Az óra sorszáma

Az óra témája

Új fogalmak

A kerettantervben megjelölt fejlesztési feladatok, ismeretek, tanulási eredmények

Javasolt tevékenységek, munkaformák

 

I. Algoritmizálás és blokkprogramozás

 

1.        

Ismerkedés algoritmustervező eszközzel

Algoritmustervező eszköz, változó deklarálása, változó típusa, szövegek összefűzése

Az algoritmikus gondolkodást segítő informatikai eszközök és szoftverek használata. A problémamegoldó tevékenység tervezési és szervezési kérdései. A problémamegoldáshoz tartozó algoritmuselemek megismerése. Algoritmus leírásának egy lehetséges módja. Az elemi adatok megkülönböztetése, kezelése és használata. Változók, értékadás.

Játékos kvízekkel ismételjük át a korábban bevezetett fogalmakat. Ismerkedjünk meg egy olyan algoritmustervező eszközzel, amellyel egyszerűen készíthetünk folyamatábrákat és tesztelhetjük annak végrehajtását. Deklaráljunk változót, olvassunk be adatot változóba, majd írassuk ki a változót. A kiírás során használjunk összefűzést is.

 

2.        

Ciklusok és elágazások. Típusalgoritmusok

Lépésenkénti végrehajtás, változó értékének figyelése, töréspont, típusalgoritmus, megszámlálás, ciklus lépésköze, tesztelés, elemzés, hibajavítás

Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények kapcsolata.  Példák típusalgoritmus használatára. Tesztelés, elemzés.

Készítsünk egyszerű algoritmusokat, ciklusok, elágazások felhasználásával. Lépésenként hajtsuk végre az algoritmust, közben figyeljük a változók értékét. Állítsunk be töréspontot. Használjuk típusalgoritmust (pl. megszámlálás) a feladatmegoldás során.

3.        

4.        

5.        

Függvények használata

 

Függvény, beépített függvény, függvény hívása, függvény paraméterei, függvény visszatérési értéke, eljárás, forráskód, mondatszerű leírás

Egyszerű algoritmusok tervezése az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elvei alapján. Eljárások, függvények alkalmazása.

Csoportosítsuk a kódrészleteket függvény alkalmazásával! Módosítsuk a korábban létrehozott algoritmust saját függvény segítségével. Paraméterezzük a függvényt. Készítsünk függvényt visszatérési értékkel. A lépésenkénti végrehajtás funkcióval ellenőrizzük a végrehajtás módját.

6.        

7.        

Összetett feladatok Lego Mindstorms EV3-mal

 

 

 

8.        

9.        

10.     

Programozzunk micro:bitet!

 

A program megtervezése, kódolása. A vezérlési szerkezetek megfelelői egy programozási környezetben.

Készítsünk programokat micro:bitre, saját készítésű függvény felhasználásával, visszatérési érték megadásával.

 

11.     

 

12.     

Gyakorlás

 

Egyszerű algoritmusok tervezése az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elvei alapján. A program megtervezése, kódolása.

Oldjunk meg feladatokat pármunkában, csoportmunkában.

 

13.     

 

14.     

Az ismeretek ellenőrzése

 

Egyszerű algoritmusok tervezése az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elvei alapján. A program megtervezése, kódolása.

 

Oldjunk meg feladatokat pármunkában, csoportmunkában.

 

II. Táblázatkezelés

 

15.     

A táblázatkezelés alapfogalmai

Táblázatkezelési alapfogalmak, cella, oszlop, sor, munkalap, munkafüzet. Adatbevitel, javítás

Táblázatkezelési alapfogalmak: cella, oszlop, sor, munkalap, munkafüzet, cellahivatkozás, adattípus. Adatok táblázatos formába rendezése, feldolgozása. Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás elsajátítása.

Mérési eredmények, nyomtatott és online adathalmazok, táblázatok elemzése. Az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó, valamint közérdekű adatok gyűjtése különböző forrásokból. Összegyűjtött adatok táblázatos elrendezése táblázatkezelő alkalmazással.

 

16.     

Táblázat formázása

Adatok táblázatos formába rendezése. Másolás, mozgatás

Az adatok csoportosítási, esztétikus megjelenítési lehetőségei.

Az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó, valamint közérdekű adatok gyűjtése különböző forrásokból. Összegyűjtött adatok táblázatos elrendezése táblázatkezelő alkalmazással.

 

17.     

Cellahivatkozások

Cellahivatkozások. Relatív és abszolút cellahivatkozás.

Feladatok a cellahivatkozások használatára. Relatív és abszolút cellahivatkozás. Saját képletek szerkesztése.

Az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó, valamint közérdekű adatok gyűjtése különböző forrásokból. Összegyűjtött adatok táblázatos elrendezése táblázatkezelő alkalmazással.

 

18.     

Diagramkészítés I.

