Neveléstudományi Intézet

Publikációk

D. Molnár Éva


KÖNYV

 • D. Molnár Éva (2013): Tudatos fejlődés. Az önszabályozott tanulás elmélete és gyakorlata. Akadémiai Kiadó, Budapest.

KÖNYVFEJEZETEK

 • Csullog Krisztina, D. Molnár Éva és Lannert Judit (2014): A tanulók matematikai teljesítményét befolyásoló motívumok és stratégiák vizsgálata a 2003-as és 2012-es PISA-mérésekben. In. Csullog, D. Molnár, Herczegh, Lannert, Nahalka és Zempléni, (szerk.): Hatások és különbségek. Másodelemzések a hazai és nemzetközi tanulói képességmérések eredményei alapján. Oktatási Hivatal, Budapest. 167-211.
 • D. Molnár Éva (2014): Az önszabályozott tanulás pedagógiai jelentősége. In: Buda András és Golnhofer Erzsébet (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből, 2013. Tanulás és környezete. MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, Budapest. 29-54.
 • D. Molnár Éva (2013): Az önszabályozott tanulás szerepe daganatos betegségből gyógyult gyerekek iskolai reintegrációjában. In: Molnár Gyöngyvér és Korom Erzsébet (szerk.): Az iskolai sikerességet befolyásoló kognitív és affektív tényezők értékelése. Nemzedékek tudása. Budapest. 47-64.
 • Józsa Krisztián és D. Molnár Éva (2013): The relationship between mastery motivation, self-regulated learning and school success: A Hungarian and European perspective. In: Barrett, K. C. (szerk): Handbook of self-regulatory processes in development: New directions and international perspectives. Routledge, London and New York. 265–304.
 • D. Molnár Éva, Molnár Edit Katalin és Józsa Krisztián (2012): Az olvasásvizsgálatok eredményei. In: Csapó Benő (szerk.): Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 17-82.
 • D. Molnár Éva és Székely László (2010): Effects of motivation components on reading ability in Hungarian sample. A secondary analysis of the PIRLS 2001 and 2006 data. In: von Davier, M. és Hastedt, D. (szerk.): IERI Monograph Series, Issues and Methodologies in Large-Scale Assessments 3. Volume, IERInstitute, Hamburg. 107-124. [LINK]
 • Molnár Éva (2008): A tanulás tanulása, önszabályozó tanulás. In: Korom Erzsébet (szerk.): Kompetencia alapú oktatás és hatékonyság. A XLIV. Pedagógiai Nyári Egyetem Évkönyve. Koch Sándor Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, Szeged. 91-112.
 • Molnár Éva és Józsa Krisztián (2006): IKT-val segített oktatás hatása az olvasásképesség fejlődésére néhány hátrányos helyzetű tanuló körében. In: Józsa Krisztián (szerk.): Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése. Dinasztia Tankönyvkiadó, Budapest. 281-295.
 • Molnár Éva és B. Németh Mária (2006): Az olvasásképesség fejlettsége az iskoláskor elején. In: Józsa Krisztián (szerk.): Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése. Dinasztia Tankönyvkiadó, Budapest. 107-131.
 • Kárpáti Andrea és Molnár Éva (2005): Mentored innovation model in teacher training – A successful method for promoting equity through ICT in education. In. Nikitas Kastis (szerk.): Teachers’ Professional Development. Adressing eLearning, Innovation and Quality in Schooling. Conference Book, CNED-Éifad, Poitiers, France. 66-70.

