Dr. Dombi András


egyetemi docens


 

Szakmai önéletrajz

Oktatási tevékenység

    Oktatási segédletek

Kutatási tevékenység

Publikációk

 

 


Személyes adatok: 

Születési hely: Tét
születési idő:1946. 12. 24.

Gyermekek: 

Péter(1976) 
Anikó (1981)
 

Munkahely: 

Szegedi Tudományegyetem
Szervetlen
és Analitikai Kémiai Tanszék

 
6720, Szeged, Dóm tér 7. 

Postacím: 
6701 Szeged, Pf. 440.
Tel: 06 62 544 338
Fax: 06 62 420 505
e-mail: 

dombia@chem.u-szeged.hu

.

 

.

Szakmai önéletrajz

Képesítés: 

                    okleveles vegyészmérnök, Veszprém, 1971 

                    egyetemi doktor, Veszprém, 1975 

                    a kémiai tudomány kandidátusa, Szeged, 1985

Munkahelyek: 

                    - 1971-1975: tanársegéd, VVE, Analitikai Kémia Tanszék 

                        - 1975-1979: tanársegéd, JATE, Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék

-         

                    - 1979-1988: adjunktus, JATE, Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék

                    - 1988- docens, JATE, Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék

Egyetemi doktori értekezés: "Szilikátalapú anyagok nyomelemeinek meghatározása oldatos emissziós

                      színképelemzéssel". 

Kandidátusi értekezés: "Olefinek hatása a propán termikus bomlására"

Társasági tagságok: 

                    Nemzetközi Ózonszövetség (IOA)

                    Magyar Kémikusok Egyesülete

                    Magyar Hidrológiai Társaság

Nyelvismeret: angol, orosz

.

.

Oktatási tevékenység

     - analitikai kémia és műszeres analízis előadások tartása

     - analitikai gyakorlatok vezetése

     - környezeti kémia és analízis előadások a graduális és posztgraduális képzésben

     - speciális kollégium az ózon kémiájából,

     - doktori-, diploma- és szakdolgozati témák vezetése (lásd még Kutatói tevékenység részben)

.

Oktatási segédletek

Kutatási tevékenység

     1. Környezeti minták analízise

         Levegő- és vízminták szerves mikroszennyezőinek meghatározása műszeres 

         (gázkromatográfiás, folyadékkromatográfiás és tömegspektrometriás) 

         módszerekkel és elválasztási (folyadék- és szilárd fázisú extrakciós)  műveletekkel

     2.  Környezeti kémia

         a, Gázreakciók vizsgálata csendes elektromos kisülésben:

  • az elektromos és  kémiai paraméterek hatása az ózonelőállítás hatékonyságára
  • reakciómechanizmus felderítése és kinetikai paraméterek megállapítása gázkeverékekben (Ar, CO, CO2, SO2, freonok, stb.)

         b, Nagyhatékonyságú oxidációs eljárások belső légterek és vízek kezelésben:

  • az ózon kémiája vizes oldatokban,
  • ózon, ultraibolya sugárzás és H2O2 iniciálta gyökgenerálási eljárások kémiájának és kinetikájának vizsgálata,
  • heterogén fázisú fotooxidációs reakciók tanulmányozása,
  • fotokatalizátorok előállítása és vizsgálata
  • gyökgenerálás Xe excimer VUV sugárforrással
  • szerves szennyezők átalakítása fotolizissel

.

.

..

Publikációk

 

Folyóiratcikkek

 

1973-1980

 

1.            Papp,S.,Dombi,A. „Eisen-,Kobalt- und Nickel-Cyano-komplexe mit bifunktionellen Phosphonium Kationen”

Monatschefte für Chemie 104,885      (1973)

            Impact factor:  0,582

Hivatkozások

1. Gyoriova, K, Mohai, B. Z. Anorg. Allg. Chem. 492, 175-187,1982

2. Mohai, B, Bagyin, L., Acta. Chum. Hung. 92, 271-280,1977

3. Singleton, E. Cooke, C., Moss, Jr. J.Organomet. Chem. 106, 337-460,1976

 

2.      Ujhidyné Farkas K.,Dombi,A. „Emissionspektrographische Bestimmung von Metallionen-Komponenten Silikat-haltiger Grundstoffe”

Wis.Technik des ZGI 17/6,(1976)

Impact factor: nincs

Hivatkozások:

 

3.            Dombi,A.,Ujhidyné, Farkas K.,Gegus,E.;”Szilikátalapú anyagok nyomelemeinek mennyiségi meghatározása folyamatos oldatbetáplálású spektrográfiás módszerekkel.I. Az emittáló plazma tulajdonságait befolyásoló néhány tényező vizgálata”

Magy.Kém.Folyóirat 83,81 (1977)

Impact factor: 0,215

Hivatkozások:

1. BARNES RM ANAL CHEM 50 (5): R100-R120 1978

 

4.            Dombi,A.,Gegus,E.;”Szilikátalapú anyagok nyomelemeinek mennyiségi meghatározása folyamatos oldatbetáplálású spektrográfiás módszerekkel.  II. Értékelő számitógépi program szerkesztése az elemzési eredmények feldolgozására és a módszerek összehasonlítására.”

Magy.Kém.Folyóirat 83,84 (1977)

Impact factor: 0,215

Hivatkozások

 

5.            Dombi,A.,Gegus,E.,Ujhidyné Farkas,K., „Szilikátalapú anyagok nyomelemeinek mennyiségi meghatározása folyamatos oldatbetáplálású spektrográfiás módszerekkel.III. A különböz vizsgálati módszerek analitikai teljesítő  képességének összehasonlítása”

Magy.Kém.Folyóirat 83,87 (1977)

Impact factor: 0,215

Hivatkozások:

1. BARNES RM :ANAL CHEM 50 (5): R100-R120 1978

 

6.            Dombi,A.,Farkas-Ujhidy,K.,Gegus,E.;”Quantitative determination of trace elements in silicate based substances by spectrographic methods using continuous feed.I. Study of several factors affecting the properties of the radiating plasma”

Acta Chim.Hung.94,287 (1977)

Impact factor: 0,319      

Hivatkozások:

1. ROZYCKI C :CHEM ANAL-WARSAW 33 (6): 861-877 1988

2. ZIMMER K, HELTAI G, FLORIAN K, et al. MAGY KEM FOLY 95 (7-8): 336-344 JUL-AUG 1989

3. FLORIAN K, MAGY KEM FOLY 93 (12): 554-563 DEC 1987

4. ZIMMER K, HELTAI G, FLORIAN K , PROG ANAL ATOM SPECT 5 (4): 341-467 1982

 

7.            Dombi,A.,Gegus,E.;"Quantitative determination of trace elements in silicate based substances by spectrographic methods using continuous solution feed. II. Construction of computer program for the evaluation of analytical results and for the comparison of techniques"

Acta.Chim.Hung.94,295 (1977)

Impact factor: 0,319      

Hivatkozások:

1. Matherny, M. Ondás, J. Anal. Cim. Acta, 133, 51-66, 1981

2. Matherny, M. Ondás, J. Anal. Cim. Acta, 133, 137-150

3. ROZYCKI C.,  CHEMIA ANALITYCZNA 33 (6): 861-877 1988

4. ZIMMER K, HELTAI G, FLORIAN K, VERESS G MAGYAR KEMIAI FOLYOIRAT 95 (7-8): 336-344  1989

5. FLORIAN K MAGYAR KEMIAI FOLYOIRAT 93 (12): 554-563 1987

6. ZIMMER K, HELTAI G, FLORIAN K PROGRESS IN ANALYTICAL ATOMIC SPECTROSCOPY 5 (4): 341-467 1982

 

8.            Dombi,A.,Gegus,E.,Ujhidy-Farkas,K.;"Quantitative determination of trace elements in silicate based substances by spectrographic methods using continuous solution feed. III. Comparison of the analytical performance of the various methods of determinations."

Acta Chim.Hung.94,301 (1977)

Impact factor: 0,319      

Hivatkozások:

 

9.            Dombi,A.,Galbács,Z.,Király,D.;"Oldott gázokat tartalmazó vízminták tárolási és tartósítási eljárásai"

Hidr.Közl.60,519 (1980)

Impact factor: nincs      

Hivatkozások:

 

1980-1990

 

10.       Dombi,A.,Huhn,P.;"Olefinek hatása a propán termikus bomlására. 1. A  modellreakció vizsgálata."

Magy.Kém.Folyóirat 91,22 (1985)

Impact factor: 0,227      

Hivatkozások:

1. SHEVELKOVA L, GUSELNIKOV L, ZIMMERMANN G,USP KHIM+ 61 (4): 792-814 APR 1992

2. KOPINKE FD, BACH G, ONDRUSCHKA B, et al.,Z PHYS CHEM-LEIPZIG 269 (3): 561-571 1988

 

11.       Dombi,A.,Huhn,P.;"Olefinek hatása a propán termikus bomlására. 2. Az etilén hatása."

Magy.Kém.Folyóirat 91,27 (1985)

Impact factor: 0,227      

Hivatkozások:

1. SHEVELKOVA L, GUSELNIKOV L, ZIMMERMANN G, USP KHIM+ 61 (4): 792-814 APR 1992

 

12.       Dombi,A.,Horváth,I.,Huhn,P.;"Olefinek hatása a propán termikus bomlására. 3. A folyamatok néhány kinetikai sajátossága."

Magy.Kém.Folyóirat 91,109 (1985)

Impact factor: 0,227      

Hivatkozások:

1. SHEVELKOVA L, GUSELNIKOV L, ZIMMERMANN G ,USP KHIM+ 61 (4): 792-814 APR 1992

2. KOPINKE FD, BACH G, ONDRUSCHKA B, et al. ,Z PHYS CHEM-LEIPZIG 269 (3): 561-571 1988

 

13.       Dombi,A.,Huhn,P.;" Olefinek hatása a propán termikus bomlására. 4. A propilén hatása."

Magy.Kém.Folyóirat 91,113 (1985)

Impact factor:  0,227     

Hivatkozások:

1. SHEVELKOVA L, GUSELNIKOV L, ZIMMERMANN G ,USP KHIM+ 61 (4): 792-814 APR 1992

2. KOPINKE FD, BACH G, ONDRUSCHKA B, et al. ,Z PHYS CHEM-LEIPZIG 269 (3): 561-571 1988

 

14.       Dombi,A.,Bozó,É.,Huhn,P.;"Olefinek hatása a propán termikus bomlására. 5. A cisz-2-butén hatása."

Magy.Kém.Folyóirat 91,177 (1985)

Impact factor: 0,227      

Hivatkozások:

1. SHEVELKOVA L, GUSELNIKOV L, ZIMMERMANN G ,USP KHIM+ 61 (4): 792-814 APR 1992

2. KOPINKE FD, BACH G, ONDRUSCHKA B, et al. ,Z PHYS CHEM-LEIPZIG 269 (3): 561-571 1988

3. Zhang, H. R. Huynh, L. K., Kungwan, N., Yang, Z., Zhang,   S.  JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A 111 (19): 4102-4115 MAY 17 2007

 

 

15.       Dombi,A.,Huhn,P.; „Effects of olefins on the thermal decomposition of propane.1. The model reaction."

Int.J.Chem.Kinet.18,227 (1986)

Impact factor: 1,582         

Hivatkozások:

1. KAMINSKI AM  REACT KINET CATAL L 48 (1): 309-313 OCT 1992

2. MARSHALL RM INT J CHEM KINET 22 (9): 935-950 SEP 1990

3. POUTSMA ML ENERG FUEL 4 (2): 113-131 MAR-APR 1990

 

16.       Dombi,A.,Huhn,P.;"Effects of olefins on the thermal decomposition of propane.2. Influence of ethylene."

Int.J.Chem.Kinet.18,241 (1986)

Impact factor:   1,582       

Hivatkozások:

1. KAMINSKI AM REACT KINET CATAL L 48 (1): 309-313 OCT 1992

2. POUTSMA ML  ENERG FUEL 4 (2): 113-131 MAR-APR 1990

 

17.       Dombi,A.,Horvath,I.,Huhn,P.;"Effects of olefins on the thermal decomposition of propane. 3. Some remarks on the kinetics of decomposition."

