Neveléstudományi Intézet

Publikációk

Molnár Edit Katalin


TANULMÁNY

 • Molnár Edit Katalin (2009): Az írásbeli szövegalkotás funkciója és hatékonysága magyar egyetemista diákok dolgozatainak szövegeiben. Anyanyelv-pedagógia, 2. 1. sz.
 • Molnár Edit Katalin és Cs. Czachesz Erzsébet (2003): Tanulás és nyelvi fejlesztés. Iskolakultúra, 13. 10. sz. 53-57.
 • Molnár Edit Katalin (2000): A fogalmazási képesség fejlődésének mérése. Iskolakultúra, 10. 8. sz. 49-59.
 • Molnár Edit Katalin (1998): Az anyanyelvi képességek fejlesztése a magyar Nemzeti alaptantervben és az angol National Curriculumban. Budapesti Nevelő, 34. 2. sz. 64-70.
 • Cs. Czachesz Erzsébet, Lesznyák Márta és Molnár Edit Katalin (1996): Lányok és nők a kötelező olvasmányokban, a tankönyvekben. Educatio, 5. 3. sz. 417-430.
 • Molnár Edit Katalin (1996): Három kognitív pszichológiai fogalmazásmodell. Magyar Pedagógia, 96. 2. sz. 139-156.

RECENZIÓ

 • Molnár Edit Katalin (1997): Az EARLI folyóirata: Learning and Instruction. Iskolakultúra, 7. 12. sz. 118-120.
 • Molnár E. K. (1997): Tests with a twist. NovELTy, 4. 2. sz. 68-69. — Bajnóczi, B., Haavisto, K. és Kiss, A. (1996): Tests, tips and tricks: Angol tesztkönyv felvételire és nyelvvizsgára tanácsokkal és magyarázatokkal. Tankönyvkiadó, Budapest.

KÖNYVFEJEZET

 • Wolfgang Schnotz és Molnár Edit Katalin (2012): Az olvasás-szövegértés mérésének társadalmi és kulturális aspektusai. In: Csapó Benő és Csépe Valéria (szerk.): Tartalmi keretek az olvasás diagnosztikus értékeléséhez az első hat évfolyamon. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 87-136. [PDF magyarul] [PDF angolul]
 • D. Molnár Éva, Molnár Edit Katalin és Józsa Krisztián (2012): Olvasás, szövegértés. In: Csapó Benő (szerk.): Mérlegen a magyar iskola. Tankönyvkiadó, Budapest. 17-82.
 • Molnár Edit Katalin és Nagy Zsuzsanna (2012): Anyanyelvi tudásszintmérések és képességvizsgálatok. In: Csapó Benő (szerk.): Mérlegen a magyar iskola. Tankönyvkiadó, Budapest. 191-240.
 • Molnár Edit Katalin (2010): Kognitív és affektív tényezők hatása a fogalmazásképesség fejlődésére. Perjés István és Kozma Tamás (szerk.): Új kutatások a neveléstudományokban. Aula Kiadó, Corvinus Egyetem, Budapest. 113-122.
 • Molnár Edit Katalin (2009): Anyanyelv – az írásbeli szövegalkotás példája. In: Fazekas Károly (szerk.): Oktatás és foglalkoztatás. MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Budapest. 139-149.
 • Molnár Edit Katalin (2006): Olvasási képesség és iskolai tanulás. In: Józsa Krisztián (szerk.): Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése. Dinasztia Tankönyvkiadó, Budapest. 43-60.
 • Molnár Edit Katalin (2006): A műfaji tudás és tanítása. In: Józsa Krisztián (szerk.): Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése. Dinasztia Tankönyvkiadó, Budapest. 259-280.
 • Kárpáti Andrea, Molnár Edit Katalin és Csapó Benő (2002): A tesztekkel mérhető tudás a humán tárgyakban. In: Csapó Benő (szerk.): Iskolai műveltség. Osiris, Budapest. 65-89.
 • Molnár Edit Katalin (2002): Az írásbeli szövegalkotás. In: Csapó Benő (szerk.): Az iskolai műveltség. Osiris, Budapest. 193-216.
 • Molnár Edit Katalin (2001): Fogalmazás és tanulás. In: Csapó Benő és Vidákovich Tibor (szerk.): Neveléstudomány az ezredfordulón: Tanulmányok Nagy József tiszteletére. Tankönyvkiadó, Budapest. 225-234.
