Neveléselmélet Tanszék

Szakmai önéletrajz

Hegedűs Szilvia


MUNKAHELY, BEOSZTÁSOK

 • 2017- : Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet (6722 Szeged, Petőfi S. sgt. 30-34.) egyetemi tanársegéd

VÉGZETTSÉG

 • 2014-2017: PhD Hallgató, SZTE Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Doktori Iskola – Neveléselmélet alprogram
 • 2012-2014: SZTE Bölcsészettudományi Kar Neveléstudomány mesterképzés, mérés-értékelés szakirány - okleveles neveléstudomány szakos bölcsész (Szakdolgozat címe: Az agresszív és a proszociális viselkedés a kortárskapcsolatokban 5. és 8. osztályosok körében)
 • 2009-2012: SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar alapképzés – óvodapedagógus (Szakdolgozat címe: Az egészségileg problémás gyermekek az óvodában)

OKTATÁS

2015-től PhD hallgatóként oktatott tárgyak:
 • Alapszakon (tanári előkészítő modul): Pedagógiai megfigyelések gyakorlat
 • Mesterszakon: Pedagógiai szociálpszichológia előadás – Zsolnai Anikóval; Nevelés és szociálpszichológia előadás – Zsolnai Anikóval; Pedagógiai szociálpszichológia előadás; A tanári képességek fejlesztése gyakorlat – Korom Erzsébettel; A pedagógiai kutatás, fejlesztés módszertana gyakorlat – Korom Erzsébettel; A segítő viselkedés szociális és érzelmi alapjainak megismerése gyakorlat; A proszociális (segítő) viselkedés értelmezése és vizsgálata szeminárium; Kvantitatív és kvalitatív vizsgálatok a szociális és érzelmi készségek felmérésére gyakorlat

SZAKMAI TAPASZTALAT, RÉSZVÉTEL KUTATÁSI PROJEKTEKBEN

 • 2013-2014 Hallgatói projekt (A továbbtanulási szándékot befolyásoló tényezők átfogó vizsgálata az SZTE két karának alapképzéses hallgatói körében – társszerzőkkel)
 • 2013 Egyetemi kutatómunka (Számítógépesjáték-alapú induktív gondolkodást fejlesztő tréning – adatrögzítés és –elemzés)
 • 2013 Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoport „Diagnosztikus mérések fejlesztése” (TÁMOP 3.1.9-11/1-2012-0001) – feladatíró és –felvivő
 • 2013 Program- és intézményértékelés (Egy szegedi középiskola pedagógus teljesítményértékelési rendszerének felülvizsgálata, kutatási portfólió elkészítése, prezentálása – adatrögzítési és adatelemzési feladatok)

TOVÁBBKÉPZÉSEK

 • 2013 „Papíralapú és on-line tesztfeladatok írása” képzés (Diagnosztikus mérések fejlesztése c. pályázat - TÁMOP 3.1.9-11/1-2012-0001)
 • 2015 Promoting Inclusion with Cognitive Approach (Artesis Plantijn Hogeschool, Belgium – Egyhetes intenzív kurzus az inkluzív nevelés gyakorlatáról - Campus Hungary csoportos ösztöndíjjal)
 • 2016 Promoting Inclusion with Cognitive Approach (Szegedi Tudományegyetem - Egyhetes intenzív kurzus az inkluzív nevelés gyakorlatáról)

KÖZREMŰKÖDÉS KONFERENCIA SZERVEZÉSÉBEN

 • IPSZILON 2017 (Ifjú Pszichológiai és Neveléstudományi Kutatók Országos Konferenciája) – szervező

TUDOMÁNYOS KÖZÉLET, TAGSÁG

 • Tavaszi Szél 2017 doktoranduszoknak szervezett konferencia – bíráló
 • Talent Ösztöndíj 2017 – bíráló
 • SZTE Doktorandusz Önkormányzat (tag: 2014-; általános alelnök: 2015-)
 • Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSZ) Pszichológiai és Neveléstudományi Osztály (tag: 2014-)
 • International Society for the Study of Behavioural Development (ISSBD) (tag: 2016-)
 • European Network for Social and Emotional Competence (ENSEC) (tag: 2016-)

ÖSZTÖNDÍJAK

 • 2016 Intézményi Doktorandusz Tudományos Ösztöndíj
 • 2017 Intézményi Doktorandusz Tudományos Ösztöndíj

NYELVTUDÁS

 • angol (C típusú középfokú nyelvvizsga)