English version

1. Személyes adatok

 

Név:                                              Dr. Péter Antal

Születési hely, év, hónap, nap: Munkács, 1945. 03. 31.

Családi állapot:                           házas; feleség: Dr. Szőkefalvi-Nagy Éva

Gyermekek:                                 Zoltán 1973. 09. 15; Zsófia 1977. 04. 18.

Lakcím:                                        6720 Szeged, Széchenyi tér 15; Tel. 62-321 697; Mobil: 06-30-6931731

 

Munkahely címe:                       Szegedi Tudományegyetem, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék

                                                      6720 Szeged, Dóm tér 7,

                                                      Tel. 36-62-544 000/3656

                                                      Fax. 36-62-420 505

                                                      E-mail : apeter@chem.u-szeged.hu

2. Nyelvismeret

 

Angol (állami középfok “C”, 1972)

orosz (állami felsőfok “C”, 1974)

német (alapfok)

 

3. Képzés, minősítés

 

1969:    József Attila Tudományegyetem, okleveles vegyész (jeles) (oklevél sz.: 132/1969). A diplomamunka címe: Propionsavklorid termikus bomlása

1973:       József Attila Tudományegyetem, egyetemi doktor, Summa cum laude (oklevél száma: 405/62-1/1974)

                Az értekezés címe: Fotokémiai reakciók alkalmazása a kémiai analízisben.

1984:    MTA, kémiai tudomány kandidátusa. Az értekezés címe: Az azo-etán és azo-izopropán termikus bomlása (oklevél száma: 10375)

2000:       PhD, (kandidátusi oklevél átminősítése)

2004:   MTA doktora. Az értekezés címe: Aminosavak és peptidek folyadékkromatográfiás elválasztása (oklevél száma: 4308)

2004:   Dr. Habil (oklevél száma: 1/2004)

 

4. Munkahely, beosztások

 

1969 – 1973:       József Attila Tudományegyetem, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, tudományos s. munkatárs (MTA, Tanszéki Kutatócsoport)

1974 – 1984:    József Attila Tudományegyetem, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, tudományos munkatárs (MTA, Tanszéki Kutatócsoport)

1984 – 1987:    József Attila Tudományegyetem, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, egyetemi adjunktus

1987 - 2005      József Attila Tudományegyetem - Szegedi Tudományegyetem, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, egyetemi docens

2005 -                  Szegedi Tudományegyetem, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, egyetemi tanár

 

5. Oktatási tevékenység

 

1969 -               :  Szervetlen és analitikai kémiai gyakorlatok vezetése (minőségi, mennyiségi, műszeres analízis)

1976 -               :  Gázkromatográfia (speciális kollégium)

1983-                :  Analitikai kémia főkollégium vegyész, kémia tanár, környezet-tudomány(mérnök) és biológus szakosoknak; (minőségi, mennyiségi, műszeres analízis)

1987 -               :  Folyadék kromatográfia (speciális kollégium)

1987 -:                 Quantitative analysis (angol nyelvű főkollégium gyógyszereszeknek: előadás + gyakorlat)

1997 -               :  Kromatográfia (“B” kurzus vegyészeknek)

2003 -:                 Modern kromatográfiás módszerek

 

1996-tól az Analitikai Kémia Szigorlati Bizottság állandó tagja vagyok

 

1993-tól a kromatográfia területén 30 hallgató diploma- és szakdolgozatának, valamint projekt és szakdolgozat előkészítő munkájának (egy féléves kutatómunka) témáját irányítottam

 

1987-89 között egy egyetemi doktori értekezést készítő munkatárs kutatásait irányítottam és 1993-tól 10 PhD hallgató témavezetője voltam (vagyok)

 

6. Kutatási terület

 

1969-1975: Folyadék-fázisú fotokatalitikus reakciók

1975-1984: Gáz-fázisú reakciókinetika

1987- : Folyadék (és gáz) kromatográfia. Királis elválasztások. Aminosavak és peptidek analízise.

 

(1) Hosszabb külföldi utak, ösztöndíjak

1991: TEMPUS Individual Mobility Grant, Vrije Universiteit Brussel, 10 hónap

1993: Phare-Accord, Vrije Universiteit Brussel, 3 hónap

1994: Phare-COST, Go-West, Vrije Universiteit Brussel, 3 hónap

1995: “Research in Brussels”, Vrije Universiteit Brussel, 6 hónap

1997-2006: “Flamand-Magyar TéT”, Vrije Universiteit Brussel, 9x3 hónap

 

(2) Rövidebb külföldi szakmai utak (1-2 hét)

1973: Tarasz Sevcsenko Egyetem, Kiev

1984: Universität Merseburg

1987: Odesszai Állami Egyetem

1989: Universität Regensburg

1995, 1997: Udinei Egyetem

1999: Brnoi Egyetem

 

(3) Külföldi konferencia részvételek

1993-tól folyamatosan az Európai Peptid és HPLC Szimpóziumok állandó résztvevője voltam

 