 • Molnár, E. K. (1999): Art and craft in better writing. [Művészet és mesterség a fogalmazás fejlődésében] In: Crété, M.F és Esperet, E. (szerk.): Writing and learning to write at the dawn of the 21st century: Proceedings. Poitiers: Maison des Sciences de l'Homme et de la Société, Université de Poitiers. 93-100.
 • Molnár, E. K. (1997): Audience and evaluation in EFL. [Közönség és értékelés angol mint idegen nyelv esetében] In: Rácz István, (szerk.): English Studies and the Curriculum: Proceedings of the second TEMPUS-JEN mini-conference. KLTE, Debrecen. 247-261.

BÍRÁLATI RENDSZERŰ KONFERENCIÁK

 • D. Molnár Éva és Molnár Edit Katalin (2013): A szövegalkotás és a szövegértés összefüggései egy 9. évfolyamos mintán. Előadás: XI. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2013. 04. 11-13. (Tartalmi összefoglalók: 44.)
 • Molnár Edit Katalin és Vígh Tibor (2013): A szövegalkotás értékelése valószínűségi tesztelméleti módszerekkel. Előadás: XI. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2013. 04. 11-13. (Tartalmi összefoglalók: 43.)
 • Molnár Edit Katalin (2012): Szövegértési és szövegalkotási teljesítmények összefüggései egy fejlesztőprogram eredményességében. Előadás:XII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2012. 11. 08-10. (Tartalmi összefoglalók: 74.)
 • Molnár Edit Katalin (2011): A fogalmazásképesség és az elsajátítási motiváció kapcsolata. Előadás: XI. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2011. 11. 3-5. (Tartalmi összefoglalók: 174.)
 • Molnár Edit Katalin (2010): Levél az olvasónak? Egyetemi hallgatók funkcionális szövegeinek kommunikatív és szintaktikai elemzése. Előadás: VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2010. 04. 16-17. (Tartalmi összefoglalók: 137.)
 • Molnár Edit Katalin (2009): A fogalmazásképesség fejlődését befolyásoló tényezők: egy longitudinális vizsgálat tanulságai. Előadás: IX. Országos Neveléstudományi Konferencia. Veszprém, 2009. 11. 15-17. (Tartalmi összefoglalók: 173.)
 • Molnár Edit Katalin (2009): A fogalmazásképesség fejlődése és mérése: egy longitudinális vizsgálat tanulságai. Előadás: VII. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2009. 04. 24-25. (Tartalmi összefoglalók: 27.)
 • Molnár Edit Katalin (2008): Az egyetemi szemináriumi dolgozat mint tanulási alkalom: esettanulmány. Előadás: VII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2008. 11.13-14. (Tartalmi öszefoglalók: 266)
 • Molnár Edit Katalin (2008): Mi a feladat? Pedagógia szakos diákok értelmezései és megoldási stratégiái írásbeli elemzési és értékelési feladatokban. Előadás: VI. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2006. április 11-12. (Tartalmi összefoglalók: 79.)
 • Molnár Edit Katalin (2008): Absztraktok bírálata. Workshop: VI. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2008. április 11-12. (Tartalmi összefoglalók: 51.)
 • Molnár Edit Katalin, Józsa Krisztián, Molnár Éva és B. Németh Mária (2007): What makes a difference for beginning readers? Results from a longitudinal study. Előadás: 12th European Conference for Research on Learning and Instruction. Budapest, 2007. augusztus 28-szeptember 1. (Abstracts: 548.)
 • Molnár Edit Katalin (2007): A műfajokra vonatkozó tudás tantervi megjelenése. Előadás: VII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2007. október 25-27. (Tartalmi összefoglalók: .)
 • Molnár Edit Katalin (2006): Írás–tudás: Tanár szakos egyetemi hallgatók szövegalkotási képessége és pedagógiai tudása. Előadás: IV. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2006. április 20-22. (Tartalmi összefoglalók: 69.)
 • Molnár Edit Katalin (2002): Nemek közötti különbségek az írásbeli szövegalkotásban. Előadás (absztrakt): II. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2002. október 24-26. (Tartalmi összefoglalók: 360.)
 • Zsolnai Anikó, Józsa Krisztián, Molnár Edit Katalin és Molnár Éva (2002): A szociális kompetencia fejlesztésének lehetőségei a tanárképzésben. Előadás: II. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2002. október 24-26. (Tartalmi összefoglalók: 116.)
