Az óra sorszáma

Az óra témája

Új fogalmak

A kerettantervben megjelölt fejlesztési feladatok, ismeretek, tanulási eredmények

Javasolt tevékenységek, munkaformák

Megjegyzés

I. Év eleji szervezési feladatok, a digitális eszközök használata, szövegszerkesztés

 

 

                       1.           

Baleset és tűzvédelem. A teremhasználat rendje. Év eleji ismétlés.

Baleset megelőzése. A gépterem és annak rendje. Az alsó tagozaton használt szoftverek használatának rövid áttekintése.

 

Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásának megismertetése. Az egészséges munkakörnyezet megteremtése - egészséges életmódra nevelés. Az információ küldésének és fogadásának megismerése.

 

Óvórendszabályok összegyűjtése, lejegyzése. Szabályok az iskolában, otthon, interneten. Netikett. Az email címek aktualizálása.

 

                       2.           

Órarend készítése

A Word és az Excel program használata. Oszlop-sor fogalma. Másolás, beillesztés, színezés.

Írott dokumentumok elektronikus létrehozása. Adatfeldolgozás, információmegjelenítés. Alkalmazások kezelése.

 

Saját órarend készítése. A CTRL+C és a CTRL+V billentyűkombinációk gyakorlása. Az elkészült dokumentum mentése.

 

 

                       3.           

A számítógépek és főbb alkatrészeik

Programok, operációs rendszerek, fájlok és mappák

Mire használunk számítógépeket? Processzor, mag, órajel, memória, gigabájt, alaplap, háttértár, perifériák

program, operációs rendszer, alkalmazás indítása, bootolás, fájl, kiterjesztés, mappa

Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése és használata. Az informatikai eszközök be- és kiviteli perifériái, a háttértárak, továbbá a kommunikációs eszközök. A felhasználás szempontjából fontos működési elvek és paraméterek

Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése és használata. Az informatikai eszközök, mobileszközök operációs rendszerei

Frontális munka, megbeszélés, vita.

KIP

                       4.           

A szövegszerkesztés alapjai, szöveg javítása,

Szöveg másolása és áthelyezése  KO

karakter, betű, szó, mondat, bekezdés, dokumentum, szövegtükör, margó fogalmak, A magyar nyelvtan szabályainak használata a szövegszerkesztő programmal - a szóköz fontossága. Kép mentésének összehasonlítása szöveg mentésével. A paint és a word ablak összehasonlítása.

Backspace, delete. A helyesírásellenőrzés pontatlanságának tudatosítása.

CTRL+C; CTRL+V; CTRL+X billentyűkombinációk használata.

Szöveges dokumentumok létrehozása, mentése. Szövegműveletek végrehajtása. Helyes nyelvhasználat. Helyesírás, szövegértés.

 

A billentyűzetről tanultak ismétlése. Ismerjék meg a szöveg egységeit, a lap részeit, a dokumentumkészítés lépéseit. Gyűjtsük össze a szövegszerkesztő programok feladatait. Szöveg gépelése. Szöveg írásánál betartandó szabályok( mondat végi írásjelek után szóköz; enter használata). Szöveg mentése.

Szöveg megnyitása, másolása, mentése másként. Szöveg gépelése, az esetleges hibák javítása. Hibák keresése word dokumentumben.

Szöveg kijelölése, másolása, beillesztése.

 

 

                       5.           

Karakterformázásról tanultak ismétlése.

betűtípus, betűméret, félkövér, dőlt, aláhúzás, betűszín, indexek, betűköz

Szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása, mentése. Szövegműveletek végrehajtása. Helyes nyelvhasználat.

Betűformázás elvégzése adott dokumentumban.

 

                       6.           

Szövegszerkesztési feladatok gyakorlása.

-

Szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása, mentése. Szövegműveletek végrehajtása. Helyes nyelvhasználat.

Betűformázás elvégzése adott dokumentumban.

 

                       7.           

Bekezdésformázás

 

Bekezdésformázás: igazítás, behúzás, sortávolság és térköz beállítása.

Szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása, mentése. Szövegműveletek végrehajtása. Helyes nyelvhasználat.

Bekezdésformázás elvégzése adott dokumentumban.

 

                       8.           

Képek a dokumentumban  KIP

 

Átméretezés fogalma.

Szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása, mentése. Szövegműveletek végrehajtása. Helyes nyelvhasználat.

Képek beillesztése a dokumentum megadott helyére. A kép méretének beállítása, a szöveg elrendezése a kép körül.

 

                       9.           

Összetett feladatok

-

Szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása, mentése. Szövegműveletek végrehajtása. Helyes nyelvhasználat.

Betűformázás elvégzése adott dokumentumban. Bekezdésformázás elvégzése adott dokumentumban. Képek beillesztése a dokumentum megadott helyére. A kép méretének beállítása, a szöveg elrendezése a kép körül.

KIP


 

Az óra sorszáma

Az óra témája

Új fogalmak

A kerettantervben megjelölt fejlesztési feladatok, ismeretek, tanulási eredmények

Javasolt tevékenységek, munkaformák

Megjegyzés

II. Robotika, algoritmizálás, programozás

 

 

                     10.        .

Robotika alapfogalmak megismerése, közös összegyűjtése és rendszerezése

Robot, robotgenerációk, szenzor, érzékelés, döntés, cselekvés.

Robotvezérlési alapfogalmak

Ötletelés a robotok fajtáiról, tevékenységeiről. Az összegyűjtött információk rendszerezése, csoportosítása. A szenzorok fajtáinak közös összegyűjtése. Robotgenerációk áttekintése. Ötletelés arról, hogy egy második generációs robotra milyen tevékenységet lehetne rábízni az iskolában. Kitekintés a harmadik generációs robotokra. Miért fontos, hogy egyes robotok önállóan legyenek képesek speciális (pl. kutatási) feladatok ellátására? Ötletelés, közös megbeszélés.

 

                      11.         

Készítsünk algoritmust! DFHT

Virtuális robot, robotszimulációs környezet, robot vezérlése, utasítás, algoritmus, mondatszerű leírás, folyamatábra, szekvencia.

Hétköznapi tevékenységek és információáramlási folyamatok algoritmusának elemzése, tervezése. A problémamegoldáshoz tartozó algoritmuselemek megismerése; algoritmus leírásának módja. Nem számítógéppel megoldandó feladatok algoritmizálása. A gyakorlati életből vett egyszerű problémák megoldása algoritmusok segítségével. Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése. A problémamegoldáshoz tartozó algoritmuselemek megismerése; algoritmus leírásának módja. Az együttműködési készség fejlesztése csoportos feladatmegoldások és projektmunkák során. Algoritmusok megvalósítása, modellezése egyszerű eszközök segítségével.

Hétköznapi tevékenységhez kapcsolódó algoritmusok leírása csoportmunkában. Önálló algoritmuskészítés egy robot labirintusból való kijuttatásához. Az algoritmizálás nem számítógépes megvalósítása, az algoritmus eljátszása, személyes élmények szerzése (bekötött szemű diák végigvezetése egy útvonalon utasítások kiadásával). Mozgások vezérlése valós környezetben, az eredmények tesztelése, elemzése. A csoportos játék során szerzett tapasztalatok robotikai vonatkozásának megbeszélése.

 

                      12.         

Ismerkedés a blokkprogramozási környezettel KIP

Blokk, blokkprogramozási környezet, programozás, munkaterület/kódterület, blokkok kategóriái, műveletek blokkokkal, program végrehajtása, futtatása, tesztelés, elemzés, hibajavítás, program mentése, betöltése, szereplő alakjának (jelmez) beállítása, háttérkép beállítása.

A tanuló ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit. Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése. Tesztelés, elemzés

Blokkprogramozási környezet bemutatása, közös kipróbálása. Blokkok másolásának, törlésének bemutatása. Blokkok működésének önálló felfedezése. Program végrehajtásának bemutatása, kipróbálása. Program mentési és betöltési lehetőségeinek bemutatása, kipróbálása. Robotpálya elkészítése, robot alakjának megrajzolása. Objektum tulajdonságának és viselkedésének beállítását igénylő feladat megoldása blokkprogramozási környezetben.

KIP

                      13.         

A virtuális robot vezérlése blokkprogramozási környezetben. Gyakorlás.

