Köszöntöm a honlapomon! :)

Welcome to my webpage! :)

    Dr. Devosa Iván Ph.D.
             Adjunktus - Assistant professor
             Ph.D. témavezető - Ph.D thesis supervisor

            Károli Gáspár Református Egyetem (KRE)
            Pedagógiai Kar
            Károli Gáspár University (KRE)
            Faculty of Pedagogy

            Szegedi Tudományegyetem (SZTE)
            Általános Orvostudományi Kar
            University of Szeged (SZTE)
            Faculty of Medicine

            ivan@devosa.hu

             Tel.: +36-30/380-6264
                       6000 Kecskemét, Kaszap u. 6-14.
                       71- 832  (5 jegyű SZTE belső szám.)
                   6720 Szeged, Szőkefalvi-Nagy Béla u. 4/B.;

 
Aktu?is inform?i? - actual information (JavaScript!):

Kérem a határidők szigorú betartását!Please, comply with the terms strictly!
A mai d?um / Today's date:
 

Tudom?y / Science

Publik?i? & Konferenci? Publications & Conferences

Tudom?ymetriai adatok az MTMT adatb?is alapj?

Scientometric data based on the publication database MTMT

ORCID iD icon https://orcid.org/0000-0002-2194-2107

Tags?/Membership

MTA Szegedi Akad?iai Bizotts? - Oktat?elm?eti Munkabizotts?

MTA Szegedi Akadémiai Bizottság - Reprodukciós Munkabizottság

 

Oktat? / Education

Szakdolgozati konz.SZV info. csod. NLSZV term. csod. NL

Egészségtan NEgészségtan L

Digitális pedagógia tantárgypedagógiája I. NL

Digitális pedagógia tantárgypedagógiája II. NL

Alkalmazott informatika NLSzakmai inf. feldolg. ism. NL

A differenciáló nevelés oktatási modelljei I. L

 

Let?t? / Download

SharewareAntiv?usShareware (külső)

CLASSROOMPK (KRE)OFI (óravázlat)NEPTUN (KRE)

 

WebInfo

A javasolt b?g?z? / suggested browsers: IE, Firefox, Chrome
Javasolt felbont? / suggested aspect ratio: minimum 1024x768

"SpeedTest Custom" sebességmérés - speed mesurement

Az Ön IP címe / Your IP address

  44.211.26.178

 

 

Oldalgenerálás: 0.118 másodperc alatt