 • Molnár, E. K., Vidákovich, T. és Cs. Czachesz, E. (2001): Writing development: The role of school-related and socio-cultural factors. [Iskolai és szociokulturális tényezők szerepe a fogalmazási képesség fejlődésében] Előadás: 9th European Conference for Research on Learning and Instruction. Freiburg, 2001. augusztus 24-30. (Abstracts 5-6.)
 • Molnár Edit Katalin (2001): Műveltség, gondolkodás, szövegalkotás. Előadás (absztrakt): I. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2001. október 25-27. (Tartalmi összefoglalók: 318.)
 • Molnár, E. K. (1999): European ideas in national curricula: The case of communication skills in the Hungarian National Core Curriculum. Előadás: 8th European Conference for Research on Learning and Instruction. Göteborg, 1999. augusztus 24-30. (Abstracts: 364-365.)
 • Molnár, E. K. (1999): Defining academic tasks in higher education. [Tanulási feladatok értelmezései a felsőoktatásban] Poszter (absztrakt): 8th European Conference for Research on Learning and Instruction. 1999. augusztus 24-30, Göteborg. (Abstracts: 365.)
 • Molnár, E. K. (1999): Concepts of academic tasks. [Tanulási feladatok értelmezései] Előadás: 3rd Regional Workshop on Teaching Strategies in Higher Education. Szeged, 1999. március 25-28.
 • Molnár, E. K. és Zsolnai, A. (1999): Training for graduate assistants. Workshop: 3rd Regional Workshop on Teaching Strategies in Higher Education. Szeged, 1999. március 25-28.
 • Molnár, E. K. (1997): Development and integration of the knowledge of audience in the school-based writing of 13- and 17-year-olds. [A közönség ismeretének ismerete és e tudás alkalmazása 13 és 17 évesek iskolai fogalmazásaiban] Poszter: 7th European Conference for Research on Learning and Instruction. 1997. augusztus 26-30, Athén.
 • Molnár Edit Katalin (1997): A szövegalkotás jellemzői 13 és 17 éves korban. Előadás: Szigetek és hidak HUNRA 1. Magyar Olvasáskongresszus. Szeged, 1997. április 2-4. (Absztraktok: 23.)
 • Molnár Edit Katalin (1997): The English they need: Teacher and student perceptions of academic tasks. Előadás: A HUSSE Magyar Anglisztikai Társaság 3. konferenciája, Pécs, 1996. 01.30-02.01.
 • Molnár, E. K. (1995): From writing to composing. [Az írástól a fogalmazásig] Előadás: A HUSSE Magyar Anglisztikai Társaság 2. konferenciája, Szeged, 1995. január 26-28. (Absztraktok: 25.)

EGYÉB

 • Molnár Edit Katalin (2000): Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Pedagógiai Tanszék, Szeged.
 • Molnár Edit Katalin (2009): Gyorssegély: A kutatási terv és bemutatása. Kézirat. SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. http://www.edu.u-szeged.hu/phd (3 o.)
 • Molnár Edit Katalin (2009): Gyorssegély: A kutatási beszámoló. Kézirat. SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. http://www.edu.u-szeged.hu/phd (4 o.)
 • Molnár Edit Katalin (2009): Gyorssegély: Absztrakt. Kézirat. SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. http://www.edu.u-szeged.hu/phd (2 o.)
 • Molnár Edit Katalin (2009): Gyorssegély: Hivatkozás. Kézirat. SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. http://www.edu.u-szeged.hu/phd (2 o.)
 • Molnár Edit Katalin (2009): Gyorssegély: Bírálat. Kézirat. SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. http://www.edu.u-szeged.hu/phd (10 o.)
 • Molnár Edit Katalin (2007): Fogalmazásképesség. Mérőeszköz, értékelési útmutató. Sulinova, Budapest. http://www.sulinovadatbank.hu/index.php?akt_menu=3721 (5. o.)
 • Lesznyák Márta, Korom Erzsébet, Molnár Edit Katalin és Nóbik Attila (2005): Általános pedagógiai gyakorlat: az oktatói tapasztalatok összegzése. In: Baráth Tibor és Molnár Edit Katalin (szerk.): Kompetencia alapú gyakorlati képzés a pedagógusképzés keretében: Iskolai pedagógiai és szakmódszertani gyakorlat fejlesztése. Kézirat. SZTE, Szeged.