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK

 • ANDREA KÁRPÁTI, ÉVA D. MOLNÁR, KATALIN MUNKÁCSY (2014): Pedagogising Knowledge in Multigrade Roma Schools: potentials and tensions of innovation. European Educational Research Journal, 13(3), 325-337. http://dx.doi.org/10.2304/eerj.2014.13.3.325
 • D. Molnár Éva (2013): A célok szerepe az önszabályozott tanulás fejlesztésében. Magyar Pedagógia, Megjelenés alatt.
 • D. Molnár Éva (2013): Az önreflexió szerepe az önszabályozott tanulás fejlesztésében. Magyar Pedagógia, Megjelenés alatt.
 • D. Molnár Éva és Borda-Fazekas Adrienn (2013): Többségi és diszlexiás tanulók olvasási motivációja. Gyógypedagógiai Szemle, Megjelenés alatt.
 • D. Molnár Éva (2010): A tanulás értelmezése a 21. században. Iskolakultúra. 20. 11. sz. 3-20.
 • Molnár Éva (2009): Az önszabályozás értelmezései és elméleti megközelítései. Magyar Pedagógia. 109. 4. sz. 343-364.
 • Kárpáti Andrea és Molnár Éva (2004a): Képességfejlesztés az oktatási informatika eszközeivel. Magyar Pedagógia. 104. 3. sz. 293-317.
 • Kárpáti Andrea és Molnár Éva (2004b): Esélyteremtés az oktatási informatika eszközeivel. Iskolakultúra. 14. 12. sz. 111-123.
 • Molnár Éva (2004): Önszabályozó tanulás az Earli-konferencia homlokterében. Iskolakultúra, 14. 5. sz. 50-57.
 • Molnár Éva (2003): Néhány személyes motívum szerepe az önszabályozó tanulásban. Magyar Pedagógia, 103. 2. sz. 155-175.
 • Molnár Éva (2002): Önszabályozó tanulás: nemzetközi kutatási irányzatok és tendenciák. Magyar Pedagógia, 102. 1. sz. 63-79.
 • Molnár Éva (2002): Az önszabályozó tanulás. Iskolakultúra. 12. 9.sz. 3-17.

RECENZIÓK. KRITIKA

 • Molnár Éva (2001): Tanulmányok az önszabályozó tanulásról. Iskolakultúra, 11. 2. sz. 101-103.
 • Molnár Éva (2003): A „skacok” ellenkultúrája. Iskolakultúra, 6-7. sz. 195-199. (Paul Willis: A skacok. Iskolai ellenkultúra, munkáskultúra.)

HELYI KIADVÁNY SZERKESZTÉSE

 • Molnár Éva és Kasik László (2010, szerk.): PÉK 2010. VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia. SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged.
 • Vidákovich Tibor és Molnár Éva (2007): Változó tanulási környezetek, változó pedagógusszerepek. MTA Pedagógiai Bizottsága, Szeged.

TUDOMÁNYNÉPSZERŰSÍTŐ ÍRÁS

 • Marton Árpád (2014): Tisztelet, öröm és hatékonyság. D. Molnár Éva az önszabályozott tanulásról. Új Köznevelés, 70. 5. sz. 22-24. [LINK]

