Publikációk

Tóth Edit


TANULMÁNY FOLYÓIRATBAN

KÖNYV

 • Nagy Zsuzsanna, Pásztor Attila, Hódi Ágnes, Tóth Edit és Hülber László (2012): Az Erasmus program keretében külföldön szerzett kreditek beszámítása itthon: helyzetkép-elemzés és jó gyakorlatok feltérképezése. Tempus Közalapítvány, Budapest. 67 p. (ISBN:978-963-89302-5-5)

KÖNYVFEJEZET

 • Tóth Edit (2015): A gazdasági műveltség diagnosztikus mérésének lehetőségei online környezetben. In: Csapó Benő, Zsolnai Anikó (szerk.): Online diagnosztikus mérések az iskola kezdő szakaszában. 395 p. Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), 2015. 269–293.
 • Csapó Benő, Fejes József Balázs, Kinyó László és Tóth Edit (2014): Az iskolai teljesítmények alakulása Magyarországon nemzetközi összehasonlításban. In: Kolosi Tamás és Tóth István György (szerk.): Társadalmi Riport 2014. TÁRKI, Budapest. 110-137.[PDF]
 • Tóth E. & Hódi Á. (2014). How do Teachers in Different Stages of Formal Education Respond to Accountability Pressure? In: Karlovitz J. T. (Ed.), Some Current Issues in Pedagogy. Komárno: International Research Institute sro. 151-162. [PDF]
 • Tóth Edit (2013): A teljesítmény alapú ösztönzés a közoktatásban. In. Molnár Gyöngyvér és Korom Erzsébet (szerk): Az iskolai sikerességet befolyásoló kognitív és affektív tényezők értékelése. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Budapest. 221-236.
 • Tóth Edit és Molnár Gyöngyvér (2013): Az osztályok és iskolák közötti különbségek változása egy évtized távlatában. In: Fejes József és Szűcs Norbert (szerk.): A szegedi és hódmezővásárhelyi deszegregációt támogató hallgatói mentorprogram. Öt év tapasztalatai. Belvedere Meridionale, Szeged. 71-86.
 • Vígh Tibor és Tóth Edit (2010): A különböző háttérváltozók hatása a tanulók angolnyelv-tudásának szintjére az általános iskola és a középiskola végén. In: Vajda Zoltán (szerk.): Bölcsészműhely 2009. JATEPress, Szeged. 163-172.
 • Tóth Edit és Kasik László (2010): A szociális kompetencia főbb fejlesztési koncepciói és a pedagógusok szerepe a fejlesztésben. In: Zsolnai Anikó és Kasik László: A szociális kompetencia fejlesztésének elméleti és gyakorlati alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 163-182.

KÖNYVSZERKESZTÉS

 • Csapó Benő és Tóth Edit (2012): X. Pedagógiai Értékelési Konferencia – PÉK2012. Program – Előadás-összefoglalók. 10th Conference on Educational Assessment. Program – Abstracts. Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola. Szeged.

RECENZIÓ

 • Tóth Edit (2010): Claudia Goldin–Lawrence F. Katz: The Race between Education and Technology. Közgazdasági Szemle, 57. 4. sz. 380-383.
 • Tóth Edit (2008): Koretz, Daniel: Measuring Up: What Educational Testing Really Tells Us. Magyar Pedagógia, 108. 4. sz. 283-285.