 • Zsolnai Anikó, Józsa Krisztián, Molnár Edit Katalin, Nagy Lászlóné és Szenes Márta (2005): Általános pedagógiai gyakorlat az SZTE BTK Pedagógiai Tanszékén: Előzmények. In: Baráth Tibor és Molnár Edit Katalin (szerk.): Kompetencia alapú gyakorlati képzés a pedagógusképzés keretében: Iskolai pedagógiai és szakmódszertani gyakorlat fejlesztése. Kézirat. SZTE, Szeged.
 • Molnár Edit Katalin (2004): Az olvasási képesség fejlesztésének lehetőségei. Modul a Tartalomba ágyazott kritériumorientált képességfejlesztés továbbképzési programban. Debrecen, 2004. május
 • Molnár Edit Katalin (2003): Az írásbeli szövegalkotás fejlődése: Vizsgálatok 10-17 éves tanulók körében. Ph.D. disszertáció. Kézirat. SZTE A kognitív kompetencia fejlődése és fejlesztése Ph.D. Program, Szeged / ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Budapest.
 • Molnár Edit Katalin (2002): Iskolai teljesítmény, nem és társadalmi-gazdasági háttér: két vizsgálat adatainak továbbelemzése. Kézirat. OKI, Budapest.
 • Molnár Edit Katalin (2000): Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Pedagógiai Tanszék, Szeged. (36 old+függelékek)
 • Molnár Edit Katalin (1999): Az anyanyelvi képességek fejlesztése: a kommunikatív-funkcionális szemlélet megjelenése a Nemzeti alaptantervben. Szakdolgozat. Kézirat. JATE BTK Pedagógiai Tanszék, Szeged.
 • Molnár Edit Katalin (1996): A referátum és a szemináriumi dolgozat hallgatói és oktatói megítélése. Kézirat. JATE BTK Angol Tanszék, Szeged.
 • Molnár Edit Katalin (1996): Az olvasó iránti érzékenység a szövegalkotás folyamatában: working paper. Kézirat. JATE, Szeged.
 • Molnár Edit Katalin (1993): Feminizmus és történetírás: Beszélgetés Susan Arpaddal. Aetas 1993. 4. sz. 134-138.
 • Molnár Edit Katalin (1990): The American way of writing: Process approach in the teaching of composition in the United States. Szakdolgozat. Kézirat. JATE BTK Angol Tanszék, Szeged.

HIVATKOZÁSOK

 • Molnár Edit Katalin, Józsa Krisztián, Molnár Éva és B. Németh Mária (2007): What makes a difference for beginning readers? Results from a longitudinal study. Előadás: 12th European Conference for Research on Learning and Instruction. Budapest, 2007. augusztus 28-szeptember 1. (Abstracts: 548.)
 • Csapó Benő (2007): Hosszmetszeti felmérések iskolai kontextusban – Az első átfogó magyar iskolai longitudinális kutatási program elméleti és módszertani keretei. Magyar Pedagógia, 107. 4. sz. 321-355.
 • Molnár Edit Katalin (2006): Olvasási képesség és iskolai tanulás. In: Józsa Krisztián (szerk.): Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése. Dinasztia Tankönyvkiadó, Budapest. 43-60.
 • Szenczi Bea (2010): Olvasási motiváció: definíciók és kutatási irányok. Magyar Pedagógia, 110. évf. 2. sz. 119–147.
 • Kontra József: A parciális kredit modell egy alklamazása. http://web.t-online.hu/kontraxj/pdf/Kontra_parc.pdf
 • Kontra József: Középiskolások olvasás iránti attitűdjeinek vizsgálata klasszikus és modern tesztelméleti eszközökkel. http://web.t-online.hu/kontraxj/pdf/Kontra_Kzpolvklm.pdf
 • Bakonyiné Kovács Bea (2008): Központozás a középiskolában. Anyanyelv-pedagógia 1. 3-4. sz. http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=104
 • Janurik Márta (2008): A zenei képességek szerepe az olvasás elsajátításában. Magyar Pedagógia, 108. 4. sz. 289–317.
 • Józsa Krisztián és Pap-Szigeti Róbert (2006): Az olvasási képesség és az anyanyelvhasználat fejlődése 14-18 éves korban. In: Józsa Krisztián (szerk.): Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése. Dinasztia Tankönyvkiadó, Budapest. 131-153.