EGYÉB

BÍRÁLATI RENDSZERŰ KONFERENCIA - ELŐADÁS

 • D. Molnár Éva és Kovács Dénes (2014): Tanulási stratégiák és motívumok daganatos betegségből gyógyult gyerekek és osztálytársaik körében. XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia, Debrecen, 2014. november 6-8. In. Buda András (szerk.): Oktatás és nevelés – gyakorlat és tudomány. Tartalmi összefoglalók. 393. o.
 • D. Molnár Éva (2014): A tanulási motívumok és stratégiák szerepe a magyar tanulók teljesítményében a PISA-mérések alapján. XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia, Debrecen, 2014. november 6-8. In. Buda András (szerk.): Oktatás és nevelés – gyakorlat és tudomány. Tartalmi összefoglalók. 98. o.
 • D. Molnár Éva (2014): A naplózás módszerének lehetőségei az önszabályozott tanulás vizsgálatában. XII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2014. május 1-3. In: Korom Erzsébet és Pásztor Attila (szerk.): XII. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Program. Előadás-összefoglalók. 48. o.
 • D. Molnár Éva és Molnár Edit Katalin (2013): A szövegalkotás és a szövegértés összefüggései egy 9. évfolyamos mintán. XI. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2013. április 11-13. In: Józsa Krisztián és Fejes József Balázs (szerk.): XI. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Program. Előadás-összefoglalók. 44. o.
 • Borda-Fazekas Adrienn és D. Molnár Éva (2012): Diszlexiás és többségi tanulók szövegértése és olvasási motivációja. XII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2012. november 08-10. 277. o.
 • D. Molnár Éva (2012): Sajátos nevelési igényű tanulók teljesítménye a diagnosztikus feladatokban. X. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2012. április 26–28. 154. o.
 • Kasik László és D. Molnár Éva (2012): A szövegértési teljesítmények szövegtípus és pszichikusstruktúra szerinti különbségei. X. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2012. április 26–28. 151. o.
 • Hódi Ágnes és D. Molnár Éva (2011): Negyedik évfolyamos tanulók szövegértésének longitudinális vizsgálata. Előadás. XI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2011. november 3-5. 172. o.
 • D. Molnár Éva (2011): Az önszabályozott tanulás összefüggései az attribúció és önhatékonyság szintjével 5. évfolyamon. Előadás. IX. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2011. április 29-30. 35.o.
 • D. Molnár Éva (2010): A sajátos nevelési igényű tanulók mérés-értékelésének akadálymentesítése. Előadás. X. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2010. november 4-6. 259. o.
 • D. Molnár Éva (2010): A sajátos nevelési igényű tanulók mérés-értékelésének lehetőségei. Szimpózium. X. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2010. november 4-6. 258. o.
 • D. Molnár Éva (2010): A tanulással kapcsolatos célok szerepe az önszabályozott tanulásban. Előadás: X. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2010. november 4-6. 205. o.
 • Molnár Éva és Székely László (2010): Magyar tanulók motívumainak és olvasási eredményeinek összefüggései a PIRLS-mérésekben. Előadás. VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2010. április 16-17., 120.o.
 • Csíkos Csaba és Molnár Éva (2009): Az olvasásra vonatkozó meggyőződések és a szövegértési teljesítmény összefüggései 3-5. osztályban. Előadás. VII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2009. április 24-25., 26.o.
 • Molnár Éva (2008): Az önszabályozó tanulás elemeinek fejlesztése tantárgyi keretek között 5. évfolyamon. Előadás. VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2008. november 13-15.
 • Molnár Éva (2008): Az olvasási képesség vizsgálata kisiskolás korban. Előadás. VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2008. november 13-15.
 • Molnár Éva (2008): Kognitív képességek fejlettsége az oktatás alapozó szakaszában. Szimpózium. VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2008. november 13-15.
 • Molnár Éva (2008): Az olvasási képesség fejlettségének longitudinális vizsgálata. Előadás. VI. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2008. április 11-12. 67. o.
 • Molnár Éva (2007): Az IKT-val segített oktatás hatása hátrányos helyzetű tanulók önszabályozó tanulására. Előadás. V. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2007. április 12-14. 124. o.
 • Molnár Éva (2006): Az önszabályozó tanulás fejlesztése. Szimpózium. VI Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2006. október 24-26. 173.o.
 • Molnár Éva (2006): Az önszabályozó tanulás fejlesztésének eredményei az 5. és 9. évfolyamosok körében. Előadás. VI Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2006. október 24-26. 174.o.
 • Kisné Bor Emília, Molnár Éva és B. Németh Mária (2006): Dél-Alföldi kisiskolások olvasásképességének fejlettsége. Előadás. VI Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2006. október 24-26. 101.o.
 • Molnár Éva (2006): Tanulási motívumok differenciált vizsgálata és fejlesztése. Szimpózium. PÉK, IV. Pedagógiai Értékelési Konferencia, SZTE és Csongrád Megyei Szak- és Szakmai Szolgáltató Intézet, Szeged, 2006. április 20-22. 43.o.
 • Molnár Éva (2006): Számítógéppel segített oktatás hatása hátrányos helyzetű tanulók motivációjára. Előadás. PÉK, IV. Pedagógiai Értékelési Konferencia, SZTE és Csongrád Megyei Szak- és Szakmai Szolgáltató Intézet, Szeged, 2006. április 20-22. 47.o.
 • B. Németh Mária, Molnár Éva és Dózsa Mónika (2006): Az olvasásképesség fejlettsége az iskoláskor elején. Előadás. IV. Pedagógiai Értékelési Konferencia, SZTE és Csongrád Megyei Szak- és Szakmai Szolgáltató Intézet, Szeged, 2006. április 20-22. 49.o.
 • Molnár Éva (2005): Az önszabályozó tanulás fejlettsége hátrányos helyzetű tanulóknál a tanulói kérdőívek és tanári interjúk alapján. Előadás. V. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2005. október 5-7. 240.o.
 • Molnár Éva (2004): Az önszabályozó tanulás vizsgálata és elemzése modern tesztelméleti módszerekkel 10-17 éves korban. Előadás. IV. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2004. október 20-22. 92. o.
 • Molnár Éva (2003): Hátrányos helyzetű tanulók önszabályozó tanulása és motivációja. Előadás. III. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2003. október 9-11., 281.o.
 • Zsolnai Anikó, Józsa Krisztián, Molnár Edit Katalin és Molnár Éva (2002): A szociális kompetencia fejlesztésének lehetőségei a tanárképzésben. Előadás. II. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2002. október 24-26., 116.o.
 • Molnár Éva (2001): Metakognitív stratégiák szerepe az önszabályozó tanulásban. Előadás. I. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2001. október 25-27., 336. o.

