Az óra sorszáma 

Az óra témája 

Új fogalmak 

A kerettantervben megjelölt fejlesztési feladatok, ismeretek, tanulási eredmények 

Javasolt tevékenységek, munkaformák 

I. Szövegszerkesztés 

1.        

 

Szöveg bevitele 

Másolás és mozgatás. Keresés és csere KIP

szövegbevitel, megnyitás, mentés, kijelölés, törlés 

Szöveges dokumentumok létrehozása, formázása.  

Egyszerű hétköznapi szöveges dokumentumok elkészítése, például: feliratok, tájékoztató táblák, napirend, menü. 

másolás, áthelyezés, keresés, csere 

2.

 

A betű- és bekezdésformázás alapjai 

Betűformázás 

Bekezdésformázás 

szövegegységek, karakter, bekezdés 

karakter formázása, karakter típusa, stílusa, mérete 

bekezdés formázása, behúzás, térköz, igazítás 

Szövegszerkesztési alapelvek. Adott tanórai, iskolai, hétköznapi problémához dokumentum készítése. 

Nyomtatott dokumentumokban alkalmazott betű- és bekezdésformátumok elemzése. Egyszerű hétköznapi szöveges dokumentumok elkészítése, például: feliratok, tájékoztató táblák, napirend, menü. 

3. 

Felsorolás, számozás, szegély KO

lista, felsorolás, számozás, szegély 

Szövegszerkesztési alapelvek. Feladatleírás, illetve minta alapján dokumentumok szerkesztése. 

Egyszerű hétköznapi szöveges dokumentumok elkészítése, például: feliratok, tájékoztató táblák, napirend, menü. Részletes feladatleírás alapján dokumentumok önálló szerkesztése

4. 

 

További példák a betű- és bekezdésformázásra. Gyakorlás 

 

 

Feladatleírás, illetve minta alapján dokumentumok szerkesztése. Adott tanórai, iskolai, hétköznapi problémához dokumentum készítése. 

Részletes feladatleírás alapján dokumentumok önálló szerkesztése. Az iskolai élethez, hétköznapi problémához, adott tanórai vagy más tantárgyakhoz kapcsolódó szöveges dokumentum készítése projektmunka keretében, például fogalmazás készítése vagy egy földrajzi terület bemutatása. 

5.  

Képek beillesztése 

kép beillesztése, képméret változtatása, elválasztás 

 

A dokumentum céljának megfelelően képek választása, beillesztése, átméretezése, elhelyezése. Feladatleírás, illetve minta alapján dokumentumok szerkesztése. Nyelvi funkciók kritikus használata, helyesírás-ellenőrzés, elválasztás. 

Képeket, ábrákat, különböző karakter- és bekezdésformázással készült szövegeket, szimbólumokat tartalmazó dokumentumok készítése, például termékismertetők, címkék.  

Részletes feladatleírás alapján dokumentumok önálló szerkesztése

6. 

Gyakorlófeladatok DFHT

margó, lapméret, helyesírás-ellenőrző, információforrások etikus felhasználása, idézés szabályai 

Feladatleírás, illetve minta alapján dokumentumok szerkesztése. Adott tanórai, iskolai, hétköznapi problémához dokumentum készítése. Nyelvi funkciók kritikus használata, helyesírás-ellenőrzés, elválasztás. Az információforrások etikus felhasználásának kérdései. 

Az iskolai élethez, hétköznapi problémához, adott tanórai vagy más tantárgyakhoz kapcsolódó szöveges dokumentum készítése projektmunka keretében, például fogalmazás készítése vagy egy földrajzi terület bemutatása. 

 

Oldaltörés 

II. Az e-világ és az online kommunikáció 

7. 

Elektronikus ügyintézés KIP

e-világ; e-ügyintézés; információs társadalom; felhőszolgáltatások 

Információkeresési technikák, stratégiák 

Online identitás védelmében teendő lépések, használható eszközök.  

Adattárolás és -megosztás felhőszolgáltatások használatával. 

Nyilvános és baráti fórumba hozzászólás, posztolás, mások hozzászólásának értékelése. Megfigyelések végzése és értelmezése a közösségi portálokon, keresőmotorok használata közben rögzített szokásokról, érdeklődési körökről, személyes profilokról. A családi és iskolai kapcsolatokban az elektronikus kommunikációs szabályok értékelése. 

8. 

