, Antwerpen, online.
 • Wu, H. & Molnár, G. (2020). Using Process Data to Cluster Behavioral Patterns in Problem Solving: The Role of Thinking Skills. EARLI SIG 27, Antwerpen, online.
 • Alrababah, S., Wu, H. & Molnár, G. (2020). Potential for Assessing Dynamic Problem Solving in Higher Education in Jordan: Logfile Analyses. EARLI SIG 27, Antwerpen, online.
 • Molnár, G. & Csapó, B. (2020). Factors predicting academic success at the university: A longitudinal study (pp. 269). In Engler, Á., Rébai, M. & Tóth, D. A. (eds.), XX. Országos Neveléstudományi Konferencia. Család a nevelés és az oktatás fókuszában. Absztraktkötet. Pécs: MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság. [PDF]
 • Hódi, Á. & Molnár, G. (2020). Exploring the Role of Reading Literacy as a Potential Retention Factor in Higher Education (pp. 268). In Engler, Á., Rébai, M. & Tóth, D. A. (Eds.), XX. Országos Neveléstudományi Konferencia. Család a nevelés és az oktatás fókuszában. Absztraktkötet. Pécs: MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság. [PDF]
 • Molnár, E. K., Korom, E., Vígh, T., Kasik, L., & Molnár, G. (2020). Egy mérés–értékelési műhely hozzájárulása a kutatásalapú tanárképzéshez (pp. 401). In Engler, Á., Rébai, M. & Tóth, D. A. (Eds.), XX. Országos Neveléstudományi Konferencia. Család a nevelés és az oktatás fókuszában. Absztraktkötet. Pécs: MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság.
 • Csapó, B., Pásztor, A., & Molnár, G. (2020). A kombinatív gondolkodás fejlődése - egy online felmérés eredményei (pp. 177-185). In Andl, H., Híves-Varga, A., & Molnár-Kovács, Z. (Eds.), Új kutatások a neveléstudományokban 2019. Pécs: MTA Pedagógiai Tudományos Programbizottság, PTE-BTK Neveléstudományi Intézet. [PDF]
 • Molnár, G., Molnár, E. K., Dancs, K., & Csapó, B. (2020). Report on the Development of Educational informationalization and Basic Education - Hungary (pp. 173-187). In Liu D., Huang R., Lalic B., Zeng H., Zivlak N. (eds), Comparative Analysis of ICT in Education Between China and Central and Eastern European Countries. Lecture Notes in Educational Technology. Springer, Singapore. [HTML]
 • Mousa, M., & Molnár, G. (2020). Computer-Based Training in Math Improves Inductive Reasoning of 9- to 11-year-old Children. Thinking Skills and Creativity, 37(9) [HTML].
 • Molnár, G. (2020). Digitális forradalom az oktatásban és a neveléstudományi kutatásokban. 13. Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia. Plenáris előadás. Kaposvár. pp. 39. [PDF]
 • Ökördi, R., & Molnár, G. (2020). A matematikai gondolkodás fejlettségi szintje beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézséggel küldző 5-8. évfolyamos diákok körében: Szakértői vélemények kvalitatív elemzése. Iskolakultúra, 30(9), 26-44. [PDF]
 • Molnár, G. (2020). Kutatás-fejlesztés és innováció az oktatásban: A „Szegedi Műhely” informatikai fejlesztései és gyakorlati alkalmazásuk. Civil Szemle. Különszám. 93-104. [PDF]
 • Molnár, G. & Csapó, B. (2020). Making the Psychological Dimension of Learning Visible: Using Technology-Based Assessment to Monitor Students’ Cognitive Development (pp. 138-153). In: Goldhammer, F., Scherer, R. & Greiff, S. (Eds.), Advancements in Technology-Based Assessment: Emerging Item Formats, Test Designs, and Data Sources Lausanne, Svájc : Frontiers Media SA.
 • Csapó, B. & Molnár, G. (2020). Online Diagnostic Assessment in Support of Personalized Teaching and Learning: The eDia System. (pp. 183-196.) In: Goldhammer, F., Scherer, R. & Greiff, S. (Eds.), Advancements in Technology-Based Assessment: Emerging Item Formats, Test Designs, and Data Sources Lausanne, Svájc : Frontiers Media SA.
 • Molnár, G., Turcsányi-Szabó, M., & Kárpári, A. (2020). Digitális forradalom az oktatásban - perspektívák és dilemmák. Magyar Tudomány, (1), [HTML].

2019

 • Molnár, G., Turcsányi-Szabó, M., & Kárpári, A. (2019). Az interaktív tanulási környezetektől a módszertani megújuláson át a kreatív önkifejezésig. Új Pedagógiai Szemle, (11-12), 53-70. [PDF].
 • Molnár, G. & Csapó, B. (2019). A felsőoktatási tanulmányi alkalmasság értékelésére kidolgozott rendszer a Szegedi Tudományegyetemen: elméleti keretek és mérési eredmények. Educatio, 28 (4), 705-717. [PDF]
 • Csapó, B., Hotulainen, R., Pásztor, A., & Molnár, G. (2019). Az induktív gondolkodás fejlődésének összehasonlító vizsgálata: online felmérések Magyarországon és Finnországban. Neveléstudomány, (3-4), 5-24. [HTML]
 • Habók, A., Magyar, A., & Molnár, G. (2019). A diákok tanulási stratégiáinak változása az iskolába lépéstől az egyetemi tanulmányokig. Magyar Pedagógia. 119(1), 53-73. [PDF]
 • Molnár, G. (2019). Interaktív környezetben mutatott problémamegoldó képesség és tanulási hatékonyság. XIX. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécs. 484.
 • Molnár, G. & Csapó, B. (2019). A tanulók differenciált fejlesztésének támogatása: az eDia és eLea alkalmazását megalapozó kutatómunka eredményei. XIX. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécs. 485.
 • Csapó, B., Pásztor, A., & Molnár, G. (2019). A kombinatív gondolkodás fejlődése – egy online felmérés eredményei. XIX. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécs. 369.
 • Alrababah, S. & Molnár, G. (2019). The developmental tendencies of educational assessment: From traditional to third-generation computer-based assessment. XIX. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécs. 343.
 • Csapó, B. & Molnár, G. (2019). Online Diagnostic Assessment in Support of Personalized Teaching and Learning: The eDia System. Frontiers in Psychology. [HTML]
 • Molnár, G. & Csapó, B. (2019). Making the Psychological Dimension of Learning Visible: Using Technology-Based Assessment to Monitor Students’ Cognitive Development. Frontiers in Psychology, 10:1368. [HTML]
 • Mousa, M. & Molnár, G. (2019). The Feasibility of Computer-based Testing in Palestine Among Lower Primary School Students: Assessing Mouse Skills and Inductive Reasoning. Journal of Studies in Education, 9(2). [HTML]
 • Pásztor-Kovács, A., Pásztor, A., & Molnár, G. (2019). Önértékelő kérdőív fejlesztése a kollaboratív problémamegoldó képességet leíró modellek egyikének validálására: a kollaboratív komponens vizsgálata. Neveléstudomány, 7(2), 5-21. [PDF]
 • Molnár, G. & Csapó, B. (2019). Relationship between students’ matriculation examination results and problem-solving competencies. EARLI 2019, Aachen, Germany. 371.
 • Wu, H. & Molnár, Gy. (2019). The Impact of Learning Strategies on Problem-solving Performance: A Cross-national Comparison Study. EARLI 2019, Aachen, Germany. 332.
 • Molnár, Gy. & Csapó, B. (2019). Making the Psychological Dimension of Learning Mathematics Visible. EARLI 2019, Aachen, Germany. 320.
 • Pásztor, A., Korom, E., & Molnár, Gy. (2019). Assessment of reasoning skills at the beginning of higher education studies. EARLI 2019, Aachen, Germany. 94.
 • Csapó, B., Pásztor, A., Hódi, Á., Rausch, A. & Molnár, Gy. (2019). Impact of Early Literacy and Numeracy on Later Reading and Mathematics Achievements. EARLI 2019, Aachen, Germany. 16.
 • Molnár, G. & Csapó, B. (2019). A diagnosztikus mérési rendszer technológiai keretei: Az eDia online platform. Iskolakultúra, 29(4-5), 16-32. [PDF]
 • Molnár, G.(2019). The Power of Technology-Based Diagnostic Assessment for Supporting Personalized Learning: The eDia System. In BIT's Annual World Congress of InfoTech-2019. Nanjing, China. 47.
 • Molnár, G. & Csapó, B. (2019). How to Make Learning Visible Through Technology: The eDia-Online Diagnostic Assessment System. In Lane, H., Zvacek, S., & Uhomoibhi, J. (Eds.), CSEDU 2019. Proceedings of the 11th International Conference on Computer Supported Education. Volume 2. Heraklion, Crete: Scitepress. 122-131. [PDF]
 • Molnár, G. & Csapó, B. (2019). How to Make Learning Visible Through Technology: The eDia-Online Diagnostic Assessment System. In CSEDU 2019. Final Program and Book of Abstracts. Heraklion, Crete. 24.
 • Pásztor-Kovács, A., Pásztor, A. & Molnár, G.(2019): Kollaboratív képességeket vizsgáló önértékelő kérdőív fejlesztése. In Molnár, E. K. & Dancs, K. (Eds.): XVII. Pedagógiai Értékelési Konferencia - 17th Conference on Educational Assessment. Program és összefoglalók - Programme and abstracts. Szegedi Tudományegyetem, Szeged. 73. [PDF]
 • Mousa, M. & Molnár, G.(2019): The efficacy of a computer-based cognitive training program to enhance 4th and 5th Grade students’ inductive reasoning. In Molnár, E. K. & Dancs, K. (Eds.): XVII. Pedagógiai Értékelési Konferencia - 17th Conference on Educational Assessment. Program és összefoglalók - Programme and abstracts. Szegedi Tudományegyetem, Szeged. 65. [PDF]
 • Molnár, G., Pásztor, A., & Csapó, B. (2019): The eLea online training platform. In Molnár, E. K. & Dancs, K. (Eds.): XVII. Pedagógiai Értékelési Konferencia - 17th Conference on Educational Assessment. Program és összefoglalók - Programme and abstracts. Szegedi Tudományegyetem, Szeged. 64. [PDF]
 • Wu, H. & Molnár, G. (2019). The influence of learning strategies on problem-solving performance: Analyses in European and Asian contexts. In Molnár, E. K. & Dancs, K. (Eds.), XVII. Pedagógiai Értékelési Konferencia - 17th Conference on Educational Assessment. Program és összefoglalók - Programme and abstracts. Szegedi Tudományegyetem, Szeged. 100. [PDF]
 • Wu, H. & Molnár, G. (2019). Cross-national differences in students’ exploration strategies in a computer-simulated interactive problem-solving environment: Logfile analyses. In Molnár, E. K. & Dancs, K. (Eds.): XVII. Pedagógiai Értékelési Konferencia - 17th Conference on Educational Assessment. Program és összefoglalók - Programme and abstracts. Szegedi Tudományegyetem, Szeged. 101. [PDF]
 • Molnár, G. & Csapó, B. (2019). Technology-based diagnostic assessments for identifying early learning difficulties in mathematics. In Fritz-Stratmann, A., Räsänen, P. and Haase, V. (Eds.), International Handbook of Mathematical Learning Difficulties. Springer, Heidelberg. 683-707. [HTML]
 • Molnár, G. (2019). Nőtt az egyetemi tanulmányaikat kezdő diákok tanulási potenciálja és problémamegoldó képessége: években mérhető különbségek a diákok között. Iskolakultúra. 29(1), 3-16. [PDF]
 • Tóth, A., Kárpáti, A., & Molnár, G. (2019). A színpercepció és színértelmezés mérése 7-9 éves diákok körében. Iskolakultúra, 29(1), 17-28. [PDF]