Int.J.Chem.Kinet.18,255 (1986)

Impact factor: 1,582       

Hivatkozások

1. Poutsma ML  ENERG FUEL 4 ,113-131 1990

2. Belmeliani A, Perrin D, Martin R  J CHIM PHYS PCB 91 313-328 1994

3. Mousavipour SH, Homayoon Z ,J PHYS CHEM A 107 8566-8574 2003

 

18.       Dombi,A.,Huhn,P.;"Effects of olefins on the thermal decomposition of propane. 4. Influence of propylene."

Int.J.Chem.Kinet.18,301 (1986)

Impact factor:  1,582        

Hivatkozások:

1. Kaminski  AM , REACT KINET CATAL L 52 ,219-224 1994

 

19.       Dombi,A.,Huhn,P.; „Effects of olefins on the thermal decomposition of propane. 5. Effect of butene-2-cis."

Int.J.Chem.Kinet.18,313 (1986)

Impact factor:   1,582       

Hivatkozások:

1. Westerhout RWJ, Kuipers JAM, van Swaaij WPM IND ENG CHEM RES 37 (3): 841-847 MAR 1998

2. KAMINSKI AM  REACT KINET CATAL L 48 (1): 309-313 OCT 1992

 

1990-2000

 

20.       Gál,G.,Kiss,É.,Földes,J.Dombi,A.:"Disinfection of regenerated dialyzers with ozone"

Int.J.Artific.Organ.15,405 (1992)

Impact factor: 0,868      

Hivatkozások:

1. Rakovsky S, Cherneva D, Razumovskii S, et al. OXID COMMUN 20 ,37-56, 1997

2. Sakurai, Miei; Takahashi, Ryoji; Fukunaga, Sakae; Shiomi, Shigefumi; Kazuma, Koji; Shintani, Hideharu. BIOCONTROL SCIENCE    8,  69-76, 2003

3. Marion-Ferey K, Pasmore M, Stoodley P, et al. J HOSP INFECT 53 ,64-71, 2003

 

21.       Dombi, A., Farsang, G., Fodor, P., Heltai, G., Hlavay, J., Horvai,  G., Inczédy, J., Orban, M., Pap, T., Percsich, K., Pokol, G., Posta, J., Raisz, I., Veress, G., Zaray, G., „Javaslatok  az analitikai kémiában használatos minőségbiztosítási fogalmak elnevezésére” (Recommendations to the nomenclature   terms of quality assurance used in analytical chemistry)

Magy.Kém.Folyóirat 101 ,213-215 ,1995

Impact factor: 0,227      

Hivatkozások:

1. Tibor K MAGY KEM FOLY 102 (9): 420-422 SEP 1996

2. Rajko R MAGY KEM FOLY 107: 45-59 2001

 

22.       Sipos-Nagy,G.,Dombi,A.,:"Gas reactions in silent electric discharges. Part I.: Exact calculations of the charge passed through the discharge chamber and the electric field using the electrical parameters of circuit"

Ozone Sci.Eng. 18, 127(1996)

Impact factor: 0,722      

Hivatkozások:

1. Schmidt-Szalowski, Krzysztof; Jodzis, Slawomir; Petryk, Jan; Zarebski, Wieslaw.  International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry, Milovy, Czech Republic, Sept. 2-4, 1996 

2. Held B, Peyrous R EUR PHYS J-APPL PHYS 4 ,73-86 1998

3. Peyrous R, Monge C, Held B  OZONE-SCI ENG 20 ,317-342 ,1998

4. Draou K, Bellakhal N, Brisset JL, et al.  J MATER SCI 34 5575-5579 ,1999

5. Held B, Peyrous R EUR PHYS J-APPL PHYS 7 ,151-166 1999

6. Draou, K.; Bellakhal, N.; Brisset, J. L.; Addou, A.  JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE ,  34,  1999

7. Schmidt-Szalowski K ,  PRZEM CHEM 79 115-+ 2000

8. Foglein KA, Szepvolgyi J, Szabo PT, Meszaros E, Pekker-Jakab E, Babievskaya IZ, Mohai I, Karoly Z   PLASMA CHEMISTRY AND PLASMA PROCESSING 25 (3): 275-288 ,2005

 

23.       Sipos-Nagy,G.,Dombi,A.,:"Gas reactions in silent electric discharges.Part II.:  Chemical reactions involving electron-molecule collisions on oxygen"

Ozone Sci.Eng. 18, 141 (1996)

Impact factor:  0,722            

Hivatkozások:

1. Schmidt-Szalowski, Krzysztof; Jodzis, Slawomir; Petryk, Jan; Zarebski, Wieslaw.  International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry, Milovy, Czech Republic, Sept. 2-4, 1996  (1998), 

2. Monge C, Peyrous R, Held B  OZONE-SCI ENG 19 533-547 ,1997

3. Held B, Peyrous R EUR PHYS J-APPL PHYS 4 , 73-86, 1998

4. Held B, Peyrous R EUR PHYS J-APPL PHYS 7 151-166 1999

5. Hernadi K, Siska A, Thien-Nga L, et al. SOLID STATE IONICS 141, 203-209, 2001

6.  Konya, Zoltan; Biro Laszlo, Peter; Hernadi, Klara; Nagy, Janos B.; Kiricsi, Imre.   KEMIA UJABB EREDMENYEI  (2001),  Volume Date 2002,  90  121-299

7. Ma HB, Qiu YC  OZONE-SCI ENG 25, 127-135 , 2003

8. Ouyang, J.-T., Miao, J.-S. Beijing Ligong Daxue Xuebao/Transaction of Beijing Institute of Technology, 25 (SUPPL.), Pages 263-266. (2005)

9. Miklós Horváth, Endre Kiss: Kinetic model of hazardous gas decomposition by pulsed corona discharge, Pollack Periodica, Volume 2, Number 1/April 2007, pp. 51-61. 2007.

 

 

24.       Sipos-Nagy,G.,Horváth,D.,Dombi,A.,:"Gas reactions in silent electric discharges. PartIII.: Investigations of chemical reactions involving electron-molecule collisions in various gaseous mixtures of O2 with Ar, N2 or CO"

Ozone Sci.Eng.  18, 159 (1996)

Impact factor:  0,722            

Hivatkozások:

1. Held B, Peyrous R EUR PHYS J-APPL PHYS 4 , 73-86, 1998

2. Held B, Peyrous R EUR PHYS J-APPL PHYS 7 151-166 1999

 

25.       Dombi,A., Ilisz, I.,Wittmann, Gy., "Gyökgenerálási eljárások a vízkezelésben alkalmazott nagyhatékonyságú oxidációs eljárásokhoz" (Radical generations in Advanced Oxidation Processes for Water Treatment)

Erdélyi Múzeumi Füzetek, 6, 59-67 (1997)

Impact factor:  nincs     

Hivatkozások:

 

26.       Dombi, A.: " Calculation and Evaluation of Electron-molecile Collision Reactions in a Silent Electric Discharge"

ACH- Models in Chemistry 135, 663-675 (1998)

Impact factor: 0,534      

Hivatkozások

 

27.       Istvan Ilisz, Katalin Foglein, Andras Dombi:The Photochemical Behavior of Hydrogen Peroxide in Near UV-irradiated Aqueous TiO2 Suspensions

J. Molecular Catalysis A: Chemical, 135(1) 55-61(1998)

Impact factor: 1,657       

Hivatkozások:

1. Li XZ, Chen CC, Zhao JC LANGMUIR 17 , 4118-4122 ,26 2001

2. Kim YC, Lee KH, Sasaki S, et al. ANAL CHEM 72 ,3379-3382 ,2000

3. Ganadu ML, Andreotti L, Vitali I, et al. PHOTOCH PHOTOBIO SCI 1, 951-954 2002

4. Dionysiou DD, Suidan MT, Baudin I, et al. APPL CATAL B-ENVIRON 38, 1-16 ,2002

5. Martin JW, Chin JW, Nguyen T  PROG ORG COAT 47, 292-311 2003

6. Wong CC, Chu W  ENVIRON SCI TECHNOL 37. 2310-2316 2003

7. Jonathan W. Martin, Joannie W. Chin and Tinh Nguyen PROGRESS IN ORGANIC COATINGS 47, , 292-311, 2003

8. W. Chu, Wong CC  WATER RES 38 ,1037-1043 2004

9. Leng, W.H., Zhu, W.C., Ni, J., Zhang, Z., Zhang, J.Q., Cao, C.N. Applied Catalysis A: General, 300 (1), Pages 24-35. (2006)

10. Mrowetz, M; Selli, E: JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY A-CHEMISTRY 180 (1-2): 15-22  MAY 15 2006

11. Adan, C; Coronado, JM; Bellod, R; Soria, J; Yamaoka, H: APPLIED CATALYSIS A-GENERAL 303 (2): 199-206 APR 28 2006

12. Feng, X. Rong,  et al. : Pollution control technology and equipment, pp.12-17 2004

 

 

28.       Zsuzsanna László, István Ilisz, Gábor Peintler, András Dombi „VUV Intensity  Measurement for a 172 nm by means of Oxygen Actinometry”     

Ozone Sci. Eng. 20. 421-432 (1998)

Impact factor: 1,028      

Hivatkozások:

1. Oppenlander, T. Schwarzwalder, R. JOURNAL OF ADVANCED OXIDATION TECHNOLOGIES,  5, 155-163, 2002

2.  Thomas Oppenlander: Photochemical Purification of Water and Air, Advanced Oxidation Processes (AOP’s): Principles, Reaction Mechanisms, Reactor Concepts. Chapter 7. Photooxidation and Photomineralization of Organic Matter in Water and Air. WILEY-VHC, Verlag Gmbh&Co. Weinheim, (2003)

3.       OPPENLÄNDER, T. Potentials and Applications of Excimer Lamps in Photochemistry and in Photochemical Technology, September 23, 2003, http://www.gdch.de/taetigkeiten/fofue.htm

4.       Oppenlaender, Thomas.  Applications of excimer lamps in photochemistry and in photochemical technology.    Trends in Chemical Engineering  (2003),  8  123-136.

5.        Sosnin EA, Oppenlander T, Tarasenko VF, JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY C-PHOTOCHEMISTRY REVIEWS 7 (4): 145-163 DEC 2006

 

 

29.       István Ilisz, Zsuzsanna László, András Dombi „Investigationof the Photochemical Decomposition of Phenol in near-UV Irradiated Aqueosu TiO2 Suspension.      I. Effect on Charge Trapping Species on the Degradation Kinetics”          

Applied Catalysis A: General 180, 25-33 (1999)

Impact factor: 1,557      

Hivatkozások:

1. Guo YH, Wang YH, Hu CW, et al. CHEM MATER 12 ,3501-3508 ,2000

2. Safrany A, Gao RM, Rabani J J PHYS CHEM B 104 5848-5853 ,2000

3. Guo YH, Li DF, Hu CW, et al. INT J INORG MATER 3 ,347-355 ,2001

4. Guo YH, Li DF, Hu CW, et al. APPL CATAL B-ENVIRON 30 ,337-349 ,2001

5. Arana J, Rendon ET, Rodriguez JMD, et al. APPL CATAL B-ENVIRON 30 ,1-10 ,2001

6. Caliman, Anca Florentina; Teodosiu, Carmen; Balasanian, Ion.  ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL ,  1,  187-196.  2002

7. Guo YH, Hu CW, Jiang SC, et al. APPL CATAL B-ENVIRON 36, 9-17 ,2002

8. Gao RM, Safrany A, Rabani J RADIAT PHYS CHEM 65, 599-609 2002

9. Bandala ER, Gelover S, Leal MT, et al. CATAL TODAY 76 189-199 ,2002

10.   He C, Yu Y, Zhou CH, et al. J INORG MATER 17 1025-1033, 2002

11.   Ye FX, Ohmori A SURF COAT TECH 160 ,62-67 2002

12.   Vamathevan V, Amal R, Beydoun D, et al. J PHOTOCH PHOTOBIO A 148 233-245, 2002

13.   Song JS, Lee DY, Lee WJ, et al. MET MATER-INT 8 ,103-109, 2002

14.   Park, S.-E., Joo, H.-K., Jeong, H.-R., Auh, C.-M.: Kinetics for the photocatalytic degradation of Acetaldehyde, Korean Chemical Engineering Research, 40(5), pp. 624-627. 2002.

