Haladó fizikai kémia (KMN303E)

Előadó: Dr. Tóth Ágota (SZTE, TTIK, Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék)
Konzultáció: Kedd 8-10 vagy előre egyeztetett időpontban (Béke épület, magasföldszint, balra 5. ajtó)

Nappali tagozatosoknak:

Előadás ideje: szerda 10:00-11:30
Előadás helye: Kiss Árpád terem

Levelező tagozatosoknak:

Előadás ideje és helye: még egyeztetés alatt

Követelmények      Tematika     

Letölthető tételsor

Követelmények a 2015/2016. tanév I. félévére

Javasolt irodalom:

Segédanyag:

Az előadások alapjául szolgáló fóliák anyaga az ETR-ben megadott információk alapján PDF formátumban letölthető.

A vizsgára bocsáthatóság feltétele:

Kollokvium:

Szóbeli vizsga az ETR-ben a TVSZ szerint hetente egyszer, a félév során előre meghirdetett időpontokban. A vizsga során két tételt húznak, melyre mindegyikből legalább elégséges (2) jegyet kell szerezni. A kollokviumi jegy a két jegy átlaga. A fentebb nem említett esetekre a mindenkori TVSZ érvényes.


Tematika

 1. hét: Bimolekulás reakció elméletei: ütközési elmélet.
 2. hét: Átmeneti állapot-elmélet.
 3. hét: Összetett reakciók alaptípusai. Sorozatos reakciók. Radioaktív bomlási sorozatok kinetikai leírása és a termékeloszlás értelmezése.
 4. hét: Enzimkatalízis.
 5. hét: Reverzíbilis, irreverzíbilis inhibíció.
 6. hét: Fotokémia alapjai.
 7. hét: Felületi reakciók: BET-izoterma, felületkatalizált reakciók kinetikája.
 8. hét: Transzportfolyamatok. Fick I.-II. törvényei.
 9. hét: Oldatreakciók kinetikája: diffúziókontrollált reakciók, kalitka-hatás.
 10. hét: Gyorsreakciók vizsgálata gáz- és folyadékfázisban: kísérleti technikák. Dinamikus elektrokémia.
 11. hét: Butler-Volmer-egyenlet. Tafel-egyenlet. Korrózió.
 12. hét: Sztochasztikus folyamatok. Statisztikus termodinamika: alkalmazások.
 13. hét: Irreverzíbilis termodinamika alapjai.
 14. hét: Entrópiaprodukció, fenomenologikus egyenletek.

Utolsó módosítás dátuma: 2015. augusztus 23.