Az e-világ és az oktatás 

online identitás, virtuális személyiség; adattárolás, megosztás; adatbiztonság; adatvédelem 

Adatok biztonságos kezelése, technikai és etikai problémák. 

Online identitás védelmében teendő lépések, használható eszközök.  

Adattárolás és -megosztás felhőszolgáltatások használatával. 

Nyilvános és baráti fórumba hozzászólás, posztolás, mások hozzászólásának értékelése. A családi és iskolai kapcsolatokban az elektronikus kommunikációs szabályok értékelése. Etikus és hatékony online kommunikáció az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó csoportmunka érdekében. Az adatok védelmét biztosító lehetőségek használata az online kommunikációs alkalmazásokban. 

9. 

Internetes keresés,  
online kommunikáció 

e-mail, chat, digitális eszközöktől való függőség 

Információkeresési technikák, stratégiák. 

Online kommunikációs csatornák önálló használata, online kapcsolattartás. 

Etikus és hatékony online kommunikáció a csoportmunka érdekében.  

Az informatikai eszközök használatának következményei a személyiségre és az egészségre vonatkozóan.  

Elektronikus levél írása hivatalos, iskolai, családi és baráti címzettnek. Elektronikus levél írása, üzenetküldő és csevegőprogram használata az elektronikus kommunikáció szabályainak betartásával. Megfigyelések végzése és értelmezése a közösségi portálokon, keresőmotorok használata közben rögzített szokásokról, érdeklődési körökről, személyes profilokról. 

10.

Internetes keresés,  
online kommunikáció 
DFHT

e-mail, chat, digitális eszközöktől való függőség 

Információkeresési technikák, stratégiák. 

Online kommunikációs csatornák önálló használata, online kapcsolattartás. 

Etikus és hatékony online kommunikáció a csoportmunka érdekében.  

Az informatikai eszközök használatának következményei a személyiségre és az egészségre vonatkozóan.  

Elektronikus levél írása hivatalos, iskolai, családi és baráti címzettnek. Elektronikus levél írása, üzenetküldő és csevegőprogram használata az elektronikus kommunikáció szabályainak betartásával. Megfigyelések végzése és értelmezése a közösségi portálokon, keresőmotorok használata közben rögzített szokásokról, érdeklődési körökről, személyes profilokról. 

III. Robotika, algoritmizálás, programozás 

11. 

Ismétlés. Programozzunk micro:biteket! KO  

micro:bit, egylapkás miniszámítógép, makecode alkalmazás, animáció, gesztusok, elágazás, egyszerű elágazás, többirányú elágazás 

A problémamegoldáshoz tartozó algoritmuselemek megismerése; algoritmus leírásának módja. Szekvencia, elágazások és ciklusok; egyszerű algoritmusok tervezése az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elvei alapján. Animáció, grafika programozása. A program megtervezése, kódolása. Tesztelés, elemzés. 

Korábban tanult fogalmak átismétlése, kvízek megoldása. Ikonok megjelenítése a kijelzőn véletlenszerűen (pl. pontgyűjtés táblás játékkal). Események használata. Egyszerű animációk megjelenítése a micro:bit kijelzőjén (pl. kedvenc sportággal kapcsolatban). Több kijelzőn megjelenő animációk készítése csoportmunkában. 

12. 

Programozzunk micro:biteket! – LED-kijelző használata 

LED-kijelző, kijelző pontjának koordinátája, kijelző pontjának állapota, LED felkapcsolása/lekapcsolása 

Szekvencia, elágazások és ciklusok; egyszerű algoritmusok tervezése az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elvei alapján. A program megtervezése, kódolása. Tesztelés, elemzés. 

Egyszerű ábrák megjelenítése adott koordinátájú pontok felkapcsolásával. Pontok véletlenszerű felkapcsolása adott sor(ok)ban, illetve oszlop(ok)ban. Egyéni kísérletezés és feladatmegoldás. 

13. 

Programozzunk micro:biteket! – LED-kijelző használata II. 

LED-kijelző, kijelző pontjának koordinátája, kijelző pontjának állapota, LED felkapcsolása/lekapcsolása 

Hétköznapi tevékenységek és információáramlási folyamatok algoritmusának elemzése, tervezése. Szekvencia, elágazások és ciklusok; egyszerű algoritmusok tervezése az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elvei alapján. A program megtervezése, kódolása. Tesztelés, elemzés. 

Valós folyamatok szimulálása micro:bitekkel (pl. parkolóház szimuláció). Algoritmus készítése és eljátszása. Egyéni kísérletezés és feladatmegoldás. 

