Az óra sorszáma

Az óra témája

Új fogalmak

A kerettantervben megjelölt fejlesztési feladatok, ismeretek, tanulási eredmények

Javasolt tevékenységek, munkaformák

I. Szövegszerkesztés

1.        

Ismétlés, gyakorlófeladatok

 

Szövegszerkesztési alapelvek. A szöveg tipográfiája, tipográfiai ismeretek

Feladatleírás, illetve minta alapján dokumentumok szerkesztése

Iskolai, hétköznapi problémák közös megoldása, a csoportmunka támogatása

Kész minta alapján szöveges dokumentumok önálló létrehozása

Hétköznapi problémához, az iskolai élethez kapcsolódó, szöveget, képet tartalmazó dokumentum készítése önállóan vagy projektmunka keretében, például plakát készítése az erdőtűz megelőzéséről

2.        

Táblázatok készítése, tabulátorok alkalmazása

táblázat tulajdonságai, szegélyvonalak, háttérszín, sorok és oszlopok beszúrása, törlése, cellák egyesítése, felosztása, tartalmának igazítása, tabulátorok, tabulátorok igazítása

Táblázat beszúrása a szövegbe

A táblázat formázása

Szöveget, képet, táblázatot tartalmazó dokumentumok létrehozása, formázása

Feladatleírás, illetve minta alapján dokumentumok szerkesztése

Az iskolai élethez, hétköznapi problémákhoz kapcsolódó adatok táblázatos elrendezése például órarend, menü

Más tantárgyakhoz, hétköznapi problémákhoz kapcsolódó szöveget, képet, táblázatot tartalmazó dokumentum készítése, például szórólap

Kész minta alapján szöveges dokumentumok önálló létrehozása az iskolai élethez, hétköznapi problémákhoz kapcsolódóan, például árjegyzék, adatlap és egyéb nyomtatványok készítése

3.        

Ábrák beillesztése, nagyobb dokumentum formázása

ábrák beillesztése, tulajdonságainak beállítása

élőfej, élőláb, címsorok, tartalomjegyzék, táblázat szövegben

Szöveget, képet, ábrát tartalmazó dokumentumok létrehozása, formázása

Szöveges dokumentumok szerkezete, objektumok Élőfej és élőláb

Az információforrások etikus felhasználásának kérdései

Szöveget, képet, ábrát, táblázatot tartalmazó dokumentumok létrehozása, formázása

Feladatleírás, illetve minta alapján dokumentumok szerkesztése

Más tantárgyakhoz kapcsolódó, magyarázó ábrákat tartalmazó dokumentumok készítése például a biológia, matematika, fizika területéről

Adott tanórai vagy más tantárgyakhoz kapcsolódó problémához, az iskolai élethez, hétköznapi problémához kapcsolódó szöveget, képet, ábrát, táblázatot tartalmazó dokumentum készítése önállóan vagy projektmunka keretében, például tanulmány a hulladékkezelésről

4.        

Ismeretek ellenőrzése

 

Feladatleírás, illetve minta alapján dokumentumok szerkesztése

Részletes feladatleírás alapján dokumentumok önálló szerkesztése

II. Az e-világ és az online kommunikáció

5.        

Felhőszolgáltatások, felhőalkalmazások

felhő, felhőalkalmazás, adattárolás

Adattárolás és megosztás felhőszolgáltatások használatával

Kötetlen megbeszélés a tankönyvi kérdések vagy egyéb vezérfonal mentén

Meséljék el a tanulók a témával kapcsolatos saját tapasztalataikat, hagyjunk teret a saját élmények megfogalmazásának, a felmerülő kételyeket, bizonytalanságokat kezeljük

6.        

Hatékony és etikus kommunikáció az interneten

csevegés, levelezés, véleménynyilvánítás

Etikus és hatékony online kommunikáció a csoportmunka érdekében

Online kommunikációs csatornák használata, online kapcsolattartás

7.        

Hatékony és etikus kommunikáció az interneten II.

csevegés, levelezés, véleménynyilvánítás

8.        

Adatvédelem az interneten

személyes adat, adatvédelem, adathalászat

9.        

Projektfeladat

 

 

 

10.     

Ismeretek ellenőrzése

 

 

 

III. Algoritmizálás, programozás, robotika

11.     

Ismétlés. Programozzunk micro:biteket!

 

Az algoritmikus gondolkodást segítő informatikai eszközök és szoftverek használata

Szekvencia, elágazások és ciklusok

Egyszerű algoritmusok tervezése az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elvei alapján

Korábban tanult fogalmak átismétlése, kvízek megoldása

A micro:bit LED-jeinek felkapcsolása koordináta alapján adott mintának megfelelően, véletlenszerűen, illetve adott feltételeknek megfelelően

12.     