 • Pap-Szigeti Róbert, Zentai Gabriella és Józsa Krisztián (2006): A szövegfeldolgozó képességfejlesztés módszerei. In: Józsa Krisztián (szerk.): Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése. Dinasztia Tankönyvkiadó, Budapest. 235-258.
 • Molnár Edit Katalin (2006): A műfaji tudás és tanítása. In: Józsa Krisztián (szerk.): Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése. Dinasztia Tankönyvkiadó, Budapest. 259-280.
 • Kontra József: A parciális kredit modell egy alklamazása. http://web.t-online.hu/kontraxj/pdf/Kontra_parc.pdf
 • Kontra József: Középiskolások olvasás iránti attitűdjeinek vizsgálata klasszikus és modern tesztelméleti eszközökkel. http://web.t-online.hu/kontraxj/pdf/Kontra_Kzpolvklm.pdf
 • Janurik Márta (2008): A zenei képességek szerepe az olvasás elsajátításában. Magyar Pedagógia, 108. 4. sz. 289–317.
 • Józsa Krisztián és Pap-Szigeti Róbert (2006): Az olvasási képesség és az anyanyelvhasználat fejlődése 14-18 éves korban. In: Józsa Krisztián (szerk.): Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése. Dinasztia Tankönyvkiadó, Budapest. 131-153.
 • Molnár Gyöngyvér és Józsa Krisztián (2006): Az olvasási képesség értékelésének tesztelméleti megközelítései. In: Józsa Krisztián (szerk.): Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése. Dinasztia Tankönyvkiadó, Budapest. 155-174.
 • Molnár Edit Katalin és Cs. Czachesz Erzsébet (2003): Tanulás és nyelvi fejlesztés. Iskolakultúra 13. 10. sz. 53–57.
 • Kádár Annamária (2008): A nyelvi környezet és az oktatási program hatása a kisiskolások fogalmazási képességének alakulására. PhD disszertáció. ELTE, Budapest. http://pszichologia.phd.elte.hu/vedesek/2008/phd_2008_kadar_annamaria.pdf
 • Tóth Beatrix (2008): Fogalmazástanítás – miért és hogyan másképpen? Anyanyelv-pedagógia 2008. 1. sz. http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=15
 • Molnár Edit Katalin (2002 [2003]): Az írásbeli szövegalkotás fejlődése. Vizsgálatok 10–17 éves tanulók körében. Ph.D. Disszertáció. Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Tanszék.
 • Nagy Zsuzsanna (2009): 17 éves tanulók szövegalkotási képessége és szövegekre vonatkozó ítéletei. Iskolakultúra, 19. 11. sz. 19-31. http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/index.htm
 • Horváth Zsuzsanna (2008): Írni jó! A szövegalkotás fejlesztése. In: Bánkuti Zsuzsa és Lukács Judit (szerk.): Tanulmányok az érettségiről : Hatásvizsgálat, tantárgyi vizsgák értékelése, feladatfejlesztés. OFI, Budapest. 323-351. http://www.ofi.hu/elemek/userfiles/323-351.pdf
 • Csíkos Csaba (2007): Metakogníció: A tudásra vonatkozó tudás pedagógiája. Műszaki Kiadó, Budapest.
 • Lesznyák Márta (2007): A természetes fordítói kompetencia összefüggése a feladatészleléssel és néhány egyéb háttérváltozóval. Modern Nyelvoktatás, 13. 1. sz. 22-45.
 • Csapó Benő (2003): A pedagógiai értékeléstől a tanítás módszereinek megújításáig: diagnózis és terápia. Új Pedagógiai Szemle, 53. 3. sz. 12-27.
 • Molnár Edit Katalin (2002): Iskolai teljesítmény, nem és társadalmi-gazdasági háttér: két vizsgálat adatainak továbbelemzése. Kézirat. OKI, Budapest.
 • Radnóti Katalin (2008): A projektmódszer alkalmazásának gyakorisága a közoktatásban. In: Radnóti Katalin (szerk.): A projektpedagógia mint az integrált nevelés egy lehetséges eszköze. Educatio, Budapest. 11-22. www.sulinovadatbank.hu/letoltes.php?d_id=19442
 • Józsa Krisztián (2007): Az elsajátítási motiváció. Műszaki Kiadó, Budapest.