14. 

Programozzunk micro:biteket! – Összetett feltételek, logikai műveletek használata 

összetett feltételek, logikai műveletek (és, vagy, nem) 

Szekvencia, elágazások és ciklusok; egyszerű algoritmusok tervezése az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elvei alapján. A program megtervezése, kódolása. Elágazások, feltételek kezelése; többirányú elágazás; ciklusok fajtái. Tesztelés, elemzés. 

Összetett feltételek és logikai műveletek azonosítása a hétköznapi tevékenységekben. LED-ek felkapcsolása/lekapcsolása összetett feltételek alapján. Adott ábra kirajzolása logikai feltételek alkalmazásával. Egyéni kísérletezés és feladatmegoldás. 

15. 

Programozzunk micro:biteket! – Sprite használata KIP

sprite-ok, szimuláció 

Szekvencia, elágazások és ciklusok; egyszerű algoritmusok tervezése az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elvei alapján. A program megtervezése, kódolása. Tesztelés, elemzés. 

Egyszerű szimuláció készítése a sprite objektummal (pl. hullócsillag). Játék készítése (pl. űrhajó az aszteroidamezőben).  Egyéni kísérletezés és feladatmegoldás. 

16. 

Programozzunk micro:biteket! – Gyakorlás I. 

sprite-ok 

Gyakorló feladatok megoldása egyéni, illetve csoportmunkában. Saját ötletek megvalósítása. Az elkészült munkák bemutatása, kipróbálása, értékelése. 

17. 

Programozzunk micro:biteket! – Gyakorlás II. 

sprite-ok 

18. 

Ismerkedés valódi robotokkal 

robotikakészlet, érzékelő (szenzor), motor, programozási környezet, robotjármű 

Robotvezérlési alapfogalmak. Szenzorok, robotok vezérlésének kódolása blokkprogramozással. A gyakorlati életből vett egyszerű problémák megoldása algoritmusok segítségével. 

Ismerkedés a használt robotikakészlettel. A robotokkal történő munka szabályainak megismerése. 

Érzékelők és motorok megismerése, kipróbálása. Alaprobot építése. A használható programozási környezet megismerése. A program eszközre töltésének és futtatásának megismerése, kipróbálása. 

19. 

Ismerkedés valódi robotokkal II. 

robotikakészlet, érzékelő (szenzor), motor, programozási környezet, robotjármű 

Érzékelők és motorok megismerése, kipróbálása. Egyszerű programok tervezése, kódolása és kipróbálása. 

20. 

Robotjármű mozgatása adott útvonalon KIP

robotjármű, motorüzemmódok, idő, szög, fordulat, sebesség, hajtási irány, fékezés, kanyarodás 

Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése. Algoritmus készítése lépésekre bontással. A gyakorlati életből vett egyszerű problémák megoldása algoritmusok segítségével. 

Egyszerű programok tervezése, kódolása és kipróbálása. Robotjármű programozása adott útvonalak bejárására. 

Oldaltörés 

21. 

Gyakorlás és ellenőrzés I. – Robotjármű mozgatása adott útvonalon 

 

Algoritmusok megvalósítása, modellezése egyszerű eszközök segítségével. A gyakorlati életből vett egyszerű problémák megoldása algoritmusok segítségével. Az együttműködési készség fejlesztése csoportos feladatmegoldások és projektmunkák során. 

Robotjármű programozása adott útvonalak bejárására. Az elkészült munkák bemutatása, kipróbálása, értékelése. 

22. 

Gyakorlás és ellenőrzés II. – Robotjármű mozgatása adott útvonalon, érzékelők használatával 

 

23. 

Gyakorlás és ellenőrzés III. – Robotjármű végigvezetése előre nem ismert pályán 

 

24.

Projektfeladat 

 

 

 

25.

Projektfeladat 

 

 

 

V. Multimédiás elemek készítése 

26. 

Fényképek, hangok és videók KO 

multimédia, pixel, felbontás, RGB-kód, színkód, digitális, kiterjesztés, képformátum,

Digitalizáló eszközök megismerése. Kép, hang és videó digitális rögzítése. Képszerkesztési műveletek: beillesztés, vágás, kitöltés, kijelölés, színválasztás, feliratozás, retusálás, képméret változtatása, transzformációk. 

