Irodalom

 • P. W. Atkins: Fizikai Kémia I és III kötetek, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2002
 • P. W. Atkins: Physical Chemistry, 6th Edition, Oxford University Press
 • Patzkó Ágnes: A kolloidika alapjai, PHARE program, HU-94.05, Szeged (1998)
 • Patzkó Ágnes: A kolloidika alapjai, JATEPress, 2012

Követelmények

A szeminárium heti két óra; a sikeres munkához átlagosan ugyanennyi otthoni foglalkozás is szükséges. A szeminárium látogatása kötelező. Maximálisan kettő igazolt hiányzás engedélyezett; az igazolás bemutatása a hiányzás utáni első szemináriumon lehetséges, melynek hiányában a hiányzás igazolatlannak minősül és a szemináriumon írt dolgozat nem pótolható.

Hetente 2-3 példából álló házifeladat kiadására kerül sor, amit a következő órán kötelező beadni vagy CooSpace-en kitölteni. A szemináriumi gyakorlati jegy megszerzéséhez a szemináriumokon 5 dolgozat írására kerül sor a féléves tematikában jelzett időpontokban. A dolgozatokra 0-5 pont szerezhető. Az igazolatlan hiányzás miatti nem megírt dolgozat 0 pontos. A dolgozatoknál csak számológép használható, egyéb segédeszköz használata nem megengedett. Az igazolt hiányzásbeli dolgozatokat egyeztetett időpontban a lehető leghamarabb pótolni kell.

A félév elfogadásának feltétele:

 • a gyakorlatok legalább 85 %-án való részvétel
 • a házi feladatok időre történő beadása
 • a dolgozatok legalább felének legalább 2 pontosnak kell lennie
 • legalább 40 %-os dolgozatteljesítmény.

A legjobb 4 dolgozat átlaga alapján a következő jegy adódik:

 • > 85 %: jeles
 • > 72 %: jó
 • > 60 %: közepes
 • > 40 %: elégséges

Az így kapott jegy maximum 1 jeggyel módosulhat az órai szereplés és a beadott házi feladatok figyelembevétele után.

A fentebb nem említett esetekre a mindenkori TVSZ érvényes.

Tematika

 1. hét: Követelményrendszer ismertetése. Gázok. (Atkins 1. fejezet)
 2. hét: Termodinamika I. főtétele. (Atkins 2. fejezet)
 3. hét: 1. ZH Termokémia. Hőkapacitások. (Atkins 2-3. fejezetek)
 4. hét: Termodinamika II. főtétele. Entrópia. (Atkins 4. fejezet)
 5. hét: 2. ZH Helmholtz- és Gibbs függvények. (Atkins 4-5. fejezetek)
 6. hét: Fázisátalakulások. Kolligatív tulajdonságok. (Atkins 6-7. fejezetek)
 7. hét: Forráspont-diagramok. Fázisszabály. Elegyek. (Atkins 8. fejezet)
 8. hét: 3. ZH Kémiai egyensúlyok. (Atkins 9. fejezet).
 9. hét: Elektrokémia. (Atkins 10. fejezet)
 10. hét: Tavaszi szünet, Húsvéthétfő.
 11. hét: 4. ZH Reakciókinetika. (Atkins 25. fejezet)
 12. hét: Kolloidika 1. (kiadott feladatok), Kolloidika 2. (kiadott feladatok)
 13. hét: Május 1: szünet.
 14. hét: 5. ZH, félévi értékelés, esetleges javítás.

Konzultáció

Béke épület, F17 iroda, Péntek 8-10 vagy előzetes megbeszélés

E-mail: