Neveléstudományi Intézet

Szakdolgozatok témavezetése

Korom Erzsébet


SZAKDOLGOZATOK TÉMAZEVETÉSE A PEDAGÓGIAI ÉRTÉKELÉSI SZAKÉRTŐ SZAKON

2001

 • Fülöpné Strohner Irén: A szakmai képzést megalapozó kémiai tudásszintmérő a kereskedelmi, vendéglátóipari szakközépiskolák számára
 • Szöriné Kis Gabriella: Arányossági problémák vizsgálata 12-14 éves korban

2002

 • Banai Valéria: A gyógynövényes tudás változásának vizsgálata természettudományos érdeklődésű középiskolás tanulók körében
 • Dr. Juhász Béláné: Gimnáziumi tanulók környezettel kapcsolatos ismereteinek és attitűdjeinek vizsgálata
 • Szabóné Dóra Mónika: Fizika tudásszintmérés a kölcsönhatás témaköréből
 • Vargáné Jacsó Hedvig: A kémiai tudásszint változásának vizsgálata 9. osztályos gimnáziumi tanulóknál

2003

 • Balatoniné Sárosi Márta: Üzleti gazdaságtan tudásszintmérése közgazdasági szakközépiskola 11. évfolyamán
 • Bánszki Éva: Tudássszintmérés földrajzból 8. évfolyamon Budapest IX. kerületében
 • Bernátskyné Babus Csilla: Első- és másodfokú egyenletek megoldási készségének alkalmazása szöveges feladatoknál 10. évfolyamos középiskolások körében
 • Bruderné Kárpáti Andrea: A matematikatudás elemeinek megjelenése fizikafeladatok megoldásában nyolcadik évfolyamos tanulóknál
 • Czeglédi Karolina:Természettudományos ismeretek tudásszintmérése 8. osztályban
 • Várhidiné Kemenesi Rita: Az informatika tantárgy szövegszerkesztés témakörének mérése elméleti teszttel és gyakorlati feladatokkal a 10. évfolyamon

2004

 • Kaposiné Héger Ágnes: A környezeti ismeretek és attitűdök vizsgálata a 13-14 éves tanulók körében
 • Répás Lászlóné: A kémiai jelrendszer ismerete és alkalmazása
 • Tamásiné Mucsi Ágnes: A matematikai tudástranszfer vizsgálata a 7. és 8. évfolyamos tanulók körében

2005

 • Fábján-Nagy Mária: Gimnáziumi tanulók biológiai ismereteinek hatása a táplálkozási szokásokra és a dohányzással szembeni attitűdre
 • Istvánné Laták Éva: A kémia és a mindennapi élet kapcsolata
 • Kónya István:A függvények témakör tanítása 9. évfolyamon számítógépes oktatási környezetben
 • Miskolczi Györgyi: A kémiatudás diagnosztikus vizsgálata a 9. évfolyamos gimnáziumi tanulók körében
 • Molnár Zsuzsanna: Kritikai gondolkodás fejlesztésének lehetősége a Gyermekfilozófia módszerével
 • Molnárné Kolozsvári Irén: Az atomok és elemek témakör diagnosztikus vizsgálata 7. évfolyamon
 • Ráczné Gálik Márta: Néhány történelmi fogalom értelmezésének vizsgálata az 5-8. évfolyamon
 • Szekeres Erzsébet: Az oldódás, oldatok témakör elsajátítása 10-14. évfolyamon környezetgazdálkodási szakközépiskolában
 • Új Imre: Történelmi tévképzetek és történelemtudás a 9. és a 11. évfolyamon

2006

 • Dr. Stankovics Éva: A kémiai kísérlettel történő szemléltetés hatása 17-19 éves középiskolai tanulók körében
 • Juhász Gizella: A kémiai tudásszint és a tanulás szerepének vizsgálata 8. évfolyamon
 • Molnárné Mocsár Edit: A nemfémes elemek és vegyületeik témakör diagnosztikus vizsgálata a 8. évfolyamon
 • Palya Tamás: Diagnosztikus tudásszintmérés a 9. évfolyamos gimnazisták körében

2007

 • Kertes Gabriella: Az Ősz a kertben témakör diagnosztikus vizsgálata 5. évfolyamon
 • Király Rita: A helyesírási készség mérése az általános iskola 4. és 8. évfolyamán, valamint tanulásban akadályozott nyolcadikos tanulók körében
 • Szabó Ildikó: A matematikai gondolkodás vizsgálata 4. osztályos tanulók körében
 • Törökné Karakas Marianna: Táblázatkezelői tudás összefüggése az elsajátítási motivációval és az induktív gondolkodással
 • Tudjáné Sótér Éva: Hazánk erdei élővilágának tudásszintmérése 6. évfolyamon
 • Vargáné Sági Éva: Matematikai szöveges feladatok megoldásának vizsgálata 5. és 8. évfolyamon

2008

 • Erdei Ildikó: Összehasonlító elemzések 4. évfolyamon anyanyelvből és matematikából − tanulói teljesítmények vizsgálata

SZAKDOLGOZATOK TÉMAVEZETÉSE A PEDAGÓGIAI SZAKON

2006

 • Haraszti Annamária Éva: A kreativitás vizsgálata az általános iskola 4. és 8. osztályában

2007

 • Váradiné Borbély Katalin: A csoport mint a szocializáció színtere: a csoporthatékonyságot befolyásoló tényezők
 • Szabó Éva: Irodalomtankönyvek illusztráltsága és a tankönyvhasználat összefüggései 9. évfolyamon, szakközépiskolában

2008

 • Bárkai Éva: A beszédhangról és a hang fizikai jellemzőiről alkotott naiv meggyőződések vizsgálata óvodás- és kisiskolás korban