Neveléstudományi Intézet

Kurzusok

Molnár Edit Katalin

Molnár Edit Katalin

Kurzusok a 2013/14-es tanév 1. félévében (vizsgakurzusok nélkül)

  • A kurzusleírások a CooSpace színtéren és az ETR annotációiban találhatók.

kód kurzus típus Képzési program (nappali és levelező)
T021, SN051, TL1021, SL051 A személyiségfejlesztés elméleti alapjai ea Pedagógia BA, pedagógia minor
NEVPEDT61, NEVL-PEDT61 A neveléstudomány szaknyelve gy Neveléstudományi MA, tanári mesterszak
NEVM22 Tanterv és értékelés(dr. Vígh Tiborral) gy Neveléstudományi MA
NEVMSZ181, NEVMSZL181, PEMT-SZDE022, PEMT-SZDEL022 Tantervek és követelményrendszerek ea Neveléstudományi MA, Pedagógiai értékelés és mérés tanára mesterszak
BTM021, BTM021P A nevelés-oktatás tudományos alapjai ea Tanári előkészítő modul
MTM061, MTML061 A tantervelmélet és pedagógiai értékelés alapjai (dr. Vígh Tiborral) ea Tanári mesterszak
MTML122 Taneszközelemzés, szab. vál. 1 kr. gy Tanári mesterszak, levelező
MTML062 Tantervfejlesztés köt. vál. gy Tanári mesterszak, levelező