BÍRÁLATI RENDSZERŰ KONFERENCIA - POSZTER

 • Molnár Éva (2002): A tanulási énkép és motiváció szerepe az önszabályozó tanulásban. Poszter. II. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2002. október 24-26., 248.o.
 • Molnár Éva (2001): Az önszabályozó tanulás vizsgálata Magyarországon, tanulási szokások, motívumok és a tanulási éntudat területein. Poszter. I. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2001. október 25-27. , 40. o.

NEMZETKÖZI BÍRÁLATI RENDSZERŰ KONFERENCIA - ELŐADÁS

 • Hódi Ágnes, Tóth Edit és D. Molnár Éva (2012): Comparing Hungarian Students’ Reading Development in Continuous and Non-continuous Text Types. AERA, 2012. Vancouver, Canada.
 • Molnár Éva, B. Németh Mária és Hódi Ágnes (2009): The longitudinal assessment of Hungarian students’ reading comprehension from grade 2 to grade 4. 13th European Conference for Research on Learning and Instruction, Amsterdam, August 25 – 29, 2009.
 • Molnár Éva (2007): The development of self-regulated learning based on enrichment of goals, self-efficacy and attributions. 12th European Conference for Research on Learning and Instruction, Budapest, Hungary, August 28 - September 1, 2007.
 • Molnár Éva (2003): Learning abilitiy, text comprehension, study strategies and motivation: The case of students in vocational education. 10th European Conference for Research on Learning and Instruction, Italy, Padova, 2003. augusztus 26-30. 662.o.
 • Molnár Éva (2001): Study habits, motivational preferences and self-related cognition: An empirical study on self-regulated learning in 14- and 17-year-old Hungarian students. 9th European Conference for Research on Learning and Instruction, Switzerland, Fribourg, August 28 – September 1. 2001. 127. o.

NEMZETKÖZI BÍRÁLATI RENDSZERŰ KONFERENCIA - POSZTER

 • Molnár Éva és Jámbori Szilvia (2007): The impact of personal goals on self-regulated learning. 12th European Conference for Research on Learning and Instruction, Budapest, Hungary, August 28 - September 1, 2007.
 • Molnár Éva (2005): Age-related changes in self-regulated learning: A study of 10-20-year-old Hungarians. 11th European Conference for Research on Learning and Instruction, Nicosia, Cyprus, 2005. augusztus 23-27.
 • Kárpáti Andrea és Molnár Éva (2005): Promoting equity through ICT. First results of the Gypsy Educational Computing Project. In: Constantinou C P; Demetriou D; Evagorou A; Evagorou M; Kofteros A; Michael M; Nicolaou Chr; Papademetriou D; Papadouris N (szerk.) 11th European Conference for Research on Learning and Instruction: Multiple Perspectives on Effective Learning Environments Biennial Meeting. 1271 p.

