Spektroszkópia II

Atomok és molekulák spektroszkópiája

kézirat

Osvay Károly

egyetemi docens


                                Az egyes részek pdf formátumban tölthetők le.
                                A verziószámok körülbelüli jelentése: 1.0 (alap): az egyenletek tartalmazhatnak elütéseket,
                                                                                                         a szöveg vázlat-szerű,
                                                                                                         a formázás durva
                                                                                         3.0 (közép): az egyenletek helyesek
                                                                                                             a szöveg csak helyenként vázlatos
                                                                                         4.0 (majdnem OK): a szövegen még lehet csiszolni
                                                                                                                        ábrák hiányzanak
                                                                                         5.0 (kézirat-szinten OK): az ábrák is bent vannak.
                                Minden megjegyzést, észrevételt (elgépelés, elírás, érthetetlen magyarázat, stb.) szívesen fogadok.
                                Ezeket kérem, hogy az osvay@physx.u-szeged.hu  címre küldjék!

                                                                                                                                Utolsó frissítés: 2003.01.07.
   
Tartalom

Bevezetés

Irodalom

I. Anyag és elektromágneses sugárzás kölcsönhatásai

1. Az atomi sugárzás klasszikus tárgyalása (v 4.1)
    1.1. Dipólussugárzás (emisszió)
    1.2 A Lorentz-féle modell (abszorpció, diszperzió)

2. Az emisszió és abszorpció kvantumos leírása (v. 4.0)
    2.1 Az Einstein-féle koefficiensek
    2.2 Az oszcillátorerősség és a diszperziós formula
    2.3 A B átmeneti valószínűségek meghatározása

3. A spektrumvonalak alakja (v. 4.0)
    3.1 A vonalalak függvény
    3.2 Természetes vonalszélesség
    3.3 Vonalkiszélesedési mechanizmusok


4. Atomok külső stacionárius elektromágneses térben (v. 2.5)
    4.1 Mágneses tér: Zeeman -effektus
    4.2 Elektromos tér: Stark-effektus