in English


Hannus István

 

I. Személyi adatok:

Név: dr. Hannus István

Született: 1950. május 27, Besenyőtelek

Munkahely: Szegedi Tudományegyetem, Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék, 6720 Szeged, Rerrich tér 1.

telefon: 62 544 626

fax: 62-544 619

e-mail: hannus@chem.u-szeged.hu

Lakás: 6723 Szeged, Molnár u. 4. I.em. 4.

telefon: (62)-421-003

II. Szakmai képzettség, tudományos fokozatok:

Iskolák

1964-1968: Irinyi János Vegyipari Technikum, Kazincbarcika

1969-1974: József Attila Tudományegyetem, Szeged: okleveles vegyész

1979: egyetemi doktor

1992: kémiai tudomány kandidátusa

2000: MTA doktora

Nyelvtudás

angol középfok

német alapfok

III. Beosztásra vonatkozó adatok

1974-1976: ösztöndíjas gyakornok, JATE Alkalmazott Kémiai Tanszék, Szeged

1976-1985: egyetemi tanársegéd, JATE Alkalmazott Kémiai Tanszék, Szeged

1985-1993: egyetemi adjunktus, JATE Alkalmazott Kémiai Tanszék, Szeged

1993: egyetemi docens, JATE Alkalmazott Kémiai Tanszék, Szeged

2002- egyetemi tanár, SZTE Alkalmazott Kémiai Tanszék, Szeged

IV. Oktatási tevékenység:

egyetemi alapkollégiumok: kémiai technológia, környezetvédelmi technológia

speciálkollégiumok: zeolitkémia, környezeti katalízis, műanyagkémia

alternatív energiaforrások, petrolkémia, kémiai Nobel-díjasok, kémia és a "társművészetek"

PhD képzés: környezetvédelmi technológia

PhD témavezetés: 3 hallgató

Szakdolgozat/diplomamunka irányítás: 25 hallgató

Projektmunka irányítás: 17 hallgató

V. Tudományos tevékenység

Kutatás:

Aldehidek fotokémiája (1972-1974),

A ciklopropán vázizomerizációja NaY zeolitokon (1974-1980),

Zeolitok szerkezetmódosítása dealuminálással (1978-1987),

Fémüvegek katalitikus tulajdonságainak vizsgálata (1987),

Szénkémia (1988)

Klórtartalmú vegyületek adszorpciója zeolitokon (1989-),

A Fermi-rezonancia tanulmányozása (1989-),

Ers bázikus centrumokat tartalmazó zeolitok fizikai és kémiai tulajdonságainak vizsgálata (1990-),

Nitrogénoxidok szelektív redukciója módosított zeolitkatalizátorokon (1991-1995), Freonok adszorpciója és reakciója zeolitokon (1995-)

Katalitikus hidrodehalogénezés (2000-)

Külföldi tanulmányutak:

1987-1988: postdoctoral fellow, Southern Illinois University at Carbondale, IL., USA, 18 hónap

1993: COST ösztöndíj, FUNDP, Namur, Belgium, 4 hónap

1998: AIST ösztöndíj, Tsukuba, Japán, 1 hónap

Publikációk (társszerzőkkel): lásd a mellékelt listát

Elnyert pályázatok, ösztöndíj:

1990 OTKA T 1604 (résztvevő) 1280 eFt

1993 OTKA T 7577 (témavezető) 1400 eFt

1996 PHARE HU-94.05 (résztvevő) 196 eECU

1997 MKM FKFP 0992/1997 (témavezető) 2000 eFt

1998 OTKA T 025248 (témavezető) 3200 eFt

1998 Széchenyi professzori ösztöndíj

2000 OM FKFP 0400/2000 (témavezető) 1200 eFt

2003 OTKA T 042825 (témavezető) 4 000 eFt

 

Tudományos munkák bírálata:

Rendszeresen bírálok dolgozatokat az Applied Catalysis A és a Reaction Kinetics and Catalysis Letters felkérésére, az 1998-as és a 2000-es fordulóban 2-2 OTKA pályázatot bíráltam.

Bizottsági tag védésen:

Két kandidátusi védésen voltam bizottsági tag ill. titkár, valamint öt PhD disszertáció védésén működtem közre, négyszer opponensként, egyszer titkárként.

VI. Tudományos és egyetemi közéleti tevékenység:

Magyar Kémikusok Egyesülete 1974-

Magyar Zeolit Társaság 1992-

MTA Katalízis Munkabizottság 1993-

MTA Heterogén Rendszerek Munkabizottság 1997-1999

JATE, TTK Tanulmányi Bizottság, elnök 1993-1997

JATE, TTK, Kari Tanács, tag 1993-

JATE, Munkavédelmi Bizottság, elnök 1998-2000

Kémiai Tanszékcsoport Tanács, vezetőhelyettes 1999-2002