EGYÉB KONFERENCIÁK

 • 2010. november 20.: A pedagógiai kultúra megújítása. Konferencia Nagy József tiszteletére. SZTE, Szeged, előadás: A személyiség önszabályozása.
 • 2008. október 22.: Multimédiás eszközökkel segített oktatás hatása az olvasási képesség fejlődésére. Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye továbbképzés, Szeged.
 • 2007. augusztus 14.: „A tankönyvek bírálatához és kiválasztásához szükséges pedagógiai-didaktikai elemzés és értékelés” előadássorozat, OKKER, Budapest, előadás: A tudás és a tanítás-tanulás folyamata
 • 2007. június 15.: „A tankönyvek bírálatához és kiválasztásához szükséges pedagógiai-didaktikai elemzés és értékelés” előadássorozat, OKKER, Budapest, előadás: A tudás és a tanítás-tanulás folyamata
 • 2007. május 4-6. A rendszerező képesség fejlesztésének lehetőségei a Matematika ’B’ Programcsomagban szereplő feladatokon keresztül. A matematika kompetencia fejlesztése más tantárgyak keretében. Matematika mentorképzés előadássorozat. Pilisborosjenő.
 • 2007. május 4-6. Az induktív gondolkodás fejlesztésének lehetőségei a Matematika ’B’ Programcsomagban szereplő feladatokon keresztül. A matematika kompetencia fejlesztése más tantárgyak keretében. Matematika mentorképzés előadássorozat. Pilisborosjenő.
 • 2007. április 18.: Bölcsészkari Tudományos Nap, Szeged, előadás: Az önszabályozó tanulás fejlesztésének eredményei 5. és 9. évfolyamosok körében.
 • 2006. szeptember 22-24.: A rendszerező képesség fejlesztése a Matematika ’B’ Programcsomagok keretében. A matematika kompetencia fejlesztése más tantárgyak keretében. Matematika mentorképzés előadássorozat. Balatonszemes.
 • 2006. szeptember 22-24.: Az induktív gondolkodás fejlesztése a Matematika ’B’ Programcsomagok keretében. A matematika kompetencia fejlesztése más tantárgyak keretében. Matematika mentorképzés előadássorozat. Balatonszemes.
 • 2006. május 11.: Az értelmes tanulás feltételei és összetevői II. Előadás. Nemzeti Tankönyvkiadó Előadássorozat, Budapest.
 • 2006. május 4.: Az értelmes tanulás feltételei és összetevői I. Nemzeti Tankönyvkiadó Előadássorozat, Budapest.
 • 2005. február: „Pedagógiai Értékelés 2005”, Szeged, előadás: Kárpáti Andrea és Molnár Éva: Az informatikai kompetencia hatása a vizsgált képességek fejlődésére.
 • 2004. november 10-12.: „Az olvasásképesség fejlődése és fejlesztése”, Országos szakmai konferencia, Békéscsaba, előadás: Molnár Éva és Kormos Edit: Hátrányos helyzetű tanulók olvasásfejlesztése.
 • 2004. október 13-15.: „Pedagógiai Napok”, Hódmezővásárhely, előadás: Hatékony tanulás-szervezés (tanulási stratégiák).
 • 2004. február 19-21.: „Pedagógiai Értékelés 2004”, Szeged, előadás: Az önszabályozó tanulás és az iskolai eredményesség.
 • 2002. december 3. „Tanulás és tudás a jövő iskolájában” Regionális Konferencia, Szeged, előadás: Az önszabályozó tanulás fejlesztésének lehetőségei
 • 2002. március 22-23.: III. RODOSZ Konferencia, Románia, Kolozsvár, előadás: Az önszabályozó tanulás fejlettségét befolyásoló tényezők. 65. o.
 • 2001. április: II. RODOSZ Konferencia, Románia, Kolozsvár, előadás: Az önszabályozó tanulás empirikus vizsgálata, személyes képességek és a tanulási hatékonyság összefüggéseiben. 78. o.
 • 2000. november: "Pedagógiai mérés, értékelés az iskolában" Szakmai Konferencia Gyakorló Tanároknak, Szeged, előadás: Mai elméletek az önszabályozó tanulásról. 26-31.
 • 2000. március: "Pedagógiai Doktori Iskolák I. Konferenciája", Budapest, előadás: Bevezetés az önszabályozó tanulás témakörébe. 178-179.