15.   Ye, F.-X.; Ohmori, A.; Li, C.-J. Thermal Spray 2003: Advancing the Scienceand Applying the Technology, Proceedings of the International Thermal Spray Conference, Orlando, FL, United States, May 508, 2003 

16.   Klisakova J, Kluson P, Cerveny L  COLLECT CZECH CHEM C 68, 1985-1997 2003

17.   Kim SJ, Lee HG, Kim SJ, et al.  APPL CATAL A-GEN 242, 89-99 ,2003

18.   Gomez R, Lopez T, Ortis-Islas E, et al.  J MOL CATAL A-CHEM 193 ,217-226, 2003

19.   Borras C, Rodriguez P, Laredo T, et al.  J APPL ELECTROCHEM 34, 583-589, 2004

20.   Mogyorosi, Karoly; Kun, Robert; Szabo, Tamas; Dekany, Imre: NATO Science Series, IV: Earth and Environmental Sciences 24(Role of Interfaces in Environmental Protection),  425-443.  (2003)

21.   Vamathevan V, Amal R, Beydoun D, et al. CHEM ENG J 98 ,127-139 ,2004

22.   Sibel Irmak, Erdal Kusvuran and Oktay Erbatur Applied Catalysis B: Environmental, 54,85-91 , 2004,

23.   Chaochin Su, Chi-Hong Liao, Jian-Di Wang, Chen-Ming Chiu and Bo-Jou Chen Catalysis Today, 97,71-79,  2004,

24.   Carp O, Huisman CL, Reller A,  PROGRESS IN SOLID STATE CHEMISTRY 32 ,33-177 2004

25.   Song, J.S., Kim, H.J., Koo, B.K., Lee, D.Y., Lee, W.J., Kim, S.J Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering 5275 pp. 325-334  2004

26.   Szabo-Bardos, Erzsebet; Czili, Hajnalka; Megyery-Balog, Katalin; Horvath, Attila. Progress in Colloid & Polymer Science ,  125  42-48. 2004

27.   M.A. Barakat, H. Schaeffer, G. Hayes and S. Ismat-Shah,  Applied Catalysis B: Environmental, 57, 23-30,  2005,

28.   Rey-May Liou, Shih-Hsiung Chen, Mu-Ya Hung, Chin-Shan Hsu and Juin-Yih Lai Chemosphere, Volume 59, 117-125,  2005,

29.   Abramovic, Biljana F.; Anderluh, Vesna B.; Topalov, Andjelka S.; Gaal, Ferenc F.:Acta Periodica Technologica  ,  35  79-86.  (2004

30.   Emeline, A. V.; Ryabchuk, V. K.; Serpone, N.: Journal of Physical Chemistry B 109(39),  18515-18521.  (2005)

31.   Yujing Zang and Ramin Farnood Applied Catalysis B: Environmental, 57 (4): 275-282 ,2005

32.   Wang W, Ku Y, Ma CM, Jeng FT,   J.  APPLIED ELECTROCHEMISTRY 35 (7): 709-714, 2005

33.   Amadelli R, Molinari A, Vitali I, Samiolo L, Mura GM, Maldotti A, CATALYSIS TODAY 101 (3-4): 397-405, 2005

34.   Petr Kluson, Hana Luskov, Libor Cerveny, Jana Klisakova et. al., Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, Volume 242, Issues 1-2 , 1 December 2005, Pages 62-67  (2005)

35.   Thakare SR, Bhave NS: Photocatalytic degradation of phenol as a model pollutant by immobilized TiO2 INDIAN JOURNAL OF CHEMISTRY SECTION A-INORGANIC BIO-INORGANIC PHYSICAL THEORETICAL & ANALYTICAL CHEMISTRY 44 (11): 2262-2265 NOV 2005

36.   Lee MS, Hong SS, Mohseni M: Synthesis of photocatalytic nanosized TiO2-Ag particles with sol-gel method using reduction agent JOURNAL OF MOLECULAR CATALYSIS A-CHEMICAL 242 (1-2): 135-140 DEC 1 2005

37.   Song, JS; Kim, HJ; Koo, BK; Lee, DY; Lee, WJ; Kim, SJ: SMART MATERIALS & STRUCTURES 15 (1): S65-S73 Sp. Iss. SI FEB 2006

38.   Park, Sung; Lee, Jae-Chun; Lee, Ju-Hyeon:  Synthesis of ZnO nanopowder by solution combustion method and its photocatalytic characteristics, Nanomaterials  129-167.  (2005)

39.   Zang, YJ; Farnood, R: TOPICS IN CATALYSIS 37 (2-4): 91-96 APR 2006

40.   LIN Shao-qin, CHEN Yu-feng, ZHENG Xi, CHEN Ri-yao, CHEN Zhen: JOURNAL OF FUJIAN NORMAL UNIVERSITY (NATURAL SCIENCE EDITION) Vol.21 No.3 P.22-26 2005

41.   Chou, K.S et al.: The Chinese Journal of Process Engineering, (1) pp. 129-133. 2005

42.   LIU Fei-yue, XU Yin-song: JOURNAL OF CELLULOSE SCIENCE AND TECHNOLOGY, Vol.13 No.4 P.49-54 2005

43.   Lin Yu Chen et al: INDUSTRIAL WATER & WASTEWATER, Vol.35 No.4 P.39-41,51 2004

44.   Ródny Peñafiel Ayala, PhD Dissertation, Prozesswissenschaften der Technischen Universität Berlin, 2002.

45.   B. Malinowska, J. Walendziewski, D. Robert, J. V. Weber and M. Stolarski, in: Book Environmental Chemistry, Publisher Springer Berlin Heidelberg, ISBN 978-3-540-22860-8, 2005.

46.   Hoang Tran, Jason Scott, Ken Chiang and Rose Amal: Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry Volume 183, Issues 1-2 , 30 September 2006, Pages 41-52

47.   Ren, XC; Shi, ZF; Kong, LN: CHINESE J.  CATAL. 27,  815-822 , 2006

48.   Kubo, Masaki, Fukuda, Hiroto, Chua, Xin Juan, Yonemoto, Toshikuni INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH 46 (3): 699-704 JAN 31 2007

49.   Selvam, K., Muruganandham, M., Muthuvel, I., Swaminathan, M.  Chemical Engineering Journal, Volume 128, Issue 1, 15 March 2007, Pages 51-57 

50.   Chwei-Huann Chiou and Ruey-Shin Juang, Journal of Hazardous Materials, In Press, Available online 16 March 2007

51.   María de los Milagros Ballari, Rodolfo Brandi, Orlando Alfano and Alberto Cassano, Chemical Engineering Journal, In Press, Available online 24 March 2007

52.   Akhmad Syoufian and Kenichi Nakashima, Journal of Colloid and Interface Science, In Press, Corrected Proof, Available online 20 April 2007

53.   Nan Wang, Zhifei Chen, Lihua Zhu, Xue Jiang, Bin Lv and Heqing Tang, Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, In Press, Available online 3 May 2007

 

30.       István Ilisz, , András Dombi „Investigationof the Photochemical Decomposition of Phenol in near-UV Irradiated Aqueosu TiO2 Suspension.   II.Effect of Charge Trapping Species on the Product Distribution”

Applied Catalysis A: General 180, 34-45 (1999)

Impact factor:1,557       

Hivatkozások:

1. Safrany, Agnes; Gao, Ruomei; Rabani, Joseph.  Optical Properties and Reactions of Radiation Induced TiO2 Electrons in Aqueous Colloid Solutions.    Journal of Physical Chemistry B 104,  5848-5853,   2000, 

2. J. Araña, E. Tello Rendón, J. M. Doña Rodríguez, J. A. Herrera Melián, O. González Díaz and J. Pérez Peña APPLIED CATALYSIS B: ENVIRONMENTAL 30, 1-10, 2001

3. Stathatos, Elias; Petrova, Tatyana; Lianos, Panagiotis.  LANGMUIR ,  17,  5025-5030,  2001

4. Chen, Chuncheng; Li, Xiangzhong; Ma, Wanhong; Zhao, Jincai; Hidaka, Hisao; Serpone, Nick. JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B ,  106,  318-324, 2002

5. Stathatos E, Lianos P  INT J PHOTOENERGY 4,11-16, 2002

6. Gao RM, Safrany A, Rabani J  RADIAT PHYS CHEM 65 599-609, 2002

7. Szabo, Tamas; Nemeth, Jozsef; Dekany, Imre.  COLLOIDS AND SURFACES, A: PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS ,  230(),  23-35.  2003

8. Ladiu, Ioana Carmen; Danciu, Virginia; Cosoveanu, Veronica; Rustoiu-csavdari, Alexandra; Lianos, Panagiotis.  REVUE ROUMAINE DE CHIMIE ,  47,  1247-1253.  2002

9. Caliman, Anca Florentina; Teodosiu, Carmen; Balasanian, Ion Applications of heterogeneous photocatalysis for industrial wastewater treatment, Environmental Engineering and Management Journal  1(2),  187-196. 2002

10. Arabatzis IM, Stergiopoulos T, Bernard MC, et al. APPL CATAL B-ENVIRON 42 ,187-201 ,2003

11. Vamathevan V, Amal R, Beydoun D, et al. CHEM ENG J 98 ,127-139 ,2004

12. Moonsiri M, Rangsunvigit P, Chavadej S, et al. CHEM ENG J 97,  241-248 ,2004

13. R. Maciel, G.L. Sant’Anna, Jr. and M. Dezotti Chemosphere, 57, 711-719. 2004,

14. Chaochin Su, Chi-Hong Liao, Jian-Di Wang, Chen-Ming Chiu and Bo-Jou Chen Catalysis Today, 97, 71-79, 2004

15. Eduardo Bessa Azevedo, Francisco Radler de Aquino Neto and Márcia Dezotti Applied Catalysis B: Environmental 54 (2004) 165–173

16. Carp O, Huisman CL, Reller A,  PROGRESS IN SOLID STATE CHEMISTRY 32 , 33-177 2004

17. M.A. Barakat, H. Schaeffer, G. Hayes and S. Ismat-Shah,  Applied Catalysis B: Environmental, 57, 23-30,  2005,

18. Mogyorosi, Karoly; Kun, Robert; Szabo, Tamas; Dekany, Imre.:  NATO Science Series, IV: Earth and Environmental Sciences 24(Role of Interfaces in Environmental Protection),  425-443.2003

19. Malinowska, B.; Walendziewski, J.; Robert, D.; Weber, J. V.; Stolarski, M.  Environmental Chemistry  591-600. (2005)

20. Yingxu Chen, Shiying Yang, Kan Wang and Liping Lou Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 172 (1): 47-54 MAY 15 2005

21. Yujing Zang and Ramin Farnood Applied Catalysis B: Environmental, 57 (4): 275-282 ,2005

22. Lukes P, Clupek M, Sunka P, Peterka F, Sano T, Negishi N, Matsuzawa S, Takeuchi K, RES. ON CHEM.INTERM. 31 (4-6): 285-294, 2005

23. Thakare, Sanjay R.; Bhave, N. S.: Indian Journal of Chemistry, Section A: Inorganic, Bio-inorganic, Physical, Theoretical & Analytical Chemistry,  44A(11),  2262-2265. (2005)

24. Yang, Shiying; Lou, Liping; Wang, Kan; Chen, Yingxu., Applied Catalysis, A: General,  301(2),  152-157.  (2006)

25. Tangsatjatham, S.; Rangsunvigit, P.; Chavadej, S.; Gulari, E.A, World Congress of Chemical Engineering, 7th, Glasgow, United Kingdom, July 10-14, 2005, 85250/1-85250/10 (2005)

26. Tryba, B., Morawski, A.W., Inagaki, M., Toyoda, M., Applied Catalysis B: Environmental, 63(3-4), 215-221. 2006.

27. Zang, YJ; Farnood, R: TOPICS IN CATALYSIS 37 (2-4): 91-96 APR 2006

28. Ródny Peñafiel Ayala:, PhD Dissertation, Prozesswissenschaften der Technischen Universität Berlin, 2002.

29. Hoang Tran, Jason Scott, Ken Chiang and Rose Amal: Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry Volume 183, Issues 1-2 , 30 September 2006, Pages 41-52, 2006.

30. Beata Tryba, Antoni W. Morawskia, Michio Inagakic and Masahiro Toyoda: Applied Catalysis B: Environmental Volume 65, Issues 1-2 , 15 May 2006, Pages 86-92, 2006.

31. Anukunprasert, T; Saiwan, C; Traversa, E: J.Mat.Res. 21, 3001-3008 ,2006

32. Giovanni Palmisano, Maurizio Addamo, Vincenzo Augugliaro, Tullio Caronna, Agatino Di Paola, Elisa García López, Vittorio Loddo, Giuseppe Marcì, Leonardo Palmisano and Mario Schiavello, Catalysis Today, Volume 122, Issues 1-2, 15 April 2007, Pages 118-127. 2007. július 3.

33. Michael K. Seery, Reenamole George, Patrick Floris and Suresh C. Pillai, Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, Volume 189, Issues 2-3, 25 June 2007, Pages 258-263, 2007.