Egy-egy fénykép, hangfelvétel és videó elkészítése, átvitele számítógépre, vizsgálata szerkesztő- és lejátszóprogramban. A végzett tevékenység megfogalmaztatása – az óra célja a fogalmak használat szintjén való elsajátítása (nem törekszünk definíciószerű pontosságra). 

27.

Fényképek, hangok és videók DFHT

hanghullám, digitalizálás, kulcsképkocka, hangsáv 

Digitalizáló eszközök megismerése. Kép, hang és videó digitális rögzítése. Képszerkesztési műveletek: beillesztés, vágás, kitöltés, kijelölés, színválasztás, feliratozás, retusálás, képméret változtatása, transzformációk. 

 

28. 

Akvárium és halak, azaz kijelölések és színek 

kijelölőeszközök, felbontás, kitöltés, kiterjesztés, szkennelés, alfa-csatorna, rétegek, exportálás 

Feladatleírás, illetve minta alapján rasztergrafikus ábra létrehozása, összehasonlítása, szerkesztése 

Kép, hang és videó digitális rögzítése. Képszerkesztési műveletek: beillesztés, vágás, kitöltés, kijelölés, színválasztás, feliratozás, retusálás, képméret változtatása, transzformációk. 

Rajz elkészítése vezetett egyéni munkában, illetve önállóan. 

29. 

Földgolyó – rétegek méretezése és szövegek elhelyezése 

tervezés, rétegek, fedés, RGB-kód, előtérszín, háttérszín, kijelölés méretezése, kijelölés kettőzése, feliratok, réteg forgatása, forrásmegjelölés 

Feladatleírás, illetve minta alapján rasztergrafikus ábra létrehozása, összehasonlítása, szerkesztése. Képszerkesztési műveletek: beillesztés, vágás, kitöltés, kijelölés, színválasztás, feliratozás, retusálás, képméret változtatása, transzformációk. Más tantárgyaknál felmerülő problémák megoldása grafikai programmal: ábrák készítése, képek, fotók szerkesztése. 

30.

Gyakorlás

 

 

 

31. 

Szűkebb hazánk látnivalói – tablókészítés DFHT

rajzelemek elrendezése 

Feladatleírás, illetve minta alapján rasztergrafikus ábra létrehozása, összehasonlítása, szerkesztése. Kép, hang és videó digitális rögzítése. Képszerkesztési műveletek: beillesztés, vágás, kitöltés, kijelölés, színválasztás, feliratozás, retusálás, képméret változtatása, transzformációk. Kép, hang és videó digitális rögzítése. 

Rajz elkészítése vezetett egyéni munkában, önállóan, illetve csoportban. Érdemes lehet az óra előkészítését lényegesen korábban elkezdeni. 

32.

Összetett feladatok

 

 

 

33.

Összetett feladatok

 

 

 

VI. A digitális eszközök használata 

34. 

Adatok tárolása 

információ, adathordozó, adat, jel, memória, háttértár, fájl, kiterjesztés, adat feldolgozása, mappa, hozzáférés, jogosultság, egyéni és közösen használt tárolóhely, megosztás, felhő, felhőtárhely, felhőtárhely-szolgáltató 

Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése és használata. Az informatikai eszközök, mobileszközök operációs rendszerei. Az informatikai eszközök be- és kiviteli perifériái, a háttértárak, továbbá a kommunikációs eszközök. A felhasználás szempontjából fontos működési elvek és paraméterek. Felhőszolgáltatások igénybevétele, felhasználási területei, virtuális személyiség és a hozzá tartozó jogosultságok szerepe, kezelése. Állományok tárolása, kezelése és megosztása a felhőben. 

Ennek a témakörnek a tartalmi elemeit kisebb részletekben a többi témakör oktatásában javasoljuk feldolgozni akkor, amikor az adott eszköz használata szükségessé teszi azt. Az itt leírtak nem önálló tanulási egységei a tananyagnak. 

 

35. 

Etikus és egészséges eszközhasználat a felhőben és a földön KO

felhő, felhőhasználat, megosztás, közösségi oldal, üzemeltetés és költségei, reklámok, regisztráció, szerződés, jog, internetfüggőség, játékfüggőség, szenvedélybetegség, a szenvedélybetegségek fogalmának kitágítása, hozzászólás, bullying, adatvédelem, személyes szféra, mentális és fizikai egészség 

Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásai. Tudatos felhasználói magatartás erősítése, a felelős eszközhasználat kialakítása, tudatosítása; etikus információkezelés. 

 

 

 

 

 

36.

Év végi ismétlés