Programozzunk micro:biteket! - Animáció szomszédos pontok fel- és lekapcsolásával

számlálós ciklus, ciklusváltozó, animáció, grafika programozása

A program megtervezése, kódolása. Animáció, grafika programozása

Szekvencia, elágazások és ciklusok

Egyszerű algoritmusok tervezése az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elvei alapján Példák típusalgoritmus használatára

Elágazások, feltételek kezelése, többirányú elágazás, ciklusok

A problémamegoldáshoz tartozó algoritmuselemek megismerése

Algoritmus leírásának egy lehetséges módja

A micro:bit szomszédos LED-jeinek felkapcsolása számlálós ciklus segítségével

Számlálós ciklus megjelenése az algoritmus folyamatábrájában és mondatszerű leírásában

Számlálós ciklus visszafelé számlálással

13.     

Programozzunk micro:biteket! - Animáció szomszédos pontok fel- és lekapcsolásával (gyakorlás)

tesztelés, elemzés, hibajavítás

A program megtervezése, kódolása Animáció, grafika programozása. Szekvencia, elágazások és ciklusok. Egyszerű algoritmusok tervezése az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elvei alapján. Elágazások, feltételek kezelése, többirányú elágazás, ciklusok.

Gyakorló feladatok megoldása egyéni, illetve csoportmunkában

14.     

Programozzunk micro:biteket! – Egymásba ágyazott ciklusok

egymásba ágyazott ciklusok

A program megtervezése, kódolása.

Animáció, grafika programozása

Szekvencia, elágazások és ciklusok

Egyszerű algoritmusok tervezése az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elvei alapján

Elágazások, feltételek kezelése, többirányú elágazás, ciklusok

Egymásba ágyazott ciklust tartalmazó kód kipróbálása, tesztelése

Gyakorló feladatok megoldása egyéni, illetve csoportmunkában

15.     

Programozzunk micro:biteket! - Rádiókapcsolat a micro:bitek között

rádiókapcsolat, rádiócsoport, adat küldése, adat fogadása, elemi adat

A program megtervezése, kódolása

Mások által készített alkalmazások paramétereinek a program működésére gyakorolt hatásának vizsgálata

Micro:bitek közti rádiós kommunikációs lehetőség bemutatása példák segítségével

Gyakorló feladatok megoldása egyéni, illetve csoportmunkában

16.     

Programozzunk micro:biteket! - Rádiókapcsolat a micro:bitek között (gyakorlás)

 

A program megtervezése, kódolása

Szekvencia, elágazások és ciklusok

Egyszerű algoritmusok tervezése az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elvei alapján

Elágazások, feltételek kezelése, többirányú elágazás, ciklusok.

Gyakorló feladatok megoldása egyéni, illetve csoportmunkában

Saját ötletek megvalósítása

17.     

Programozzunk micro:biteket! – Téma lezárása

 

A program megtervezése, kódolása. Szekvencia, elágazások és ciklusok. Egyszerű algoritmusok tervezése az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elvei alapján. Elágazások, feltételek kezelése, többirányú elágazás, ciklusok

Gyakorló feladatok megoldása egyéni, illetve csoportmunkában

Saját ötletek megvalósítása

Az elkészült munkák bemutatása, kipróbálása, értékelése

18.     

Robotika ismétlés

 

A program megtervezése, kódolása

Szekvencia, elágazások és ciklusok

Egyszerű algoritmusok tervezése az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elvei alapján

Elágazások, feltételek kezelése, többirányú elágazás, ciklusok

Korábban tanult fogalmak átismétlése, kvízek megoldása

Ismétlő feladatok megoldása csoportmunkában a rendelkezésre álló készletekkel, illetve szimulátorban

19.     

Útvonalkövetés valós robotok segítségével

vonalkövető robot, vonalkövetés egy vagy több érzékelővel

A program megtervezése, kódolása.

Mozgások vezérlése

Példák típusalgoritmus használatára

Elágazások, feltételek kezelése, többirányú elágazás, ciklusok

Mások által készített alkalmazások paramétereinek a program működésére gyakorolt hatásának vizsgálata

Vonalkövető robot felépítésének megismerése Vonalkövetési megoldások egy vagy több érzékelővel

Vonalkövetési algoritmus(ok) megismerése

20.     

Útvonalkövetés valós robotok segítségével – Gyakorlás.

 

A program megtervezése, kódolása

Mozgások vezérlése

Példák típusalgoritmus használatára

Elágazások, feltételek kezelése, többirányú elágazás, ciklusok

Útvonalkövetéssel kapcsolatos gyakorló feladatok megoldása egyéni, illetve csoportmunkában

Vonalkövetés megvalósítása szimulátorban, vagy vizuális programozási környezetben

21.     

Útvonalkövetés valós robotok segítségével – Gyakorlás III.

 

A program megtervezése, kódolása

Mozgások vezérlése

Példák típusalgoritmus használatára

Elágazások, feltételek kezelése, többirányú elágazás, ciklusok

Gyakorló feladatok megoldása egyéni, illetve csoportmunkában

Saját ötletek megvalósítása

Tesztpálya elkészítése, robotok közti verseny megvalósítása

 

22.     