Kódolás, programozás, paraméter, vezérlés

Algoritmusok megvalósítása, modellezése egyszerű eszközök segítségével. A tanuló ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit. A programozás építőkockái. Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése. Robotvezérlési alapfogalmak. Tesztelés, elemzés

Virtuális robot előreléptetése a paraméterben megadott értékkel. Robot irányítása billentyűzettel.

DFHT

                      14.         

Gyakorlás DFHT

-

Algoritmusok megvalósítása, modellezése egyszerű eszközök segítségével. A program megtervezése, kódolása. Az együttműködési készség fejlesztése csoportos feladatmegoldások és projektmunkák során. Tesztelés, elemzés

Gyakorló feladatok megoldása egyéni, páros, illetve csoportmunkában

 

                      15.         

Ellenőrzés

 

Algoritmusok megvalósítása, modellezése egyszerű eszközök segítségével. A program megtervezése, kódolása. Az együttműködési készség fejlesztése csoportos feladatmegoldások és projektmunkák során. Tesztelés, elemzés

Az elkészült munkák bemutatása, értékelése.

KO

                      16.         

A robot irányítása utasítások segítségével. Gyakorlás KO

Főprogram, útvonalrajzolás, ciklus, ciklusmag, számlálós ciklus, végtelen ciklus, feltételes ciklus

Algoritmusok megvalósítása, modellezése egyszerű eszközök segítségével. A programozás építőkockái. Szekvencia, elágazások és ciklusok. A vezérlési szerkezetek megfelelői egy programozási környezetben. Tesztelés, elemzés

Főprogram szerepének és használati módjának bemutatása. A robot által bejárt útvonal megrajzolásának bemutatása, kipróbálása. Önálló feladatmegoldás a különböző ciklusok megvalósításával kapcsolatban.

 

                      17.         

A fal érzékelése. Gyakorlás

Lépésenkénti finomítás, színérzékelés

Algoritmusok megvalósítása, modellezése egyszerű eszközök segítségével. A programozás építőkockái. Szekvencia, elágazások és ciklusok; egyszerű algoritmusok tervezése az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elvei alapján. A vezérlési szerkezetek megfelelői egy programozási környezetben. Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények kapcsolata. Tesztelés, elemzés

Alapalgoritmus működésének közös megbeszélése, algoritmus módosítása egyénileg a módosított feladat megoldásához. Algoritmus megvalósítása blokkprogramozási környezetben, egyéni kísérletezés.

 

                      18.         

Gyakorlás DFHT

-

Algoritmusok megvalósítása, modellezése egyszerű eszközök segítségével. A program megtervezése, kódolása. Az együttműködési készség fejlesztése csoportos feladatmegoldások és projektmunkák során. Tesztelés, elemzés

Gyakorló feladatok megoldása egyéni, páros, illetve csoportmunkában.

DFHT

                      19.         

Ellenőrzés

-

Algoritmusok megvalósítása, modellezése egyszerű eszközök segítségével. A program megtervezése, kódolása. Az együttműködési készség fejlesztése csoportos feladatmegoldások és projektmunkák során. Tesztelés, elemzés

Az elkészült munkák bemutatása, értékelése.

 

                      20.         

Programozzunk micro:biteket! Animációk készítése. Gyakorlás KIP

micro:bit, egylapkás miniszámítógép, makecode alkalmazás, animáció

Algoritmusok megvalósítása, modellezése egyszerű eszközök segítségével. A program megtervezése, kódolása. Animáció, grafika programozása. Tesztelés, elemzés

Indításkor és állandóan blokkok működésének bemutatása egyszerű animáció készítése során. A és B gombok lenyomását kezelő blokkok működésének bemutatása. Egyéni kísérletezés és feladatmegoldás.

 

                      21.         

Programozzunk micro:biteket! Használjuk az érzékelőket! Gyakorlás

Gesztusok, változók

Algoritmusok megvalósítása, modellezése egyszerű eszközök segítségével. A program megtervezése, kódolása. Számok és szöveges adatok. Tesztelés, elemzés

Gesztusok használatának bemutatása, virtuálisdobókocka-alkalmazás készítése során. Egyéni kísérletezés és feladatmegoldás.

 

                      22.         