Diagram létrehozása, diagram szerkesztése, diagramtípusok

Az adatok grafikus ábrázolási lehetőségei. Diagram létrehozása, szerkesztése. Diagramtípusok.

Egy-egy adatsorból többféle diagram készítése, az adatok megtévesztő ábrázolásának felismerése.

 

19.     

Diagramkészítés II.

Diagramtípusok: kördiagram, oszlopdiagram, grafikon

Az adatok grafikus ábrázolási lehetőségei. Diagram létrehozása, szerkesztése. Diagramtípusok.

Egy-egy adatsorból többféle diagram készítése, az adatok megtévesztő ábrázolásának felismerése.

 

20.     

Statisztikai függvények

Saját képletek szerkesztése, függvények használata, paraméterezés, adatok csoportosítása

Statisztikai adatelemzés, statisztikai számítások. Statisztikai függvények használata táblázatkezelőkben.

Az osztály, évfolyam vagy az iskola adatainak statisztikai elemzése. Statisztikai adatok elemzése a KSH adatai alapján.

 

21.     

Gyakorlás

 

Adatok feldolgozását segítő számítási műveletek. Függvények használata, paraméterezés.

Az osztály, évfolyam vagy az iskola adatainak statisztikai elemzése. Statisztikai adatok elemzése a KSH adatai alapján.

 

22.     

Számformátumok I.

Szám, pénznem, százalék formátum

A tanuló problémákat old meg táblázatkezelő program segítségével. Más tantárgyaknál felmerülő problémák megoldása a táblázatkezelő program segítségével.

A problémának megfelelő adattípusok, adatformátumok, képletek, függvények alkalmazása egy táblázatkezelő programban.

 

23.     

Számformátumok II.

Dátum és idő kezelése

Problémákat old meg táblázatkezelő program segítségével. Más tantárgyaknál felmerülő problémák megoldása a táblázatkezelő program segítségével.

A problémának megfelelő adattípusok, adatformátumok, képletek, függvények alkalmazása egy táblázatkezelő programban.

 

24.     

Logikai kifejezések

Logikai függvények

Problémákat old meg táblázatkezelő program segítségével. Függvények használata, paraméterezés.

A problémának megfelelő adattípusok, adatformátumok, képletek, függvények alkalmazása egy táblázatkezelő programban.

 

25.     

Gyakorlás

 

Cellahivatkozásokat, matematikai tudásának megfelelő képleteket, egyszerű statisztikai függvényeket használ táblázatkezelő programban. Az adatok szemléltetéséhez diagramot készít. Tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes szimulációjáról.

Más tantárgyakhoz, az iskolai és a hétköznapi élethez kapcsolódó problémákban az adatok feldolgozása táblázatkezelő program segítségével.

 

26.     

Az ismeretek ellenőrzése

 

Cellahivatkozásokat, matematikai tudásának megfelelő képleteket, egyszerű statisztikai függvényeket használ táblázatkezelő programban. Az adatok szemléltetéséhez diagramot készít.

 

Más tantárgyakhoz, az iskolai és a hétköznapi élethez kapcsolódó problémákban az adatok feldolgozása táblázatkezelő program segítségével.

 

III. Az e-világ és az online kommunikáció

 

27.     

Az információ értéke

Az információ ára

telemetria, adatgyűjtés, adathalászat, adattitkosítás, https, jelszóválasztás

információ mérése, környezetterhelés, újrahasznosítás, visszaélés az információval

Az információs technológiai fejlesztés gazdasági, környezeti, kulturális hatásainak felismerése.

Információkeresési technikák, stratégiák, több szempontú keresés.

Online identitás védelmében teendő lépések, használható eszközök.

Az adatbiztonság és adatvédelem tudatos felhasználói magatartásának szabályai.

Kötetlen megbeszélés a tankönyvi kérdések vagy egyéb vezérfonal mentén.

Meséljék el a tanulók a témával kapcsolatos saját tapasztalataikat, hagyjunk teret a saját élmények megfogalmazásának, a felmerülő kételyeket, bizonytalanságokat kezeljük.

28.     

Mindennapok az információs társadalomban

Valós ember – virtuális személyiség

ügyfélkapu, elektronikus menetrendek, útvonaltervezők, túraútvonal-tervezők, online portfóliók és életrajzok

Az információs technológiai fejlesztés gazdasági, környezeti, kulturális hatásainak felismerése.

Az információ szerepe a modern társadalomban.

Az adatbiztonság és adatvédelem tudatos felhasználói magatartásának szabályai.

A digitális eszközök egészségre és személyiségre gyakorolt hatásai.

Az információs technológiai fejlesztés gazdasági, környezeti, kulturális hatásainak felismerése.

 

virtuális személyiség, virtuális valóság, nyílt világú játék, lájkvadászat, elszigetelődés, influenszer

 

29.     