 • Radnóti Katalin (2006): Milyen oktatási és értékelési módszereket alkalmaznak a pedagógusok? In: Kerber Zoltán (szerk.): Hidak a tantárgyak között: Kereszttantervi kompetenciák és tantárgyközi kapcsolatok. OKI, Budapest. 2007. január 29-i megtekintés, http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=Hidak-Milyen
 • Cs. Czachesz Erzsébet és Radó Péter (2003): Oktatási egyenlőtlenségek és speciális igények. In: Halász Gábor és Lannert Judit (szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról. 349-376.
 • Molnár Edit Katalin (2002): Az írásbeli szövegalkotás. In Csapó Benő (szerk.): Az iskolai műveltség. Budapest, Osiris Kiadó, 193–216.
 • Csákberényiné Tóth Klára (2011): Fantáziafogalmazások jellemzői 4. osztályban. Anyanyelv-pedagógia, 4. 1. sz. http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=301
 • Nagy József (2010): Új pedagógiai kultúra. Mozaik, Szeged.
 • Nagy Zsuzsanna (2009): 17 éves tanulók szövegalkotási képessége és szövegekre vonatkozó ítéletei. Iskolakultúra, 19. 11. sz. 19-31. http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/index.htm
 • Kádár Annamária (2008): A nyelvi környezet és az oktatási program hatása a kisiskolások fogalmazási képességének alakulására. PhD disszertáció. ELTE, Budapest. http://pszichologia.phd.elte.hu/vedesek/2008/phd_2008_kadar_annamaria.pdf
 • Vinczéné Szabó Éva (2008): A szövegalkotás tanítása feladatbank segítségével. Iskolakultúra, 18. 9-10. 23-38. http://epa.oszk.hu/00000/00011/00134/pdf/2008-9-10.pdf
 • Csákberényiné Tóth Klára (2008): Kisiskolások írásbeli szövegalkotása. In: Lőrincz Ildikó (szerk.): Apáczai Napok 2007: Értékőrzés és Értékteremtés Tudományos konferencia. Nyugat-Magyarországi Egyetem Apácszai Csere János Kar, Győr. 33-38. http://aharadio.ak.nyme.hu/mediatar/images/stories/digitalis_kiadvanyok/apaczai_napok_2007.pdf
 • Csapó Benő (2008): A magyar iskolarendszer adaptációs problémái: A tudás minősége. In: Fazekas Károly (szerk.): Közoktatás, iskolai tudás és munkapiaci siker. MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Budapest. 113-130. http://econ.core.hu/file/download/ktik9/tudas.pdf
 • Molnár Gyöngyvér (2007): Hátrányos helyzetű diákok problémamegoldó gondolkodásának longitudinális követése. Magyar Pedagógia, 107. 4. sz. 277-293.
 • Kiszely Zoltán (2006): magyar és angol nyelvű fogalmazások retorikai szerkezete: Összefüggések, magyarázatok és pedagógiai implikációk. Magyar Pedagógia, 106. 2. sz. 129-146.
 • Tóth László (2006): Az írásbeli szövegalkotás pszichológiai alapjai: Módszerek a fejlesztéshez. Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen.
 • Józsa Krisztián és Pap-Szigeti Róbert (2006): Az olvasási képesség és az anyanyelvhasználat fejlődése 14-18 éves korban. In: Józsa Krisztián (szerk.): Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése. Dinasztia Tankönyvkiadó, Budapest. 131-153.
 • Csapó Benő (2003): A pedagógiai értékeléstől a tanítás módszereinek megújításáig: diagnózis és terápia. Új Pedagógiai Szemle, 53. 3. sz. 12-27.
 • Kojanitz László (2003): A közoktatás dilemmái. Iskolakultúra, 13. 5. sz. 13-21.
 • Csapó Benő (2003): A képességek fejlődési ütemének egységes kifejezése: a gamma koefficiens. Magyar Pedagógia, 102. 3. sz. 391-410.
 • Zsolnai Anikó, Józsa Krisztián, Molnár Edit Katalin és Molnár Éva (2002): A szociális kompetencia fejlesztésének lehetőségei a tanárképzésben. Előadás: II. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2002. október 24-26.
 • Huszár Ágnes (2003): Szakmai és szociális kompetencia. Iskolakultúra, 13. 10. sz. 101-108.
