Matematikai módszerek a fizikában 2
(Előadás és Gyakorlat)

Tudnivalók a kurzusról

Előadások ideje, helye: Kedd 10-12, Bay Zoltán tanterem
Gyakorlatok ideje, helye: Csütörtök 15-16, Lánczos Kornél tanterem
Oktatók: Dr. Fehér László és Dr. Görbe Tamás Ferenc
Kurzus teljesítése: Az órákra járni kötelező, igazolatlanul hiányozni maximum két alkalommal lehet, de nem a ZH-król. A gyakorlati jegy a ZH-k eredményéből adódik. Gyakorlati jegyet az kaphat, aki megírta mindkét ZH-t, legfeljebb 2-szer hiányzott, és minimum 40 pontja van. Kevesebb pontszám esetén a gyakjegy elégtelen. Ha nem írt ZH-t, vagy kettőnél többször igazolatlanul hiányzott, akkor nem teljesítette. Gyakorlati jegy nélkül a kollokvium nem tehető le. Az elégtelen gyakjegyet a 3. ZH-n lehet javítani. A szorgalmi időszak során kettő zárhelyi dolgozat lesz. Ezek megírására a 6. és 13. héten kerül sor. Vizsgaidőszak első hetében egy 3. (Vizsga) ZH kerül megírásra. Jeles érdemjegyet csak az a hallgató kaphat, aki a három ZH alapján legalább jó megajánlott jegyet szerzett és szóbeli vizsgát is tett, jeles eredménnyel. (Négyes vagy annál gyengébb érdemjegyet szóbeli vizsga nélkül is lehet szerezni, a szóbeli vizsgán rontani nem lehet.)

 • 1. ZH, MAX. 40 pont: 2017. október 12. (csütörtök) 15:00, Lánczos Kornél tanterem
 • 2. ZH, MAX. 60 pont: 2017. november 28. (kedd) 10:00, Bay Zoltán tanterem
 • Írásbeli Vizsga: 2017. december 12. (kedd) 08:00-09:30, Bay Zoltán tanterem

Tematika

 • Tenzorok, Disztribúcióelmélet, Fourier-transzformáció - 1. ZH
 • Parciális differenciálegyenletek, Speciális függvények - 2. ZH

Tartalom

Feladatsorok

Kiegészítés


Kör alakú rugalmas membrán regzései (JAVA applet): [ZIP, 45 kB]

Irodalom

 1. Gyémánt I., Varga Zs., Matematikai módszerek a fizikában, JATEPress, Szeged, 2009.
 2. Gnädig P., Bevezetés a disztribúcióelméletbe és fizikai alkalmazásaiba, Tankönyvkiadó, Budapest, 1981.
 3. Besenyei Á., Komornik V., Simon L., Parciális differenciálegyenletek, Typotex Kiadó, Budapest, 2013.
 4. Varga Zs., Vektorszámítás, (digitális jegyzet).
 5. Farkas M., Speciális Függvények, Műszaki-Fizikai alkalmazásokkal, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1964.
 6. R. Cristescu, G. Marinescu, Bevezetés a disztribúcióelméletbe és alkalmazásaiba, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1969.
 7. I.M. Gelfand, Lectures on linear algebra, Interscience, 1961.
 8. J.R. Kirkwood, Mathematical physics with partial differential equations, Elsevier, 2013.
 9. R. Beals, R. Wong, Special functions, Cambridge University Press, 2010.
 10. G.B. Arfken, H.J. Weber, F. Harris, Mathematical methods for physicists7th edition, Academic Press, 2013.
 11. J.D. Jackson, Klasszikus elektrodinamikaTypotex Kiadó, Budapest, 2010.
 12. Jánossy L., Tasnádi P., Vektorszámítás I,II,III, Tankönyvkiadó, Budapest, 1986.
 13. J.G. Simmonds, Tenzoranalízis dióhéjban, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1985.
 14. Elméleti fizikai példatár 1., 2., Tankönyvkiadó, Budapest, 2002.
 15. I.N. Bronstein, K.A. Szemengyajev, G. Musiol, H. Mühling, Matematikai kézikönyv, Typotex Kiadó, Budapest, 2002.
greek_alphabet