2018

 • Nagy, G. & Molnár, G. (2018). A Magyar Pedagógia folyóirat tudománymetriai elemzése a hivatkozási szokások és a hivatkozási hálózatok tükrében. Magyar Pedagógia, 118(3). 203-235. [PDF]
 • Tongori, Á. & Molnár, G. (2018). Az interneten való böngészés hatákonyságának vizsgálata 6-11. évfolyamos diákok körében. Magyar Pedagógia, 118(2), 105-132. [PDF]
 • Molnár, G. (2018). Egyetemi tanulmányaikat kezdő hallgatók matematikai gondolkodásnak és problémamegoldó képességének fejlettségi szintje. XVIII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest. 2018. november 8-10. p. 145.
 • Rahmat, A. & Molnár, G. (2018). Do boys and girls have different level of skills in inductive reasoning? - Case of Indonesia. XVIII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest. 2018. november 8-10. p. 364.
 • Csapó, B., Pásztor, A. & Molnár, G. (2018). Az iskolakezdő mérőeszköz-csomag eredményei a szegedi iskolai longitudinális programban. XVIII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest. 2018. november 8-10. p. 93.
 • Greiff, S., Molnár, G., Martin, R., Zimmermann, J., & Csapó, B. (2018). Students’ Exploration Strategies in Computer-Simulated Complex Problem Environments: A Latent Class Approach. Computers & Education, 126(11), 248-263. doi: 10.1016/j.compedu.2018.07.013.
 • Molnár, G. & Magyar, A. (2018). A szóolvasó készség papíralapú és online értékelő-fejlesztő rendszere. In: Nagy József (Ed.), Funkcionális analfabétizmus. Megelőző fejlesztési lehetőségek. Mozaik Kiadó. 123-140.
 • Wu, H. & Molnár, G. (2018). Interactive problem solving: Assessment and relations to combinatirial and inductive reasoning. Journal of Psychological and Educational Research, 26(1), 90-105. [PDF]
 • Molnár, G. & Wu, H. (2018). Cross-national gender differences in complex problem solving: A comparison study between China and Hungary. EARLI SIG 1 Conference, Helsinki.
 • Wu, H. & Molnár, G. (2018). Inductive reasoning and combinatorial reasoning as component skills of complex problem solving: Analyses in European and Asian context. EARLI SIG 1 Conference, Helsinki.
 • Pásztor, A., Hotulainen, R., Kupiainen, S., Molnár, G. & Csapó, B. (2018). Comparing Finnish and Hungarian fourth grade students' inductive reasoning skills. EARLI SIG 1 Conference, Helsinki.
 • Csapó, B., Pásztor, A., & Molnár, G. (2018). Predictive validity of technology-based school-readiness assessments. EARLI SIG 1 Conference, Helsinki.
 • Hotulainen, R., Kupiainene, S., Pásztor, A., Molnár, G. & Csapó, B. (2018). Entering school with equal skills? A two-country comparison of early inductive reasoning. EARLI SIG 1 Conference, Helsinki.
 • Mousa, M. A. & Molnár, G. (2018). Assessing the 2nd & 3rd years pupils' inductive reasoning by introducing computer-based testing in Palestine. EARLI SIG 1 Conference, Helsinki.
 • Rahmat, A. & Molnar, G. (2018). Inductive reasoning through the Grades: Case of Indonesia. 10th International Conference on Education and New Learning Technologies, Palma, Spain.
 • Pásztor-Kovács, A., Pásztor, A. & Molnár, G. (2018). Innovative restricted communicational options for automated coding in an online human-human Collaborative Problem Solving instrument. In Vidákovich, T. & Fűz, N. (Eds.), XVI. Pedagógiai Értékelési Konferencia - 16th Conference on Educational Assessment. Program és összefoglalók - Programme and abstracts. Szegedi Tudományegyetem, Szeged. 77. [PDF]
 • Molnár, G. & Mokri, D. (2018). Influential cognitive factors in student`s mathematical achievement in grade 6. In Vidákovich, T. & Fűz, N. (Eds.), XVI. Pedagógiai Értékelési Konferencia - 16th Conference on Educational Assessment. Program és összefoglalók - Programme and abstracts. Szegedi Tudományegyetem, Szeged. 67. [PDF]
 • Wu, H., Rahmat, S. A., & Molnár, G. (2018). Comparing Chinese and Indonesian students’ level of thinking skills: A pilot study In Vidákovich, T. & Fűz, N. (Eds.), XVI. Pedagógiai Értékelési Konferencia - 16th Conference on Educational Assessment. Program és összefoglalók - Programme and abstracts. Szegedi Tudományegyetem, Szeged. 102. [PDF]
 • Wu, H. & Molnár, G.(2018). The role of inductive reasoning and combinatorial reasoning in complex problem solving: A comparison study between China and Hungary In Vidákovich, T. & Fűz, N. (Eds.), XVI. Pedagógiai Értékelési Konferencia - 16th Conference on Educational Assessment. Program és összefoglalók - Programme and abstracts. Szegedi Tudományegyetem, Szeged. 101. [PDF]
 • Mousa, M. & Molnár, G. (2018). Introducing computer -based assessment among 2nd-to 4th-grade students in Palestine. In Vidákovich, T. & Fűz, N. (Eds.), XVI. Pedagógiai Értékelési Konferencia - 16th Conference on Educational Assessment. Program és összefoglalók - Programme and abstracts. Szegedi Tudományegyetem, Szeged. 71. [PDF]
 • Molnár, G. & Csapó, B. (2018). The Efficacy and Development of Students’ Problem-Solving Strategies during Compulsory Schooling: Logfile Analyses. Frontiers in Psychology, 9:302. doi:10.3389/fpsyg.2018.00302 [HTML]
 • Molnár, G., Makay, G. & Ancsin, G. (2018). Feladat- és tesztszerkesztés az eDia rendszerben. SZTE Oktatáselméleti Kutatócsoport, Szeged [PDF]
 • Pásztor-Kovács, A., Pásztor, A. & Molnár, G. (2018). Kollaboratív problémamegoldó képességet vizsgáló dinamikus teszt fejlesztése. Magyar Pedagógia, 118(1), 73-102. [PDF]
 • Wu, H. & Molnár G. (2018). Computer-based Assessment of Chinese Students’ Component Skills of Problem Solving: A Pilot Study. International Journal of Information and Education Technology, 8(5), 381-356. [PDF]

2017

 • Tóth, A., Kárpáti, A. & Molnár, G. (2017). A színpercepció és a színértelmezés online mérésének lehetőségei kisiskolás korban. Magyar Pedagógia, 117(4), 399-421. [PDF]
 • Csapó, B., Csíkos, Cs., Korom, E., Molnár, G., Vidákovich, T. (2017). Neveléstudományi kutatás és kutatóképzés. In: Hunyady, Gy., Csapó, B., Pusztai, G. & Szivák, J. (Eds.), Az oktatás korproblémái. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 68-78.
 • Csapó, B. & Molnár, G. (2017). Potential for Assessing Dynamic Problem-Solving at the Beginning of Higher Education Studies. Frontiers in Psychology, 8:2022. doi: 10.3389/fpsyg.2017.02022.
 • Wu, H. & Molnár G. (2017): Measuring Chinese Students’ Test-taking Motivation in Interactive Problem Solving Environment. London International Conference on Education, Cambridge Univerity, UK, December 11-14, 2017
 • Molnár, G., Magyar, A. & Nagy, J. (2017). A szóolvasó készség online fejlesztése: pilot kutatás. In: Kerülő Judit, Jenei Terés és Gyarmati Imre (Eds.), Program és absztrakt kötet. XVII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Nyíregyháza. 465.
 • Molnár, G.(2017). Az interaktív problémamegoldó képesség fejlettségi szintjét befolyásoló képességek. In: Kerülő, J., Jenei, T. & Gyarmati, I. (Eds.), Program és absztrakt kötet. XVII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Nyíregyháza. 464.
 • Csapó, B., Csíkos, Cs., Korom, E., Molnár, G., & Vidákovich, T. (2017). Neveléstudományi kutatás és kutatóképzés. Magyar Tudomány, 178. 11. sz. 1339-1351.
 • Péter-Szarka, Sz., Gyarmathy, É., Klein, B., Kovács, K., Kövi, Zs., Molnár, G., Puskásné Kiss, J., & Pásztor, A. (2017). A tehetségazonosítás folyamata, mérőeszközei és eredményei a Magyar Templeton Programban. Géniusz Műhely Kiadványok. Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége. [HTML]
 • Molnár, G. (2017). A problémamegoldó és tanulási stratégiák változása 11 és 19 éves kor között: logfile elemzések. Magyar Pedagógia, 117. 2. sz. 221-238. [PDF]
 • Pásztor, A., Molnár, G., Korom, E., B. Németh, M. & Csapó, B. (2017). Online Assessment of Inductive Reasoning and Its Predictive Power on Inquiry Skills in Science. 17th European Conference for Research on Learning and Instruction. Tampere, Finland, August 28-September 2, 2017. 509.
 • Csapó, B., Hódi, Á., Kiss, R., Pásztor, A., Rausch, A., & Molnár, G. (2017). Developing Online Diagnostic Instruments for Assessing Pupils' Skills at the Beginning of Schooling. 17th European Conference for Research on Learning and Instruction. Tampere, Finland, August 28-September 2, 2017. 508-509.
 • Molnár, G. & Csapó, B. (2017). Identifying early difficulties in mathematics: eDia, the online diagnostic assessment tool. 17th European Conference for Research on Learning and Instruction. Tampere, Finland, August 28-September 2, 2017. 360-361.
 • Korom, E., Antal, E., Szabó, Z. G., Molnár, G., & Csapó, B. (2017). A longitudinal study of the development of science knowledge among 4th to 8th grade students. 17th European Conference for Research on Learning and Instruction. Tampere, Finland, August 28-September 2, 2017. 233.
 • Wu, H. & Molnár, G. (2017): Computer-based assessment of thinking skills in China: a pilot study. 17th European Conference for Research on Learning and Instruction. Tampere, Finland, August 28-September 2, 2017. 100.
 • Molnár, G., Bús, E. Korom, E. & Csapó, B.(2017): The Relationships between Exploration and Learning Strategies in a Problem-Solving Environment. 17th European Conference for Research on Learning and Instruction. Tampere, Finnland, August 28-September 2, 2017. 90-91.
 • Nagy, Gy. & Molnár, G. (2017). A Magyar Pedagóia folyóirat tudománymetriai elmezése: tendenciák, szerzők, társszerzőségi együttmúködés. Magyar Pedagógia, 117. 1. sz. 5-27. [PDF]
 • Molnár, G. & Csapó, B. (2017). Exploration and learning strategies in an interactive problem-solving envirnoment at the beginning of higher education studies. In: Spender, J. C., Gavrilova, T. & Schiuma, G. (Eds.), Knowledge management in the 21st century: Resilience, creativity and co-creation. Proceedings IFKAD2017. St Petersburg University, St. Petersburg. 283-292.
 • Csapó, B. & Molnár, G. (2017). Assessment-based, personalised learning in primary eduction. In: Spender, J. C., Gavrilova, T. & Schiuma, G. (Eds.), Knowledge management in the 21st century: Resilience, creativity and co-creation. Proceedings IFKAD2017. St Petersburg University, St. Petersburg. 443-449.
 • Molnár, G. & Csapó, B. (2017). Exploration and learning strategies in an interactive problem-solving envirnoment at the beginning of higher education studies. In: Spender, J. C., Gavrilova, T. & Schiuma, G. (Eds.), 12the International Forum on Knowledge Asset Dynamics. Abstract book. St Petersburg University, Politehnika-print, St. Petersburg. 54. o.
 • Csapó, B. & Molnár, G.(2017). Assessment-based, personalised learning in primary eduction. In: Spender, J. C., Gavrilova, T. & Schiuma, G. (Eds.), 12the International Forum on Knowledge Asset Dynamics. Abstract book. St Petersburg University, Politehnika-print, St. Petersburg. 70. o.
 • Wu, H., Kambeyo, L., & Molnár, G. (2017). The feasibility and reliability of computer-based assessment of inductive reasoning in Namibia and China: A comparison study. In: D. Molnár, É. & Vígh, T. (Eds.), XV. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Program és absztraktkötet. Szegedi Tudományegyetem, Szeged. 91. o.
 • Wu, H. & Molnár, G. (2017). Chinese students’ component skills of problem solving: A pilot study. In: D. Molnár, É. & Vígh, T. (Eds.), XV. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Program és absztraktkötet. Szegedi Tudományegyetem, Szeged. 46. o.
 • Molnár, G., Magyar, A., & Nagy, J. (2017). Developing word recognition skills with an assessment-based, personalized online instructional system. In: D. Molnár, É. & Vígh, T. (Eds.), XV. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Program és absztraktkötet. Szegedi Tudományegyetem, Szeged. 43. o.
 • Molnár, G. & Csapó, B. (2017). A felsőoktatási tanulmányi alkalmasság vizsgálata: elmélet, megvalósítás, főbb eredmények. In: D. Molnár, É. & Vígh, T. (Eds.), XV. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Program és absztraktkötet. Szegedi Tudományegyetem, Szeged. 20. o.
 • Molnár, G., Greiff, S., Wüstenberg, S. & Fischer, A. (2017): Empirical study of computer based assessment of domain-general dynamic problem solving skills. In: Csapó, B. & Funke, J.(Eds.), The Nature of Problem Solving. OECD, Paris. 123-143.

