Névjegy

Dr. Szondi Ildikó egyetemi adjunktus

Szegedi Felsőoktatási Szövetség
JATE Állam- és Jogtudományi Kar
Statisztikai és Demográfiai Tanszék

6722 Szeged Rákóczi tér 1.
Telefon/fax: 36/62/544-411
email: szondi@juris.u-szeged.hu


Szakmai önéletrajz

 

Név: Hekáné Dr. Szondi Ildikó.

Születtem: Nyírmeggyesen, 1955. október 8-án.

Családi állapot: férjezett. Férjem Heka László, az Eszéki Egyetemen 1984-ben végzett, jogász. Magyarországon főleg írói, újságírói tevékenységet folytat. Kutatási területe a horvát-magyar közjogi kapcsolatok története, amely témakörből készítette PhD értekezését, és tart speciális kollégiumokat a JATE Jogtörténeti Tanszéken, az Universitas hallgatói számára.

Gyermek: Heka Dária, 6 éves.

Szülők: Édesapám nyugalmazott magyar-történelem szakos általános iskolai tanár, szakfelügyelő, édesanyám nyugalmazott tanítónő és a tanítás mellett 40 éven keresztül a nyírmeggyesi művelődési ház, és mozi igazgatója .

Általános iskola: Nyírmeggyes, 1962-1970.

Középiskola: Mátészalka, Esze Tamás Gimnázium, matematika-fizika tagozat 1970-1974.

Egyetem: JATE Állam-és Jogtudományi Kar, Szeged 1975-1980.

Tevékenységek:

- Egyetemi hallgatói érdekvédelmi felelős: 1977-1980. Az ország első hallgatói munkaközvetítő irodájának megszervezése, vezetése. A tapasztalatokról készült diplomamunka országos pályázaton első díjat nyert.
- Munkajogi Tudományos Diákkör vezetője 1978-1979.

 

Beosztások:

Gyakornok: JATE Állam- és Jogtudományi Kar Statisztikai- és Demográfiai Tanszék 1980-1982.

Egyetemi tanársegéd: 1982-1985.

Egyetemi adjunktus: 1985-.

Tevékenységek:

Egyetemi Énekkar tagja és tanárelnöke 1975-1995. Közreműködésemmel a JATE Énekkar Európa szinte minden országának egy, vagy több egyetemén vendégszerepelt, és létesített kölcsönösségen alapuló - máig is működő - egyetemek közötti kapcsolatokat.

A Vox Európa Magyarországi szervezetének elnöke 1990-.

Falukutató Tábor, Dudar, 1987. Dokumentumfilm forgatás a Gulyás testvérekkel a bánya és a falu ellentmondásos együttéléséről.

Szeged város Lakásügyi Társadalmi Bizottságának tagja: 1980-1990. Ez idő alatt évente kb. ötszáz lakáskiutalásra váró család esetében készítettem környezettanulmányt, szociális érdeklődésből indíttatva.

 

Szegedi Irodalmi, majd Közéleti Kávéházi Estek szerkesztője: 1987-től napjainkig. Alapítvány alapítása:1991.

A rendezvénysorozat ebben az évben ünnepelte az 1000. estjét, jelenleg pedig közelítünk már a 1100-ik esthez.

Másodállásban a JATE kulturális titkárság vezetője: 199l-1997. között. Több mint 100 öntevékeny és művészeti csoport működésének segítése.

JATE Klub vezetője: 1991-1993.

Értelmiség Nyári Egyetem alapítása: 1991. A Nyári Egyetem megszervezésében minden évben közreműködés.

Student Hallgatói Alapítvány alapítója: 1991. Az Alapítvány a tehetséges egyetemi hallgatókat támogatja, egyéni pályázatok alapján. A kuratórium csak hallgatókból áll.

 

Országos Kulturális Kamara tagja: 1991-.

Szegedi Színkör Egylet alapító tagja: 1991-.

Országos Kulturális Szövetség Választmányának tagja: 1992-.

Felkérésükre több értekezést készítettem a kultúra-finanszírozásról és a közművelődési hálózatról.

Szegedi Színkör Egylet társelnöke: 1993-.Az Egyesület a munkanélküli, szakképzett színészek számára teremtett életteret és művészi önmegvalósulási lehetőséget.

Szeged Megyei Város Önkormányzatának Kulturális- és Sportbizottságának szakértő tagja: 1995-1998.

Délmagyarországi Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány Kuratóriumának a Szegedi Diákok és Pedagógusok Egyesület által delegált tagja: 1996-.

A Szegedi Szabadtéri Játékok közalapítvány Kuratóriumának titkára: 1998-.