Szakértői tevékenység (képességfejlesztés, tankönyv-kiegészítő programcsomagok létrehozása, szaktanácsadás)

 • Álmosné Fehér Marianna és Baldaváriné Juhász Éva (2005): Magyar nyelv 5. évfolyam. Matematikai Kompetenciaterület. „B” Programcsomag. Tanulói/Tanári Munkafüzet. Pátrai Nyomda, suliNova Kht. Budapest.
 • Arányiné Haman Ágnes és Bakacsi Judit (2006): Kémia 10. évfolyam. Matematikai Kompetenciaterület. „B” Programcsomag. Tanulói/Tanári Munkafüzet. Másoló Futár, suliNova Kht. Budapest.
 • Arányiné Haman Ágnes és Oláh Zsuzsa (2005): Kémia 7. évfolyam. Matematikai Kompetenciaterület. „B” Programcsomag. Tanulói/Tanári Munkafüzet. Pátrai Nyomda, suliNova Kht. Budapest.
 • Baldaváriné Juhász Éva (2006): Magyar nyelv 6. évfolyam. Matematikai Kompetenciaterület. „B” Programcsomag. Tanulói/Tanári Munkafüzet. Másoló Futár, suliNova Kht. Budapest.
 • Borbás Krisztina és Kiss Gábor (2005): Földünk és környezetünk 7. évfolyam. Matematikai Kompetenciaterület. „B” Programcsomag. Tanulói/Tanári Munkafüzet. Pátrai Nyomda, suliNova Kht. Budapest.
 • Bózsvári József és Bózsváriné Gál Magdolna (2005): Történelem 9. évfolyam. Matematikai Kompetenciaterület. „B” Programcsomag. Tanulói/Tanári Munkafüzet. Pátrai Nyomda, suliNova Kht. Budapest.
 • Bózsvári József és Bózsváriné Gál Magdolna (2006): Történelem 10. évfolyam. Matematikai Kompetenciaterület. „B” Programcsomag. Tanulói/Tanári Munkafüzet. Másoló Futár, suliNova Kht. Budapest.
 • Dériné Fekete Edit (2006): Környezetismeret 3. évfolyam. Matematikai Kompetenciaterület. „B” Programcsomag. Tanulói/Tanári Munkafüzet. Másoló Futár, suliNova Kht. Budapest.
 • Effné Nagy Zsuzsanna és Gyuricza Zsolt (2005): Magyar nyelv 7. évfolyam. Matematikai Kompetenciaterület. „B” Programcsomag. Tanulói/Tanári Munkafüzet. Pátrai Nyomda, suliNova Kht. Budapest.
 • Effné Nagy Zsuzsanna és Gyuricza Zsolt (2006): Magyar nyelv 8. évfolyam. Matematikai Kompetenciaterület. „B” Programcsomag. Tanulói/Tanári Munkafüzet. Másoló Futár, suliNova Kht. Budapest.
 • Fábián Márta (2006): Magyar nyelv és irodalom 3. évfolyam. Matematikai Kompetenciaterület. „B” Programcsomag. Tanulói/Tanári Munkafüzet. Másoló Futár, suliNova Kht. Budapest.
 • Fenyvessyné Békei Gabriella (2006): Történelem 6. évfolyam. Matematikai Kompetenciaterület. „B” Programcsomag. Tanulói/Tanári Munkafüzet. Másoló Futár, suliNova Kht. Budapest.
 • Fenyvessyné Békei Gabriella és Scheidl Róbert (2005): Történelem 5. évfolyam. Matematikai Kompetenciaterület. „B” Programcsomag. Tanulói/Tanári Munkafüzet. Pátrai Nyomda, suliNova Kht. Budapest.