2016

 • Molnár, G. (2016): Interaktív problémamegoldó környezetben alkalmazott felfedező stratégiák hatékonysága és azok változása: logfájlelemzések. Magyar Pedagógia, 4. 427-453. [PDF]
 • Molnár, G.(2016). Problémamegoldó stratégiák és azok változása: logfile-és látensprofil-elemzések. XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged. 2015. november 17-19. 309.
 • Molnár, G.(2016). A dinamikus problémamegoldó képesség mint a tudás elsajátításának és alkalmazásának képessége. Iskolakultúra, 26. 5. sz. 3-16.
 • Molnár, G. (2016). Developing the eDia: Next steps of a never-ending process. SWEE 2016, Szeged. 2016. április 25-26.
 • Wu, H. & Molnár, G. (2016). The component skills of problem solving: A Chinese and Hungarian comparison study. In: Molnár Gyöngyvér & Bús Enikő (2016, szerk.): PÉK 2016. XIV. Pedagógiai Értékelési Konferencia - 14. Conference on Educational Assessment. Program; Előadás-összefoglalók - Program; Abstracts. SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. p. 111. [PDF]
 • Molnár, G. (2016). The effectiveness of different exploration strategies in complex problem solving environments: log file analyses. In: Molnár, G. & Bús, E. (2016, Eds.), PÉK 2016. XIV. Pedagógiai Értékelési Konferencia - 14. Conference on Educational Assessment. Program; Előadás-összefoglalók - Program; Abstracts. SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. p. 77. [PDF]
 • Pásztor, A. & Molnár, G. (2016): Online assessment of inductive reasoning at primary school entrance. In: Molnár, G. & Bús, E. (2016, Eds.), PÉK 2016. XIV. Pedagógiai Értékelési Konferencia - 14. Conference on Educational Assessment. Program; Előadás-összefoglalók - Program; Abstracts. SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. p. 75. [PDF]
 • Csapó, B. & Molnár, G. (2016): Factors determining students' achievements measured at the beginning of university studies. In: Molnár, G. & Bús, E. (2016, Eds.), PÉK 2016. XIV. Pedagógiai Értékelési Konferencia - 14. Conference on Educational Assessment. Program; Előadás-összefoglalók - Program; Abstracts. SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. p. 55. [PDF]
 • Korom, E., Radnóti, K., Nagy Lászlóné, Orosz, G. & Molnár, G. (2016). Felsőoktatási tanulmányi alkalmasság mérése: a természettudományi teszt eredményei. In: Molnár, G. & Bús, E. (2016, Eds.): PÉK 2016. XIV. Pedagógiai Értékelési Konferencia - 14. Conference on Educational Assessment. Program; Előadás-összefoglalók - Program; Abstracts. SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. p. 150. [PDF]
 • Molnár, G. & Bús, E. (2016, Eds.), PÉK 2016. XIV. Pedagógiai Értékelési Konferencia - 14. Conference on Educational Assessment. Program; Előadás-összefoglalók - Program; Abstracts. SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. [PDF]
 • Molnár, G., Hódi, Á., & Magyar, A. (2016): Exploring the opportunities for the adaptive assessment of vocabulary knowledge in an educational context. AERA 2016, Washington, D.C. April 8-12, 2016. p. 166.

2015

 • Molnár Gyöngyvér, Papp Zoltán, Makay Géza & Ancsin Gábor (2015): eDia 2.3 Online mérési platform – feladatfelviteli kézikönyv. SZTE Oktatáselméleti Kutatócsoport, Szeged.
 • Steklács János, Molnár Gyöngyvér & Csapó Benő (2015): Az olvasás-szövegértés online diagnosztikus mérések tartalmi kereteinek elméleti háttere.In: Csapó Benő, Steklács János & Molnár Gyöngyvér (Eds.), Az olvasás-szövegértés online diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 13-28.
 • Korom Erzsébet, Molnár Gyöngyvér & Csapó Benő (2015): A természettudományi online diagnosztikus mérések tartalmi kereteinek elméleti háttere. In: Csapó Benő, Korom Erzsébet & Molnár Gyöngyvér (Eds.), A természettudományi tudás online diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 13-30.
 • Csíkos Csaba, Molnár Gyöngyvér & Csapó Benő (2015): A matematika online diagnosztikus mérések tartalmi kereteinek elméleti alapjai. In: Csapó Benő, Csíkos Csaba & Molnár Gyöngyvér (Eds.), A matematikai tudás online diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 13-26.
 • Csapó Benő, Korom Erzsébet & Molnár Gyöngyvér (2015): Bevezetés. In: Csapó Benő, Korom Erzsébet & Molnár Gyöngyvér (Eds.), A természettudományi tudás online diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 9-12.
 • Csapó Benő, Steklács János & Molnár Gyöngyvér (2015): Bevezetés. In: Csapó Benő, Steklács János & Molnár Gyöngyvér (Eds.), Az olvasás-szövegértés online diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 9-12.
 • Csapó Benő, Csíkos Csaba & Molnár Gyöngyvér (2015): Bevezetés. In: Csapó Benő, Csíkos Csaba & Molnár Gyöngyvér (Eds.), A matematikai tudás online diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 9-12.
 • Csapó Benő, Csíkos Csaba & Molnár Gyöngyvér (2015, szerk.): A matematikai tudás online diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest.
 • Csapó Benő, Korom Erzsébet & Molnár Gyöngyvér (2015, szerk.): A természettudományi tudás online diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest.
 • Csapó Benő, Steklács János & Molnár Gyöngyvér (2015, szerk.): Az olvasás-szövegértés online diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest.
 • Molnár Gyöngyvér, Tongori Ágota & Pluhár Zsuzsa (2015): Az informatikai műveltség online mérése. In: Csapó Benő & Zsolnai Anikó (Eds.), Online diagnosztikus mérések az iskola kezdő szakaszában. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 241-260. [PDF]
 • Molnár Gyöngyvér & Pásztor-Kovács Anita (2015): A problémamegoldó képesség mérése online tesztkörnyezetben. In: Csapó Benő & Zsolnai Anikó (Eds.), Online diagnosztikus mérések az iskola kezdő szakaszában. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 279-300. [PDF]
 • Csapó Benő, Molnár Gyöngyvér & Nagy József (2015): A DIFER tesztek online változatával végzett mérések tapasztalatai. In: Csapó Benő & Zsolnai Anikó (Eds.), Online diagnosztikus mérések az iskola kezdő szakaszában. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 163-182. [PDF]
 • Magyar Andrea & Molnár Gyöngyvér (2015): A szóolvasási készség online adaptív mérésének hatékonyságvizsgálata. Magyar Pedagógia, 115. 4. sz. 403-428. [PDF]
 • Molnár Gyöngyvér & Pásztor Attila (2015): A számítógép alapú tesztelés megvalósíthatósága kisiskolás korban: egér - és billentyűzethasználati képességek fejlettségi szintje. XV. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest. 2015. november 19-21. 202.
 • Pásztor Attila & Molnár Gyöngyvér (2015): Induktív gondolkodás technológia alapú mérésének lehetőségei az iskola kezdő szakaszában. XV. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest. 2015. november 19-21. 205.
 • Magyar Andrea & Molnár Gyöngyvér (2015): Az item pozíciós hatás vizsgálata BIBD klaszterdesign esetén. XV. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest. 2015. november 19-21. 262.
 • Magyar Andrea, Pásztor Attila, Pásztor-Kovács Anita, Pluhár Zsuzsa & Molnár Gyöngyvér (2015): A 21. században elvárt képességek számítógép alapú mérésének lehetőségei. In.: Tóth Zoltán (Eds.), Új Kutatások a Neveléstudományokban. Oktatás és nevelés - gyakorlat és tudomány. MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, Debreceni Egyetem. 230-243. [PDF]
 • Molnár Gyöngyvér & Pásztor Attila (2015): A számítógép alapú mérések megvalósíthatósága kisiskolás diákok körében: első évfolyamos diákok egér- és billentyűzet-használati képességeinek fejlettségi szintje. Magyar Pedagógia, 115. 3. sz. 237-252. [PDF]
 • Molnár, Gy., Lőrincz, A., Pásztor, A. & Csapó, B. (2015): Internet-based development of thinking skills in young schoolchildren. Paper to be presented at the 16th European Conference for Research on Learning and Instruction. Limassol, Cyprus, August 25-29, 2015. 833.
 • Molnár, Gy. & Magyar, A.(2015): Comparing the measurment effectiveness of computerised adaptive testing and fixed item testing. Paper to be presented at the 16th European Conference for Research on Learning and Instruction. Limassol, Cyprus, August 25-29, 2015. 621-622.
 • Csapó, B., Pásztor, A. & Molnár, Gy.(2015): Online assessment of combinatorical reasoning: Perspectives of measuring a challenging construct. Paper to be presented at the 16th European Conference for Research on Learning and Instruction. Limassol, Cyprus, August 25-29, 2015. 1209.
 • Pásztor, A., Molnár, Gy. & Csapó, B. (2015): Computer-based assessment of creativity: the case of divergent thinking. Paper to be presented at the 16th European Conference for Research on Learning and Instruction. Limassol, Cyprus, August 25-29, 2015. 1209-1210.
 • Attila Pásztor, Gyöngyvér Molnár, Benő Csapó (2015): Technology-based assessment of creativity in educational context: the case of divergent thinking and its relation to mathematical achievement. Thinking skills and Creativity, Special Issue: 21st Century Skills. 18. 32-42. [HTML]
 • Molnár Gyöngyvér (2015): A képességmérés dilemmái: a diagnosztikus mérések (eDia) szerepe és helye a magyar közoktatásban. Géniusz Múhely Kiadványok. 2. sz. 16-29. [PDF]
 • Attila Pásztor, Gyöngyvér Molnár, Benő Csapó (2015): Online large-scale assessment of divergent thinking and its relation to mathematical achievement. Conference on Educational Asssessment, 2015. április 23-25. 120. o.
 • Andrea Magyar, Gyöngyvér Molnár (2015): Large-scale measurement of 10-11 year old students’ word reading skills. Conference on Educational Asssessment, 2015. április 23-25. 119. o.
 • Gyöngyvér Molnár, Attila Pásztor (2015): Feasibility of computer-based assessment at the initial stage of formal schooling: the developmental level of keyboarding and mouse skills in Year One. Conference on Educational Asssessment, 2015. április 23-25. 118. o.
 • Magyar Andrea & Molnár Gyöngyvér (2015): A technológia alapú tesztelés elfogadottsága a pedagógusok körében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, 2015. április 23-25. 48. o.
 • Molnár Gyöngyvér & Magyar Andrea (2015): A számítógép alapú tesztelés elterjesztésének elfogadottsága 5-12. évfolyamos diákok körében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, 2015. április 23-25. 47. o.
 • Pásztor-Kovács Anita & Molnár Gyöngyvér (2015): Technológia alapú mérés-értékelési lehetőségek: az iskolák eszközparkjának felkészültsége. Pedagógiai Értékelési Konferencia, 2015. április 23-25. 46. o.
 • Molnár Gyöngyvér & Pásztor-Kovács Anita (2015): A számítógépes vizsgáztatás infrastrukturális kérdései: az iskolák eszközparkjának helyzete és a változás tendenciái. Iskolakultúra, 4. sz. 49-61. [PDF]
 • Molnár Gyöngyvér & Magyar Andrea (2015): A számítógép alapú tesztelés elfogadottsága pedagógusok és diákok körében. Magyar Pedagógia, 115. 1. sz. 49-66. [PDF]
 • Molnár Gyöngyvér (2015): Az óvoda és iskola feladatai az értelmi képességek fejlesztése terén. In: Kónyáné Tóth Mária & Molnár Csaba (Eds.), Tartalmi és szervezeti változások a köznevelésben. Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda, Suliszerviz Pedagógiai Intézet, Debrecen. 179-190. [PDF]

