Neveléstudományi Intézet

Szakmai önéletrajz

D. Molnár Éva


TUDOMÁNYOS FOKOZATOK

 • 2014. habilitáció, SZTE BTK, Neveléstudomány
 • 2004. Ph.D, SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola

TANULMÁNYOK

 • 2002. július 8. Abszolutórium, Doktori szigorlat. A kognitív kompetencia fejlődése és fejlesztése, Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Tanszék
 • 1999-2002 Ph.D-program, A kognitív kompetencia fejlődése és fejlesztése, Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Tanszék
 • 1998 febuár-október: "Autisztikus gyermekek komplex, speciális ellátásának elvei és módszertana" c. 200 órás elméleti és gyakorlati alapismereteket nyújtó tanfolyam, Budapest
 • 1995-1999 Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Pedagógia-magyar szakos tanári diploma
 • 1990-1995 "Benedek Elek" Tanítóképző Líceum, Székelyudvarhely, tanítói/óvónői diploma

MUNKAHELY

 • 2006. február 01. – jelenleg is: egyetemi adjunktus, SZTE BTK Neveléstudományi Intézet
 • 2003. szeptember 01. – 2006. január 31.: egyetemi tanársegéd, SZTE BTK Pedagógiai és Pszichológiai Intézet, Neveléstudományi Tanszék
 • 2003. január – 2003. augusztus: tudományos segédmunkatárs, MTA-SZTE Képességkutató Csoport, Szeged
 • 2002. szeptember 01. – 2007.: kutatói munkatárs, KÁOKSZI Vizsgaközpont, (később suliNova Kht.) Szeged
 • 1995. augusztus 01. – október 30.: tanító első osztályban, Székelykeresztúr, Általános Iskola, Románia

NYELVTUDÁS

 • Román: felsőfok (C)
 • Angol: középfok (C)

ELISMERÉSEK, ÖSZTÖNDÍJAK

 • 2014-2017: Bolyai János Kutató Ösztöndíj
 • 2013: MTA könyvtámogatási pályázat
 • 2001-2003: Faludi Ferenc Akadémia posztgraduális ösztöndíj
 • 2001- 2002: Soros-ösztöndíj, „Soros Supplementary Grants Program”
 • 2000-2001: Posztgraduális ösztöndíj, Magyar Ösztöndíjbizottság
 • 1999: Tudományos Diákköri Konferencia, Kolozsvár, elismerés
 • 1997: Tudományos Diákköri Konferencia, Kolozsvár, III. hely

TANULMÁNYOK, RÉSZKÉPZÉSEK, NYÁRI EGYETEMEK

 • 2008. Workshop "Working with Large-Scale Assessment Data" (WwLAD) Berlin
 • 2007. Workshop PISA 2009 Reading Forum, Liege
 • 1999. július: "Bakancsosok" 7. Nemzetközi Tábora, 1 hetes drámapedagógiai továbbképző, Jászfényszaru
 • 1998. október: ELTE Neveléstudományi Tanszékén 1 hónapos részképzés
 • 1998 febuár-október: "Autisztikus gyermekek komplex, speciális ellátásának elvei és módszertana" c. 200 órás elméleti és gyakorlati alapismereteket nyújtó tanfolyam, Budapest
 • 1997-1998: 120 órás Pszichodráma-képzés, Kolozsvár
 • 1997. augusztus: ELTE Neveléstudományi Tanszékén 2 hetes nyári egyetem, Budapest

TÁRSULATI TAGSÁGOK, FELADATOK

 • A VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia (PÉK 2010) elnöke
 • SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola tagja (2008-tól)
 • A VII. Országos Neveléstudományi Konferencia titkára (2007)
 • A Szegedi Tudományegyetem Tanárképző Tanácsának titkára (2006-2008)
 • MTA-SZTE Oktatáselméleti Kutatócsoport tagja (2003-tól)
 • Szegedi Akadémiai Bizottság Oktatáselméleti Munkabizottságának tagja (2002-től)
 • MTA-SZTE Képességkutató Csoport tagja (2002-től)
 • EARLI-tagság, (European Association for Research on Learning and Instruction, special interest group: Assessment and Evaluation, Motivation and Emotion) (1999-től)
 • RODOSZ-tagság (Romániai Doktoranduszok Országos Szövetsége) (1999-től)