 • Kárpáti Andrea, Molnár Edit Katalin, Csapó Benő (2002): A tesztekkel mérhetõ tudás a humán tárgyakban. In: Csapó Benő (szerk.): Az iskolai műveltség. Budapest, Osiris. 65–90.
 • Kinyó László (2005): A narratív készség fejlődése és szerepe a történelemtanításban. Magyar Pedagógia, 105. 109-126.
 • Nikolov Marianne (2003): Az idegennyelv-tanítás megújulásának hatásai. Új Pedagógiai Szemle, 53. 3. sz. 46-57.
 • Molnár Edit Katalin (2001): Fogalmazás és tanulás. In: Csapó Benő és Vidákovich Tibor (szerk.): Neveléstudomány az ezredfordulón: Tanulmányok Nagy József tiszteletére. Tankönyvkiadó, Budapest. 225-234.
 • Major Hajnalka (2010): Hogyan érvelnek a tizenévesek? In: Csernák-Szuhánszky Debóra, Illés-Molnár Márta és Klein Laura (szerk.): Félúton 6. A 6. Félúton konferencia kiadványa. ELTE Magyar Nyelvtudományi Doktori Iskola, Budapest. http://linguistics.elte.hu/studies/fuk/fuk10/Hogyan%20%E9rvelnek%20a%20tizen%E9vesek_MAJOR.pdf
 • Nagy Zsuzsanna (2009): 17 éves tanulók szövegalkotási képessége és szövegekre vonatkozó ítéletei. Iskolakultúra, 19. 11. sz. 19-31. http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/index.htm
 • Tóth Beatrix (2008): Fogalmazástanítás – miért és hogyan másképpen? Anyanyelv-pedagógia 2008. 1. sz. http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=15
 • Józsa Krisztián és Pap-Szigeti Róbert (2006): Az olvasási képesség és az anyanyelvhasználat fejlődése 14-18 éves korban. In: Józsa Krisztián (szerk.): Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése. Dinasztia Tankönyvkiadó, Budapest. 131-153.
 • Adaminé Jászó Anna (2006): Anyanyelvi nevelés az ábécétől az érettségiig. Trezor Kiadó, Budapest.
 • Csapó Benő (2001): A kognitív képességek szerepe a tudás szervezésében. In: Báthory Zoltán és Falus Iván (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Osiris, Budapest.
 • Molnár Edit Katalin (2000): A fogalmazási képesség fejlődésének mérése. Iskolakultúra, 8. sz. 49–59.
 • Pintér Henriett: Erkölcsi gondolkodás 9-10 évesek írásbeli szövegalkotásában. Iskolakultúra, 19. 10. 109-116.
 • Nagy Zsuzsanna (2009): 11. osztályos tanulók szövegalkotási képessége és szövegtani ismeretei. Anyanyelv-pedagógia, 2. 3. sz. http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=186
 • Kádár Annamária (2008): A nyelvi környezet és az oktatási program hatása a kisiskolások fogalmazási képességének alakulására. PhD disszertáció. ELTE, Budapest. http://pszichologia.phd.elte.hu/vedesek/2008/phd_2008_kadar_annamaria.pdf
 • Tóth László (2006): Az írásbeli szövegalkotás pszichológiai alapjai: Módszerek a fejlesztéshez. Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen.
 • Józsa Krisztián és Pap-Szigeti Róbert (2006): Az olvasási képesség és az anyanyelvhasználat fejlődése 14-18 éves korban. In: Józsa Krisztián (szerk.): Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése. Dinasztia Tankönyvkiadó, Budapest. 131-153.
 • Józsa Krisztián (2004): Az első osztályos tanulók elemi alapkészségeinek fejlettsége: Egy longitudinális kutatás első mérési pontja. Iskolakultúra, 14. 11. sz. 3-16.
 • Csapó Benő (2003): A pedagógiai értékeléstől a tanítás módszereinek megújításáig: diagnózis és terápia. Új Pedagógiai Szemle, 53. 3. sz. 12-27.
 • Korom Erzsébet (2002): Az iskolai tudás: újabb elemzések és eredmények. Csapó Benő (szerk.): Az iskolai tudás. 2. kiadás. Osiris, Budapest. 321-335.
 • Csapó Benő (2001): A kognitív képességek szerepe a tudás szervezésében. In: Báthory Zoltán és Falus Iván (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Osiris, Budapest.
