Szakmai önéletrajz letöltésePublikációs lista letöltése

Témák hallgatóknak

Nevem Jancsó Attila. A Szegedi Tudományegyetem Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszékén dolgozom - egy kétéves posztdoktori tanulmányúttól eltekintve - diplomám megszerzése (1997) óta. PhD fokozatomat 2002-ben szereztem. Jelenlegi beosztásom egyetemi docens.


Kutatásaimat a tanszék Bioszervetlen Kémiai Kutatócsoportjában végzem, melyek három fontosabb tématerülethez sorolhatók. Tanulmányozzuk a MerR és ArsR családba tartozó fémionszabályzó fehérjék fémion- illetve félfém-kötő sajátságait, melynek elsődleges célja, hogy megértsük a fémion-szelektív működési mechanizmusuk molekuláris alapjait. Ettől a projekttől nem különül el teljesen a fluorofor csoportokkal jelzett oligopeptidek tervezését és toxikus fémionkötő sajátságaik karakterizását magába foglaló kutatási irány, ahol a ligandumok tervezésénél erősen támaszkodunk a fémionszabályzó, illetve egyéb metalloproteinek fémionkötő helyeire. Az oldatbeli és szilárd hordozókon rögzített formájukban is vizsgált ligandumok felhasználhatók lehetnek optokémiai fémion érzékelők receptor molekuláiként. Az utóbbi években olyan kutatásokat is elindítottunk, melyek célja az élő szervezetek számára közismerten toxikus hatású, ugyanakkor különböző betegségek kezelésében már évszázadok óta használt arzén (illetve a rokon félfém antimon) vizes oldatbeli formáinak tiolcsoportokat tartalmazó vegyületekkel való kölcsönhatásának alaposabb feltárása.


A tanszéken folyó oktatásban Szervetlen kémiai és Analitikai kémiai tárgyú előadások és laboratóriumi gyakorlatok vezetésével veszek részt.


Elérhetőség

Cím Szegedi Tudományegyetem Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék H-6720 Szeged, Dóm tér 7.
Tel. (+36)-62-343753
Fax (+36)-62-544340
E-mail jancso (at) chem.u-szeged.hu