KONFERENCIA BESZÁMOLÓ

NEMZETKÖZI KONFERENCIA ELŐADÁS

 • Tóth Edit és Hódi Ágnes (2015): What Is It in Testing That Pressurizes Teachers?: Results of a Teacher Survey in Hungary. American Educational Research Association, Chicago, 2015 április 16–20. 248.
 • Hódi Ágnes, B. Németh Mária, Korom Erzsébet és Tóth Edit (2015): What Makes a Difference Between Poor and Good Readers?: Environmental and Psychological Factors. In: Eleni A Kyza (szerk.)16th European Conference for Research on Learning and Instruction: Book of abstracts. Konferencia helye, ideje: Limassol, Ciprus, 2015.08.25-2015.08.29. Limassol: Cyprus University of Technology, 658¬¬–659.
 • Tóth Edit és Hódi Ágnes (2014): How Hungarian teachers’ misconceptions may lead to the dysfunction of a national large-scale diagnostic assessment program: the implications of a small-scale inquiry. (Paper) EARLI SIG 23. Bielefield, Germany, November 10–12.
 • Hódi Ágnes és Tóth Edit (2013): Analyses for a better understanding of students’ reading achievement along different text formats in a Hungarian context. 15th European Conference for the Research on Learning and Instruction. Munich, Germany, August 27-31, 2013.
 • Csapó Benő, Tóth Edit és Balázsi Ildikó (2013): The Impact of Early Reading and Mathematics Skills on Later Achievements. 15th European Conference for the Research on Learning and Instruction. Munich, Germany, August 27-31, 2013.
 • Hódi Á., B. Németh M., Tóth E. & Korom E. (2013): The Impact of Maternal Education and Preschool Education on Hungarian Students Reading Performance. (Paper) 11th Conference on Educational Assessment, Szeged, Hungary, April 11-13, 2013. 111.
 • Hódi Ágnes és Tóth Edit (2013): The interaction between early preschool start and the reading performance of Hungarian students with different socioeconomic backgrounds. University of Pécs Roundtable Conference. April 05, 2013.
 • Hódi Ágnes, B. Németh Mária, Korom Erzsébet és Tóth Edit (2013): “Matthew effect” in Hungarian students’ reading achievement in Grades 2, 4, 6 and the predictive validity of school-readiness skillsassessment. AERA. San Francisco, USA.
 • Hódi Ágnes, Tóth Edit és D. Molnár Éva (2012): Comparing Hungarian Students’ Reading Development in Continuous and Non-continuous Text Types. AERA, 2012. Vancouver, Canada.
 • Molnár Pál Viktor, Tóth Edit, R. Tóth Krisztina és Kárpáti Andrea (2011): Networked laptops in Hungarian Classrooms preliminary results of a research initiative. Eden Conference. Athen, Greece, October.
 • Kasik László és Tóth Edit (2011): Cooperation, Competition Behaviorur of Children between 4-18 and Effect Parent Resources on Them. Poster. 14th European Conference for the Research on Learning and Instruction. Exeter, United Kingdom, August 30- September 3, 2011. 57.
 • Tóth Edit és Csapó Benő (2011): Comparing Primary and High-School Teachers’ Attitudes towards Testing and Accountability. Paper. 14th European Conference for the Research on Learning and Instruction. Exeter, United Kingdom, August 30- September 3, 2011. 57.
 • Tóth Edit és Csapó Benő (2011): Teacher's Opinion on Testing and Accountability. Paper. In: Inciting the Social Imagination: Education Research for the Public Good. New Orleans, United States of America, April 8–12, 2011. 221.
 • Molnár Gyöngyvér, R. Tóth Krisztina és Tóth Edit (2010): Developing online diagnostic assessment - Experiences of a large scale national case study in public education in Hungary. EDEN. Budapest, Hungary, October 24–27, 2010. 186–187.
 • Tóth Edit és Kasik László (2010): Analysis of Social Interest Realisation Behaviour and Parent Resources among Children between 4 and 17 and Their Parents. Paper. EARLI JURE. Frankfurt. Germany. July 18–22, 2010.
 • Nikolov Marianne, Tóth Edit és Vígh Tibor (2009): The impact of background factors on Hungarian students’ achievements on English and German tests. Paper. 13th European Conference for the Research on Learning and Instruction. Amsterdam, The Netherlands, August 25–29, 2009. 180.