2014

 • Pluhár Zsuzsa & Molnár Gyöngyvér (2014): A technológiai műveltség online mérése kisiskolás diákok körében. XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Debrecen, 2014. november 6-8.
 • Magyar Andrea & Molnár Gyöngyvér (2014): A szóolvasási készség személyre szabott diagnosztikus mérését megvalósító online tesztrendszer kidolgozása. XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Debrecen, 2014. november 6-8.
 • Molnár Gyöngyvér (2014): Dinamikus problémamegoldás fejlődése és a sikerességet meghatározó problémamegoldó stratégiák változása 3-9. évfolyamon. XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Debrecen, 2014. november 6-8.
 • Pásztor, A., Csapó, B., Molnár, Gy. (2014): Computer-based diagnostic assessment of thinking skills – the case of combinatorial reasoning. EARLI SIG 1 Conference, Madrid, Spain, August 27-29, 2014.
 • Magyar Andrea & Molnár Gyöngyvér (2014): A szóolvasási készség adaptív mérését lehetővé tevő online tesztrendszer kidolgozása. Magyar Pedagógia. 4. sz. 259-279.[PDF]
 • Molnár Edit Katalin, Molnár Gyöngyvér, Dancs Katinka, Dancsó Tünde, Losits Anna Katalin & Korom Erzsébet (2014): Javaslatok az alsó tagozatos tankönyvek értékelési kritériumainak kidolgozásához. Új Pedagógiai Szemle, 5-6. sz. 68-88.
 • Molnár, Gy. (2014): Developing Diagnostic Assessments. Workshop on Diagnostic Assessment, Center for Research on Learning and Instruction. Szeged, 2014. május 5.
 • Pluhár, Zs. & Molnár, Gy. (2014): Assessing the development of technological literacy in early education. 12th Conference on Educational Assessment. Szeged, 2014. május 1-3. 104. o.
 • Molnár, Gy. (2014): Development of dynamic problem solving from grade 3 to 9. 12th Conference on Educational Assessment. Szeged, 2014. május 1-3. 103. o.
 • Molnár, Gy. (2014): Developing Diagnostic Assessments: Review of Recent Results. 6nd Szeged Workshop on Educational Evaluation. Szeged, 2014. április 29-30.
 • Molnár, Gy. (2014): Inductive reasoning, domain-specific and complex problem solving. Előadás. 1st Essener Workshop on Problem Solving and Dynamic Decision Making. Essen, 2014. február 20-21.
 • Csapó, B., Molnár, Gy. & Nagy, J. (2014): Computer-based assessment of school readiness and early reasoning. Journal of Educational Psychology, 106. 2. sz. 639-650. [HTML]
 • Wüstenberg, S., Greiff, S., Molnar, Gy. & Funke, J. (2014): Determinants of cross-national gender differences in complex problem solving competency. Learning and Individual Differences, 29. 18-29. [HTML]
 • Krkovic, K., Pásztor-Kovács, A., Molnár, Gy. & Greiff, S. (2014): New technologies in psychological assessment: The example of computer-based collaborative problem solving assessment. International Journal of e-Assessment, 4. 1. sz. 28-41. online

2013

 • Lőrincz, A., Molnár, G., Jeni, L., Tőzsér, Z., Rausch, A., Cohn, J. F., Csapó, B. (2013): Towards entertaining and efficient educational games. NIPS 2013, Data Driven Education, Nevada, USA, 2013. december 05-10.[HTML]
 • Hülber László & Molnár Gyöngyvér (2013): Papír és számítógép alapú tesztelés nagymintás összehasonlító vizsgálata matematika területén, 1-6. évfolyamon. Magyar Pedagógia, 113. 4. sz. 243-263. [PDF]
 • Molnár Gyöngyvér (2013): A problémamegoldó gondolkodás fejlődése és a fejlődés változása problématípusonkénti bontásban. „XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia”. Eger, 2013. november 7-9. 466. o.
 • Hülber László & Molnár Gyöngyvér (2013): Az online tesztelés reliabilitási és validitási kérdései. „XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia”. Eger, 2013. november 7-9. 419. o.
 • Molnár Gyöngyvér (2013): Mindennapi helyzetekben alkalmazott problémamegoldó stratégiák változása. Iskolakultúra, 7-8. sz. 31-43. [PDF]
 • Magyar Andrea & Molnár Gyöngyvér (2013): Számítógép alapú adaptív és rögzített formátumú tesztelés összehasonlító hatékonyságvizsgálata. Magyar Pedagógia, 113. 3. sz. 181-193. [PDF]
 • Molnár, Gy., Greiff, S. & Csapó, B. (2013): Relationships between problem solving, intelligence and socio-economic background. Paper to be presented at the 15th European Conference for Research on Learning and Instruction. Munich, Germany, August 27-31, 2013.
 • Pásztor, A. & Molnár, Gy. (2013): Validity and effectiveness of computer-based versus face-to-face testing in first grade. Paper to be presented at the 15th European Conference for Research on Learning and Instruction. Munich, Germany, August 27-31, 2013.
 • Krkovic, K., Pasztor-Kovacs, A., Molnár, Gy. & Greiff, S. (2013): New technologies in psychological assessment: The example of computer-based collaborative problem solving assessment. In: Whitelock, D., Warburton, W., Wills, G., Gilbert, L. (szerk.) Computer Assisted Assessment 2013 International Conference, Proceedings: Research into E-Assessment. Southampton, Anglia, 2013.július 9-10. 1-6.
 • Molnár Gyöngyvér & Csapó Benő (2013): Az eDia online diagnosztikus mérési rendszer. XI. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2012. április 11-13. 82. o.
 • Hülber László & Molnár Gyöngyvér (2013): Papír és számítógép alapú tesztelés összehasonlító vizsgálata 1-2. évfolyamon. XI. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2012. április 11-13. 83. o.
 • Pásztor Attila & Molnár Gyöngyvér (2013): Számítógép alapú versus szemtől szembeni tesztelés validitás - és hatékonyságvizsgálata első osztályosok körében. XI. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2012. április 11-13. 84. o.
 • Tóth Edit & Molnár Gyöngyvér (2013): Az osztályok és iskolák közötti különbségek változása egy évtized távlatában Hódmezővásárhelyen. In: Fejes József Balázs & Szűcs Norbert (Eds.), A szegedi és hódmezővásárhelyi deszegregációt támogató Hallgatói Mentorprogram. Belvedere Meridionale, Szeged. 71-86. [PDF]
 • Molnár Gyöngyvér & Korom Erzsébet (2013, szerk.): Az iskolai sikerességet befolyásoló kognitív és affektív tényezők értékelése. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Budapest. [PDF]
 • Molnár Gyöngyvér (2013): Területspecifikus komplex problémamegoldó gondolkodás fejlődése. In: Molnár Gyöngyvér & Korom Erzsébet (Eds.), Az iskolai sikerességet befolyásoló kognitív és affektív tényezők értékelése. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Budapest. 161-180. [PDF]
 • Molnár, Gy., Greiff, S., Csapó, B. (2013): Inductive reasoning, domain specific and complex problem solving: relations and development. Thinking skills and Creativity, 9. 8. sz. 35-45. [HTML]
 • Greiff, S., Wüstenberg, S., Molnár, Gy., Fischer, A., Funke. J. & Csapó, B. (2013): Complex Problem Solving in Educational Contexts – Something beyond g: Concept, Assessment, Measurement Invariance, and Construct Validity. Journal of Educational Psychology, 105. 2. sz. 364-379. [HTML]
 • Molnár Gyöngyvér (2013): A Rasch modell alkalmazási lehetőségei az empirikus kutatások gyakorlatában. Gondolat Kiadó, Budapest.