Robotika – Téma lezárása

 

A program megtervezése, kódolása

Mozgások vezérlése

Példák típusalgoritmus használatára

Elágazások, feltételek kezelése, többirányú elágazás, ciklusok

Mások által készített alkalmazások paramétereinek a program működésére gyakorolt hatásának vizsgálata.

 

Az elkészült munkák bemutatása, kipróbálása, értékelése

IV. Bemutatókészítés, multimédiás elemek készítése

23.     

Ismétlés, animációs történet készítése

mozzanatok, mozgásvonalak, animáció, áttűnés, az objektumok egymás mögöttisége

Feladatleírás, illetve minta alapján prezentáció szerkesztése

Az információforrások etikus felhasználásának kérdései

Automatikusan vezérelt lejátszás beállítása a bemutatóban

A bemutatókészítésről tanultak megbeszélése, ha van mód, akkor a régi munkák felidézésével

Önálló munka, szükség esetén vezetve

24.     

Digitális témahét

 

 

 

25.     

A bemutató vizualitása, történetmesélése

a tekintet vezetése, az alkotórészek hangsúlyozása, a jó elrendezés kritériumai

Bemutatószerkesztési alapelvek

A mondandóhoz illeszkedő megjelenítés

Kötetlen beszélgetés, egyes bemutatók megtekintése, hibák felismertetése, tanulságok kimondása

26.     

Tantárgyi prezentáció, interaktív bemutató

anyaggyűjtés, vázlat, vizuális tagolás, kivitelezés, interaktivitás

Automatikusan és az interaktívan vezérelt lejátszás beállítása a bemutatóban

Iskolai, hétköznapi problémák közös megoldása, a csoportmunka támogatása

 

Önálló munka, a könyvben bemutatott vagy egyéb témáról, szükség esetén vezetve

Az alkotás folyamán felmerülő kérdések megbeszélése. Igyekezzünk a bemutatókészítést mint alkotó folyamatot, „mesterséget” bemutatni

27.     

Kép, hang és video digitális rögzítése és javítása

képek szkennelése, digitális fotózás, videofelvétel-készítés, fotó, hang, video készítése, szerkesztése, felhasználása,

Kép, hang és video digitális rögzítése (képek szkennelése, digitális fotózás, videofelvétel-készítés) és javítása

A mindennapi, az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó kép, hang és video rögzítése szkennerrel, digitális fényképezőgéppel, okostelefonnal 

28.     

Multimédia alapelemek

 

Multimédia alapelemek: fotó, hang, video készítése, szerkesztése, felhasználása előadásokhoz és bemutatókhoz 

Rögzített, illetve rendelkezésre álló multimédia-alapelemek: fotó, hang, video szerkesztése és felhasználása előadásokhoz, bemutatókhoz 

29.     

Raszter- és vektorgrafikai ábra

rasztergrafika, vektorgrafika, görbék, csomópontok, csomópontműveletek 

Raszter- és vektorgrafikai ábra összehasonlítása, szerkesztése és illesztése különböző típusú dokumentumokba 

Feladatleírás, illetve minta alapján raszter- és vektorgrafikai ábra készítése, szerkesztése, módosítása különböző dokumentumokba, előadásokhoz és bemutatókhoz 

30.     

Vektorgrafikai ábra készítése

 

Feladatleírás, illetve minta alapján vektorgrafikus ábra készítése. Görbék, csomópontok felhasználása rajzok készítésében. Csomópontműveletek 

Feladatleírás, illetve minta alapján raszter- és vektorgrafikai ábra készítése, szerkesztése, módosítása különböző dokumentumokba, előadásokhoz és bemutatókhoz 

31.     

Összetett feladat

 

Feladatleírás, illetve minta alapján ábra készítése

Ábrakészítés során egyszerű transzformációs műveletek, igazítások, csoportműveletek használata

Olyan grafikai feladatok megoldása, amelyek algoritmikus módszereket igényelnek: másolás, klónozás, tükrözés, geometriai transzformációk

32.     

Ismeretek ellenőrzése

 

Feladatleírás, illetve minta alapján ábra készítése

 

VI. A digitális eszközök használata

33.     

Ergonomikus operációs rendszer és ergonomikus szoftverek

Ergonómia, tudatos eszköz- és szoftverválasztás, szoftverergonómia

Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásai

Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése és használata

Tudatos felhasználói magatartás erősítése, a felelős eszközhasználat kialakítása, tudatosítása

Ennek a témakörnek a tartalmi elemeit kisebb részletekben a többi témakör oktatásában javasoljuk feldolgozni akkor, amikor az adott eszköz használata szükségessé teszi azt. Az itt leírtak nem önálló tanulási egységei a tananyagnak.

34.     

Hardverergonómia és az ergonomikus munkahely

ergonomikus munkakörnyezet, a billentyűzet és az egér ergonómiája, az okostelefon-használat ergonómiája

35.     

Ismeretek ellenőrzése

 

 

 

36.     

Az év zárása