Szükebb tudományterület: a társadalomstatisztika, jelenleg a lakás-életminőség, különös tekintettel a lakásügy szociális- és demográfiai vonatkozásaira. E témakörben az OTKA támogatásával folytatok Szegeden egy reprezentativ felmérést, 600 lakásra kiterjedően, tanítványaim közreműködésével, akiket rendszeresen bevonok a társadalomstatisztikai empirikus vizsgálatok végzésébe.

 


Publikációk

 

Szondi Ildikó: Te is esélyes lehetsz! A lakáshoz jutás lehetőségeiről. = Szegedi Egyetem (1984. Febr. 8.) p. 1.

Szondi Ildikó: The rationalization of The registration of housing claims and changesin housing economy in Hungary since 1980 = Acta juridica et politica. Tom. 33. Fasc. 25. (1985) p. 367-380.

Szondi Ildikó: A lakásgazdálkodási koncepciók megvalósulása Szegeden az 1980-85. Években. Acta juridica et politica. Tom. 36. Fasc. 18. (l986) p. 265-278.

Szondi Ildikó: A "világutazó" estje. (A Royal Irodalmi Kávéház műsoráról) = Délmagyarország (1988. febr. 1.) p. 5.

Szondi Ildikó: A Vox Europae Szegeden = Délmagyarország (1988. jan. 6.). p. 5.

Szondi Ildikó: Lakásgazdálkodás Szegeden 1960-75. között. (MTA Szegedi Területi Bizottságának pályázati kiírása, 2. helyezés) 1988.

Szondi Ildikó: A JATE-klub működtetési terve = Szegedi Egyetem (1991. máj. 8.) p. 8.

Szondi Ildikó-Heka László: A "Lili Marleen" új élete = Szeged, 4. (1992) p. 20.

Szondi Ildikó: Empirikus vizsgálat a szegedi joghallgatók életmódjáról = Acta juridica et politica. Tom. 41. Fasc. 33. (1992). p. 495-520.

Szondi Ildikó-Heka László: Eszék az Európai Örökség városa avagy harácsolás a szépségben = Szeged, 5. (1992). p. 23.

Szondi Ildikó-Heka László: A félelem szemei. Anton Dugonjity pszichológus írása nyomán. = Szeged, 6. (1992). P. 2.

Szondi Ildikó-Heka László: Jugoszlávia. Ország, mely nem létezik = Juss. Társadalomismereti és Kulturális Szemle, Szolnok, 5. évf. 4. (1992). p. 124-147.

Heka László-Szondi Ildikó: Bosznia-Hercegovina múltja és jövendője = Heti Magyarország. 30. évf. 12. (1993). p. 18.

Szondi Ildikó-Heka László: Értelmiség 93 = Magyar Kultúra 2. évf. 10. (1993). p. 4-6.

Heka László-Szondi Ildikó: Magyarok a Drávaszögben. Die Ungarn in Drauwinkel = Acta Juridica et Politica. Tom. 44. Fasc. 5. (1993) p. 1-24.

Heka László-Szondi Ildikó: Mindennapi sirám = Kapu. 6. évf. 5. (1993). p. 34-37.

Szondi Ildikó: Röpirat a közművelődési hálózatról = Magyar Kultúra. 11. (1993). p. 9-10.

Heka László-Szondi Ildikó: Új országok - új pénzek = Heti Magyarország, 30., évf. 31. (1993) p. 23.

Szondi Ildikó-Heka László: "Bosnyákok". Történelem és jelenkor = Heti Magyarország. 30. évf. 17. (1993. ápr. 23.) p. 18.

Szondi Ildikó-Heka László: Népvándorlás az ezred végén. Szeparatista mozgalmak Európában - Szétesett országok = Heti Magyarország. 30. évf. 17. (1993. Pr. 23.) p. 22.

Szondi Ildikó-Heka László: Elképzelések Koszovó sorsáról. Molisevics első és utolsó állomása? = Heti Magyarország. 30. évf. 15. (1993. ápr. 9.) p. 18.

Szondi Ildikó-Heka László: Hágai ítélet =Heti Magyarország . 30. évf. 15. (1993. ápr. 9.). p. 24.

Szondi Ildikó-Heka László: A Szegedi Színkör Egylet. Teátrum a Tantuszban = Világszövetség. 2. évf. 16. (1993. aug. 3.)

Szondi Ildikó-Heka László: Albánia a Balkán kapuja. Kiegyensúlyozás a válságövezetben. - A hadsereg = Heti Magyarország. 30. évf. 50. (1993. dec. 10.) p. 22.