2012

 • Molnár Gyöngyvér (2012): A problémamegoldó gondolkodás különböző dimenzióinak kapcsolata az intelligenciával. „XII. Országos Neveléstudományi Konferencia”. Budapest, 2012. november 8-10. 72. o.
 • Molnár Gyöngyvér (2012): A problémamegoldó gondolkodás fejlődése: az intelligencia és szocioökonómiai háttér befolyásoló hatása 3-11. évfolyamon. Magyar Pedagógia, 1. sz. 41-58. o. [PDF]
 • Csapó Benő, Lőrincz András, Molnár Gyöngyvér (2012): Innovative Assessment Technologies in Educational Games Designed for Young Students. In: Ifenthaler, D., Eseryel, D., Ge, X.: Assessment in game-based learning: foundations, innovations, and perspectives. Springer. New York. 235-254. [HTML
 • Molnár, G. & Lőrincz, A. (2012): Innovative assessment technologies: Comparing ‘face-to-face’ and game-based development of thinking skills in classroom settings In: Chen, D. (Eds.), International Proceedings of Economics Development and Research. Management and Education Innovation. Vol. 37. IACSIT Press, Singapore. 150-154. [PDF
 • Molnár, G. & Pásztor, A. (2012): Game-based development of thinking skills. SWEE 2012, Szeged, 2012. április 24-25.
 • Molnár Gyöngyvér (2012): A problémamegoldó gondolkodás és az intelligencia kapcsolata oktatási kontextusban. X. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2012. április 26-28. 127. o.[PDF]
 • Molnár Gyöngyvér & Pásztor Attila (2012): The transition from single testing to complex systems of assessments. X. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2012. április 26-28. 53. o. [PDF]
 • Gyöngyvér Molnár, Brigitta Mikszai-Réthey, Attila Pásztor and Tímea Magyar (2012): Innovative Assessment Technologies in Educational Games Designed for Integrating Assessment into Teaching. Paper to be presented at the EARLI SIG1 conference in Brussels, Belgium, 29.08.-31.08.2012. 71. o. [PDF]
 • Pásztor Attila & Molnár Gyöngyvér (2012): Inductive reasoning in the first grade: comparing the effectiveness of a training program in ‘face-to-face’ and game-based environment. Paper to be presented at the EARLI JURE conference, Regensburg, 23.07.-27.07.2012. 91. o.
 • Wüstenberg, S., Greiff, S., Molnar, Gy., Fischer, A., Funke, J. & Csapo, B. (2012). Complex Problem Solving in educational contexts. Assessment, measurement invariance, and construct validity. Paper to be presented at the EARLI SIG1 conference in Brussels, Belgium, 29.08.-31.08.2012. 52. o. [PDF]
 • Éva Kovács, Klára Tóth, Lívia Dénes, Tamás Valasek, Klára Hazafi, Gyöngyvér Molnár, Anna Fehér-Kiss (2012): Effects of exercise programs on balance in older women with age-related visual problems: a pilot study. Archives of Gerontology and Geriatrics, 55. 2. sz. 446-452. [HTML
 • Molnár Gyöngyvér (2012): Számítógépes játékokba ágyazott innovatív mérés-értékelési technológiák. IV. Oktatás-Informatika Konferencia, Budapest. Plenáris előadás. 49. o.
 • Molnár Gyöngyvér & Kárpáti Andrea (2012): Informatikai műveltség. In: Csapó Benő (Eds.), Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 441-476. [PDF]
 • Csapó Benő & Molnár Gyöngyvér (2012): Gondolkodási készségek és képességek. In: Csapó Benő (Eds.), Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 407-440. [PDF]
 • Molnár Gyöngyvér (2012): Az alapképességek fejlődése. In: Csapó Benő, Zsolnai Anikó & Vidákovich Tibor (Eds.), A pedagógiai kultúra megújítása. Tanulmányok Nagy József tiszteletére. Megjelenés alatt.

2011

 • Tóth Edit, Molnár Gyöngyvér & Csapó Benő (2011): Az iskolák IKT felszereltsége – helyzetkép országos reprezentatív minta alapján. Iskolakultúra, 10-11. sz. 124-137. [PDF
 • Molnár Gyöngyvér (2011): Egy számítógépes játékok segítségével illetve `face-to-face` történt fejlesztés hatékonyságának összehasonlító vizsgálata. „XI. Országos Neveléstudományi Konferencia”, Budapest, 2011. november 4-6. 430. [PDF]
 • Molnár Gyöngyvér & Csapó Benő (2011): A képességek fejlődésének vizsgálata online tesztkörnyezetben 2-11. évfolyamon. „XI. Országos Neveléstudományi Konferencia”, Budapest, 2011. november 4-6. 253. [PDF]
 • Tóth Edit & Molnár Gyöngyvér (2011): Az iskola infrastrukturális fejlettségi szintjének teljesítménybefolyásoló hatása . „XI. Országos Neveléstudományi Konferencia”, Budapest, 2011. november 4-6. 255. [PDF]
 • Gyongyvér Molnar, Krisztina R. Toth, Beno Csapo (2011): The relationship between item type, students’ characteristics and media-effect in CBA. Paper presented at the 14th European Conference for Research on Learning and Instruction. Exeter, United Kingdom, August 30- September 3, 2011. In.: Book of abstracts and extended summaries. 4-5. [PDF]
 • Beno Csapo, Gyongyvér Molnar (2011): The Impact of Inductive Reasoning on Educational Achievements. Paper presented at the 14th European Conference for Research on Learning and Instruction. Exeter, United Kingdom, August 30- September 3, 2011. In.: Book of abstracts and extended summaries. 1268-1269. [PDF]
 • Krisztina R. Toth, Gyongyvér Molnar, Agnes Hodi, Beno Csapo (2011): Examining Media-Effect among Subgroups of Students with Different Ability Levels. Paper presented at the 14th European Conference for Research on Learning and Instruction. Exeter, United Kingdom, August 30- September 3, 2011. In.: Book of abstracts and extended summaries. 630-632. [PDF]
 • Gyongyvér Molnar, Beno Csapo (2011): The Development of Inductive Reasoning Skills from Grade 1 to Grade 11. Paper presented at the 14th European Conference for Research on Learning and Instruction. Exeter, United Kingdom, August 30- September 3, 2011. In.: Book of abstracts and extended summaries. 955-956. [PDF]
 • Krisztina R. Toth, Gyongyvér Molnar, Sascha Wustenberg, Samuel Greiff, Beno Csapo (2011): Measuring adults’ dynamic problem solving competency. Paper presented at the 14th European Conference for Research on Learning and Instruction. Exeter, United Kingdom, August 30- September 3, 2011. In.: Book of abstracts and extended summaries. 1421-1422. [PDF]
 • Gyongyvér Molnar (2011): Playful fostering of 6- to 8-year-old students’ inductive reasoning. Thinking skills and Creativity, 6. 2. sz. 91-99. [HTML
 • Gyongyver Molnar (2011): Assessing Developmental Aspects of Dynamic Problem Solving. SWEE 2011, Szeged, 2011. április 27-28. [PDF]
 • Molnár Gyöngyvér (2011): Számítógépes játék-alapú képességfejlesztés. IX. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2011. április 29-30. 50. o. [PDF]
 • Molnár Gyöngyvér & Thibaud Latour (2011): Online tesztelés: lehetőségek és kihívások. IX. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2011. április 29-30. 63. o. [PDF]
 • Molnár Gyöngyvér & Csapó Benő (2011): Az 1–11 évfolyamot átfogó induktív gondolkodás kompetenciaskála készítése a valószínűségi tesztelmélet alkalmazásával. Magyar Pedagógia, 2. sz. 127-140. [PDF
 • R. Tóth Krisztina, Molnár Gyöngyvér, Thibaud Latour & Csapó Benő (2011): Az online tesztelés lehetőségei és a TAO platform alkalmazása. Új Pedagógiai Szemle, 61. 1-2-3-4-5. sz. 8-22. [PDF]
 • Molnár Gyöngyvér (2011): Számítógépes játék-alapú képességfejlesztés: egy pilot vizsgálat eredményei. Iskolakultúra, 6-7. sz. 3-11. [PDF]
 • Molnár Gyöngyvér (2011): Az információs-kommunikációs technológiák hatása a tanulásra és oktatásra. Magyar Tudomány, 2011. 9. sz. 1038-1047. [HTML]
 • Gyongyver Molnar, Krisztina R. Toth & Beno Csapo (2011): Comparing Paper-Based and Computer-Based Testing in the First Grade. AERA 2011, New Orleans, Louisiana, USA. April 8 –12. 2011.[PDF]
 • Beno Csapo & Gyongyver Molnar (2011): The Infuence on Reasoning Skills on Later School Achievements: Results From the Hungarian Educational Longitudinal Program. AERA 2011, New Orleans, Louisiana, USA. April 8 –12. 2011. [PDF]

2010

 • Molnár Gyöngyvér, R. Tóth Krisztina & Csapó Benő (2010): Papír- és számítógép-alapú tesztelés összehasonlító vizsgálata kisiskolás diákok körében. X. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2010. november 4-6. 167. o. [PDF]
 • Molnár Gyöngyvér & Csapó Benő (2010): Az induktív gondolkodás fejlődése 6 és 17 éves kor között. X. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2010. november 4-6. 90. o. [PDF]
 • Molnár Gyöngyvér, R. Tóth Krisztina & Tóth Edit (2010): Developing online diagnostic assessment - Experiences of a large scale national case study in public education in Hungary. Worksop, EDEN, Budapest, 2010. október 24-27. 186-187. [PDF]
 • Molnár Gyöngyvér (2010): Technology-based assessment: Challenges and Promises. Keynote presentation, EDEN, Budapest, 2010. október 24-27. [PDF], [PPT]
 • Molnár Gyöngyvér (2010): Technológia-alapú mérés-értékelés hazai és nemzetközi implementációi. Iskolakultúra, 7-8. sz. 22-34. o. [PDF]
 • Molnár Gyöngyvér (2010): Papír- és számítógép-alapú tesztelés összehasonlító vizsgálata problémamegoldó környezetben. In: Perjés István & Kozma Tamás: Új Kutatások a Neveléstudományokban. Aula Kiadó, Corvinus Egyetem, Budapest. 135-144. o. [PDF]
 • R. Tóth Krisztina & Molnár Gyöngyvér (2010): Kisiskolás diákok gondolkodási képességének vizsgálata online környezetben. VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2010. április 16-17. 56. o. [PDF]
 • Molnár Gyöngyvér (2010): A problémamegoldó gondolkodás vizsgálata számítógépes környezetben. VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2010. április 16-17. 55. o. [PDF]
 • Molnár Gyöngyvér & Korom Erzsébet (2010): A problémamegoldó gondolkodás fejlődése keresztmetszeti és longitudinális vizsgálatok fényében. VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2010. április 16-17. 49. o. [PDF]
 • Benő Csapó, Gyöngyvér Molnár & Krisztina R. Tóth (2010): Implementing an Online Formative Assessment System: From Paper-Based to Computer-Based Testing. AREA, Denver, USA, April 29- May 4. 2010. p. 213. [PDF]

