Csillagászati spektroszkópia
- speciálkollégium, '98/99 II. félév -

Elõadó:    Dr. Vinkó József tudományos fõmunkatárs
                (Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék)
                Kiss László doktori ösztöndíjas
                (Kísérleti Fizikai Tanszék)

Kurzuskód:  OPT261-0 (PhD), OPT383-0 (nappali)

Tervezetett helyszín és idõpont: Kis. Fiz. és Opt. könyvtár, szerda 17-19h

Célkitûzések: A színképelemzés csillagászati alkalmazásainak részletes ismertetése. A szükséges elméleti és gyakorlati háttér, valamint a különbözõ égitestekrõl a spektroszkópiával nyerhetõ legfontosabb fizikai paraméterek áttekintése. Az eredmények értelmezése. Csillagászat iránt mélyebben is érdeklõdõ fizikus és fizika szakos hallgatóknak, doktori ösztöndíjasoknak.

Jelentkezés: személyesen az elõadóknál (Béke-épület I.emelet 54. szoba, ill. V. emelet Csillagda), ill. az elsõ elõadáson

Elsõ elõadás: 1999.02.10.


Tematika
 Kicsit bõvebben:
1. Történet + osztályozás 2. Spektrográfok, speciális mûszerek 3. Elektromágneses sugárzás 4. A sugárzás terjedése a csillagatmoszférában 5. A spektrumvonalak szerkezete 6. Naprendszeri spektroszkópia 7. Csillagok I. 8. Csillagok II. 9. Csillagok III. 10. Galaktikus források 11. Extragalaktikus források  Ha bármilyen probléma felmerül, lehetõség van konzultációra.