 

31.       A. Dombi, Z. A. Fekete, I. Kiricsi: "In situ photacatalytic reactor with FT-IR analysis for heterogeneous caralytic studies”

Applied Catalysis A: General 193, L5  (2000)

Impact factor: 1,576      

Hivatkozások:

1. Janusz Ryczkowski CATALYSIS TODAY 68, 263-38, 2001

2. Juan M. Coronado, Sho Kataoka, Isabel Tejedor-Tejedor and Marc A. Anderson, JOURNAL OF CATALYSIS,  219,  219-230,  2003

 

32.       Dombi, A. "Disinfection and disinfection byproducts formation in water treatment"          

Centr. Eur. J. Occup.Environ. Med. 6, 109-114 (2000)

Impact factor: nincs       

 Hivatkozások

 

2001-

 

33.       Hegedűs, M., Dombi, A., Kiricsi. I.: „Photocatalytic decomposition of tetrachloroethylene   in gas  phase with titanium dioxide as catalyst” 

React. Kinet. Catal. Lett. 74, 209-215, (2001)

Impact factor: 0,475      

Hivatkozások:

1. Yamazaki S, Tanimura T, Yoshida A, Hori K, JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A 108 (24): 5183-5188 2004

2. Stepnowski P, Zaleska A, JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY A-CHEMISTRY 170 ,45-50 , 2005

3. Peter K. J. Robertson , Detlef W. Bahnemann , Jeanette M. C. Robertson1 and Fiona Wood, in: Book Environmental Photochemistry Part II Volume 2M/2005, Springer Berlin / Heidelberg, ISBN 3-540-00269-3, 2005.

 

 

34.       András Dombi,  István Ilisz, Zsuzsanna László and Gyula Wittmann: „Comparison  of   ozone   based and other (VUV and TiO2/UV) radical generation methods in phenol decomposition „         

Ozone Sci. Eng. 24, 49-54 (2002)

Impact factor: 0,683      

Hivatkozások:

1. Oppenlander T, Schwarzwalder R , J ADV OXID TECHNOL 5 ,155-163, 2002

2. Ikematsu, Tomokazu; Tomishima, Hidehiko; Hayashi, Nobuya; Satoh, Saburoh; Yamabe, Chobei.  The advanced oxidation processes (AOPs) assisted by excimer lamp.    International Conference on Phenomena in Ionized Gases, Proceedings, 26th, Greifswald, Germany, July 15-20, 2003  ,  3  197-198.  (2003)

3. Ikematsu, Tomokazu; Hayashi, Nobuya; Ihara, Satoshi; Satoh, Saburoh; Yamabe, Chobei.   ADVANCES IN APPLIED PLASMA SCIENCE ,  4,  307-312, 2003

4. Tomokazu Ikematsu , Nobuya Hayashi , Satoshi Ihara , Saburoh Satoh and Chobei Yamabe VACUUM, 73, 579-582,  2004,

5. Han WY, Zhu WP, Zhang PY, Zhang Y, Li LS CATALYSIS TODAY 90 (3-4): 319-324 2004

6. Han WY, Zhang PY, Zhu WP, Yin JJ, Li LS ,: WATER RESEARCH 38 ,4197-4203,2004

 

35.       Ilisz, I. Dombi, A., Mogyorósi, K., Farkas, A., Dékány, I. „Removal of 2-chlorphenol from water  by adsorption combined with TiO2 photocatalysis”

Applied Catal.B. Environ. 39, 247-256 (2002)

Impact factor: 2,866       

Hivatkozások:

1. Abramovic BF, Anderluh VB, Topalov AS, et al. J SERB CHEM SOC 68 961-970, 2003

2. Stoyanova M, Christoskova SG, Georgieva M APPL CATAL A-GEN 248 ,249-259 ,2003

Bhandari, Alok; Hutchinson, Stacy L.; Starrett, Steven K, WATER ENVIRONMENT RESEARCH,  75, 1043-1105 2003

3. Yang, Shaogui; Quan, Xie; Li, Xinyong; Liu, Yazi; Chen, Shuo; Chen, Guohua.  PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS  6,  659-664,2004

4. Abramovic BF, Anderluh VB, Topalov AS, et al. APPL CATAL B-ENVIRON 48 213-221 ,2004

5. Carp O, Huisman CL, Reller A, PROGRESS IN SOLID STATE CHEMISTRY 32 ,33-177,  2004

6. Sayilkan F, Sayilkan H, Erdemoglu S, et al. TURK J CHEM 28 ,27-38 2004

7. Tryba B, Morawski AW, Tsumura T, Toyoda M, Inagaki M., JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY A-CHEMISTRY 167, 127-135 ,2004

8. Xiong ZG, Xu YM, ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY 39 ,651-657, 2005

9. Xiong, Zhigang; Xu, Yiming; Zhu, Lizhong; Zhao, Jincai,  Enhanced Photodegradation of 2,4,6-Trichlorophenol over Palladium Phthalocyaninesulfonate Modified Organobentonite. Langmuir  21(23),  10602-10607.  (2005)

10. V. M. Aroutiounian , V. M. Arakelyan and G. E. Shahnazaryan ,SOLAR ENERGY78(5) 581-590. 2005.

11. Pichat, P., Khalaf, H., Tabet, D., Houari, M., Saidi, M., Ti-montmorillonite as photocatalyst to remove 4-chlorophenol in water and methanol in air, Environmental Chemistry Letters, 2 (4), Pages 191-194. 2005

12.Xiang LQ, Zhao XP, Preparation of montmorillonite/titania nanocomposite and enhanced electrorheological activity , JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE 296 (1): 131-140 APR 1 2006

13. Cao, XB; Gu, L; Zhuge, L; Gao, WJ; Wang, WC; Wu, SF: ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS 16 (7): 896-902 MAY 2 2006

14. X. B. Cao I, L. Gu 2, L. J. Zhuge 3, W. J. Gao 3, W. C. Wang 1, S. F. Wu: Advanced Functional Materials, Volume 16, Issue 7 , Pages 896 – 902, 2006

15. Hyao, A.I. et al.: MATERIALS REVIEW  Vol.18 No.21 P.66-69 2004

16. Alina Maria Busuioca, Vera Meynena, Evi Beyersa, Myrjam Mertensc, Pegie Coola, Nicolae Bilbab and Etienne F. Vansant: Applied Catalysis A: General Volume 312 , 8 September 2006, Pages 153-164

17. Cheuk Yan Kwan, Wei Chu: Journal of Molecular Catalysis A: Chemical Volume 255, Issues 1-2 , 1 August 2006, Pages 236-242

18. Marco Bertelli and Elena Selli: Journal of Hazardous Materials, 138, 46 (2006)

19. H. Lin, C.P. Huang, W. Li, C. Ni, S. Ismat Shah and Yao-Hsuan Tseng: Applied Catalysis B: Environmental, 68, 1, 2006

20. Vincenzo Augugliaro, Marta Litter, Leonardo Palmisano and Javier Soria:  JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY C-PHOTOCHEMISTRY REVIEWS 7  (4): 127-144 DEC 2006

21. W.K. Choy and W. Chu: Photo-oxidation of o-chloroaniline in the presence of TiO2 and IO3−: A study of photo-intermediates and successive IO3− dose, Chemical Engineering Journal, In Press, Corrected Proof, Available online 24 March 2007

22. Tarek Mohamed Salama, Ibraheem Othman Ali and Mohamed Mokhtar Mohamed:  Synthesis and characterization of mordenites encapsulated titania nanoparticles: Photocatalytic degradation of meta-chlorophenol, Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, Volume 273, Issues 1-2, 1 August 2007, Pages 198-210

23. Funda SAYILKAN, Meltem ASILTURK, Sadiye SENER, Sema ERDEMO, Murat ERDEMOGLU and Hikmet SAYILKAN, Turk J Chem, 31 , 211 – 221. 2007.

24.   ELIAS TAUCHERT: DEGRADAÇÃO DE ESPÉCIES ORGANOCLORADAS POR PROCESSOS AVANÇADOS ENVOLVENDO FERRO METÁLICO CURITIBA 2006, PhD Dissertation

25.   Yao Aihua, Po sea, Yang Ke TiO2 film preparation and photocatalytic properties of Preparation of titanium dioxide thin film and application of its photoc atalytic properties, Materials Rewiev, 2004 (z1) 21. 2004.

 

 

36.       Mogyorósi, K., Farkas, A., Dékány, I., Ilisz I., Dombi, A.: „TiO2 based photocatalytic degradation    of 2-chlorophenol adsorbed on hydrophobic clay”          

Environ. Sci. Technol. 36, 3618-3624 (2002)

Impact factor: 3,123       

Hivatkozások:

1. Alhakimi, Gamil; Gebril, Saleh; Studnicki, Lisa H.  JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY, A: CHEMISTRY  157,  103-109,  2003

2. Lente, Gabor; Espenson, James H.  CHEMICAL COMMUNICATIONS 10)  1162-1163,  2003

3. Bhandari, Alok; Hutchinson, Stacy L.; Starrett, Steven K.   WATER ENVIRONMENT RESEARCH 75, 1043-1105,  2003

4. Wu, D.-Q., Diao, G.-Y.The surface catalyzed oxidation of iron-bearing minerals and their environmental significance Kuangwu Yanshi, 23 (4), Pages 11-14. (2003)

5. Yang, Shaogui; Quan, Xie; Li, Xinyong; Liu, Yazi; Chen, Shuo; Chen, Guohua.   PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS   6,  659-664,  2004

6. Sivalingam G, Priya MH, Madras G, APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL 51 (1): 67-76 2004

7. Lente G, Espenson JH NEW JOURNAL OF CHEMISTRY 28 (7): 847-852 2004

8. Lente G, Espenson JH INTERNATIONAL JOURNAL OF  CHEMICAL KINETICS 36 (8): 449-455 AUG2004

9. Kabra, K., Chaudhary, R., Sawhney, R.L.Treatment of hazardous organic and inorganic compounds through aqueous-phase photocatalysis: A review Industrial and Engineering Chemistry Research, 43 (24), Pages 7683-7696. (2004)

10. Arroyo LJ, Li H, Teppen BJ, Johnston CT, Boyd SA , JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY,  52 8066-8073, 2004

11. Lente G, Espenson JH,  GREEN CHEMISTRY 7 ,28-34 2005

Erdal Kusvuran and Oktay Erbatur JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, 106, 115-125, 2004

12. Xiong ZG, Xu YM, ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY 39 ,651-657 ,2005

13. M.A. Barakat, H. Schaeffer, G. Hayes and S. Ismat-Shah,  Applied Catalysis B: Environmental, 57, 23-30,  2005,

14. A.A. Nada, M.H. Barakat, H.A. Hamed, N.R. Mohamed and T.N. Veziroglu International Journal of  Hydrogen Energy, 30 (7): 687-691, 2005

15. Geraghty, N.W.A.Photo-oxidation and photo-reduction Photochemistry, 35, Pages 116-178. (2005)

16. Xiong, Z., Xu, Y., Zhu, L., Zhao, JLangmuir, 21 (23), Pages 10602-10607. (2005)

17. Chen, J.-X., An, T.-C., Ding, X.-J., Yuan, J.-M., Sheng, G.-Y., Fu, J.-M. Bulletin of Mineralogy Petrology and Geochemistry, 24 (4), Pages 286-292. (2005)

18. Miao, S., Liu, Z., Han, B., Zhang, J., Yu, X., Du, J., Sun, Z Journal of Materials Chemistry, 16 (6), Pages 579-584. (2006)

19. Akhtar, M., Bhanger, M.I., Iqbal, S., Hasany, S.M. Journal of Hazardous Materials, 128 (1-3), Pages 44-52. (2006)

20. Luo ZK, Song LX, Cai HH, Liu, J.H, Hong, W.L., Huang, J.S. JOURNAL OF INORGANIC MATERIALS 21 (1): 145-150 JAN 2006

21. Ardizzone, S; Bianchi, CL; Cappelletti, G: SURFACE AND INTERFACE ANALYSIS 38 (4): 452-457 APR 2006

22. Manning, TJ; Rhodes, E; Land, M; Parkman, R; Sumner, B; Lam, TT; Marshall, AG; Phillips, D: NATURAL PRODUCT RESEARCH 20 (6): 611-628 MAY 20 2006

23. Rytwo, G; Gonen, Y: COLLOID AND POLYMER SCIENCE 284 (7): 817-820 APR 2006

 

 

37.       László, Zs., Dombi, A.: „Oxidation of [Fe(CN)6]4- and reduction of  [Fe(CN)6]3- in   VUV-irradiated aqueous solution”          

Chemosphere 46, 491-494, (2002)

Impact factor: 1,461      

Hivatkozások:

1. Clarke DT, Jones G  J SYNCHROTRON RADIAT 11, 142-149 ,2004

2. Oppenländer,T., C. Walddörfer, J. Burgbacher, M. Kiermeier, K. Lachner and H. Weinschrott Chemosphere, 60 (3): 302-309 ,2005

3. Suty, H., De Traversay, C., Cost, M.:  Water Science and Technology 49 (4), pp. 227-233  (2004)

4. Thomas Oppenlander: Photochemical Purification of Water and Air, Advanced Oxidation Processes (AOP’s): Principles, Reaction Mechanisms, Reactor Concepts. Chapter 7. Photooxidation and Photomineralization of Organic Matter in Water and Air. WILEY-VHC, Verlag Gmbh&Co. Weinheim, (2003)

5. Oppenlaender, Thomas. Trends in Chemical Engineering  8  123-136. (2003)

6. Feng, X.; Zhu, S.; Hou, H: Environmental Technology  ,  27(2),  119-126.  (2006)

7. OPPENLÄNDER, T. Potentials and Applications of Excimer Lamps in Photochemistry and in Photochemical Technology, September 23, 2003, http://www.gdch.de/taetigkeiten/fofue.htm

8. Zhu, S.L. et al: ACTA SCIENTIAE CIRCUMSTANTIAE, Vol.25 No.6 P.749-755 2005

9. Sosnin EA, Oppenlander T, Tarasenko VF: JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY C-PHOTOCHEMISTRY REVIEWS 7 (4): 145-163 DEC 2006

10. Oppenländer, Thomas, Journal of Environmental Engineering and Science, Volume 6, Number 3, 1 May 2007 , pp. 253-264(12), 2007.