 • Cs. Czachesz Erzsébet, Lesznyák Márta és Molnár Edit Katalin (1996): Lányok és nők a kötelező olvasmányokban, a tankönyvekben. Educatio, 5. 3. sz. 417-430.
 • Éhmann Gáborné Havas Mária (2010): Olvasmányok felső tagozatos fiúknak és lányoknak. Könyv és Nevelés, 15. 4. sz. http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/olvasmanyok_felso_tagozatos_fiuknak_es_lanyoknak
 • Horváth Futó Hargita (2009): A tankönyv mint szocializációs faktor. Létünk, 39. 2. sz. 50-60. http://adattar.vmmi.org/folyoiratszamok/156/letunk_2009.2.pdf
 • Grossmann Erika (é.n. 2009): Genderpedagógia Magyarországon – létezik-e egyáltalán? Történelmi visszatekintés és helyzetelemzés. http://www.grimus.or.at/helden/outcome/Ungarn_12_07.pdf Small Heroes in Trouble
 • Pukánszky Béla (2007): Nőkép, női szerepek és iskoláztatás a második világháború után. Educatio, 17. 4. sz. 554-564. http://www.edu-online.eu/hu/educatio_reszletes.php?id=67
 • Kereszty Orsolya (2007): A társadalmi nem (gender) mint a kutatás tárgya a pedagógiában. Educatio, 17. 4. sz. 637-649. http://www.edu-online.eu/hu/educatio_reszletes.php?id=67
 • Torgyik Judit és Karlovitz János Tibor (2006): Multikulturális nevelés. Bölcsész Konzorcium, Budapest. Magyar Elektronikus Könyvtár http://mek.oszk.hu/04800/04802/04802.pdf
 • Kereszty Orsolya (2005): A társadalmi nemek reprezentációjának vizsgálata tankönyvekben. Elektronikus Könyv és Nevelés, 7. 3. sz. 2006. április 24-i megtekintés, http://www.tanszertar.hu/eken/2005_03/kereszty.htm
 • M. Nádasi Mária (1998): Az oktatás szervezeti keretei és formái. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika: Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 345-367.
 • Dudik Annamária Éva (2000): Issues of gender (in)euality in research in Hungary. In: A new social contract between women and men: The role of education. Proceedings. Council of Europe. 44-48. 2006. április 24-i megtekintés, http://www.coe.int/T/E/Human_Rights/Equality/PDF_EG-ED(2000)13_E.pdf
 • F. Lassú Zsuzsa (é.n.): Hagyományos és modern női szerepek az iskolában On-line: www.kodolanyi.hu/szabadpart/szam9/lassu.html 2005. május 22-i megtekintés
 • Molnár Edit Katalin (1996): Három kognitív pszichológiai fogalmazásmodell. Magyar Pedagógia, 96. 2. sz. 139-156.
 • Nagy Zsuzsanna (2009): 17 éves tanulók szövegalkotási képessége és szövegekre vonatkozó ítéletei. Iskolakultúra, 19. 11. sz. 19-31. http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/index.htm
 • Pintér Henriett (2009): Írásbeli szövegalkotás a Pető Intézetben. Tanító, 47. 6. sz. 22-24.
 • Kádár Annamária (2008): A nyelvi környezet és az oktatási program hatása a kisiskolások fogalmazási képességének alakulására. PhD disszertáció. ELTE, Budapest. http://pszichologia.phd.elte.hu/vedesek/2008/phd_2008_kadar_annamaria.pdf
 • Valent Brigitta (2008): Beszélt nyelvi hatások a középiskolások fogalmazásaiban. Magyar Nyelvőr, 132. 2. sz. 189-204. http://nyelvor.c3.hu/period/1322/132205.pdf
 • Tóth Beatrix (2008): Fogalmazástanítás – miért és hogyan másképpen? Anyanyelv-pedagógia, 1. 1. sz. http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=15
 • Pusztai Katalin (2008, szerk): A szövegértés-szövegalkotás mint a kompetenciafejlesztés eszköze. Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programja. 2008. 10. 01-i megtekintés http://www.pszk13.hu/hefop/szovert.pdf
 • Bárdossy Ildikó, Dudás Margit, Pethőné Nagy Csilla és Priskinné Rizner Erika (2002): A kritikai gondolkodásfejlesztése: az interaktív és a reflektív tanulás lehetőségei. Pécsi Tudományegyetem, Pécs, Budapest.