2009

 • Molnár Gyöngyvér (2009): Papír- és számítógép-alapú tesztelés összehasonlító vizsgálata problémamegoldó környezetben. IX. Országos Neveléstudományi Konferencia, Veszprém. 2009. november 19-21. 95-96. o.
 • Molnár Gyöngyvér (2009): IKT-s eszközök használata a tanárképzésben: problémaalapú tanulás multimédiás tanulási környezetben. VII. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2009. április 24-25. 35. o. [PDF]
 • R. Tóth Krisztina & Molnár Gyöngyvér (2009): Tanár szakos hallgatók IKT használati szokásai és preferenciái. VII. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2009. április 24-25. 34. o. [PDF]
 • Molnár Gyöngyvér & Kinyó László (2009, szerk.): PÉK 2009. VII. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Fárosz Nyomda, Szeged. [PDF]
 • Csapó Benő, Molnár Gyöngyvér, Pap-szigeti Róbert & R. Tóth Krisztina (2009): A mérés-értékelés új tendenciái: a papír és számítógép alapú tesztelés összehasonlító vizsgálatai általános iskolás, illetve főiskolás diákok körében. In: Perjés István & Kozma Tamás (Eds.), Új kutatások a neveléstudományokban. Hatékony tudomány, pedagógiai kultúra, sikeres iskola. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. 2009. 99-108. [PDF]
 • Molnár Gyöngyvér (2009): Kisiskolás diákok számára kidolgozott induktív gondolkodás fejlesztõ program hosszabb távú hatása. In: Perjés István & Kozma Tamás (Eds.), Új kutatások a neveléstudományokban. Hatékony tudomány, pedagógiai kultúra, sikeres iskola. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. 2009. 118-129. [PDF]
 • R. Tóth Krisztina & Molnár Gyöngyvér (2009): ICT skills and preferences of students in bachelor teacher education. In: Dragan Solesa (Eds.), The 6th International Conference on Informatics, Educational Technology and New Media in Education. Sombor, Szerbia, 2009.03.28-2009.03.29. [PDF]
 • Csapó Benõ, Molnár Gyöngyvér & R. Tóth Krisztina (2009): Comparing paper-and-pencil and online assessment of reasoning skills: A pilot study for introducing TAO in large-scale assessment in Hungary. In: Friedrich Scheuermann, Julius Björnsson (Eds.), The Transition to Computer-Based Assessment: New Approaches to Skills Assessment and Implications for Large-scale Testing. Luxemburg: Office for Official Publications of the European Communities, 2009. pp. 113-118. [PDF]
 • R. Tóth Krisztina & Molnár Gyöngyvér (2009): A jövő tanárainak IKT ismeretei és elvárásai. Pedagógusképzés, 7 (36), 1. sz. 25-41. [PDF]
 • Csapó Benő, Molnár Gyöngyvér & Kinyó László (2009): A magyar oktatási rendszer szelektivitása a nemzetközi összehasonlító vizsgálatok eredményeinek tükrében. Iskolakultúra. 2009. 3-4. sz. 3-13. [PDF]
 • Molnár, Gy., Csapó, B. (2009): Development of problem solving: Assessments in cross-sectional and longitudinal contexts. Paper presented at the 13th European Conference for Research on Learning and Instruction. Amsterdam, The Netherlands, August 25-29, 2009.
 • R. Tóth K., Molnár, Gy., Csapó, B. (2009): Online assessment of reasoning skills. Paper presented at the 13th European Conference for Research on Learning and Instruction. Amsterdam, The Netherlands, August 25-29, 2009.
 • Molnár, Gy. (2009): Inductive reasoning in the first grade: a training program and its longitudinal effect. Paper presented at the 13th European Conference for Research on Learning and Instruction. Amsterdam, The Netherlands, August 25-29, 2009.
 • Molnar Gyongyver (2009): The Szeged assessments of CPS. Szeged Workshop on Educational Evaluation. Szeged, April 27-28, 2009. pp. 4. [PDF]
 • R. Tóth Krisztina & Molnár Gyöngyvér (2009): ICT skills and preferences of students in bachelor teacher education. 6th International Conference on Informatics, Educational Technology and New Media in Education . Sombor, Szerbia, 2009.03.28-2009.03.29. pp. 31.
 • Gyongyver Molnar (2009): Shifting from PP to CB assessment. Kolloquium „Methoden der empirischen Bildungsforschung“. Hirschegg, 22.03.–27.03.2009.

2008

 • Kárpáti Andrea, Molnár Gyöngyvér, Tóth Péter & Főző Attila (2008, szerk.): A 21. század iskolája. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest.  [PDF]
 • Molnár Gyöngyvér (2008): Multimédia. Szavazórendszerek. Érintőképernyős számítógépek. In: Kárpáti Andrea, Molnár Gyöngyvér, Tóth Péter & Főző Attila (Eds.), A 21. század iskolája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 47-50.
 • Molnár Gyöngyvér (2008): A 21. század iskolájának berendezése. In: Kárpáti Andrea, Molnár Gyöngyvér, Tóth Péter & Főző Attila (Eds.), A 21. század iskolája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 9-14.
 • Kárpáti Andrea, Molnár Gyöngyvér & Molnár Pál (2008): Csoportmódszerek.In: Kárpáti Andrea, Molnár Gyöngyvér, Tóth Péter & Főző Attila (Eds.), A 21. század iskolája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 130-151.
 • Beno Csapo, Gyongyver Molnar, Laszlo Kinyo (2008): Analysis of the Selectiveness of the Hungarian Educational System in International Context. The 3rd IEA International Research Conference. Taipai, Taiwan.  megjelenés alatt. [PDF]
 • Molnár Gyöngyvér (2008): A képességek fejlődése és a problémamegoldó gondolkodás. In: Fazekas Károly (Eds.), Közoktatás, iskolai tudás és munkapiaci siker. MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Budapest. 2008. 99-112.
 • Molnár Gyöngyvér (2008): Az induktív gondolkodás fejlettsége kisiskolás korban. VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest. 2008. november 13-15. 238. o. [PDF]
 • Molnár Gyöngyvér (2008): Kisiskolás diákok számára kidolgozott induktív gondolkodás fejlesztő program rövid és hosszabb távú hatása. VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest. 2008. november 13-15. 143. o. [PDF]
 • Molnár Gyöngyvér & R. Tóth Krisztina (2008): A számítógép- és papír-alapú tesztelés eredményeinek összehasonlító vizsgálata 5. évfolyamon. VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest. 2008. november 13-15. 131. o. [PDF]
 • Molnár Gyöngyvér (2008): Hátrányos helyzetû elsõ osztályos diákok induktív gondolkodásának fejlesztése. VI. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2008. április 11-12. 88. o.[PDF]
 • Tóth Krisztina, Molnár Gyöngyvér & Csapó Benő (2008): A számítógépes tesztelés lehetõségei. VI. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2008. április 11-12. 84. o. [PDF]
 • Gyongyver Molnar (2008): The use of innovative tools in teacher education: a case study. International Journal on Informatics and New Media in Education, 1. 1. sz. 44-49.[PDF]
 • Beno Csapo, Gyongyver Molnar, Krisztina R. Toth (2008): Comparing paper-and-pencil and online assessment of reasoning skills - a pilot study for introducing TAO in large-scale assessments in Hungary. International Research Workshop. The Transition to Computer-Based Assessment. Reykjavik, Iceland, September 29 - Oktober 1. 2008. [PDF]
 • Beno Csapo, Gyongyver Molnar, Laszlo Kinyo (2008): Analysis of the Selectiveness of the Hungarian Educational System in International Context. The 3rd IEA International Research Conference. Taipai, Taiwan, September 16-20. 2008. 26-27.
 • Gyongyver Molnar, Beno Csapo (2008): Online adaptive versus paper-pencil testing. XXIX International Congress of Psychology, July 20-25, Berlin, Germany. [PDF]
 • Gyöngyver Molnar (2008): Scaling with IRT models using data of different age groups. Kolloquium - Methoden der empirischen Bildungsforschung. Hirschegg, March 30-April 4 2008.
 • Gyongyver Molnar (2008): The use of innovative tools in teacher education: a case study. 5th international conference on informatics, educational technology and new media in education. Sombor, Szerbia, March 29-30, 2008. 28. o.
 • Molnár Gyöngyvér (2008): Kisiskolások induktív gondolkodásának játékos fejlesztése. Új Pedagógiai Szemle, 5. sz. 51-64.
 • Csapó Benő, Molnár Gyöngyvér & R. Tóth Krisztina (2008): A papír alapú tesztektől a számítógépes adaptív tesztelésig: a pedagógiai mérés-értékelés technikájának fejlődési tendenciái. Iskolakultúra, 3-4. sz. 3-16. [PDF]
 • Molnár Gyöngyvér (2008): A Rasch modell kiterjesztése nem dichotóm adatok elemzésére: a rangskálás és parciális kredit modell. Iskolakultúra.1. sz. 66-77. [PDF]

2007

 • Molnár Gyöngyvér (2007): Új ICT eszközök alkalmazása az iskolai gyakorlatban. In: Korom Erzsébet: Kihívások a XXI. század iskolájában. 101-124. [PDF]
 • Molnár Gyöngyvér (2007): Hátrányos helyzetû diákok problémamegoldó gondolkodásának longitudinális követése. Magyar Pedagógia, 2007. 4. sz. 277-293. [PDF]
 • Molnár Gyöngyvér (2007): A tudás alkalmazhatóságának vizsgálata: komplex problémamegoldás. In: Bábosik István (Eds.), Pedagógia és személyiség fejlesztés. Okker Kiadó, Budapest. 2007.
 • Molnár Gyöngyvér (2007): Hungarian School of the Future - a case study. Microsoft Unlimited Potencial in Central and Eastern Europe. October 18-19, 2007. 
 • Molnár Gyöngyvér (2007): Fostering 6-8 year-old students’ inductive reasoning. 12th Biennial Conference of EARLI 2007, Budapest, Hungary, August 28-September 1, 2007.
 • Molnár Gyöngyvér & Csapó Benõ (2007): Constructing complex problem solving competency scales by IRT models using data of different age groups. 12th Biennial Conference of EARLI 2007, Budapest, Hungary, August 28-September 1, 2007.
 • Korom Erzsébet & Molnár Gyöngyvér (2007): Constructing conceptual development scales by using IRT models. 12th Biennial Conference of EARLI 2007, Budapest, Hungary, August 28-September 1, 2007.
 • Molnár Gyöngyvér (2007): The classroom of the Future. ICT in Hungary EU Briefing. Brussel, Mai 10, 2007.
 • Csapó Benő & Molnár Gyöngyvér (2007): Educational Evaluation in Hungary. Possibilities of Technology-Based System-Monitoring. TAO Expert Meeting. Luxembourg, April 20, 2007.
 • Molnár Gyöngyvér (2007): New ICT in Education. 4th international conference on informatics, educational technology and new media in education. Sombor, Szerbia, March 31-April 1, 2007. 24. o.
 • Molnár Gyöngyvér (2007): Hátrányos  helyzetû diákok  problémamegoldó  gondolkodásának  longitudinális  követése. VII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2007. október 25-27. 42. o.
 • Molnár Gyöngyvér (2007): Az ismeretek alkalmazhatóságának korlátai. V. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2007. április 12-14. 58. o.[PDF]
 • Molnár Gyöngyvér (2007): Az induktív gondolkodás fejlesztése kisiskolás korban. V. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2007. április 12-14. 122. o.[PDF]
 • Molnár Gyöngyvér (2007): A valószínűségi tesztelmélet adta eszközök az ideális mérés megvalósításához. V. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2007. április 12-14. 76. o.[PDF]
 • Gyongyver Molnar (2007) : New ICT Tools in Education - Classroom of the Future Project. In: Dragan Solesa (Eds.), The fourth international conference on informatics, educational technology and new media in education. A. D. Novi Sad. 332-339. [PDF]

