2013. április 29-én és 30-án

Szegeden az MTA SZAB Székházának (Szeged, Somogyi u. 7.)

I. em. 110. termében az

MTA SZAB Kemometria és Molekulamodellezés Munkabizottsága,

és az

MKE QSAR és Modellezési Szakcsoport

közös tudományos ülést rendez KeMoMo-QSAR 2013 szimpózium néven.


 

A szimpózium programja:

 

 

 

Megnyitó
2013. április 29. 10:00-10:10

 

 

Elméleti kémiai szekció
2013. április 29. 10:10-11:30     Üléselnök: Csizmadia Imre

 

Kristyán Sándor (MTA TTK Molekuláris Farmakológiai Intézet): Lépték korrekt hatványsoros funkcionálokkal történő variációs számítás elmélete molekulák alap energia állapotának és elektronsűrűségének direkt számolására az elektronikus Schrödinger egyenlet felhasználásával

 

Szilvási Tibor, Benedek Zsolt, Veszprémi Tamás (BME Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék): Molekulaszabászat. Hexaszilabenzol, a szilíciumkémia szent grálja

 

Krámos Balázs, Oláh Julianna (BME Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék): A rejtélyes C-C hasadási lépés vizsgálata a humán aromatáz katalitikus ciklusában

 

Kelemen Zsolt, Nyulászi László (BME Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék): Hetero-Breslow-analógok – A foszfor esete

 

10 perc szünet

 

Kemometriai szekció
2013. április 29. 11:40-13:00     Üléselnök: Rajkó Róbert

 

Héberger Károly (MTA TTK Anyag és Környezetkémiai Intézet): Előrebecslési modellek, számítási módszerek és indikátorok rangsorolása és csoportosítása

 

Molnár László (NanGenex Kft.): Diszkriminációs módszerek használata szilárd gyógyszerformulák vizsgálatában

 

Németh Zsolt István (Nyugat-magyarországi Egyetem, Kémiai Intézet): Korrelációk a növény és a környezet kölcsönhatásában

 

Herke Zoltán, Cserny Tibor, Magyar Balázs, Németh Zsolt István (Nyugat-magyarországi Egyetem, Kémiai Intézet): Enzimkinetikai adatsorok feldolgozása korrelációs és főkomponens elemzési módszerekkel

 

Ebédszünet

 

Molekuladinamikai szekció
2013. április 29. 14:00-15:00     Üléselnök: Körtvélyesi Tamás

 

Gáspári Zoltán (PPKE ITK): NMR-adatokon alapuló dinamikus fehérjeszerkezeti sokaságok: fejlesztések és alkalmazások

 

Kiss Dóra Judit, Tóth Gergely (ELTE Fizikai Kémiai Tanszék): Tudhatjuk-e előre melyik vízmolekula párolog el?

 

Janzsó Gábor, Leitgeb Balázs, Fülöp Lívia, Penke Botond, Bogár Ferenc (MTA SZBK Biofizikai Intézet, SZTE ÁOK Orvosi Vegytani Intézet, MTA-SZTE Szupramolekuláris és Nanoszerkezetű Anyagok Kutatócsoport): Az Ab1-42  és az Ab1-42 izopeptid aggregációjáról

 

10 perc szünet

 

Elméleti kémiai szekció
2013. április 29. 15:10-16:50     Üléselnök: Ferenczy György

 

Mándi Attila, Antus Sándor, Guo Yue-Wei, Ye Yang, Zhang Wen, Li Dehai, Zhang Changsheng, Proksch Peter, Kurtán Tibor (DE TTK Szerves Kémiai Tanszék, Debrecen, Institute of Materia Medica, Chinese Academy of Sciences, Shanghai, Research Center for Marine Drugs, Second Military Medical University, Shanghai, Ocean University of China, Qingdao, South China Sea Institute of Oceanology, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou, Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf): Természetes származékok ECD vizsgálata során felmerült rendhagyó esetek

 

Daru János, Stirling András (MTA TTK): Új eljárás reakciókinetikai állandók számítására egyensúlyi szimulációkból

 

Jákli Imre, Svend J. Knak Jensen, Csizmadia Imre, Perczel András (ELTE Szerkezeti Kémia és Biológia Laboratórium, MTA-ELTE Fehérjemodellező Kutatócsoport): Konformációs tulajdonságok grafikus reprezentációja a potenciális-energia felület topológiája szerint

 