38.       Dombi A.: „VUV sugárforrás fényteljesítményének meghatározása kémiai aktinometriával”          

Magy. Kém. Foly., 108, 67-71, (2002)

Impact factor:  0,207     

Hivatkozások

 

39.       Wittmann, Gy., Horváth, I. Dombi, A.: „UV-induced decomposition of ozone and   hydrogen peroxide  in the aqueous phase at pH 2-7”         

Ozone Sci. Eng. 24, 281-290. (2002) 

Impact factor:0,683      

Hivatkozások:

1.       Timmons CL, Hess DW, ELECTROCHEMICAL AND SOLID STATE LETTERS 7 (12): G302-G305 2004

2.       Oh BS, Kim KS, Kang MG, Kang MG, Oh HJ, Kang JW : OZONE-SCIENCE & ENGINEERING 27 (6): 421-430 DEC 2005

3.       Boncz, Marc. Á.: „Selective oxidation of organic compounds in waste water by ozone-based oxidation processes. PhD Thsis, Wageningen University, 2002

 

40.       Főglein, K.A., Szépvölgyi, J., Dombi A., "Decomposition of halogenated methanes in oxygen- free  gas mixtures by the use of a silent electric discharge"          

Chemosphere, 50, 9-13. (2003) 

Impact factor:1,904       

Hivatkozások

1. Adhami, Forough; Tadjarodi, Azadeh; Maghami, Roza Rasekh Ghaem; Nilforoshan, Mohammad Reza World Congress of Chemical Engineering, 7th, Glasgow, United Kingdom, July 10-14, 2005       84145/1-84145/10. (2005)

 

41.       Farkas, A., Mogyorósi K., Dékány I., Ilisz, I., Dombi A. „Hidrofób montmorilloniton  adszorbeált 2-klór- fenol heterogén fotokatalitikus lebontása TiO2 szuszpenzióban (TiO2-based photcaralytic degradation  of 2-chlorophenol adsorbed on hydrophobic clay)”

Magy. Kém. Foly., 108, 501-507, (2002)

Impact factor:0,207       

Hivatkozások

 

42.       Gere, E.P., Berczi B., Simandi P., Wittmann G., Dombi A. „Simultaneous determination  of hydrogen  peroxide and organic hydroperoxides in water

Int. J. Environ. Anal. Chem. 82, 443-450 (2002)

Impact factor:0,797        

Hivatkozások

1.       Song, W; De La Cruz, AA; Rein, K; O'Shea, KE: ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY 40 (12): 3941-3946 JUN 15 2006

 

 

43.       I. Ilisz, A. Dombi, K. Mogyorósi, I. Dékány „Photocatalytic water treatment with different TiO2 nanoparticles and hydrophilic/hydrophobic layer silicate adsorbents

Colloids and Surfaces A: Physycochem. Eng. Aspects 230 (2003) 89-97

Impact factor: 1,586      

Hivatkozások:

1. Tzou YM, Wang SL, Wang MK, COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS 253,  15-22, 2005

2. Xiong ZG, Xu YM,ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY 39 .651-657 ,2005

3. Rusheng Yuan, Jingtang Zheng, Rongbo Guan and Yucui Zhao Colloids and Surfaces A: Physicochem. and Eng. Aspects, 254, , 131-136 , 2005

4. R.F. Silva, S. Passerini and A. Pozio Electrochimica Acta, 50, 2639-2645, 2005,

5. Zhu F, Zhang J, Yang ZX, Guo Y, Li H, Zhang YF , PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES 27 (4): 457-461 ,2005

6. A. Deák, I. Székely, E. Kálmán, Zs. Keresztes, A.L. Kovács and Z. Hórvölgyi Thin Solid Films, Volume 484, 310-317, 2005

7. Xiong, Zhigang; Xu, Yiming; Zhu, Lizhong; Zhao, Jincai: Langmuir  21(23),  10602-10607. (2005)

8. Rodriguez, P., Reinert, L., Comet, M., Fuzellier, H. Actualite Chimique, (283), Pages 32-33. (2005)

9. Pichat, P., Khalaf, H., Tabet, D., Houari, M., Saidi, M. Environmental Chemistry Letters, 2 (4), Pages 191-194. (2005)

10. Bakardjieva, S; Stengl, V; Szatmary, L; Subrt, J; Lukac, J; Murafa, N; Niznansky, D; Cizek, K; Jirkovsky, J; Petrova, N: JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY 16 (18): 1709-1716 2006

11. Luo, Z-K. et al: JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING, Vol.22 No.4 P.523-526 2004

12. CAO Jian-ming, LUO Zhong-kuan, CAI Hong-hua, ZHANG Xue-li, WEN Qing-ling: JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING, Vol.23 No.5 P.513-516 2005

13. Feng Zhua, Eric Siu-Wai Konga, Jing Zhangb and Yafei Zhang: Chemical Physics Letters

Volume 423, Issues 4-6 , 1 June 2006, Pages 270-275, 2006

14. Hai Yuan Xiao, Qi Xiu Dai, Wen Sheng Li, C.T. Au and Xiao Ping Zhou, J. Mol. Catalysis A: Chemical,245, 17-25, 2006,

15. Jianjun Liu, Xinping Li, Shengli Zuo and Yingchun Yu, Applied Clay Science, In Press, Corrected Proof, Available online 24 January 2007

16. Iqbal Ahmed Siddiquey, Takeshi Furusawa, Masahide Sato, Kozue Honda and Noboru Suzuki, Dyes and Pigments, In Press, Available online 16 February 2007.

17. Na, P., Zhang, F., Yang, S.-F., Zhao, B.-L., Zhu, Y.-M., Ma, H.-B., Tianjin Daxue Xuebao (Ziran Kexue yu Gongcheng Jishu Ban)/Journal of Tianjin University Science and Technology 40 (3), pp. 275-279. 2007.

18. Hong Cai Chinese, Li, O, Tingwen, W., LIU Jian, Changsha, WEN Qing - ling, CAI Hong-hua, LI Hai-yang, LUO Zhong - kuan, LIU Jian-hong, Hong Wei-liang et al. Journal of Shenzhen University (Science & Engineering), 2006 (1) 12. 2006.

 

44.       K.A. Föglein, P.T. Szabó, A. Dombi, J.Szépvölgyi: „Comparative study of the decomposition of CCl4 in cold and thermal plasma

Plasma Chem. Plasma P. 23 (2003) 651-664

Impact factor:1,611       

Hivatkozások

1. Ponomarev, D.V., Remnev, G.E., Pushkarev, A.I., Felinguer, K.E. 8th Korea-Russia International Symposium on Science and Technology - Proceedings: KORUS 2004, 2, Pages 264-266. (2004)

2. Indarto, A; Choi, JW; Lee, H; Song, HK: JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES-CHINA 18 (1): 83-89 2006

3. Indarto, A., Yang, D. R., Azhari, C. H., Mohtar, W. H. W., Choi, J.W., Lee, H., Song H. K. Chemical Engineering Journal, Volume 131, Issues 1-3, 1 July 2007, Pages 337-341, 2007.

4. Augugliaro, V., Litter, M., Palmisano, L., Soria, J. JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY C-PHOTOCHEMISTRY REVIEWS 7 (4): 127-144 DEC 2006

5. T Kovács, T Turányi, MODELLING OF THE DECOMPOSITION OF CCl 4 IN THERMAL PLASMA, Proceedings of II. Conferencia international de quimica 2003. Universidad Central de Las Villas, http://garfield.chem.elte.hu/turanyi/pdf/61_Kovacs_Cuba_2003.pdf, 2003.

 

45.       I. Ilisz,  A., Bokros, A.  Dombi: „TiO2 based heterogeneous photocatalytic water treatmentcombined with Ozonation”

Ozone Sci. Eng. 26 (6): 585-594   (2004)

Impact factor: 0,826      

Hivatkozások

1. Ahmad, Rasheed; Begum, Shaista; Zhang, Chunlong; Karanfil, Tanju; Genceli, Esra Ates; Yadav,Abhishek; Ahmed, Sirajuddin Water Environment Research 77(6), 982-1156. (2005)

2.       Agustina, T.E., Ang, H.M., Vareek, V.K. Journal of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry Reviews, 6 (4), Pages 264-273. (2005)

3.       Augugliaro V, Litter M, Palmisano L, Soria J, Source: JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY C-PHOTOCHEMISTRY REVIEWS 7 (4): 127-144 DEC 2006

 

 

46.       M. Hegedüs, A.Dombi: „Comparative study of heterogeneous photocatalytic decomposition of terachloroethene and dichloroethene in the gas phase

Appl. Catal. A.General, 271 (2004) 177-184

Impact factor:2,378     

Hivatkozások

1.       Demeestere K, De Visscher A, Dewulf J, Van Leeuwen M, Van Langenhove H, APPLIED CATALYSIS B- ENVIRONMENTAL 54: 261-274, 2004

2.       Benmami, M., Chhor, K., Kanaev, A.V. Journal of Physical Chemistry B, 109 (42), Pages 19766-19771. (2005)

3.       Gustavo E. Imoberdorf, Alberto E. Cassano, Horacio A. Irazoqui and Orlando M. Alfano, Chem. Eng. Sci.(in press)

4.       Ou, H.-H., Lo, S.-L., Photocatalysis of gaseous trichloroethylene (TCE) over TiO2, Journal of Hazardous Materials 146 (1-2), pp. 302-308, 2007.

5.       Hong Cai C., Li, O, Tingwen, W., LIU Jian, Changsha, WEN Qing - ling, CAI Hong-hua, LI Hai-yang, LUO Zhong - kuan, LIU Jian-hong, Hong Wei-liang et al. Journal of Shenzhen University (Science & Engineering), 2006 (1) 12. 2006.

 

 

47.       M. Hegedüs, A.Dombi: „Gas-phase  heterogeneous photocatalytic oxudation of chlorinated   ethenes over taitanium-dioxide: perchloroethene”

Appl. Catal. B.Environmental, 53 (2004) 141-151

Impact factor: 4,042     

Hivatkozások

1. Khan, Eakalak; Huang, C. P.; Reed, Brian E: Water Environment Research  ,  77(6),  2144-2243.  (2005)

2.       Imoberdorf, GE; Cassano, AE; Alfano, OM; Irazoqui, HA: AICHE JOURNAL 52 (5): 1814-1823 MAY 2006

3.       Imoberdorf GE, Cassano AE, Irazoqui HA, et al., CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE 62 (4): 1138-1154 FEB 2007

 

 

48.       Gy. Wittmann, K. Demeestere, A. Dombi, J.Dewulf and H. Van Langenhove: „Preparation, structural characterization and photocatalytis activity of mesoporous Ti-silicates,

Appl. Catal. B. Environmental 61,47-57, 2005

Impact factor: 4,042     

Hivatkozások

1.       Li, G; Zhao, XS: INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH 45 (10): 3569-3573 MAY 10 2006

2.       Juan A. Melero, , Guillermo Calleja, Fernando Martínez and Raul Molina: Catalysis Communications Volume 7, Issue 7 , July 2006, Pages 478-483

3.       A. Amlouka, L. El Mir, S. Kraiema and S. Alaya: Journal of Physics and Chemistry of Solids Volume 67, Issue 7 , July 2006, Pages 1464-1468

4.       Lee YC, Cheng S, JOURNAL OF THE CHINESE CHEMICAL SOCIETY 53 (6): 1355-1361 DEC 2006

 

 

49.        T. Alapi, P. Sipos, I. Ilisz, Gy. Wittmann, Z. Ambrus, I. Kiricsi, K. Mogyorósi and A. Dombi „Synthesis and characterization of titania photocatalysts: The influence of pretreatment on the activity” 

Appl. Catal. A: General, 303, 1-8, 2006,

Impact factor: 2,378 

Hivatkozások

1.       Baiju, K. V., Shukla, S, Sandhya, K. S., James, J., Warrier, K. G. K. JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C 111 (21): 7612-7622 2007

2.        Truijen, I. Hardy, A. Van Bael, M. K., Van den Rul, H. Mullens, J.  THERMOCHIMICA ACTA 456 (1): 38-47 MAY 1 2007

3.       Tomovska, R., Marinkovski, M., Frajgar, R., Current state of nanostructured TiO2-based catalysts: Preparation methods , NATO Security through Science Series C: Environmental Security, pp. 207-229, 2007.