Heka László-Szondi Ildikó: Kijavítandó hiba? A macedón kérdés.= Köztársaság. 2. évf. (1993. jan. 8.) p. 90.

Szondi Ildikó-Heka László: Boszniai erőviszonyok. Egy spliti újság elemzése = Heti Magyarország, 30. évf. 31. (1993. júl. 30.) p. 19.

Heka László-Szondi Ildikó: Aggályok az új nürnbergi per előtt =Új Magyarország 3. évf. 135. (1993. jún. 12.) p. 9.

Heka László-Szondi Ildikó: Amatőr színház profi művészekkel. Egy éves a Szegedi Színkör Egylet = Szeged, 6/7. (1993) p. 50-52.

Szondi Ildikó-Heka László: Horvátok és muzulmánok. A történelem vad sodrában. Menekültek sora = Heti Magyarország. 30. évf. 20. (1993. máj. 24.) p. 18.

Szondi Ildikó-Heka László: Lőporos hordók = Heti Magyarország. 30. évf. 47. (1993. nov. 19.) p. 19.

Szondi Ildikó-Heka László: Ki felel a balkáni bűnökért? Háborús Bűnök Bírósága - Hága = Heti Magyarország. 30. évf. 43. (1993. Okt. 22.) p. 19.

Szondi Ildikó-Heka László: Kraina önálló állam? Kétszázezernyi kitelepített kálváriája = Heti Magyarország. 30. évf. 38. (1993. szept. 17.) p. 18.

Szondi Ildikó: A család és lakása. The family and its flat = Acta juridca et politica. Tom. 45. Fasc. 7. (1994) p. 1-31.

Szondi Ildikó-Heka László: A szegedi dalmaták 1. rész = Szeged, 11. (1994) p. 33-37.

Szondi Ildikó-Heka László: A szegedi dalmatál. 2. rész = Szeged, 12. (1994) p. 17-21.

Heka László-Szondi Ildikó: Magyarok a Drávaszögben = Statisztikai Szemle, 72. évf. 4/5. (1994. pr./m j.) p. 298-306.

Szondi Ildikó: Kiszolgáltatottak vagyunk? A kultúra financiális helyzete Magyarországon az átmenet időszakában, avagy Ebek harmincadja. In: Politológus vándorgyűlés, Szeged, 1995. Konferenciakötet. - Szeged, 1995. p. 213-220.

Heka Lásló-Szondi Ildikó: Dalmaták = Magyarország, 32. évf. 33. (1995) p. 20.

Heka László-Szondi Ildikó: Etnikai változások: Magyarok, szlávok, németek - száműzöttek sorsa. = Magyarország. 32. évf. 43. (1995). p. 20.

Heka László Szondi Ildikó: Horvát hangok = Magyarország. 32. évf. 43. (1995). p. 20.

Heka László-Szondi Ildikó: Horvátország demográfiai képe = Magyarország. 32. évf. 33. (1995) p. 20.

Heka László-Szondi Ildikó: Kit véd a magyar-horvát egyezmény Drávaszögben? = Magyarország, 32. Évf. 16. (1995) p. 24.

Heka László-Szondi Ildikó: Példa a kisebbségi kérdés megoldására? Mit véd a keretegyezmény? Horvátország és a szerbek = Magyarország. 32. évf. 13. (1995) p. 22.

Szondi Ildikó: A jogi informatika oktatás helyzete a JATÉ-n. ELTE ÁJTK Statisztikai és Jogi Informatikai Tanszéke. A jogi informatikai oktatás Magyarországon c. konferencia dokumentumai. Bp., 1995. p. 61-63.

Szondi Ildikó: Lakások peremhelyzetben = Acta juridica et politica. Tom. 50. Fasc. 12. (1996) p. 1-17.

Szondi Ildikó: Vohnen am Rande der Stadt. Die Alte Stadt, Vierteljahreszeitschrift für Stadtgeschichte Stadtsoziologie und Denkmalpflege, Verlag W. Kohlhaymmer Stuttgart-Berlin-Köln, 24. Jahrgang 1997. 3. p. 254-271.

Szondi Ildikó: Wohnungspolitik in Ungarn in den 1990er Jahren = Acta juridica et politica. Tom. 52. Fasc. 10. (1997) p. 1-20.

Szondi Ildikó: Statisztikai alapismeretek. Példatár, KSH, Bp., 1997. p. 1-130.

Szondi Ildikó: Wohnungen am Rande der Stadt = Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae, Acta juridica et politica, Tom. LIV., fasc. 18., Szeged, 1998. p. 1-19.


Email

szondi@juris.u-szeged.hu