A virtuális világ és hatása az egészségünkre

Az információ évezredei

virtuális valóság, virtuális jutalmak, agresszió a virtuális térben

számítógéptörténet, mesterséges intelligencia, felelős információhasználat

Az információ szerepe a modern társadalomban.

Az információs technológiai fejlesztés gazdasági, környezeti, kulturális hatásainak felismerése.

 

 


 

IV. A digitális eszközök használata

30.     

Séta a földi hálózatokban és a felhőben

Képek és térképek

hálózat, kliens, szerver, hitelesítés, hozzáférés, erőforrások, jogosultság, adatközpont, többfaktoros azonosítás

RGB-kód, felbontás, veszteségmentes tömörítés, veszteséges tömörítés, digitális térképek

Az informatikai eszközök, mobileszközök operációs rendszerei.

Az operációs rendszer segédprogramjai. Az állományok és könyvtárak tömörítése.

Az operációs rendszerek, helyi hálózatok erőforrásainak használata, jogosultságok ismerete. Tudatos felhasználói magatartás erősítése, a felelős eszközhasználat kialakítása, tudatosítása; etikus információkezelés.

Felhőszolgáltatások igénybevétele, felhasználási területei, virtuális személyiség és a hozzá tartozó jogosultságok szerepe, kezelése. Alkalmazások a virtuális térben. Állományok tárolása, kezelése és megosztása a felhőben.

Ennek a témakörnek a tartalmi elemeit kisebb részletekben a többi témakör oktatásában javasoljuk feldolgozni akkor, amikor az adott eszköz használata szükségessé teszi azt. Az itt leírtak nem önálló tanulási egységei a tananyagnak.

V. Szövegszerkesztés, prezentációkészítés

31.     

Ismétlés, gyakorlófeladatok

 

Szövegszerkesztési alapelvek. A szöveg tipográfiája, tipográfiai ismeretek

Feladatleírás, illetve minta alapján dokumentumok szerkesztése

Iskolai, hétköznapi problémák közös megoldása, a csoportmunka támogatása

Kész minta alapján szöveges dokumentumok önálló létrehozása

Hétköznapi problémához, az iskolai élethez kapcsolódó, szöveget, képet tartalmazó dokumentum készítése önállóan vagy projektmunka keretében, például plakát készítése az erdőtűz megelőzéséről

32.     

Táblázatok készítése, tabulátorok alkalmazása

táblázat tulajdonságai, szegélyvonalak, háttérszín, sorok és oszlopok beszúrása, törlése, cellák egyesítése, felosztása, tartalmának igazítása, tabulátorok, tabulátorok igazítása

Táblázat beszúrása a szövegbe

A táblázat formázása

Szöveget, képet, táblázatot tartalmazó dokumentumok létrehozása, formázása

Feladatleírás, illetve minta alapján dokumentumok szerkesztése

Az iskolai élethez, hétköznapi problémákhoz kapcsolódó adatok táblázatos elrendezése például órarend, menü

Más tantárgyakhoz, hétköznapi problémákhoz kapcsolódó szöveget, képet, táblázatot tartalmazó dokumentum készítése, például szórólap

Kész minta alapján szöveges dokumentumok önálló létrehozása az iskolai élethez, hétköznapi problémákhoz kapcsolódóan, például árjegyzék, adatlap és egyéb nyomtatványok készítése

33.     

Ábrák beillesztése, nagyobb dokumentum formázása

ábrák beillesztése, tulajdonságainak beállítása

élőfej, élőláb, címsorok, tartalomjegyzék, táblázat szövegben

Szöveget, képet, ábrát tartalmazó dokumentumok létrehozása, formázása

Szöveges dokumentumok szerkezete, objektumok Élőfej és élőláb

Az információforrások etikus felhasználásának kérdései

Szöveget, képet, ábrát, táblázatot tartalmazó dokumentumok létrehozása, formázása

Feladatleírás, illetve minta alapján dokumentumok szerkesztése

Más tantárgyakhoz kapcsolódó, magyarázó ábrákat tartalmazó dokumentumok készítése például a biológia, matematika, fizika területéről

Adott tanórai vagy más tantárgyakhoz kapcsolódó problémához, az iskolai élethez, hétköznapi problémához kapcsolódó szöveget, képet, ábrát, táblázatot tartalmazó dokumentum készítése önállóan vagy projektmunka keretében, például tanulmány a hulladékkezelésről

34.     

Ismeretek ellenőrzése

 

Feladatleírás, illetve minta alapján dokumentumok szerkesztése

Részletes feladatleírás alapján dokumentumok önálló szerkesztése

35.     

Tantárgyi prezentáció

anyaggyűjtés, vázlat, vizuális tagolás, kivitelezés

Automatikusan és az interaktívan vezérelt lejátszás beállítása a bemutatóban

Iskolai, hétköznapi problémák közös megoldása, a csoportmunka támogatása

Önálló munka, szükség esetén vezetve

36.     

Projektfeladat, az év zárása