HAZAI KONFERENCIA ELŐADÁS

 • Fejes József Balázs, Tóth Edit, Patai Jolán és Csapó Benő (2016): Resilience in the Hungarian education system – results of a longitudinal program. In: Molnár Gyöngyvér, Bús Enikő (szerk.) PÉK 2016 = [CEA 2016]: XIV. Pedagógiai értékelési Konferencia. Szeged, 2016.04.21-2016.04.23. SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, 2016. p. 57.
 • Kasik László, Tóth Edit, Fejes József Balázs (2016): Az elkerülés kérdőív fejlesztési folyamata. In: Molnár Gyöngyvér, Bús Enikő (szerk.) PÉK 2016 = [CEA 2016]: XIV. Pedagógiai értékelési Konferencia. Szeged, 2016.04.21-2016.04.23. SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, 2016. p. 57.
 • Korom Erzsébet, B. Németh Mária, Hódi Ágnes és Tóth Edit (2015): A természettudományos tudás és a szövegértés kapcsolata gyengén és jól olvasó tanulók körében. In: Csíkos Csaba és Gál Zita (szerk.): XIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2015. április 23-25. 109.
 • Tóth Edit (2015): A pénzügyi műveltség online diagnosztikus mérése 2-6. évfolyamos tanulók körében. In: Csíkos Csaba és Gál Zita (szerk.): XIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Előadás-összefoglalók. Szeged, 2015. április 23-25. 158.
 • Tóth Edit és Sipos Judit (2014): Tanárok stratégiái az Országos kompetenciamérésre való felkészítésre. XIV. Országos Neveléstudomány Konferencia, Debrecen, 2014. november 6-8. 469.
 • Fejes József Balázs, Patai Jolán, Tóth Edit és Csapó Benő (2014): Reziliens tanulók az általános iskolában az Országos kompetenciamérés adatai alapján. XIV. Országos Neveléstudomány Konferencia, Debrecen, 2014. november 6-8. 386.
 • Tóth Edit és Hricsovinyi Julianna (2014): Az Országos kompetenciamérés intézményi hasznosítása pedagógusok körében készített interjúk alapján. 12. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2014. május 1–3. 87.
 • Tóth Edit és Tóth Krisztina (2014): A rendszerszintű mérések elfogadottsága és tanításra gyakorolt hatása közötti összefüggések vizsgálata pedagógusok körében. 12. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2014. május 1-3. 86.
 • Tóth Edit és Hricsovinyi Julianna (2013): Pedagógusok tapasztalatai és tájékozottsága az Országos kompetenciaméréssel kapcsoaltban. „XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia”. Eger, 2013. november 7-9. 520.
 • Kasik László és Tóth Edit (2013): A családi háttér szerepe a szociálisprobléma-megoldó gondolkodásban. „XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia”. Eger, 2013. november 7-9. 146.
 • Tóth Edit és Zentai Gabriella (2013): A fogalmazási képesség fejlettségének összefüggései háttérváltozókkal. In: Józsa Krisztián és Fejes József Balázs (szerk.): PÉK 2013 - XI. Pedagógiai Értékelési Konferencia: Program - Előadás-összefoglalók. Szegedi Tudományegyetem, Szeged. 45.
 • Tóth Edit és Csapó Benő (2012): Az osztályzatok, valamint az osztályzatok és a teljesítmény közötti kapcsolat vizsgálata longitudinális kontextusban. XII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest. 2012. november 8-10. 157. p.
 • Kasik László, Tóth Edit és Zsolnai Anikó (2012): Német, spanyol és magyar diákok szociálisproblémamegoldó gondolkodásának nem szerinti különbségei. XII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest. 2012. november 8-10. 371. p.
 • Kinyó László és Tóth Edit (2012): 7. és 11. évfolyamos tanulók társadalomismereti és állampolgári tudása a Dél-Alföldi régióban. X. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged. 2012. április 26-28. 101.
 • Nagy Zsuzsanna és Tóth Edit (2012): A tanulmányi kreditek elismerése és a kurzusmegfeleltetés módszerei Erasmus-koordinátorok körében végzett kérdőíves kutatás eredményei alapján. X. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged. 2012. április 26-28. 121.
 • Hülber László és Tóth Edit (2012): Hallgatók véleménye az Erasmus-ösztöndíj keretében teljesített kurzusok megfeleltetésének és a szerzett kreditek elismerésének folyamatáról. X. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged. 2012. április 26-28. 122.
 • Tóth Edit és Kinyó László (2011): Pedagógusok nézetei a mérés-értékelés néhány aspektusáról és ezek kapcsolata a tanulók teljesítményével „XI. Országos Neveléstudományi Konferencia”, Budapest, 2011. november 4-6. 254.
 • Tóth Edit és Molnár Gyöngyvér (2011): Az iskola infrastrukturális fejlettségi szintjének teljesítménybefolyásoló hatása. „XI. Országos Neveléstudományi Konferencia”, Budapest, 2011. november 4-6. 255.
 • Tóth Edit (2011): A mobil Classmate PC-k alkalmazása a tanítási-tanulási folyamatban. „XI. Országos Neveléstudományi Konferencia”, Budapest, 2011. november 4-6. 409.
 • Tóth Edit és Csapó Benő (2011): Pedagógusok nézetei az osztályozásról és a szöveges értékelésről. IX. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2011. április 29–30. 64.
 • Tóth Edit és R. Tóth Krisztina (2011): Az online tesztelés széleskörű bevezetésének infrastrukturális feltételei. IX. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2011. április 29–30. 65.
 • Tóth Edit és Csapó Benő (2010): A tanulói teljesítménymérések hatása a tanítási folyamatra az általános iskolában dolgozó pedagógusok nézetei alapján. X. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2010. november 4–6. 169.
 • Csapó Benő és Tóth Edit (2010): Az osztálylétszám és a teljesítmények összefüggéseinek elemzése az iskolai longitudinális program adatbázisa alapján. X. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2010. november 4–6. 108.
 • Kinyó László és Tóth Edit (2010): 7. és 11. évfolyamos tanulók demokrácia fogalommal, demokratikus berendezkedéssel és állampolgári tulajdonságokkal kapcsolatos nézetei. VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2010. április 16–17. 122.
 • Tóth Edit és Kasik László (2010): A szülők anyagi, szellemi és kapcsolati erőforrásai. III. Miskolci Taní-tani Konferencia. Miskolc. 2010. január 29–30.
 • Kasik László és Tóth Edit (2009): A szociálisérdek-érvényesítő viselkedés és a szülői erőforrások vizsgálata 4-17 évesek és szüleik körében. IX. Országos Neveléstudományi Konferencia. Veszprém, 2009. november 19–21. 161.
 • Tóth Edit (2009): A tanárok értékeléssel kapcsolatos attitűdjei, nézetei. IX. Országos Neveléstudományi Konferencia. Veszprém, 2009. november 19–21.
 • Bohács Krisztina és Tóth Edit (2009): A speciális nevelési szükséglet diagnosztikai rendszerei hét európai országban. IX. Országos Neveléstudományi Konferencia. Veszprém, 2009. november 19–21. 218.
 • Csapó Benő, Székely László és Tóth Edit (2009): Az iskolai különbségek változása a longitudinális vizsgálat adatainak tükrében. VII. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2009. április 24–25. 44.
 • Tóth Edit (2009): A szülői erőforrások és a szociálisérdek-érvényesítés összefüggései. VII. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2009. április 24–25. 75.
 • Vígh Tibor és Tóth Edit (2009): A tanulók angolnyelv-tudásának szintje és az azokat meghatározó tényezők az általános iskola és a középiskola végén. VII. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2009. április 24–25. 69.
 • Tóth Edit (2008): A tanulók tudásában megmutatkozó regionális különbségek. VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2008. november 13–15. 292.
 • Tóth Edit és Csapó Benő (2008): A teszt alapú elszámoltathatósági rendszereken belüli érdekek és érdekkonfliktusok hatása az oktatási gyakorlatra. VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2008. november 13–15. 290.
 • Tóth Edit és Csapó Benő (2008): Regionális különbségek a tanulók tudásában. VI. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2008. április 11–12. 94.

