Neveléstudományi Intézet

Szakmai önéletrajz

Vígh Tibor


SZEMÉLYI ADATOK

 • Munkahely Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Neveléstudományi Intézet 6722 Szeged, Petőfi S. sgt. 30-34.
 • Lakcím 6900 Makó, Tükör u. 5.
 • Szül. hely, idő Szeged, 1981. szeptember 27.

MUNKAHELY, BEOSZTÁSOK

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

 • 2011. PhD Neveléstudomány
  Értekezés címe: Az idegen nyelvi érettségi működése és hatása a tanulói teljesítmények és a tanári nézetek tükrében (summa cum laude; BTK-37/2011)
  Témavezető: Dr. Vidákovich Tibor, egyetemi tanár

TANULMÁNYOK

 • 2011. 03. 22. PhD-védés, Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Doktori Iskola
 • 2005–2008: PhD-hallgató, Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Doktori Iskola, Pedagógiai értékelés alprogram, doktori szigorlat: 2008. 12. 18.
 • 2000–2005: Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Germán Filológiai Intézet – német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár (Szakdolgozat címe: Der Prüfungsteil Schreiben im neuen Abitur für DaF; 1102/2005)

OKTATÁS

 • 2008-tól a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézetben egyetemi tanársegédként, 2014-től adjunktusként oktatott kurzusok:
  • BA pedagógia alapszakon: Bevezetés az oktatás informatikai hálózatának használatába; Elektronikus adatforrások, tudományos információk gyűjtése; Pedagógiai értékelés; A tesztelmélet alapjai; Feladatírás gyakorlat; Mérőeszköz-szerkesztés gyakorlat; Pedagógiai szaknyelv: német
  • MA neveléstudományi mesterszakon: Tanterv és értékelés – Molnár Edit Katalinnal; Oktatási információk gyűjtése, elemzése; Tesztszerkesztés; Rendszerszintű értékelés; Számítógépes statisztikai elemzés
  • Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzésen: Feladatírás; Program- és intézményértékelés; Pedagógiai kutatásmódszertan I., II. – Csíkos Csabával; Számítógép-használat; Számítógépes adatelemzés I., II.; Olvasást-szövegértést mérő feladatok szerkesztése;
  • BA/BSc tanári előkészítő modulban: Pedagógiai megfigyelések
  • Mesterszintű tanári pedagógiai-pszichológiai modulban: A tantervelmélet és pedagógiai értékelés alapjai – Molnár Edit Katalinnal; Pedagógiai értékelés; Tanulói értékelés, kompetenciamérés; Adatgyűjtés és adatelemzés taneszköz beválásvizsgálatához; Az idegen nyelvi mérés-értékelés gyakorlata
  • Pedagógiai értékelés és mérés tanára mesterszakon: Pedagógiai tervezés, értékelés, innováció; Tanulói értékelés, kompetenciamérés; Feladatírás, tesztszerkesztés; Számítógépes statisztikai elemzés; Rendszerszintű értékelés; Értékelési, mérési gyakorlat
 • 2006–2008: Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézetben óraadó oktatóként tartott kurzusok:
  • Tanárszakon: Oktatáselmélet szeminárium; Neveléselmélet szeminárium; Német nyelvi feladatok készítése és értékelése
  • BA/BSc tanári előkészítő modulban: Pedagógiai megfigyelések

SZAKDOLGOZATOK TÉMAVEZETÉSE

 • 2011 és 2014 között 25 megvédett szakdolgozat (Pedagógia szak; BA pedagógia alapszak; Tanár szakos MA; Pedagógiai értékelés és mérés tanára mesterszak; Pedagógiai értékelési szakértő)

RÉSZVÉTEL KUTATÁSI PROJEKTEKBEN

 • 2013–2014: Nyelvi mérési szakértő a TÁMOP 3.1.8-09/1-2010-0004 azonosító jelű „A nemzeti kisebbségekhez tartozó tanulók kisebbségi nyelvi kompetenciáinak mérését szolgáló mérőeszközök fejlesztése” c. projektben (Oktatási Hivatal megbízásából Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Oktatáselméleti Kutatócsoport)
 • 2012–2013: Szakértő a TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 azonosító jelű „2012. május-júniusi érettségi feladatsorok megoldásainak itemszintű rögzítése, a feladatsorok és az egyes feladatok mérésmetodikai vizsgálata” c. projektben (Oktatási Hivatal megbízásából Expanzió Humán Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság)
 • 2010–: Szakmai megvalósító a TÁMOP-3.1.9-08/1-2009-0001 és a TÁMOP 3.1.9.-11/1-2012-0001 azonosító jelű „Diagnosztikus mérések fejlesztése” c. projektben (Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Oktatáselméleti Kutatócsoport)
 • 2005–2007: Külső megbízású munkatárs az NFT HEFOP projekt „Az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése” alprojektjében (Országos Közoktatási Intézet, 2007-től: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet)

KUTATÁSI TERÜLET

 • Pedagógiai értékelés
 • Vizsgák, a vizsgáztatás elmélete és gyakorlata
 • Idegen nyelvi mérés és értékelés
 • A valószínűségi tesztelmélet alkalmazása a pedagógiai kutatásokban

ÖSZTÖNDÍJ

 • 2007: Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) tanulmányi és kutatói ösztöndíj, Universität Kassel, Németország
 • 2005–2008: PhD-ösztöndíj, Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Doktori Iskola

TAGSÁG

 • 2009–:European Association for Research on Learning and Instruction
 • 2011–: MTA Köztestülete
 • 2011–: Nyelvtudásmérők Egyesülete

NYELVTUDÁS

 • 2006: Angol nyelv, középfok, C típus, TELC nyelvvizsga (731438/2006)
 • 2005: Német nyelv, felsőfok, C típus, egyetemi diploma (1102/2005)