2006

 • Molnár Gyöngyvér (2006): Tudástranszfer és komplex problémamegoldás. Mûszaki Kiadó. Budapest. 2006.
 • Molnár Gyöngyvér (2006): Nehéz helyzetű diákok olvasási képességének fejlettsége. Előadás. VI. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2006. október 26-28. 98. o.
 • Molnár Gyöngyvér & Józsa Krisztián (2006): Az olvasási képesség fejlődése 9-17 éves kor között. Elõadás. VI. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2006. október 26-28. 122. o.
 • Molnár Gyöngyvér & Józsa Krisztián (2006): Az olvasási képesség értékelésének tesztelméleti megközelítései. In: Józsa Krisztián (Eds.), Az olvasási képesség fejlõdése és fejlesztése. Dinasztia Tankönyvkiadó, Budapest. 155-174.
 • Molnár Gyöngyvér (2006): Az ismeretek alkalmazhatóságának korlátai: komplex problémamegoldó gondolkodás fejlettsége 7. és 11. évfolyamon. Magyar Pedagógia. 4. sz. 329-344. [PDF]
 • Molnár Gyöngyvér (2006): Az induktív gondolkodás fejlesztése kisiskolás korban. Magyar Pedagógia. 1. sz. 63-80. [PDF]
 • Molnár Gyöngyvér (2006): A Rasch-modell alkalmazása a társadalomtudományi kutatásokban. Iskolakultúra. 12. sz. 99-113. [PDF]
 • Molnár Gyöngyvér (2006): A tudáskoncepció változása és annak megjelenése a PISA 2003 vizsgálat komplex problémamegoldás moduljában. Új Pedagógiai Szemle. 1. sz. 75-86. [PDF]
 • Molnár Gyöngyvér (2006): A tudáskoncepció változása és annak megjelenése a PISA 2003 vizsgálat komplex problémamegoldás moduljában. In: Kósa Barbara & Simon Mária (Eds.), Új vizsga - új tudás? OKI. [HTML]

2005

 • Molnár Gyöngyvér (2005): A problémamegoldó gondolkodás fejlõdése és fejlesztése. In: Komlossy Ákos (Eds.),  Ismeretek és képességfejlesztés a kompetencia-tudáson alapuló iskola. Szeged. 68-94.
 • Molnár Gyöngyvér, Nikolov Marianne & Csapó Benõ (2005): Constructing reading competency scales for second language assessment: Using data of different age groups for IRT scaling. 11th Biennial Conference of EARLI 2005, Nicosia, Cyprus, August 23-27, 2005. 549. o.
 • Molnár Gyöngyvér (2005): Hátrányos helyzetû diákok problémamegoldó gondolkodásának fejlettsége. Elõadás. V. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2005. október 6-8. 238. o.
 • Molnár Gyöngyvér (2005): Az objektív mérés megvalósításának lehetõsége: a Rasch-modell. Iskolakultúra. 3. sz. 71-80. [PDF]
 • Molnár Gyöngyvér (2005): A probléma alapú tanítás. Az ismeretek alkalmazásának és az együttmûködõ készség fejlesztésének egy módszere. Iskolakultúra. 10. sz. 31-43. [PDF]

2004

 • Molnár Gyöngyvér (2004): Hátrányos helyzetû diákok problémamegoldó gondolkodásának fejlettsége. Magyar Pedagógia. 3. sz. 319-337. [PDF]
 • Molnár Gyöngyvér (2004): Az iskolai és az alkalmazható tudás kettõssége. Iskolakultúra. 8. sz. 21-31. [PDF]
 • Molnár Gyöngyvér (2004): Objektív mérés, avagy a Rasch-modell alkalmazása a pedagógiában. Elõadás. IV. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2004. október 20-22. 78. o.
 • Molnár Gyöngyvér (2004): Problémamegoldás és probléma alapú tanítás. Iskolakultúra. 2. sz. 12-19. [PDF]
 • Molnár Gyöngyvér (2004): Real-life versus school knowledge. (Analysis with classical and modern (IRT) test theory) Poster. Assessment Bergen, Norway, June 23 rd - 25 th 2004. 132. o.
 • Molnár Gyöngyvér: A problémamegoldó képesség fogalmának hazai és nemzetközi értelmezései. Háttértanulmány az OKI tantárgyi obszervációs kutatásához. Budapest. 2004.
 • Molnár Gyöngyvér: Életszerû helyzetekben történõ komplex problémamegoldás vizsgálata, disszertáció tézis. [PDF]

2003

 • Molnár Gyöngyvér (2003): Az ismeretek alkalmazásának vizsgálata modern tesztelméleti (IRT) eszközökkel. Magyar Pedagógia. 4. sz. 423-446. [PDF]
 • Molnár Gyöngyvér (2003): A komplex problémamegoldó képesség fejlettségét jelzõ tényezõk. Magyar Pedagógia. 1. sz. 81-103. [PDF]
 • Molnár Gyöngyvér & Csapó Benõ (2003): A képességek fejlõdésének logisztikus modellje. Iskolakultúra. 2. sz. 57-69. [PDF]
 • Molnár Gyöngyvér (2003): 9-17 year-old students' Complex problem solving competencies. Paper. EARLI 2003, Improving Learning, Fostering the Will to Learn. Padova, Italy, August 26 th - 30 th 2003. 269. o.
 • Molnár Gyöngyvér (2003): Az életszerû komplex problémamegoldás fejlettségét befolyásoló tényezõk. III. Országos Neveléstudományi Konferencia. Elõadás. Budapest, 2003. október 9-10. 279. o.

2002

 • Molnár Gyöngyvér (2002): Komplex problémamegoldás vizsgálata 9-17 évesek körében. Magyar Pedagógia. 2. sz. 231-264. [PDF]
 • Molnár Gyöngyvér (2002): A tudástranszfer. Iskolakultúra. 2. sz. 65-75. [PDF]
 • Molnár Gyöngyvér (2002): Defining and Selecting Key Competencies. Magyar Pedagógia. 2002.
 • Molnár Gyöngyvér (2002): Complex problem solving ... Paper. 5th JURE Conference. Building Your Competence. Amsterdam, The Netherlands, August 19 th - 23 rd 2002. 29. o.
 • Molnár Gyöngyvér (2002): Complex problem solving in real-life situations. Poster. The 10th International Conference of Thinking. Harrogate, England, June 14 th - 19 th 2002. 25. o.
 • Molnár Gyöngyvér (2002): Életszerû komplex problémamegoldás vizsgálata 9-17 évesek körében. II. Országos Neveléstudományi Konferencia. Elõadás. Budapest, 2002. október 24-26. 130. o.
 • Molnár Gyöngyvér (2002): A virtuális tananyagírás és oktatás tapasztalatai A kognitív pedagógia címû e-book tükrében. II. Országos Neveléstudományi Konferencia. Elõadás. Budapest, 2002. október 24-26. 96. o.
 • Csapó Benõ, Korom Erzsébet & Molnár Gyöngyvér (2002): Kognitív pedagógia. Interaktív tankönyv.

2001

 • Molnár Gyöngyvér (2001): Az életszerû feladat-helyzetekben történõ problémamegoldás vizsgálata. Magyar Pedagógia. 2001. 3. sz. 347-372. [PDF]
 • Molnár Gyöngyvér (2001): Az iskolai tudás transzferálása. In: Bábosik István, Barkó Endre & Széchy Éva (Eds.), Új Pedagógiai Közlemények. Doktoranduszok bemutatkozása. ELTE, Budapest. 2001. 173-177.
 • Molnár Gyöngyvér (2001): Az EARLI kilencedik konferenciája. Iskolakultúra. 2001. 11. sz. 59-64.
 • Molnár Gyöngyvér (2001): Problem solving in real-life situations. Poster. EARLI 2001, Bringing Instruction to Learning, 9 th European Conference Switzerland. Fribourg, August 28th - September 1st 2001. 146. o.
 • Molnár Gyöngyvér (2001): A tudás alkalmazása új helyzetben. Iskolakultúra. 10. sz. 15-25. [PDF]
 • Molnár Gyöngyvér (2001): Problémamegoldás életszerû helyzetekben. Elõadás. I. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2001. október 25-27. 287. o.
 • Molnár Gyöngyvér (2001): Knowledge Management in the Learning Society. Magyar Pedagógia. 1. sz. 146-148.

1999

 • Molnár Gyöngyvér (1999): Számítógépes modellek Magyarország népességének alakulására. Polygon. IX. kötet 1. sz. 25-43.
 • Molnár Gyöngyvér (1999): A tanulás és tanítás kutatásának idõszerû kérdései. Iskolakultúra. 8. sz. 18-32. [PDF]
 • Molnár Gyöngyvér (1999): Német nyelv. Mérés- értékelés- vizsga 5. Vizsgatárgyak, vizsgamodellek I. Magyar Pedagógia. 3. sz. 351-354.
 • Molnár Gyöngyvér (1999): A matematikai gondolkodás kérdései. Új pedagógiai szemle. 1999. 7-8. sz. 232-235.

