Schuszter Gábor

Schuszter Gábor


Témavezetés

2018-2019

Bere Katalin

Áramlásvezérelt csapadékképződés pórusos közegben. (szakdolgozat)

2017-2018

Zahorán Réka

Csapadékképződés indukciós periódusának viszgálata. (szakdolgozat)

Balog Edina

Áramlásvezérelt csapadékképződés vékony folyadékrétegben. (szakdolgozat)

Müller Brigitta

Áramlásvezérelt mintázatképződés nikkel-oxalát rendszerben. (projektmunka)

2014-2015

Petrilla Liliána

A mágnese tér hatása önszerveződő kémiai reakciókra. (diplomamunka)

2013-2014

Gehér-Herczegh Tünde

Diffúzióállandó meghatározása elektrolitokban. (szakdolgozat)

A hidrogénion diffúziós együtthatójának meghatározása hidrogélekben. (XXXII. OTDK II. helyezett)

2012-2013

Damásdi Eszter (diplomamunka)

Muráth Szabolcs

Áramlásvezérelt fém-hidroxid szeparáció. (projektmunka, KEN)