4.       Iskandar, F., nadiyanto,,A.B.D., Yun, ,K.M. Hogan, C.J. Okuyama, K., Biswas, P. Advanc. Mater. 19, 1408-1412, ,2007

 

 

50.       Alapi, T. , Van Craeynest, K. , Van Langenhoeve, H. , Dombi, A. „UV photolysis of the binary mixtures of VOCs in dry nitrogen stream”

Reac.Kinet. Catal. Lett.  87, 255-267, 2006,

Impact factor: 0,618

Hivatkozások

 

51.       T. Alapi, K. Van Craeynest, H. Van Langenhoeve, J. Dewulf, A. Dombi „Direct VUV photolysis of chlorinated methanes and their mixtures  in nitrogen stream”

Chemosphere

Impact factor: 2,359

Hivatkozások

 

52.       Alapi, Tünde; Sipos, Pal; Ilisz, Istvan; Wittmann, Gyula; Ambrus, Zoltan; Kiricsi, Imre; Mogyorosi, Karoly; Dombi, Andras: Synthesis and characterization of titania photocatalysts: The influence of pretreatment on the activity.     

Applied Catalysis, A: General  (2006),  303(1),  1-8. 

Impact factor: 2,098

Hivatkozások

 

53. Alapi, T.,  Dombi, A.*:Direct VUV photolysis of  chlorinated methanes and their mixtures in oxygen stream

Chemosphere, 67, 693-701, 2007  

Impact factor: 2,359

Hivatkozások:

 

 


Konferenciaelőadások

 

 

1973-1990      

 

1. Dombi,A.,Gegus,E.,Ujhidyné Farkas,K.;"Talajminták fémkomponenseinek meghatározása emissziós spektrográfiás úton"          

 VIII.Dunántúli Analitikai Konferencia,Székesfehérvár,1972.

 

2. Ujhidy-Farkas,K.,Dombi,A.,;"Emission spektroanalitische Bestimmung von Metallionen-Komponenten in Silikathaltigen Grundstoffen Poducten.”

Proc.Spektralanal von miner.Rohstoffe und Techn.Prod., Halle,l974

 

3. Ujhidy-Farkas,K.,Dombi,A.,”Comparative investigation of emission   spectrographic solution methods in trace analysis of soils.”             

Euroanalysis II,Budapest,1975

 

4. Ujhidyné Farkas,K.,Dombi,A.,"Nyomelemzés oldatos emissziós színképelemzési eljárásokkal."             

XI. Dunántúli Analitikai Konferencia, Szekszárd,1975

 

5. Dombi,A.,Gegus,E.;"Spektrográfiás módszerek analitikai teljesít?képességének  értékelése számítógépes módszerekkel."             

XIX. MESZEV,Győr, 1976

 

6. Dombi,A.,;"Analitikai jellemzők számítógépes értékelése."  

MKE.IKK.II.Tudományos Szimpóziuma,Szeged,1977

 

7. Dombi,A.,Király,D.,Galbács,Z.;"Gáz-viz minták tartósítási eljárásai."    

MHT Vizminőségi Ankét,Szeged,1978

 

8. Király,D.,Dombi,A.,;"Gáztalanitó berendezések hatékonyságának jellemzése és vizsgálatának tapasztalatai."             

MHT.Előadóülés, Szentes,1979

 

9. Sitkeiné Baksa M.,Dombi,A.,;"Termékinhibíció vizsgálata a propán termikus  bomlása során."             

MKE.IKK.III.Tudományos Szimpóziuma,Szeged,1979

 

10. Dombi,A.,Huhn,P.;"Olefinek inhibíciós hatásának összehasonlítása a propán  termikus bomlásában."               

MTA Reakciókinetikai és Katalízis Munkabizottság ülése, Szeged, 1982

 

11. Dombi,A.,.Huhn,P.;"The influence of olefins on thermal decomposition of propane."             

IV.Conf.on Appl.Chem.,Unit Proc.and Op.,Veszprém,1983

 

12. Dombi,A.,Huhn,P.,"Olefinek hatása a propán termikus bomlására"              

MTA Reakciókinetikai és Katalízis Munkabizottságának ülése, Balatonalmádi,1984

 

13. Dombi,A.,Huhn,P.,"Effect of olefins on thermal decomposition of propane"  VIII.Int.Symp.on Gas Kinetics.,Nottingham,1984 p.C20

 

14. Dombi,A.,L.Berkes,M.,"The bromide cathalyzed oxidation of ammonium-ion by ozone."                 

4th Int.Conf.Water Quality and Treatment, Balatonszéplak,1988,p.155 

 

15. Dombi,A.,Horváth,D.,"Influences of electrical and chemical parameters of the  silent discharge  reaction on the ozone formation"             

Proc.European Ozone Conf.,Belgrade,1990,p.137

 

16. Dombi,A.,; Ózon és ultraibolya sugárzás alkalmazása az ívó-és szennyvízkezelési eljárásokban"             

VEAB Előadóülése,Veszprém,1990

 

17. Dombi,A.,Otoltics,V.;"Simple methods for continuous ozone determination in air and water"             

1st Symp.on Measurm.of Water Qual.Balatonvilágos,1990 

 

18. Dombi,A.,Farkas-Gáspár,É.:"Arzéneltávolítás ózon alkalmazásával Csikéria  község vízművében"               

MTA SzAB Analítikai és Környezetvédelmi Munkabizottsági ülés,Szeged,1991

 

1991-2000

 

19. Dombi,A.,F.Gáspár,É.,Galbács,Z.,Papp,Z.;"The utilization of chlorine-dioxide and analysis of its derivatives in thermal waters"              Proc.XXVII.Conf.Soc.Int.Techn.Hydroth.,Hajdúszoboszló,1991,p.58         

 

20. Dombi,A.:"Ivóvízkezelésben használatos oxidációs és fertőtlenítési eljárások összehasonlítása"             

MTA SzAB Analítikai és Környezetvédelmi Munkabizottsági ülés,Szeged,1991

 

21. Gál,G.,Kiss,É.,Földes,J.Dombi,A.:"Disinfection of regenerated dialyzers with ozone"             

18.Congr.Eur.Artifical Organ.,Vienna,1991 

 

22. Dombi,A.,Horváth,D,:"Nitrogén-oxidok képződése és hatásuk levegőből való  ózon előállításánál".             

MKE Vegyészkonferencia'92,Szombathely,1992.

 

23. Dombi,A.,Farkas-Gáspár, É.,Galbács,Z.,Papp,Z.:"Klórdioxid és származékainak analitikája ívó-és termálvizekben"             

MKE Vegyészkonferencia'92,Szombathely,1992.

 

24. Dombi,A.:"Kombinált vízkezelési eljárások"             

MTA SzAB Analítikai és Környezetvédelmi Munkabizottsági ülés,Szeged,1993  

 

25. Dombi,A.,:"Vízfertőtlenítési módszerek"             

1.Veszprémi Környezetvédelmi Konferencia és kiállítás, Veszprém,1993

 

26. Dombi,A.,:"Illékony szerves vegyületek felszín alatti vizekben"             

MTA SzAB Analitikai és Környezetvédelmi Munkabizottsági ülés,Szeged,1993

 

27. Dombi,A.,Ilisz,I.:"Advanced oxidation processes in the water treatment" CERECO’94 1st Hungarian-Ukrainian Conference on Carpatian Euroregion               Ecologi,Uzhorod,1994

 

28. Dombi,A.,Sipos-Nagy,G.:"Chemical reactions in silent electric discharge"  CERECO’94 1st Hungarian-Ukrainian Conference on Carpatian Euroregion               Ecologi,Uzhorod,1994

 

29. Dombi,A.,Sipos-Nagy, G.,:"Elektron-molekula ütközéses reakciók sebességi koefficienseinek számolása"             

MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottságának ülése Budapest,1994

 

30. Dombi,A.,Sipos-Nagy,G.,:"Kémiai reakciók csendes elektromos kisülésben"            

MTA Környezetkémia Munkabizottságának ülése, Szeged,1994

 

31. Beck,M.T.,Dinya,Z.,Dombi,A.,Fetzer,J.C.Kéki,S.,Papp,L., Szabó, P.,   Szépvölgyi,J.,Zsuga,M.;"Comparative study of carbonization of toluene upon   heating, electric discharge, silent electric discharge and radiofrequency plasma."             

Recent Advances in the Chemistry and Physics  of Fullerenes and Related Materials

Proc.Electrochem.Soc. 94-24,1994

Hivatkozások

1. Vo-Dinh, T.; Fetzer, J.; Campiglia, A. D.     TALANTA  47,  943-969.  1998

 

32. Wittmann, Gy,.Ilisz, I., Dombi,A., "Az ózon vízkezelésben végbemenő fotokatalítikus átalakulásának vizsgálata."             

2.Veszprémi Környezetvédelmi Konferencia és Kiállítás, Veszprém,1995. p.102-107         

 

33. Ilisz, I., Wittmann, Gy., Dombi, A., "Photodegradation of Phenol as Model   Compound in Excited TiO2 Suspensions"             

Regional Conference on Ozone, Ultraviolet Light, Advanced Oxidation Processes in  Water Treatment, Amsterdam, Netherlands, 1996, p. 515-525

 

34. Wittmann, Gy., Ilisz, I., Dombi, A.,"Mechanism of Catalysed Ozone Decomposition in Aqueous Solutions".             

Regional Conference on Ozone, Ultraviolet Light, Advanced Oxidation Processes in Water Treatment, Amsterdam, Netherlands, 1996, p.411-421

Hivatkozások

 

35. Dombi, A., Ujhidy K. " Klórozott szerves vegyületek keletkezése a vízkezelésben" (Formation of Chlorinated Organics in Water Treatment)             

2nd Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged,Hungary, 1996, p. 38-46

 

36. Wittmann, Gy.,Dombi, A., "Ózonon alapuló gyökgenerálási eljárások a vízkezelésben " ( Ozone Based Radical Genera-ting Processes in Water Treatment)              2nd Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged,Hungary, 1996, p. 47-53

 

37. Ilisz, I., Dombi, A., "Heterogén fotokatalitikus eljárások a vizkezelésben"  (Heterogeneous Photocatalytic Processes in Water Treatment)             

2nd Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged,Hungary, 1996, p. 54-59

 

38. Dombi,A., Ilisz, I.,Wittmann, Gy., "Gyökgenerálási eljárások a vízkezelésben  alkalmazott nagyhatékonyságú oxidációs eljárásokhoz" (Radical generations in                Advanced Oxidation Processes for Water Treatment)             

Erdélyi Múzeumi Egyesület Előadói Napok, Kolozsvár (Cluj Napoca)  Románia (Rumania) 1996

 

39. Dombi, A., " Nagyhatékonyságú oxidációs eljárások a vízkezelésben"    (Advanced Oxidation Processes in Water Treatment)             

KÉE, SzÉF Szakmai Szimpózium'97, Szeged, 1997

 

40. László, Zs., Dombi,A., "Xenon excimer vákuum-ultraibolya lámpa alkalmazása  gyökgenerálásra" (Application of Xenon Excimer VUV Light Source for Radical Generation)             

MKE XX: Kémiai Előadónapok, Szeged, 1997, pp. 163-170

 

41. Főglein, K., Tóth, A., Dombi, A., "Halogéntartalmú szénhidrogének átalakítása   csendes elektromos kisülésben" (Decomposition of Halogenated Hydrocarbons in               Silent Electic Discharge)             

MKE XX: Kémiai Előadói Napok, Szeged, 1997, pp. 183-190 

 

42. Főglein, K., Tóth, A., Dombi, A., "Decomposition of Halogenated Hydrocarbons    in Silent Electic Discharge"

Inorganic Reaction Mechanism Meeting 97, Debrecen, 1998, p.17

 

43. Ilisz, I., Dombi A., "Role of Electron Scavengers in Heterogeneous Photochemical Reactions    Sensitized by TiO2 in Near UV-Irradiated Aqueous Suspensions"              Inorganic Reaction Mechanism Meeting 97, Debrecen, 1998, p.18

 

44. László, Zs.,Dombi, A., "Radical generation by Xenon Excimer VUV Light Source" Inorganic Reaction Mechanism Meeting 97, Debrecen, 1998, p.19

 

45. Dombi, A., " Modern vízkezelési eljárások"( Modern Methods in Water Treatment)  KÉE, SzÉF Szakmai Szimpózium'98, Szeged, 1998 

 

46. K. Főglein, A. Tóth, A. Dombi: „ Decomposition of Freons in Silent Electric  Discharge”            

IV. Nemzetközi Környezetvédelmi Szakmai Diákkonferencia, Mezőtúr, 1998

 

47. Zs. László, A. Dombi „Radical Generation by Xenon Excimer Light Source”  IV.Nemzetközi Környezetvédelmi Szakmai Diákkonferencia, Mezőtúr, 1998

 

48. I. Ilisz, A. Dombi „Investogation of Photocatalytic Reactions in near-UV Irradiated Aqueous  Suspension Sensitized by TiO2”             

3rd International Symposium Interdisciplinary Regional Research ,Novi Sad, Yugoslavia, 1998. p.242.