HAZAI EGYÉB, PLENÁRIS KONFERENCIAELÕADÁSOK

 • Molnár, G. (2021). Making Education Smart with the Smart Use of Technology-based Assessment. China-CEEC Smart Education Forum 2021, Beijing, China.
 • Molnár, G. (2021). Development of an Online Diagnostic Assessment System for the Support of Personalized Teaching and Learning. EERA European Conference on Educational Research 2021, Genf, Svájc.
 • Molnár, G. (2021). Digital Revolution in Education: The What and How of Learning. 13th International Conference on Computer Supported Education.
 • Molnár, G. (2021). Az eDia online értékelő rendszer szerepe a távolléti oktatásban. Rátz László Vándorgyűlés. online.
 • Molnár, G. (2020). Digitális forradalom az oktatásban: az online oktatás hatása a pedagógusok módszertani kultúrájára és a diákok tudására. Dugonics társaság - Vírus panel.
 • Molnár, G. (2020). A Revolution in Education: The What and How of Learning. Webinar of Comparative Analysis of ICT in Education Between China and CEECs, Kína.
 • Molnár, G. (2020). A Revolution in Education: The What and How of Learning. XIV All-Ukrainian Scientific and Practical Conference, Ungvár.
 • Molnár, (2020). Digitális forradalom az oktatásban és a neveléstudományi kutatásokban. 13the Training and Practice International Conference on Educational Science, Kaposvár.
 • Molnár, G. (2019). Mérések a felsőoktatásban: nemzetközi tendenciák és hazai gyakorlat. MTA. 2019 Értékteremtő Tudomány.
 • Molnár, G. (2019).Technológiaalapú diagnosztikus értékelés és személyre szabott, differenciált fejlesztés. Rácz László Vándorgyűlés, Gödöllő.
 • Molnár, G. (2019). Educational Development Initiatives at the University of Szeged: Technology, Assessment and Innovative Teaching Methods. Enhancing University Teaching and Learning in Central Europe, Brünn, Csehország.
 • Molnár Gyöngyvér (2018): Technology-based assessment of numeracy and literacy. Workshop in honour of Prof. Dr. Terezinha Nunes. November 10, 2018, Szeged, Hungary.
 • Molnár Gyöngyvér (2018). A felsőoktatási tanulmányi alkalmasság felmérésének eszközei és fő eredményei négy év távlatában. SZTE, 2018. október 30.
 • Molnár Gyöngyvér (2018): Technológiai eszközökkel támogadott fejlesztés az oktatásban. PC Trade, szakmai nap. Szeged, 2018. május 3.
 • Molnár Gyöngyvér (2017). A felsőoktatási tanulmányi alkalmasság felmérésének eszközei és fő eredményei. SZTE, 2017. október 19.
 • Molnár Gyöngyvér (2017). Gondolkodási képességek számítógépes játék-alapú fejlesztő értékelése. Matehetsz, Kazinczbarcika, 2017. április 8.
 • Molnár Gyöngyvér (2016). Az óvoda és iskola feladatai az értelmi képességek fejlesztése terén – a diagnosztikus mérések (eDia) szerepe és helye a magyar közoktatásban. SZTE Szabadegyetem – Szeged XVII. Szemeszter 2016. szeptember 14.
 • Molnár Gyöngyvér (2016). eDia: technológiai eszközökkel támogatott értékelés az oktatásban. I Mobil eszközök az oktatásban konferencia. Veszprém, 2016. november 11.
 • Molnár Gyöngyvér (2016). Diagnosztikus mérőcsomagok: az eDia szerepe az oktatásban. Várkert, Szeged, 2016. június 30.
 • Molnár Gyöngyvér (2016). A technológiaalapú tesztelés alkalmazhatósága óvodás és kisiskolás korban. Szabadka, 2016. május 26.
 • Molnár Gyöngyvér (2016). Technológiaalapú mérés-értékelés az oktatásban. SZAB, Szeged, 2016. április 5.
 • Molnár Gyöngyvér (2016). eDia az óvodában. Interaktív óvoda. Szeged, 2016. április 27.
 • Molnár Gyöngyvér (2015). Az eDia alkalmazása a gyakorlatban: számítógép alapú mérések az iskolában. SZTE, Szeged, 2015. november 18.
 • Molnár Gyöngyvér (2015). Az eDia rendszer felépítése és alkalmazása a gyakorlatban. Diagnosztikus mérések fejlesztése Zárókonferencia, Budapest, 2015. november 27.
 • Molnár Gyöngyvér (2015). A számítógép alapú tesztelés széleskörű bevezetésének feltételei. MTA, 2015. június 18. Budapest.
 • Molnár, G. (2015). Educational assessment and policy development in Hungary. Helsinky, 2015. október 01.
 • Molnár Gyöngyvér (2014): Az eDia alkalmazása a gyakorlatban: számítógép alapú mérések az iskolában. Online diagnosztikus mérések a tanulók korai fejlesztéséért konferencia. MTA, Budapest, 2014. december 10.
 • Molnár Gyöngyvér (2014): A képességmérés dilemmái. "Ez is tehetséggondozás!" konferencia. Szeged, 2014. november 29.
 • Molnár Gyöngyvér (2014): Segítő-fejlesztő diagnosztikus mérések az iskolai gyakorlatban. Diagnosztikus értékelés és kompetenciafejlesztés konferencia. Szabadka, 2014. november 27.
 • Molnár Gyöngyvér (2014): Az érettségi vizsgarendszer megújításának lehetőségei a technológia alapú tesztelés segítségével. OFI Konferencia, Szeged, 2014. november 26.
 • Molnár Gyöngyvér (2014): 21. századi képességek mérése-fejlesztése IKT környezetben. Tábla vagy tablet? Információs és kommunikációs technológiák 21. századi tanulási környezetekben. MTA, Budapest. 2014. november 21.
 • Molnár Gyöngyvér (2014): Számítógép alapú segítő-fejlesztő diagnosztikus mérések az oktatásban. MTÜ 2014, SZAB, 2014. november 17.
 • Molnár Gyöngyvér (2014): Az óvoda és az iskola feladatai az értelmi képességek fejlesztése terén. Plenáris előadás. „Tartalmi és szervezeti változások a köznevelésben" XVI. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia, Hajdúszoboszló, 2014. október 7-9.
 • Molnár Gyöngyvér (2014): eDia - online diagnosztikus mérési rendszer az oktatásban. Információs Társadalom Parlamentje. Plenáris felszólalás, előadás. 2014. június 26-27.
 • Molnár Gyöngyvér (2014): Diagnosztikus mérések az iskolai gyakorlatban. Köznevelés az oktatásban. KLIK, Pécs, Békéscsaba, Székesfehérvár, Szolnok. 2014. május 27-30.
 • Molnár Gyöngyvér (2012): Számítógépes játékokba ágyazott innovatív mérés-értékelési technológiák. Sulinetwork 2012. Szeged, 2012. február 17-19.
 • Molnár Gyöngyvér (2012): A magyar közoktatás eredményességével kapcsolatos felmérések áttekintése. "Diagnosztikus mérések fejlesztése" tudományos ülés. MTA, 2012. április 20.
 • Csapó Benő, Nikolov Marianne és Molnár Gyöngyvér (2011): Az oktatás szerepe a nemzeti erőforrások fejlesztésében. Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia Konferencia, MTA, 2011. június 23.
 • Molnár Gyöngyvér (2010): Lehetőségek és kihívások a számítógép-alapú mérés-értékelés területén. Innovatív tanárok fóruma. Budapest, 2010. november 18-20.
 • Molnár Gyöngyvér (2008): Értékelés a "holnap" iskolájában. „Az eredményes oktatásért" konferencia. Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete. Zalaegerszeg, 2008. április 24.
 • Molnár Gyöngyvér (2007): Értékelés a holnap iskolájában. "Minõség az oktatásban" konferencia. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet. Szolnok, 2007. december 11.
 • Molnár Gyöngyvér (2007): Új IKT eszközök alkalmazási lehetõségei az oktatásban. "40 éves a matematika tagozat." Lovassy László Gimnázium, Veszprém, 2007. december 1. [HTML]
 • Molnár Gyöngyvér (2007): Interaktivitás az oktatásban, interaktív tanterem. Infokommunikáció emberközelben, 7. HTE kongresszus. Szeged, 2007. október 15. [HTML]
 • Molnár Gyöngyvér (2007): Új ICT eszközök alkalmazása az iskolai gyakorlatban. TIT pedagógiai nyári egyetem. Szeged, 2007. július 9-14.
 • Molnár Gyöngyvér (2006): Eredményesség, minõség a nevelõ-oktató munkában. Eredményesség-minõség Kistérségi Konferencia, Balatonfüred, 2006. április 12.
 • Molnár Gyöngyvér (2006): A képességek fejlõdése és a tudás alkalmazásának problémái. Mûszaki Kiadó Napja, Szeged, 2006. február 13. [HTML]
 • Molnár Gyöngyvér (2006): Hátrányos helyzetû diákok mérése-értékelése. Kistérségi Konferencia, Szeged, 2006. január 25.
 • Molnár Gyöngyvér (2005): A képességek fejlõdése és a problémamegoldó gondolkodás. Elõadás. Az MTA Közgazdaságtudományi Intézet és az MTA Munkatudományi Bizottságának éves konferenciája. Közoktatás, iskolai tudás és munkaerõpiaci siker. Mátraháza, 2005. november 18-19. [HTML]
 • Molnár Gyöngyvér (2005): Képességek fejlõdése és fejlesztése az új tudáskoncepció fényében. Elõadás. MOT-2005 konferencia. Orosháza, 2005. október 28.
 • Molnár Gyöngyvér (2005): A PISA-program tudásfelfogása, problémamegoldás modul. Elõadás. OKI konferencia. Budapest, 2005. október 20-21.
 • Molnár Gyöngyvér (2005): A problémamegoldó gondolkodás fejlõdése és fejlesztése. Elõadás. TIT pedagógiai nyári egyetem. Szeged, 2005. július 14.
 • Molnár Gyöngyvér (2005): A modern tesztelmélet adta lehetõségek a tudás- és képességvizsgálatok területén. Elõadás. Pedagógiai értékelés 2005 c. konferencia, Szeged, 2005. április 9.
 • Molnár Gyöngyvér (2004): Alkalmazható versus iskolai tudás. Elõadás. Pedagógiai értékelés 2004 c. konferencia, Szeged, 2004. február 19-21.
 • Molnár Gyöngyvér (2004): Élõ matematika. Elõadás. Hátrányos helyzetû tanulók értékelése és differenciált fejlesztése c. konferencia, Szeged, 2004. január 16.
 • Molnár Gyöngyvér (2004): Induktív gondolkodás fejlesztése kisiskolás korban. Elõadás. Hátrányos helyzetû tanulók értékelése és differenciált fejlesztése c. konferencia, Szeged, 2004. január 16.
 • Molnár Gyöngyvér (2002): Kognitív pedagógia. UNESCO Virtuális Akadémia - Tanárképzõ Portál. Budapest, 2002. március 1-2.
 • Molnár Gyöngyvér (2000): A tudás felhasználása új helyzetben. Neveléstudományi Konferencia. Szeged, 2000. október 25.
 • Molnár Gyöngyvér (2000): Az iskolai tudás transzferálása. A neveléstudományi doktoranduszok elsõ országos konferenciája. Budapest, 2000. május.

INTERÚ, PUBLICISZTIKA

 • A munkámban élek. Innotéka, 2015. december [HTML]
 • Tudd meg, hogy mit tudsz! 2014. 11. 24. [HTML]
 • Tudósfórum. Kossuth Rádió, 2007. 09. 18.
 • Tudni vagy nem tudni, az itt a kérdés...  IPM, 2007. június
 • Az elsõ Akadémiai Ifjúsági Díj a neveléstudomány területén. Szegedi Egyetem, 2007. 06. 21.
 • Kevés, ha szépen olvas a gyermek. Magyar Hírlap, 2007. 04. 18. [HTML]
 • Tudósfórum. Kossuth Rádió, 2007. 09. 18.