 • Gálosné Szűcs Emília és Valuska Lajos (2005): Magyar nyelv 9. évfolyam. Matematikai Kompetenciaterület. „B” Programcsomag. Tanulói/Tanári Munkafüzet. Pátrai Nyomda, suliNova Kht. Budapest.
 • Gávris Éva és Kiss Gábor (2005): Természetismeret 5. évfolyam. Matematikai Kompetenciaterület. „B” Programcsomag. Tanulói/Tanári Munkafüzet. Pátrai Nyomda, suliNova Kht. Budapest.
 • Gávris Éva és Tóth Géza (2006): Biológia 8. évfolyam. Matematikai Kompetenciaterület. „B” Programcsomag. Tanulói/Tanári Munkafüzet. Másoló Futár, suliNova Kht. Budapest.
 • Hodossy Attila (2005): Fizika 9. évfolyam. Matematikai Kompetenciaterület. „B” Programcsomag. Tanulói/Tanári Munkafüzet. Pátrai Nyomda, suliNova Kht. Budapest.
 • Kiss Gábor (2006): Földünk és környezetünk. 10. évfolyam. Matematikai Kompetenciaterület. „B” Programcsomag. Tanulói/Tanári Munkafüzet. Másoló Futár, suliNova Kht. Budapest.
 • Kiss Gábor és Borbás Krisztina (2005): Földünk és környezetünk. 7. évfolyam. Matematikai Kompetenciaterület. „B” Programcsomag. Tanulói/Tanári Munkafüzet. Pátrai Nyomda, suliNova Kht. Budapest.
 • Kiss Gábor és Gávris Éva (2006): Természetismeret 6. évfolyam. Matematikai Kompetenciaterület. „B” Programcsomag. Tanulói/Tanári Munkafüzet. Másoló Futár, suliNova Kht. Budapest.
 • Matula Ilona és Oláh Zsuzsa (2006): Bológia 10. évfolyam. Matematikai Kompetenciaterület. „B” Programcsomag. Tanulói/Tanári Munkafüzet. Másoló Futár, suliNova Kht. Budapest.
 • Rákóczi Katalin (2005): Történelem 7. évfolyam. Matematikai Kompetenciaterület. „B” Programcsomag. Tanulói/Tanári Munkafüzet. Pátrai Nyomda, suliNova Kht. Budapest.
 • Rakóczi Katalin (2005): Történelem. 7. évfolyam. Matematikai Kompetenciaterület. „B” Programcsomag. Tanulói/Tanári Munkafüzet. Pátrai Nyomda, suliNova Kht. Budapest.
 • Scheidl Róbert (2006): Történelem. 8. évfolyam. Matematikai Kompetenciaterület. „B” Programcsomag. Tanulói/Tanári Munkafüzet. Másoló Futár, suliNova Kht. Budapest.
 • Tóth Géza (2005): Földünk és környezetünk. 9. évfolyam. Matematikai Kompetenciaterület. „B” Programcsomag. Tanulói/Tanári Munkafüzet. Pátrai Nyomda, suliNova Kht. Budapest.
 • Tóth Géza (2006): Földünk és környezetünk. 8. évfolyam. Matematikai Kompetenciaterület. „B” Programcsomag. Tanulói/Tanári Munkafüzet. Másoló Futár, suliNova Kht. Budapest.

Egyéb előadások

„Szülők Akadémiája” programsorozat kidolgozása és megvalósítása. Az elhangzott előadások
 • D. Molnár Éva: A mese hatása a gyermek személyiségfejlődésére
 • D. Molnár Éva: Az anya és gyermeke közti kötődés sajátosságai
 • D. Molnár Éva: Hogyan szeressük jól gyermekünket? Az érzelmi nevelés fontossága
 • D. Molnár Éva: Miért kell, és hogyan lehet nemet mondani gyermekünknek?