Neveléstudományi Intézet

Szakmai önéletrajz

Molnár Edit Katalin


MUNKAHELY

 • Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Neveléstudományi Tanszék
  Szeged Petőfi sgt. 30-34. H-6720. tel.: (62) 544 000 /3287; fax: (62) 420 034
  molnar (kukac) edpsy.u-szeged.hu

TANULMÁNYOK


Végzettség, tudományos minősítés:
 • 2003. Ph.D. A disszertáció címe: Az írásbeli szövegalkotás fejlődése: vizsgálatok 10-17 éves tanulók körében. A disszertáció megvédése: 2003. október 9., summa cum laude, ELTE Neveléstudományi doktori Iskola.
 • 1994-97: Ph.D. hallgató: A kognitív kompetencia fejlődése és fejlesztése Ph.D. Program, A kommunikatív kompetencia fejlődése alprogram, József Attila Tudományegyetem.
 • 1994-99: Pedagógiai (tantervi) szakértő, JATE, Szeged. Szakdolgozat: Az anyanyelvi képességek fejlesztése: a kommunikatív-funkcionális szemlélet megjelenése a Nemzeti Alaptantervben.
 • 1985-90: Angol szakos középiskolai tanár, amerikanisztika szakos előadó, JATE, Szeged. Szakdolgozat: The American way of writing: Process approach in the teaching of composition in the United States.

SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK


Tanítás:
 • 1997-től JATE BTK Pedagógiai Tanszék/ /SZTE BTK Neveléstudományi Intézet (1997-2000: tanársegéd; 2001-től adjunktus) Tanított kurzusok az alap- és mesterképzésben: pl. a nevelésszociológia, a tantervelmélet, a szaknyelvi kommunikáció körében; a Neveléstudományi Doktori Iskolában: a szaknyelvi kommunikáció körében
 • 2002-2004 vendégelőadó, PTE Romológia DLK program: Multikulturális nevelés
 • 1990-96 JATE BTK Angol Nyelvi és Irodalmi Tanszék (1990-94: tanársegéd, 1994-96: óraadó). Tanított kurzusok: pl. Writing Skills; Academic Writing; Fordítás angolról magyarra stb.

Egyéb:
 • tantervfejlesztés
 • vizsgafejlesztés
 • angol-magyar társadalomtudomány szakfordító
 • a Magyar Pedagógia technikai szerkesztője (2000-2007)

KUTATÁSI TERÜLET

 • Az írásbeli szövegalkotás mint kognitív képesség
 • Szövegfeldolgozás a tanulásban
 • A tanulást befolyásoló háttértényezők