Programozzunk micro:biteket! Játék készítése. Gyakorlás KO

Elágazás, egyszerű elágazás, többirányú elágazás

Algoritmusok megvalósítása, modellezése egyszerű eszközök segítségével. Elágazások, feltételek kezelése; többirányú elágazás. Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények kapcsolata. Tesztelés, elemzés

Kő, papír, olló mintaalkalmazás kipróbálása. Egyéni kísérletezés. Ötletelés az alkalmazás továbbfejlesztési lehetőségeiről.

KIP

                      23.         

Gyakorlás, ellenőrzés

-

Algoritmusok megvalósítása, modellezése egyszerű eszközök segítségével. A program megtervezése, kódolása. Az együttműködési készség fejlesztése csoportos feladatmegoldások és projektmunkák során. Tesztelés, elemzés

Gyakorló feladatok megoldása egyéni, páros, illetve csoportmunkában. Az elkészült munkák bemutatása, értékelése.

KO

II. Bemutatókészítés, multimédiás elemek készítése

 

 

                     24.        

Első bemutatónk

Bemutató, felbontás, képpont, képek keresése

Bemutatószerkesztési alapelvek

Vezetett egyéni munka a képek keresésekor, vita és megbeszélés.

 

                     25.        

A képeket kísérő szövegek

Feladatok KIP

Szövegdoboz. Szöveg láthatósága, olvashatósága és mennyisége. Betűtípus, betűszín, háttérszín. A szöveg igazítása

Bemutatószerkesztési alapelvek

Feladatleírás és minta alapján bemutató létrehozása, szerkesztése más tantárgyakhoz, iskolai élethez.

Vezetett egyéni munka, vita és megbeszélés.

A könnyebben haladóknak: A szél c. feladat. A nehezebben haladóknak: Magyar kutyafajták c. feladat. Egyéni munka, szükség szerint a társak vagy tanár segítségével.

 

                     26.        

Rajzok a bemutatóban

Rasztergrafika, vektorgrafika. Tükrözés, forgatás

Bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő programban vektorgrafikus rajzeszközökkel ábrakészítés más tantárgyak tananyagához kapcsolódó témában

Vezetett egyéni munka. A tankönyv rávezető kérdéseinek közös megbeszélése.

Előrehaladáshoz igazodó feladat elkészítése a könyv leírásai és mintái alapján. Mely alakzatok készíthetők el még könnyen, geometrikus elemek felhasználásával? Egyéni munka, szükség szerint a társak vagy tanár segítségével.

DFHT

                     27.        

Animációk KO

Animációk, sorrend, animációk beállítása, lejátszás automatizálása. Az animációk szerepe

Bemutatószerkesztési alapelvek. A bemutató objektumaira animációk beállítása

Bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő programban vektorgrafikus rajzeszközökkel ábrakészítés más tantárgyak tananyagához kapcsolódó témában

Olyan bemutatók megtekintése, ahol van szerepe az animációnak, és olyan bemutatók vetítése, ahol nincs funkciója az animációnak. A tanulók mondják el és indokolják véleményüket.

A virág részei vagy a Kisgöncöl c. feladat elkészítése. Nehézséggel küzdő gyerekeknek A virág részei néhány felirata elhagyható. Egyéni munka, szükség szerint a társak vagy tanár segítségével.

KO

                     28.        

Bemutatók fényképrészletekkel

Képek vágása. Motívumok. Átlátszóság. Színegyezőség szerinti vágás. A képek sorrendje

Bemutatószerkesztési alapelvek. Képkorrekció végrehajtása digitális képeken, ami a további alkalmazáshoz vagy feldolgozáshoz szükséges

Vezetett egyéni munka a bemutatókészítéskor és átlátszó képek interneten történő keresésekor.

 

                     29.        

Feladatok

 

Feladatleírás és minta alapján bemutató létrehozása, szerkesztése más tantárgyakhoz, iskolai élethez

Előrehaladáshoz igazodó feladat elkészítése a könyv leírásai és mintái alapján: A csírázás folyamata, A burgonyabogár fejlődése vagy A jáki templom. Egyéni munka, szükség szerint a társak vagy tanár segítségével.

DFHT

                     30.        

