Dr. Gajda Tamás tudományos önéletrajza

 

Személyes adatok :

Született: 1963 május 1., Medgyesegyháza;

Családi állapot: nős, két fiúgyermek apja (Ámon, Ámos)

Nyelvismeret: Francia: felsőfok C (1994), Angol: középfok C (1989)

 

Szakmai képzettség:   

 

a.  Diploma :                          Okleveles vegyész (kitűnő)  JATE, Szeged 1987.

b. Tudományos fokozatok :   Egyetemi doktori fokozat (Summa Cum Laude), JATE, 1991.

                                                Ph.D.  (Trés Honorable), Univ. de Nancy I (France), 1993.

                                                A kémiai tudomány kandidátusa: MTA, 1994.

                                                Az MTA Doktora: MTA, 2005.

c. Munkahelyek :

         1987–1990        TMB ösztöndíjas, JATE Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, Szeged

         1990–1993        A Francia Kormány kutatási ösztöndíjasa, University of HP Nancy I. (F)

         1993–1994        SZTE (JATE) Szervetlen és Analitikai Kémiai Tsz.: egyetemi adjunktus

         1994– 2007                   SZTE (JATE) Szervetlen és Analitikai Kémiai Tsz. : egyetemi docens.

         2007–                SZTE (JATE) Szervetlen és Analitikai Kémiai Tsz. : egyetemi tanár.

 

d. Hosszabb külföldi tanulmányutak:

         Nancy-i Egyetem (F, 1990-93, kutató), Nancy-i Egyetem (F, 1996, vendégoktató), Münsteri egyetem (D, 1997–1998, Alexander von Humboldt ösztöndíjas), Nancy-i Egyetem (F, 2001, vendégprofesszor), Nancy-i Egyetem (F, 2006, vendégprofesszor)

 

e. Oktatás :

         főkollégiumok:             Biológiai, kémia, Szervetlen kémia 2, Elméleti szervetlen kémia (Szervetlen kémia haladóknak)

         Speciálkollégiumok: Bioligandumok fémionkoordinációja, Spektroszkópiai módszerek a

                                            koordinációs kémiában 

         Gyakorlatok:  Szervetlen kémia

f. Tudományos szervezetek tagsága:

         (i) Az IUPAC II Divíziójának (Szervetlen kémiai) delegált tagja 2006-2008

         (ii) Az IUPAC V.6 Egyensúlyi Állandók Bizottságának delegált tagja 1998-2004,

         (iii) Az MTA Koordinációs Kémiai Munkabizottságának tagja 1994-

         (iv) Az MKE Komplexkémiai szakbizottságának elnöke 2003-

         (v) az MTA-SZAB Szervetlen és Analitikai kémiai munkabizottságának elnöke 2009-

g. Kutatási területek : – Metalloenzimek (hidrolitikus és redox) funkcionális és szerkezeti

                                          modellezése, mesterséges enzimek kifejlesztése

                              – Az imidazolgyűrű koordinációs kémiája

                              – Fémionok kölcsönhatása peptidekkel és származékaikkal

                              – Környezetkémiai szempontból fontos fémionok speciációja

h. Elismerések: Alexander von Humboldt Kutatási Ösztöndíj 1997-1998, Széchenyi Professzori Ösztöndíj 1998-2001, Bólyai János Kutatási Ösztöndíj 2002-2005, Bolyai-plakett (MTA) 2006.

i. PhD disszertációk témavezetése: Dr. Apróné Török Ibolya (1996–2001), Dr. Jancsó Attila

         (1998–2002), Paksi Zoltán (2003–2008), Jakab Noémi (2003–2008), Kolozsi András

         (2005–), Árus Dávid (2007– )

j. Elnyert támogatások: témavezetőként :OTKA F014954 (1995-97, 0,9 MFt) (FKFP (1996, 0,2 MFt), OTKA T025114 (1998-2001, 3,4 MFt), A. von Humboldt 'follow up' (1999, 40000 DM), FKFP (2000-2002, 1,80 MFt), OTKA T037385 (2002-2004, 13,5 MFt), EU FP6 ERG  (2005-2006, 40000 Euro), OTKA K63606 (2006-2009, 10 MFt);

         néhány nagyobb, résztvevőként elnyert pályázat: OTKA T029554 (1999-2002, 6,34MFt, Burger K), T023776 (1997-2001, 4,8 MFt, Kiss T) FKFP 0013/1997 (1997-2000, 5,6 MFt, Kiss T), OTKA Műszer M 36730 3,12 MFt), OTKA NI 61786 (2006-2008, 66.5 MFt, Kiss T.)

k. Oktatással kapcsolatos publikációk:

Gajda Tamás, Gyurcsik Béla, ’Szervetlen kémiai kísérletek’, JATEPress 2003 és 2009,

Kiss T., Gajda T., Gyurcsik B., Bevezetés a bioszervetlen kémiába, nemzeti Tankönyvkiadó, 2007

l. Tudományos publikációk: 1 könyv, 1 könyvfejezet, 54 nemzetközi közlemény.

Összesített impakt faktor (az adott év IF értékét alapul véve): 112.8, Független hivatkozások száma: 593, Hirsch-index: 14  (a részletes adatok megtalálhatóak a www.staff.u-szeged.hu/~gajda/ honlapon)