 

50. Gy. Wittmann, A.Dombi „Mechanism of Radical Generating Processes   Based on Ozone”             

3rd International Symposium Interdisciplinary Regional Research   Novi Sad, Yugoslavia, 1998. p.240

 

51. Zs. László, A. Dombi „Radical Generation by Xenon Excimer Light Source”              

3rd International Symposium Interdisciplinary Regional Research     Novi Sad, Yugoslavia, 1998. p. 243 

 

52. K. Főglein, A.Dombi: „Decomposition of Halogenated Hydrocarbons in Silent Elctric Discharge”             

3rd International Symposium Interdisciplinary Regional Research    Novi Sad, Yugoslavia, 1998. p.241

 

53. I Ilisz., A.Dombi „Heterogeneous Photocalatlysis. A Promissing Alternative in Water Treatment”             

Ozonation and AOPs in Water Treatment: Application and Research, Poitiers, France, 1998,  pp 57/1-4

 

54. Zs. László, A. Dombi „Radical Generation by Xenon Excimer Light Source”  Ozonation and AOPs in Water Treatment: Application and Research, Poitiers, France, 1998,    pp 56/1-4 

 

55. Főglein K., Dombi, A. „Halogéntartalmú szénhidrogének vizsgálata csendes elektromos      kisülésben (Decomposition of Halogenated Hydrocarbons in Silent Elctric Discharge)”             

MKE XXI: Kémiai Előadónapok, Szeged, 1998, pp. 71-75

 

56. I.llisz, A.Dombi „Heterogeneous Photocatalysis for Water decontamination”         

2nd Internatioanal Conf. And Exh. On Environmental Engineering, Veszprém, Hungary, 1999 

 

57. Főglein, K., Dombi, A.,” Decomposition of Halogenated Hydrocarbons in Silent Electric        Dischage”

 2nd Internatioanal Conf. And Exh. On Environmental Engineering, Veszprem, Hungary    1999

 

58. László, Zs., Dombi, A.,” Degradation of Organic Pollutants by VUV Photolysis of Water”             

2nd Internatioanal Conf. And Exh. On Environmental Engineering, Veszprem, Hungary     1999

 

59.  I. Ilisz, Zs. László, A. Dombi:"Decomposition of phenol by heterogeneous photocatalysis   and VUV photolysis"            

Workshop on VOC analysis and Degradation 1999. december 15-16, Gent 

 

60.  A.Dombi , K.Főglein: "Decomposition of Halogenated Hydrocarbons in Silent Electric Discharge"            

Workshop on VOC analysis and Degradation   1999. december 15-16, Gent

 

 61. Zs. László, T. Alapi, I. Ilisz, A. Dombi, "Comparison of the inhibition effect of methanol in different  radical generation techniques",               

International Conference on Applications of Ozone and also on UV and Related Ozone Technologies,    Wasser Berlin,2000. október 23-26,  (Proc. of International Conference on Applications of Ozone and also on UV and Related    Ozone Technologies, Ed. Maschelein, Published Wasser Berlin, pp. 509-520

 

62.  A. Dombi, I. Ilisz, Zs. László, Gy. Wittmann: "Comparison of ozone-based and other   (VUV and TiO2/UV) radical generation methods in phenol decomposition"              

International Conference on Applications of Ozone and also on UV and Related Ozone Technologies,    Wasser Berlin,2000. október 23-26,  ( Proc. of International Conference on Applications of Ozone and also on UV and Related   Ozone Technologies, Ed. Maschelein, Published Wasser Berlin, pp. 509-520)

 

63.  M. Hegedűs, I. Ilisz, Z.A. Fekete, A. Dombi:  "Decomposition of VOCs by heterogeneous photocatalysis in the gas phase"            

Workshop on VOC emission and abatement, Ostend, Belgium, 2000.

 

64.  Wittmann, Gy., Horváth, I., Dombi, A.  "Chemical mechanism and reaction kinetics of photocaralytic decomposition of ozone     in the aqueous phase,”             

Workshop on VOC emission and abatement, Ostend, Belgium, 2000.

 

65.  Dombi, A., Ilisz, I., László, Zs., Wittmann, Gy.,   "Comparison of Ozone-Based and Other (VUV and TiO2/UV) Radical Generation Methods   in Phenol Decompostion”.              Workshop on VOC emission and abatement  , Ostend, Belgium, 2000.

 

66. László Zs.,. Alapi T, Ilisz I.,. Dombi A    "Comparison of the inhibition effect of methanol in different radical generation techniques”            

Workshop on VOC emission and abatement , Ostend, Belgium, 2000. 

 

67.Főglein K., Dombi A. , Szépvölgyi J. "Halogéntartalmú szénhidrogének átalakulásának    vizsgálata csendes elektromos kisülésben" (Decomposition of halogenated hydrocarbons    in silebnt electric discharge                

MKE XXII. Kémiai Előadói napok, Szeged, 1999. november 1-3

 

68. Dombi, A. "Formation and Health Effect of Disinfection Byproducts in Water Treatment            

Regional Conference on Environmental and Health    2000, Szeged, Hungary

 

69. Gy. Wittmann, A. Dombi, I. Ilisz, Zs. László     "Comparison of ozone-based and other (VUV and TiO2/UV) radical generation methods  in phenol decomposition"   

CERECO 2000: The 3rd International Conference on Carpathian Euroregion Ecology  , 2000, Miskolc-Lillafüred, Hungary,  

 

70. M. Hegedűs, Z. A. Fekete, I. Hannus, A. Dombi:   "Decomposition of Halogenated Hydrocarbons in Gas Phase Heterogenous Photocatalysis.”              

5th Pannonian International Symposium on Catalysis, 2000, Kazimierz Dolny Nad Wisla, Poland,

 

71. I. Ilisz, Gy. Wittmann, Zs. László, A. Dombi   "Similarities and differences between O3-based, TiO2-based, and VUV-based advanced   oxidation processes in radical generation"            

The Sixth International Conference on Advanced Oxidation Technologies for Water   and Air Remediation (AOTs-6), The Fifth International Conference on TiO2 Photocatalytic Purification and Treatment of Water and Air (TiO2-5)    2000., London, Ontario, Canada,

 

72.  I. Ilisz,  Zs. László, A. Dombi   "Investigation of the inhibition effect of methanol in different radical generation techniques” 

 The Sixth International Conference on Advanced Oxidation Technologies for Water and Air  Remediation (AOTs-6), The Fifth International Conference on TiO2 Photocatalytic Purification  and Treatment of Water and Air (TiO2-5) 2000.London, Ontario, Canada,

 

73.  Wittmann, Gy., Van Langenhove, H., Dewulf, J., Dombi, A.,  "Karbonsavak vizes közegű származékképzésének vizsgálata ecetsav modellvegyülettel"   ((The investigation of water-phase derivatisation of carboxylic acids)             

MKE Vegyészkonferencia,  2000. Debrecen , Hungary

 

74. Wittmann, Gy., Van Langenhove, H., Dewulf, J., Dombi, A.  "An evaluation of direct water-phase derivatisation for analysis of low-molecular weight  carboxylic acids using acetic acid as model compound"            

4th Euroconference on Environmental Analytical Chemistry, 2000, Visegrád, Hungary,

 

75. Hegedűs M., Kónya Z. Dombi A., Hannus I., Kiricsi I.  " Heterogén fotokatalitikus reakciók az atmoszférában ( Heterogeneous Photocalatlytic  Reactions in Atmosphere)               IV.Magyar Aeroszol Konferencia,   2000. október 5-6, Szeged, Hungary

 

76. Zs. László, A. Dombi    "Vacuum-ultraviolet photolyis of aqueous solutions"           

 IVth International Symposium on Regional Multidisciplinary Research, 2000. Timisoara, Romania

 

2001-

 

77. Ónody, R., Wittmann, Gy. Kiss, É., Gál, Gy., Dombi, A.: „Regeneration of hemo-              dialisers with ozone”            

15th Ozone Word Congress and Medical Therapy Conference,  London, United Kingdom, 2001,  

 

78. Hegedűs M., Dombi A.: „Tetraklór-etilén gázfázisú lebontása heterogén                fotokatalízissel”             

VII. Nemzetközi Környezetvédelmi Szakmai Diákkonferencia, Mezőtúr, 2001,

 

79. Hegedűs M., Dombi A.: „Gázfázisú szennyezők lebontása heterogén   fotokatalízissel”       XXIV. Kémiai Előadói Napok, Szeged, 2001

 

80. I. Ilisz, A. Bokros, A. Dombi „ TiO2-based heterogeneous photocatalytic water treatment combined with ozonation”

International Conference on Ozone in Global Water Sanitation, 2002., Amszterdam, pp. III-2-1-21

 

81. T. Alapi, I. Ilisz, A. Dombi, D. Méhn, I. Kiricsi “ Environmental Decontamination and Solar Energy Utilization Using Heterogeneous Photocatalysis as a Promising Alternative

Young People and Multidisciplinary Research, Temesvár, 2002 november 14-15.

 

82 ,Alapi Tünde, Dombi András, Ilisz István: „ Szerves gyökök reakciói metanol és fenol vizes oldatának vákuum-ultraibolya fotolízise során (Reaction of organic radicals in the VUV photolysis of  aquoeus methanol and   phenol)

Kémiai Előadói Napok,  Szeged, 2002

 

83, M. Hegedűs, A. Dombi, „Decomposition of halogenated hydrocarbons in gas phase over TiO2 photocatalyst”

ISIRR 2002, Novi Sad, Yugoslavia, 2002

 

84 I. Ilisz, A. Dombi, K. Mogyorósi, I. Dékány „Photocatalytic water treatment with different TiO2 nanoparticles and hydro philic/hydrophobic layer silicate adsorbents”

The Second International Conference „Interfaces Against Pollution” and NATO Advanced Research Workshop „Role of Interfaces in Environmental Protection”

2002. május 27-30, Miskolc-Lillafüred

 

85. T. Alapi, I. Ilisz, A. Dombi, I. Kiricsi ang K. Mogyorósi „ Synthesys and Characterization of Mesoporous Titania Photocatalyst”

CERECO’2003, The 4thInternational Conference on Carpathian Euroregion Ecology,

April 28-30, 2003, Miskolc-Tapolca, Hungary

 

86,  M. Hegedüs, A. Dombi „Decomposition of the Chlorinated Organic Compound in the Air Using Titanium Dioxide as Photocatalyst

CERECO’2003, The 4thInternational Conference on Carpathian Euroregion Ecology,

April 28-30, 2003, Miskolc-Tapolca, Hungary

 

87. M. Hegedüs, A. Dombi „Decomposition of the Chlorinated Organic Compound in the Air Using Titanium Dioxide as Photocatalyst”

            IOA Conference at Wasser-Berlin 2003,. Berlin, Germany

 

88, Gy. Wittmann, K. Demeestere, A. Dombi, J.Dewulf and H. Van Langenhove

Structural and photocatalytic properties of mesoporous Ti-silicates

11th Symposium on Analytical and Environmental Problems ,Szeged, 2004

 

89, Gy. Wittmann, K. Demeestere, I. Ilisz , J.Dewulf,  H. Van Langenhove, and A. Dombi

Preparation and characterizationof mesoporous Ti-silicates

Workshop of VOC analysation and degradation, Gent, 2004

 

90, T. Alapi, A. Dombi, K. Van Craeynest, H. Van Langenhove: „UV photolysisof binary mixturesof VOCs in dry nitrogen stream”

WORKSHOP OF VOC ANALYSIS AND DECOMPOSITION , GHENT, 2004.