Bemutató készítése saját fotókból

Fénykép előtere és háttere. Fénykép készítése, számítógépre másolása. Fényképfeldolgozó mobilalkalmazások

Kép önálló rögzítése és tárolása digitális eszközökkel, digitális fényképezőgéppel, okostelefonnal. A saját eszközzel készített képből képrészlet kivágása prezentációhoz való felhasználás céljából. Képkorrekció végrehajtása saját készítésű digitális képeken, ami a további alkalmazáshoz vagy feldolgozáshoz szükséges

Képek önálló készítése és feldolgozása. Mobiltelefonos képfeldolgozás. Tanulócsoport sajátságaihoz alkalmazkodó munkaforma.

 

                     31.        

Animációk: mozgásvonalak

mozgásvonal, csoportba foglalás

Feladatleírás és minta alapján bemutató létrehozása, szerkesztése más tantárgyakhoz, iskolai élethez. A bemutató objektumaira animációk beállítása

Tanulócsoport sajátságaihoz alkalmazkodó munkaforma. A feladat egyes részei elhagyhatók, vagy kioszthatók több tanuló(csoport) között.

 

III. e-Világ és online kommunikáció

 

 

                      32.         

Információs társadalom DFHT

e-Világ, információs társadalom, hálózat, internet, domainnév és felépítése, böngészőprogram, digitális eszközök

Az információs technológia fejlődésének gazdasági, környezeti, kulturális hatásai megismerése. Az informatikai eszközhasználat következményeinek megismerése.

Páros vagy csoportmunka segítségével gyűjtőmunka: online elintézhető hétköznapi ügyek; milyen lesz a jövő technológiája; az informatikai/digitális eszközök túlzott használatának következményei. Weboldalak keresése, megismerése.

KO

                     33.        

Keresés a világhálón

keresőoldal, kulcsszavas keresés, adatbázis

speciális keresés, felhasználási jog, hivatkozás, online térkép, web2.0

Az információ szerepe a modern társadalomban. Információkeresési technikák és stratégiák elsajátítása. Speciális keresési lehetőségek megismerése.

Információ, adat, képek keresése. Keresési eredmények megadott szempontok alapján való szűrése, értékelése. Képadatbázisokban való keresés.

Hivatkozás készítése. Útvonal tervezése. Keresési találatok értékelése.

 

                      34.         

A virtuális személyiség

virtuális személyiség, nyilvános adat, személyes adat, adatbiztonság, adatvédelem, digitális lábnyom

A digitális környezet, és az e-Világ etikai problémáinak megismerése. Adatok biztonságos kezelése, technikai és etikai problémák megismerése. A hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetések, az adatok védelmét biztosító lehetőségek megismerése, alkalmazása.

Adatvédelmi beállítások megismerése, használata. Jelszó készítése. Adatok csoportosítása: nyilvános és személyes adat.

 

                      35.         

Online kommunikáció

e-mail, e-mail fiók részei, e-mail-cím és felépítése, személyes e-mail, hivatalos e-mail

Elektronikus kommunikáció lehetőségeinek, a családi és az iskolai környezet elektronikus szolgáltatásainak megismerése, használata. Online kommunikációs csatornák önálló használata, online kapcsolattartás.

Postafiók felépítésének megismerése. Az elektronikus kommunikáció gyakorlatában felmerülő problémák és a biztonságot szavatoló beállítások megismerése. Elektronikus levél írása. Személyes és hivatalos e-mail írása.

 

                      36.         

Közösségi oldalak, chat

Felhőszolgáltatások

közösségi oldal, internetes zaklatás, bántalmazás, chat

felhőszolgáltatás, tárhely, feltöltés, megosztás, adattárolás, megosztás

Az internetes zaklatás különböző formáinak megismerése, védekezés és segítségkérés. Elektronikus kommunikációs szabályok megismerése. Online kommunikációs csatornák önálló használata, online kapcsolattartás.

Az operációs rendszer mappáinak, fájljainak és a felhőszolgáltatásoknak az önálló kezelése. Adattárolás és -megosztás felhőszolgáltatások használatával. Etikus és hatékony online kommunikáció a csoportmunka érdekében.

Elektronikus kommunikáció szabályainak megismerése, értékelése. Üzenetküldő és csevegőprogram használata az elektronikus kommunikáció szabályainak betartásával. Online beszélgetések megalkotása.

Felhőszolgáltatások megismerése, alkalmazása: adattárolás, adatmegosztás, dokumentum létrehozása (közös szerkesztés), bemutató és kérdőív készítése.