HAZAI SZIMPÓZIUM SZERVEZÉSE

 • Tóth Edit (2012): „Hosszmetszeti vizsgálatok általános iskolai kontextusban”. XII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest. 2012. november 8-10. 156. p.

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

 • Tóth Edit (2014): Pedagógusok véleménye a rendszerszintű mérésekről és azok tanítási folyamatra gyakorolt hatásáról. Ph.D. disszertáció. SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. [PDF]
 • Tóth Edit és Hódi Ágnes (2014): How do Teachers in Different Stages of Formal Education Respond to Accountability Pressure? 2nd IRI International Educational Conference, Komárno – Slovakia, 17-21 October 2014.
 • Tóth Edit (2014): A nemzeti pedagógiai értékelési programok felértékelődése az oktatási rendszerek fejlesztésében. Taní-tani Online, 4. 2014. 10. 04. [LINK]
 • Tóth Edit (2013): Iskolák és osztályok közötti különbségek. Longitudinális vizsgálatok és online tesztelés: tudományos háttér és technikai keretek c. konferencia. Diagnosztikus mérések fejlesztése TÁMOP 3.1.9-11/1-2012-0001 pályázat keretében. MTA, Budapest. 2013. január 25.
 • Tóth Edit és Csapó Benő (2012): Teachers’ Attitudes Towards Assessment and Accountability. 4th Szeged Workshop on Educational Evaluation. Szeged, 2012. április 24-25. [PDF]
 • Tóth Edit és Hülber László (2012): A hallgatói kérdőívek alapján született eredmények. Az Erasmus program keretében külföldön szerzett kreditek beszámítása itthon: helyzetelemzés és jó gyakorlatok feltérképezése – konferencia. Tempus Közalapítvány. 2012. március 6.
 • Tóth Edit (2010): Pedagósuok nézetei a központi teljesítménymérésekről. Magyar Tudomány Ünnepe. 2010. november 16.
 • Tóth Edit (2010): Teachers' Attitudes Towards Assessments and Accountability: First Results of a Questionnaire Administered to Primary School Teachers. Paper presented at the 2nd Szeged Workshop on Educational Evaluation. 14-15. April 2010.
 • Vígh Tibor és Tóth Edit (2009): A tanulók angol nyelvtudásának szintje és az azokat meghatározó tényezők az általános iskola és a középiskola végén. Bölcsészettudományi Kari Tudományos Nap. Szeged, 2009. április 27.