Irodalom

 • P. W. Atkins: Fizikai Kémia II és III kötetek, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2002
 • P. W. Atkins: Physical Chemistry, 6th Edition, Oxford University Press
 • M. J. Pilling, P. W. Seakins: Reakciókinetika, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1997

Követelmények

A szemináriumokon a megjelenés kötelező. A szemináriumokon az előadáson felmerülő esetleges kérdéseket beszéljük meg és a megadott irodalomban található feladatok közül oldunk meg néhányat minden héten más témakörből/fejezetből. A számítási feladatok megoldásához számológép használata szükséges!
A félév során a szeminárium ideje alatt 5 dolgozat írására kerül sor a szemináriumon előtte megadott témakörökből.

A ZH-k időpontja:

 • ZH 1: 2023. szeptember 28-án 8:00-8:15 illetve 9:00-9:15
 • ZH 2: 2023. október 12-én 8:00-8:15 illetve 9:00-9:15
 • ZH 3: 2023. november 2-án 8:00-8:15 illetve 9:00-9:15
 • ZH 4: 2023. november 16-án 8:00-8:15 illetve 9:00-9:15
 • ZH 5: 2023. december 7-én 8:00-8:15illetve 9:00-9:15

A nem megírt dolgozatok jegye 0. A dolgozatok legfeljebb fele lehet elégtelen vagy rosszabb. Az utolsó héten egy pótdolgozat írható. A nem elégtelen dolgozatok közül is egy, az utolsó héten javítható. A pótlásra, javításra kapott jegy nem helyettesíti a meglevő jegyet, hanem egy újabb jegyként szerepel az átlagszámításnál.

A félév elfogadásának feltétele:

 • a dolgozatok legalább fele 2,00 vagy jobb legyen ÉS
 • a dolgozatok átlaga legalább 2,00 legyen ÉS
 • részvétel az órák legalább 90 %-án, azaz MAXIMUM 1 hiányzás lehetséges
El nem fogadott félévnél a jegy elégtelen (1).

Elfogadott félév esetén a félévi jegy számítása:

A jegy a dolgozatjegyek századokra kerekített átlaga alapján számítható és az órai aktivitás alapján plusz/mínusz egy jeggyel megváltoztatható.

Átlag Érdemjegy
2,00 - 2,50 elégséges (2)
2,51 - 3,50 közepes (3)
3,51 - 4,50 jó (4)
4,51 < jeles (5)

A fentebb nem említett esetekre a mindenkori TVSZ érvényes.

Tematika

 1. hét: Követelményrendszer ismertetése. Statisztikus termodinamika: alkalmazások. (Atkins 20. fejezet)
 2. hét: Statisztikus termodinamika: alkalmazások. (Atkins 20. fejezet)
 3. hét: ZH1. Bimolekulás reakció elméletei: ütközési elmélet. (Atkins 27. fejezet)
 4. hét: Bimolekulás reakció elméletei: ütközési elmélet. Átmeneti állapot-elmélet. (Atkins 27. fejezet)
 5. hét: ZH2. Átmeneti állapot-elmélet. Sebességi együttható számítása folyadékokra, gázokra. Izotóphatás. (Atkins 27. fejezet)
 6. hét: Összetett reakciók alaptípusai. Kinetikai levezetések. (Atkins 26. fejezet)
 7. hét: Kinetikai levezetések. (Atkins 26. fejezet)
 8. hét: ZH3. Enzimkatalízis. Reverzíbilis, irreverzíbilis inhibíció. (levezetések és kiadott feladatok)
 9. hét: Fotokémia alapjai. (Atkins 26. fejezet)
 10. hét: ZH4. Felületi reakciók: BET-izoterma, felületkatalizált reakciók kinetikája. (Atkins 28. fejezet)
 11. hét: Oldatreakciók kinetikája: diffúziókontrollált reakciók, kalitka-hatás. Külső tényezők hatása a sebességi együtthatókra. (Atkins 27. fejezet)
 12. hét: Dinamikus elektrokémia I: Butler-Volmer-egyenlet. (Atkins 29. fejezet)
 13. hét: ZH 5. Irreverzíbilis termodinamika.
 14. hét: Javítás.

Konzultáció

Béke épület, F17 iroda, péntek 9-11 vagy előzetes megbeszélés

E-mail: