Irodalom

 • P. W. Atkins: Fizikai Kémia II és III kötetek, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2002
 • P. W. Atkins: Physical Chemistry, 6th Edition, Oxford University Press
 • M. J. Pilling, P. W. Seakins: Reakciókinetika, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1997

Követelmények

A vizsgára bocsáthatóság feltétele:

 • legalább elégséges (2) szemináriumi (KMN303G) jegy és
 • részvétel az órák legalább 90 %-án

Kollokvium:

Szóbeli vizsga az ETR-ben a TVSZ szerint hetente egyszer, a félév során előre meghirdetett időpontokban. A vizsga során két tételt húznak, melyre mindegyikből legalább elégséges (2) jegyet kell szerezni. A kollokviumi jegy a két jegy átlaga.

A fentebb nem említett esetekre a mindenkori TVSZ érvényes.

Tematika

 1. hét: Statisztikus termodinamika: alkalmazások.
 2. hét: Bimolekulás reakció elméletei: ütközési elmélet.
 3. hét: Átmeneti állapot-elmélet.
 4. hét: Összetett reakciók alaptípusai. Sorozatos reakciók. Radioaktív bomlási sorozatok kinetikai leírása és a termékeloszlás értelmezése.
 5. hét: Enzimkatalízis. Reverzíbilis, irreverzíbilis inhibíció.
 6. hét: Fotokémia alapjai.
 7. hét: Felületi reakciók: BET-izoterma, felületkatalizált reakciók kinetikája.
 8. hét: Mindenszentek ünnepnap.
 9. hét: Transzportfolyamatok. Fick I.-II. törvényei. Oldatreakciók kinetikája: diffúziókontrollált reakciók, kalitka-hatás.
 10. hét: Gyorsreakciók vizsgálata gáz- és folyadékfázisban: kísérleti technikák.
 11. hét: Dinamikus elektrokémia. Butler-Volmer-equation. Tafel-equation.
 12. hét: Korrózió.
 13. hét: Sztochasztikus folyamatok.
 14. hét: Irreverzíbilis termodinamika alapjai. Entrópiaprodukció, fenomenologikus egyenletek.

Tételek

A. Ütközési elmélet.
B. Átmeneti állapot elmélet.
C. Reakciók sztochasztikus leírása.
D. Összetett reakciók alaptípusai. Párhuzamos és megfordítható reakciók.
E. Sorozatos reakciók. Radioaktív bomlási sorozatok kinetikai leírása és a termékeloszlás értelmezése.
F. Enzimkatalízis. Reverzíbilis, irreverzíbilis enziminhibíció.
G. Fotokémia alapjai. Fotokémiai alkalmazások.
H. Felületi reakciók: BET-izoterma, felületkatalizált reakciók kinetikája.

 1. Transzportfolyamatok. Fick I.-II. törvényei. Általános mérlegegyenlet.
 2. Oldatreakciók kinetikája: diffúziókontrollált és aktivációkontrollált reakciók.
 3. Külső tényezők hatása a sebességi együtthatóra.
 4. Gyorsreakciók vizsgálata gáz- és folyadékfázisban: kísérleti technikák.
 5. Dinamikus elektrokémia alapjai. Polarizáció, túlfeszültség. Korrózió és korrózió elleni védelem.
 6. Butler-Volmer-egyenlet és levezetése. Tafel-egyenlet.
 7. Statisztikus termodinamika: alkalmazások.
 8. Irreverzíbilis termodinamika. Entrópiaprodukció, fenomenologikus egyenletek.

Konzultáció

Előzetes időpontegyeztetés után személyesen (Béke épület F17) vagy online

E-mail: