Institute of Education

Selected publications

Anita Pásztor-Kovács


  Articles, book chapters, books

 • Pásztor, A., Magyar, A., Pásztor-Kovács, A., & Rausch, A. (2022). Online assessment and game-based development of inductive reasoning. Journal of Intelligence, 10(3): 59. Available online
 • Fejes, J. B. & Pásztor-Kovács, A. (Eds.) (2022). 18th Conference on Educational Assessment: program and abstracts. Szeged: University of Szeged, Doctoral School of Education. Available online
 • Pásztor-Kovács, A., Pásztor, A., & Molnár, Gy. (in press). Measuring Collaborative Problem Solving: Research Agenda and Assessment Instrument. Interactive Learning Environments. Available online
 • Pásztor-Kovács, A., Pásztor, A., & Molnár, Gy. (2020). A csoportmunkához szükséges képességek vizsgálata: a Kollaboratív képességek kérdőív validálása [The assessment of teamwork skills: validating the Collaborative Skills Questionnaire]. Magyar Pedagógia,120(3), 269-296. Available online
 • Pásztor-Kovács, A. (2019). A kollaboráció hatékonyságának feltételei és mérési lehetőségei [Conditions of an effective collaboration and instruments for assessing the effectiveness]. Iskolakultúra, 2019 29(9), 3-20. Available online
 • Pásztor-Kovács, A., Pásztor, A., & Molnár, Gy. (2019). Önértékelő kérdőív fejlesztése a kollaboratív problémamegoldó képességet leíró modellek egyikének validálására: a kollaboratív komponens vizsgálata [Development of a self-reported questionnaire to validate a theoretical model of Collaborative Problem Solving: exploring the collaborative component]. Neveléstudomány, 2019(2), 5-21. Available online
 • Pásztor-Kovács, A. (2018). The assessment of collaborative problem solving skills. PhD dissertation. Doctoral School of Education, University of Szeged. PhD summary available online
 • Pásztor-Kovács, A., Pásztor, A., & Molnár, Gy. (2018). Kollaboratív problémamegoldó képességet vizsgáló dinamikus teszt fejlesztése [Development of a dynamic test for assessing Collaborative Problem Solving]. Magyar Pedagógia, 118(1), 73-102. Available online
 • Pásztor-Kovács, A. (2016). A kollaboratív problémamegoldó képesség mérésének elméleti és módszertani megfontolásai: egy pilot kutatás eredményei. [Theoretical and methodological aspects of assessing collaborative problem solving - results of a pilot study.] Magyar Pedagógia, 116(1). 51-72. Available online
 • Magyar, A., Pásztor, A., Pásztor-Kovács, A. Pluhár, Zs., & Molnár, Gy. (2015). A 21. században elvárt képességek számítógép alapú mérésének lehetőségei. [Technology-based assessment of 21st century required skills.] In Z. Tóth (Ed.), Új Kutatások a Neveléstudományokban. Oktatás és nevelés - gyakorlat és tudomány (pp. 230-243). Debreceni Egyetem: MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság. Available online
 • Molnár, Gy., & Pásztor-Kovács, A. (2015). A problémamegoldó képesség mérése online tesztkörnyezetben. [Assessing problem solving in online test context.] In B. Csapó & A. Zsolnai (Eds.), Online diagnosztikus mérések az iskola kezdő szakaszában (pp. 341-366). Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. Available online
 • Molnár, Gy., & Pásztor-Kovács, A. (2015). A számítógépes vizsgáztatás infrastrukturális kérdései: az iskolák eszközparkjának helyzete és a változás tendenciái. [Infrastructural questions of computer-based testing: mapping schools' facilities and tendencies of their improvement.] Iskolakultúra, 25(4), 49–61. Available online
 • Pásztor-Kovács, A. (2015). Kollaboratív problémamegoldó képesség: egy új, integratív elméleti keret. [Collaborative problem solving competence - a new, integrative theoretical framework.] Iskolakultúra, 25(2), 3-16. Available online
 • Krkovic, K., Pásztor-Kovács, A., Molnár, Gy., & Greiff, S. (2014). New technologies in psychological assessment: The example of computer-based collaborative problem solving assessment. International Journal of e-Assessment, 1(1). Available online
 • Pásztor-Kovács, A., Magyar, A., Hülber, L., Pásztor, A. & Tongori, Á., (2013). Áttérés online tesztelésre - a mérés-értékelés új dimenziói. [Transition to online testing - new dimensions of assessment and evaluation.] Iskolakultúra, 23(11), 86-100. Available online
 • Conference papers

 • Pásztor-Kovács, A., Pásztor, A., & Molnár, Gy. (2021, August). Development and validation of the Collaborative Skills Questionnaire. Paper presented at the 19th European Conference for the Research on Learning and Instruction. Available online
 • Pásztor-Kovács, A., Pásztor, A., & Molnár, Gy. (2018, April). Innovative restricted communicational options for automated coding in an online Human-Human Collaborative Problem Solving instrument. Paper presented at the 16th Conference on Educational Assessment, Szeged. Available online
 • Pásztor-Kovács, A. & Pásztor, A. (2017, August 29th - September 2nd). Development of the Collaborative Skills Questionnaire (ColSQ) – first results of a pilot study. Paper presented at the 17th European Conference for the Research on Learning and Instruction, Tampere, Finland.p. 331. Available online
 • Pásztor-Kovács, A. (2017, April). The effect of the application of predefined messages on Collaborative Problem Solving behaviour in computer-based test environment. Paper presented at the 15th Conference on Educational Assessment, Szeged. Available online
 • Pásztor-Kovács, A. (2014, May). Assessing collaborative problem solving online – experiences of a pilot study. Paper presented at the 12th Conference on Educational Assessment, Szeged. Available online
 • Pasztor-Kovacs, A. (2013, August). Methodological challenges in the assessment of collaborative problem solving. Paper presented at the 15th European Conference for the Research on Learning and Instruction. Munich, Germany. Available online
 • Pasztor-Kovacs, A. (2013, August). Creation of an online assessment tool for collaborative problem solving competence. Poster presented at the EARLI JURE pre-conference. Munich, Germany.