7. Elnyert pályázatok

 

 (1) Témavezetőként elnyert támogatások

1991-1994: OTKA,                                                                                                                530 eFt

1995-1998: OTKA,                                                                                                             1 600 eFt

1996: Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért,                                          400 eFt

1997-1999: Felsőoktatási Kutatási Fejlesztési Pályázat,                                              1 800 eFt

1997-2000: Flamand-Magyar TéT,                                                                  1 400 eFt

           + 4 320 eBEF (belga frank)

1999-2002: OTKA,                                                                                                             4 000 eFt

2001-2003: Flamand-Magyar TéT,                                                                  2 350 eFt

           + 100 000 Euro

2001: OTKA Műszer,                                                                                                        7 000 eFt

2003 - 2006: OTKA                                                                                                           6 000 eFt

2005 - 2006: Flamand-Magyar TéT,                                                                3 100 eFt

           + 100 000 Euro

2007 - 2011: OTKA                                                                                                           10 000.eFt

 

(2) Résztvevőként elnyert támogatások

1995-1998: OTKA,                                                                                                             6 000 eFt

1999-2002: OTKA,                                                                                                             8 000 eFt

2004-2007: OTKA,                                                                                                             10 000 eFt

 

(3) Utazási támogatások

OTKA utazási támogatás

OMFB-OM, “Mecenatúra” támogatás

Alapítvány a Magyar Fehérje és Peptidkutatásért támogatása

Magyar Elválasztástudományi Társaság támogatása

1993-2007: összesen kb.                                                                                                   2 000 eFt

 

8. Együttműködő partnerek

 

(1) Együttműködés külföldi kutatókkal

Dirk Tourwé, Vrije Universiteit Brussel, Belgium

Norber de Kimpe, University of Ghent, Belgium

Johan van der Eycken, University of Ghent, Belgium

Roland Callens, Solvay-Peptisyntha, Belgium

Daniel W. Armstrong, University of Texas, USA

Wolfgang Lindner, University of Vienna, Austria

Jean-Paul Mazaleyrat, University of Versailles, France

Janos Sapi, University of Reims, France

Myung Ho Hyun, University of Pusan, Republic of Korea

 

(2) Együttműködés hazai kutatókkal

Dr. Penke Botond akadémikus és az általa vezetett kutatócsoport

Dr. Fülöp Ferenc akadémikus és az általa vezetett kutatócsoport

Dr. Tóth Géza tud. tanácsadó és az általa vezetett kutatócsoport

Dr. Tóth Gábor, egyetemi tanár és az általa vezetett kutatócsoport

 

9. Kitüntetések, elismerések

1987: “Kiváló Munkáért” (Adományozó: Oktatási Minisztérium)

1998: “Pro Scientia” aranyérmes hallgató nevelése utáni elismerés (Adományozó: Oktatási Minisztérium)

1998, 1999: “Best lecturer” (angol nyelvű hallgatók “Hallgatói Önkormányzat” által alapított elismerés)

1997, 1999, 2000: “Best Department”, az általam koordinált oktatói csoport háromszor nyerte el a Tanszékek számára kiírt elismerést ” (angol nyelvű hallgatók “Hallgatói Önkormányzat” által alapított elismerés)

2006: Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkereszt (Adományozó: Magyar Köztársaság Elnöke)

 

1998 - 2001 :    Széchenyi Professzori Ösztöndíj

2002 - 2005:     Széchenyi István Ösztöndíj

 

10. Tudományos eredmények

 

Közlemények száma:                                      >175

Előadások, poszterek száma:                        >169

Össz impakt faktor:                                       >315

Össz független hivatkozások száma:          >1440

 

11. Tudományos munkák, pályázatok bírálata

 

(1) Rendszeres bírálója vagyok az OTKA pályázatoknak

 

(2) Az analitikai jellegű folyóiratok közül a következők rendszeres bírálója vagyok:

Analytical Chemistry

Journal of Chromatography A és B

Chirality

Analytica Chimica Acta

Chromatographia

Journal of Planar Chromatography

Journal of Separation Science

Journal of Chromatographic Science

Journal of Liquid Chromatography nad Related Techniques

 

(3) PhD értekezések rendszeres bírálója vagyok

 

12. Egyéb szakmai tevékenység

 

Kémia I OTKA zsűri tag, 2004 - 2008

 

Választott tag: Kémiai Tanszékcsoport Tanácsa 1996 – 2006

GYTKar Tanácsa (póttag) 1998 – 2003

Magyar Elválasztástudományi Társaság vezetőségi tag, 2009-2011

 

Tag: European Peptide Society, Magyar Elválasztástudományi Társaság, Magyar Kémikusok Egyesülete, MTA Peptidkémiai Bizottság, MTA Elválasztástudományi Bizottság, MTA Szerves és Gyógyszeranalitikai Bizottság, Szegedi Akadémiai Bizottság, Analitikai Szakbizottság Analitikai Szakbizottság

 

Publikációs lista

Hivatkozások jegyzéke