KUTATÁSI PÁLYÁZATOK

 • 2010-2013: „Tanulással kapcsolatos meggyőződések összefüggései az adaptív problémamegoldó stratégiák használatával” ” OTKA pályázat, Részvételi mód: társkutató
 • 2009-2011: „Diagnosztikus mérések fejlesztése” TÁMOP 3.1.9/08/01-2009-0001 pályázat, Témavezető: Csapó Benő, Részvételi mód: társkutató, „A sajátos nevelési igényű tanulók speciális igényeinek megfelelő diagnosztikus mérőeszközök és feladatbank kifejlesztése” részprojekt koordinátora
 • 2006-2010: „Metakognícióra alapozott fejlesztés a matematika és az olvasás területén” OTKA pályázat, Részvételi mód: társkutató
 • 2004-2007: „Matematikai kompetencia fejlesztése más műveltségterületeken, B programcsomag”, SuliNova, Témavezető: Dr. Vidákovich Tibor; Részvételi mód: szakmai tanácsadó
 • 2004-2006: „TanInform az önszabályozó tanulásért” NKTH Pályázat, Részvételi mód: témavezető és fejlesztési terv kidolgozója
 • 2003-2008: A „Hátrányos helyzetű tanulók értékelése és differenciált fejlesztése” című kutatás, Részvételi mód: „Önszabályozó tanulás fejlesztése” c. program kidolgozója, koordinátora
 • 2003-2005: ROIP „Roma Oktatási Informatikai Projekt”, Témavezető: Dr. Kárpáti Andrea, Részvételi mód: kutatási szakértő, a mérőeszközök és adatok feldolgozása, az eredmények empirikus ismertetése
 • 2002-2006: „A metakogníció fejlesztése”, OTKA pályázat, Részvételi mód: társkutató
 • 2002-2003: „A szociális kompetencia fejlesztésének lehetőségei a tanárképzésben”, KOMA pályázat, Témavezető: Dr. Zsolnai Anikó, Részvételi mód: társkutató
 • 2002-2003: „Esélyteremtés a szakiskolákban”, PHARE pályázat, Témavezető: Dr. Csapó Benő; Részvételi mód: a kutatás kidolgozása, mérőeszközök, adatok feldolgozása, az iskolákkal, pedagógusokkal való kapcsolattartás
 • 2001-2006: Négy-, hat- és nyolcosztályos gimnáziumi felvételi tesztek kidolgozása, OKÉV, Témavezető: Dr. Vidákovich Tibor, Részvételi mód: szakmai tanácsadás, az anyanyelvi munkacsoport koordinátora

KURZUSOK, ELŐADÁSOK TARTÁSA


 • Tanárszakon
  • Bevezetés az egész életen át tartó tanulás problémáiba előadás (BA/BSC tanári előkészítő modul)
  • Pedagógiai pszichológia 1 előadás (BA/BSC tanári előkészítő modul)
  • Pedagógiai pszichológia 2. gyakorlat (BA/BSC tanári előkészítő modul)
  • Pedagógiai megfigyelések gyakorlat (BA/BSC tanári előkészítő modul)
  • Neveléselmélet előadás
  • Neveléselmélet szeminárium
  • A tanulás tanulása speciálkollégium
  • Szakmai gyakorlat

 • Pedagógia szakon
  • A tanári képességek fejlesztése gyakorlat
  • A nevelés eszközei gyakorlat
  • Önszabályozó tanulás speciálkollégium

 • Zenekonzervatóriumban
  • Pedagógiai szeminárium
  • Pedagógusetika
  • Hátrányos helyzet

 • Posztgraduális képzésben (értékelési szakértő szak)
  • Pedagógiai pszichológia
  • Minőségfejlesztés és pedagógiai értékelés