 

91, M. HEGEDŰS, AND A. DOMBI “CHEMICAL MECHANISM  OF PHOTOCATALYTIC DECOMPOSITION OF PERCHLORO- AND TRICHLOROETHENES IN GAS PHASE”

WORKSHOP OF VOC ANALYSIS AND DECOMPOSITION , GHENT, 2004.

 

92, A. Dombi, M.Hegedűs „Mechanism of photocatalyzical decomposition of chlorinated ethylenes in the gas phase”

Conf. Perstectives of the photochemistry in the new millennium,  2004, Bad Gastein , Austria

 

93, ALAPI, T. DOMBI, A. VAN KRAEYNEST, H. VA LANGENHOVE: “DECOMPOSITION OF CHLORINATED METHANES BY UV-LIGHT IN GAS STREAM”

CONF. PERSTECTIVES OF THE PHOTOCHEMISTRY IN THE NEW MILLENNIUM,  2004, BAD GASTEIN , AUSTRIA

 

94, ILISZ, I. , DOMBI, A., MOGYORÓSI, K., DÉKÁNY, I.” WATER TREATMENT BASED ON HETEROGENEOUS PHOTOCATALYSIS. THE APPLICATIONS OF COMBINED METHODS AS PROMISING ALTERNATIVES”

CONF. PERSTECTIVES OF THE PHOTOCHEMISTRY IN THE NEW MILLENNIUM,  2004, BAD GASTEIN , AUSTRIA

 

95, WITTMANN GY., ALAPI, T. DOMBI, A.: “SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF MESOPOROUS TITANIA-SILICA PHOTOCATALYST”

CONF. PERSTECTIVES OF THE PHOTOCHEMISTRY IN THE NEW MILLENNIUM,  2004, BAD GASTEIN , AUSTRIA

 

96, M. HEGEDŰS, I. ILISZ AND A. DOMBI “STUDY OF PHOTOCATALYTIC DECOMPOSITION OF PERCHLORO- AND TRICHLOROETHENES IN GAS PHASE”

3RD EUROPEAN MEETING ON SOLAR CHEMISTRY AND PHOTOCATALYSIS: ENVIRONMENTAL APPLICATIONS, BARCELONA, 2004

 

97, I. Ilisz, A. Dombi, K. Mogyorósi, I. Dékány „Water remediation using adsorption combined with photocatalysis. Application of differently prepared layer silicate adsorbents”

3rd European Meeting on Solar Chemistry Photocatalysis: Environmental Applications

Barcelona, 2004

 

98,  ILISZ, A. DOMBI, K. MOGYORÓSI, I. DÉKÁNY : „WATER TREATMENT BASED ON HETEROGENEOUS PHOTOCATALYSIS. THE APPLICATION OF COMBINED METHODS AS PROMISING ALTERNATIVES”

Perspectives of photochemistry in the new millennium , 2004., Badgastein, Ausztria

 

99. T. Alapi, P. Sipos, I. Ilisz, Gy. Wittmann, A. Dombi, I. Kiricsi: Synthesis and characterization of mesoporous titania photocatalysts.Application of ozone for the removal of the structure forming template,

17th Word Congress; Ozone and Related Oxidants, Innovative and Current Technologies,

Strasbourg, France,  pp IV.4. -15/1-10 (2005)

 

100. K.Demesestere, Gy. Wittmann, A. Dombi, J. Dewulf, H. Van Lengenhove:

Photocatalytic degradation of gaseous trichloroethylene over near-UV irradiated mesoporous Ti-silicates,

17th Word Congress; Ozone and Related Oxidants, Innovative and Current Technologies,

Strasbourg, France, pp.VIII.6-1-9  (2005)

 

101. T. Alapi, A. Dombi, K.Van Craeynest, H. Van Lengenhove, J. Dewulf:

UV photolysis of ninary mixtures of VOCs on nitrogen and oxygen stream using ozone producing lamp

17th Word Congress; Ozone and Related Oxidants, Innovative and Current Technologies,

Strasbourg, France, pp.VIII.7-1-9 (2005)

 

 

 

 

 

 

Könyv, könyvfejezet:

 

1. Burger Kálmán:      Az analitikai kémia alapjai. Kémiai és Műszeres elemzés.  (14. fejezet:     Kromatográfia, 567-604. oldal, Dombi A. munkája)           

 Semmelweis Kiadó, Budapest, 1999.

 

2.  Dombi A. Ilisz  I. "Nagyhatékonyságú oxidációs eljárások a környezeti kémiában  

 A kémia újabb eredményei,sorozat, 86 kötet,   (Advanced Oxidation Processes in Environmental Chemistry,  in series of Novel Results of Chemistry, Vol. 86.)            

Akadémiai Kiadó, Budapest, 2000

 

3, Dombi, A., Halász J. Hlavay J., Kiricsi I., László Zs., Mészáros E.

Többszintű környezeti kémia modul a felsõoktatási általánosan művelõ- és szakképzésben 

E-learning tananyag, Apertus Kft. Budapest, 2003

http://apertus.infosource.hu/palyazat/szeged_kemia/index.html

 

Szabadalmak :

 

1. Dombi,A.,Otoltics,V.:".Eljárás és berendezés felszíni vizek tisztítására"   (Apparatus and process for purification of surface waters with ozone)       

Magyar Köztársaság 9010.019 számú szabadalom  PCT Int.Appl.WO9010.019

 

2. Dombi,A.,Otoltics,V.,Mohácsi.L.,Racs,T.,;Mobil víztisztító berendezés"    (Mobile apparatus for water purification.)”         

Magyar Köztárság 202.164/90 számú szabadalom.(Hung. Pat.No.202.164/90)

 

3. Bucsky Gy., Dombi, A., Galambos, L., Kántor, L., Katona, A.,Nagy, L., Ujhidy, A. : " Eljárás és          berendezés heterogén fázisúrendszerek intenzív érintkeztetésére"           (Process and equipment for  intensive contact of heterogeneous phase)         

Hung. Pat No.17842/98) 

 

4. Dékány I., Dombi A., Farkas A., Ilisz I., Mogyorósi K.: "Eljárás vizek szerves szennyezőinek           fotooxidációs lebontására organofil bentonit alkalmazásával" (Process for decomposition of organic pollutants in water by application of organophylic bentonite)”             

Találmányi bejelentés, Magyar Szabadalmi Hivatal, Lajstromszám: P 01 04289

 

 

      Doktori (PhD) disszertáció  témavezetője

 

Siposné Nagy Gabriella:" Gázreakciók csendes elektromos kisülésben"          

Egyetemi doktori értekezés,JATE,Szeged,1995 

 

Ilisz IstvánVizek szerves szennyezőinek katalitikus fotooxidációja”

Egyetemi doktori (PhD) értekezés, JATE, Szeged, 1998 

 

Wittman Gyula „Nagyhatékonyságú oxidációs eljárások vizsgálata”         

 Egyetemi doktori (PhD) értekezés, JATE, Szeged, 1999 

 

László Zsuzsanna „Vákuum-ultraibolya fotolizis alkalmazhatóságának vizsgálata             környezeti szennyezők lebontására”           

Egyetemi doktori (PhD) értekezés, SZTE, Szeged, 2001 

 

Főglein Katalin „ Halogéntartalmú metánszármazékok bontása csendes elektromos kisülésben” 

Egyetemi doktori (PhD) értekezés, SZTE, Szeged, 2002

 

Hegedüs Márta” Klórozott etilének heterogén fotokatalitikus lebontása”

Egyetemi doktori (PhD) értekezés, SZTE, Szeged, 2004

 

    Elnyert kutatási  pályázatok

 

      Témavezetőként:

 

 1, „Kémia reajciók csendes elektromos kisülésben”

     OTKA  479. sz. pályázat, Futamidő 1991-1994, támogatás: 600 eFt

 

2, „Természetes és szennyvizek katalitikus oxidációja ózonnal”

    OTKA  T014360, Futamidő 1994-1997, támogatás : 1600 eFt

 

3. „Nagyhatékonyságú oxidációs eljárások vizek egészségre ártalmas komponenseinek eltávolításában”

OM-FKFP 0097/1997, futamidő: 1997-2000, támogatás : 3600 eFt

 

4, „K+F nyilvántartási rendszer kialakítása a Szegedi Egyetemi Szövetségben”

FEFA 1208/04-1-JATE, futamidő: 1997-2000, támogatás: 18000 Ft

 

5, „Diagnosztikus hulladékok kibocsátása, terjedése, amnalitikája, környezeti hatása és

megsemmisítése”

EüM T-08-085/99, futamidő 1999-2000, támogatás :800 eFt

 

6, „ Nagyhatékonyságú oxidációs eljárások a vízkezelésben”

OTKA T029047, Futamidő: 1998-2002,  támogatás 4300 eFt

 

7, „Fotokémiai laboratórium eszközállományának felújítása”

OMFB-01734/2002, Futamidő: 2002-2003, támogatás: 3600 eFt

 

8.„Többszintű környezeti kémia modul a felsőoktatási általánosan művelő és szakképzésben”

APERTUS, K2120/2002, futamidő: 2002-2003, támogatás: 3000 eFt

 

9, „Látható fénnyel gerjeszthető katalizátorok előállítása és az erre alapuló vízkezelési eljárások”

OTKA T 043273, Futamidő: 2003-2006, támogatás 5600 eFt

 

Résztvevőként:

 

1. „Analytical Chemistry and Environmental Protection in Eastern Europe and the European Community

JEP-2237-91, Futamidő:1991 –1994 , támogatás 5600 eFt

 

2. „Környezetkárosító anyagok mérése, eloszlásuk és terjedésük térképezése, káros hatásuk csökkentésének vizsgálata”

FKFP B23/97, futamidő: 1997-2000, támogatás 21000 Ft

 

3. „Sokrétű képzési szerkezet kialakítása a JATE TTK-n”

OM-PFP 1999/0422, futamidő: 1999-2000, támogatás: 12000 Ft

 

4. „Volatile Organic Compounds in the Environment”

OMFB TéT  , futamidő: 1997 –2000, támogatás 3900 eFt

 

5. „Környezetszennyező illékony anyagok lebontása”

OM-FKFP 400/2000, futamidő 2000-2002, támogatás: 3600 eFt

 

6.“Determination of Trichlorobenzenes in Marine Organisms”

STC, Belgium, MNDD1/001, futamidő: 2001 – 2002, támogatás: 5200 eFt

 

7. „Heterogén fotokatalitikus reakciók alkalmazása környezeti szennyezők fotokémiai eltávolításában” OM FKFP 0102/2001 futamidő 2001-2003, támogatása kutatócsoportra: 4800 eFt

 

8. „Tömegspektrométer beszerzése”

OMFB-00210/2003, futamidő 2002-2003, támogatás: 42000 eFt

 

9. „A Környezettudományi Doktori Iskola képzési szerkezetének fejlesztése”

OM-FKFP 106/2002, futamidő :2002-2008, támogatás 18000 eFt

 

10.„A légköri aeroszolok környezetszennyező hatása, kimutatása, felmérése és prevenciós módszerek kidolgozás”

NKFP 3/005/2001, futamidő: 2001-2004, támogatás :159 000 eFt (kutatócsoporté: 6000 e Ft)

 

11.“Investigation of Advanced Oxidation Processes as Abatement Technologies for Organic Micro Pollutants”

OMFB TéT  BIL03/18, 011V0903, futamidő: 2003 – 2004, támogatás : 5600 eFt

 

12.„Levegőkörnyezet és emberi tevékenység: a légköri aoreszol hatása a levegő minőségére, az ökoszisztémára és az éghajlatra”

NKFP 3A089/04, futamidő 2004-2007, támogatás 170000 eFt( a csoporté: 7000 eFt)

 

Elnyert oktatói-kutató  pályázatok

 

i.          Széchenyi Professzori Ösztöndíj 1999-2003

ii.         Széchenyi istván Ösztöndíj 2003-2006