Hudáky Ilona, Juhász György, Perczel András (ELTE Szerkezeti Kémia és Biológia Laboratórium, MTA-ELTE Fehérjemodellező Kutatócsoport): b-aminosav és cukoraminosav modellek DFT konformációs elemzése

 

Komáromi István, Tóth László, Fekete Attila (MTA-DE Vascularis Biológiai, Thrombosis és Haemostasis Kutató Csoport, DE OEC Klinikai Kutató Központ): Empirikus erőtér paraméterek becslése kvantumkémiai számításokból

 

10 perc szünet

 

Gyógyszertervezési és molekulamodellezési szekció
2013. április 29. 17:00-18:00     Üléselnök: Lopata Antal

 

Polgár Tímea (ChemAxon Kft.): A gyógyszerkutatás új kihívásai modellező szemmel

 

Gellért Ákos (MTA ATK Mezőgazdasági Intézet): Biológiailag aktív füst vegyületek kötődésének vizsgálata egy újonnan felfedezett növényi hormon receptoron

 

Bánóczi Gergely, Bata Zsófia, Hornyánszky Gábor, Poppe László (BME Szerves Kémia és Technológia Tanszék): Aromás aminosav C-N-liáz és 2,3-aminomutáz enzimek vizsgálata

 

Kerekasztalbeszélgetés
2013. április 29. 18:00-18:40

 

A kemometria helye a gyógyszerkutatásban
Felkért hozzászóló: Tarcsay Ákos (Richter Gedeon Nyrt.)

 

Polarizációs erőtér a molekuladinamikában. Szükséges-e (mikor), lehetséges-e (hogyan)?
Felkért hozzászóló: Ferenczy György (MTA-SE Molekuláris Biofizikai Kutatócsoport)

 

Szimpózium vacsora

2013. április 29. 19:00

 

 

Kemometriai szekció
2013. április 30. 9:00-10:00     Üléselnök: Héberger Károly

 

Rácz Anita, Elek János, Papp Gábor (Debreceni Egyetem Fizikai Kémia Tanszék, Science Port Kft.): Kérdések pálinkák infravörös spektroszkópiás elemzése körül

 

Farkas Attila, Firkala Tamás, Vajna Balázs, Marosi György (BME Szerves Kémia és Technológia Tanszék, BME Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék): Felületerősített Raman kémiai térképezés MCR-ALS módszerrel történő alkalmazása nyomnyi mennyiségű hatóanyag vizsgálatára

 

Rajkó Róbert (SZTE Folyamatmérnöki Intézet): Ki CART-ot ránt CART által vész el?

 

10 perc szünet

 

Molekuladinamikai szekció
2013. április 30. 10:10-11:10     Üléselnök: Keserű György

 

Ferenczy György (MTA-SE Molekuláris Biofizikai Kutatócsoport): Erő vezérelt molekuladinamika; Módszertani tanulmányok és kezdeti eredmények

 

Balog Erika (Semmelweis Egyetem Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet): Alloszterikus jelátadás útja a humán foszfoglicerát kinázban

 

Bajusz Dávid, Muszbek László, Komáromi István (MTA-DE Vascularis Biológiai, Thrombosis és Haemostasis Kutató Csoport, DE OEC Klinikai Kutató Központ): A P2Y12 receptor elméleti modellje és dinamikája

 

10 perc szünet

 

Molekuladinamikai szekció
2013. április 30. 11:20-12:20     Üléselnök: Komáromi István

 

Vass Márton, Bogár Ferenc, Jójárt Balázs, Keserű György, Paragi Gábor, Tarcsay Ákos (Richter Gedeon Nyrt., SZTE ÁOK Orvosi Vegytani Intézet, SZTE JGYPK Kémiai Informatika Tanszék): Molekuladinamikai szimulációval előállított fehérje konformációk alkalmazása G-fehérje kapcsolt receptorokon végzett virtuális szűrésekben

 

Hegedűs Tamás (MTA-SE Molekuláris Biofizikai Kutatócsoport, SE Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet): A sejtes kemoimmunitási rendszer fehérjéinek gyógyszerkölcsönhatásai

 

Farkas Ödön, Polgár Tímea, Kalászi Adrián, Antal L., Imre Gábor, Szabó Miklós ( ELTE TTK Szerves Kémiai Tanszék, ChemAxon Kft.): Konformáció és konformer keresés részlegesen hűtött dinamikai szimuláció (Cool Dynamics) segítségével

 

Zárszó
2013. április 30. 12:20-12:30