Recenzió az Anthologie de la Poésie Francaise du Moyen Age au Baroque c. kötetről

A "hosszú XVI. század" francia költészetéről kap átfogó képet a franciául tudó olvasó, aki kezébe veszi ezt a válogatott antológiát.

Nemcsak a verseket kedvelők, de a tágan értelmezett reneszánsz kor iránt érdeklődők is haszonnal forgathatják e könyvet, hiszen az irodalmi korszakok szerint felosztott mű egyes fejezeteit tömör, de lényegretörő kultúrtörténeti-irodalomtörténeti összefoglaló, valamint a költők rövid életrajza vezeti be.

A régi francia nyelvben kevésbé járatos olvasókat a kötet végén található szómagyarázat, a nyelvtörténeti változásokat felsoroló szabálygyűjtemény és részletes névmutató segíti a megértésben.

Az antológia nagy érdeme, hogy hiánypótló szerepet tölt be, hiszen e nagyon érdekes korszak költeményei eddig nehezen voltak hozzáférhetők.

Szőnyi Etelka ezen összefoglalóját lásd a Dél-Alföld c. szegedi hetilap 1999. június 3-i száma mellékletének 3. oldalán.

Vissza a kötet honlapjához