Neveléstudományi Intézet

Publikációk

Kinyó László


TANULMÁNYOK FOLYÓIRATBAN

 • Dancs Katinka és Kinyó László (2013): Az állampolgári aktivitást befolyásoló kulturális tőke személyes dimenziójának indikátorai: az intézmények iránti bizalom és a bevándorlók iránti attitűdök. Iskolakultúra, 23. 7-8. 17-30.
 • Dancs Katinka és Kinyó László (2012): Szegedi középiskolások bevándorlók iránti attitűdjei. Iskolakultúra, 22. 7-8. sz. 45-61.
 • Dancs Katinka és Kinyó László (2012): Szegedi középiskolások attitűdjei a hazai és nemzetközi szintű politikai-közéleti intézmények iránt. Iskolakultúra, 22. 5. sz. 11-23.
 • Kinyó László és Barassevich Tamás (2010): A társadalomtudományi műveltség fejlődésének befolyásoló tényezői és a fejlesztés megalapozása kisiskoláskorban. Új Pedagógai Szemle, 60. 1-2. sz. 32-54.
 • Kinyó László (2009): Nemzetközi és magyarországi állampolgári-műveltség kutatások. Magyar Pedagógia. 109. 4. sz. 399–425. (2010-ben jelent meg)
 • Fejes József, Kasik László és Kinyó László (2009): Bevezetés a mentorálás kutatásába. Iskolakultúra, 19. 5–6. sz. 40-54.
 • Csapó Benő, Molnár Gyöngyvér és Kinyó László (2009): A magyar oktatási rendszer szelektivitása a nemzetközi összehasonlító vizsgálatok eredményeinek tükrében. Iskolakultúra, 19. 3–4.sz. 3-13.
 • Kinyó László (2007): Csengery János szerepe Szeged város tudományos közéletében és a Ferenc József Tudományegyetem fejlődésében. Magyar Pedagógia, 107. 1. sz. 67–77.
 • Kinyó László (2006): Iskolaigazgatók értékelése itthon és külföldön. Iskolakultúra, 16. 6. sz. 70–79.
 • Kinyó László (2005): A magyar történelmi események, korszakok megítélése 7. és 11. évfolyamos tanulók körében végzett kérdőíves vizsgálat eredményei alapján. Magyar Pedagógia, 105. 4. sz. 409–432.
 • Kinyó László (2005): A narratív készség fejlődése és szerepe a történelemtanításban. Magyar Pedagógia, 105. 2. sz. 109–127.

CIKK NÉPSZERŰ SZAKMAI LAPBAN

 • Kinyo, Laszlo (2009): Specific aspects of civic competence: The views and beliefs of students in different forms of Hungarian vocational education on societal and economic participation. Newsletter from EARLI SIG 13 Moral and Democratic Education, 2. 4. sz. 46-48.

TUDOMÁNYNÉPSZERŰSÍTŐ ÍRÁS, KONFERENCIA-BESZÁMOLÓ, RECENZIÓ, KÖNYVISMERTETÉS stb.

 • Dancs Katinka és Kinyó László (2014): Az identitás és az állampolgárság kutatása Európában - beszámoló a CiCe-hálózat 2014-es konferenciájáról. Iskolakultúra, 24. 10. sz. 119-122.
 • Kinyó László és Dancs Katinka (2014): A Rasch-modell elmélete és gyakorlati alkalmazása a társadalomtudományi kutatásokban - egy kézikönyv bemutatása. Iskolakultúra, 24. 10. sz. 109-112.
 • Kinyó László és Kelemen Rita (2008): Az EARLI budapesti konferenciájának plenáris előadásai. Iskolakultúra, 18. 3–4. sz. 151–160.
 • Fejes József Balázs, Kasik László és Kinyó László (2006). PÉK 2006 – Beszámoló a IV. Pedagógiai Értékelési Konferenciáról. Iskolakultúra, 16. 11. sz. 92–98.

KÖNYVFEJEZETEK

 • Csapó Benő, Fejes József Balázs, Kinyó László és Tóth Edit (2014): Az iskolai teljesítmények alakulása Magyarországon nemzetközi összehasonlításban. In: Kolosi Tamás és Tóth István György (szerk.): Társadalmi Riport 2014. TÁRKI, Budapest. 110-136.
 • Fejes József Balázs, Kasik László és Kinyó László (2013): Bevezetés a mentorálás kutatásába. In: Fejes József Balázs és Szűcs Norbert (szerk.): A szegedi és hódmezővásárhelyi deszegregációt támogató Hallgatói Mentorprogram. Öt év tapasztalatai. Belvedere Meridionale, Szeged. 89-106. (másodközlés)
 • Kinyó László (2013): 7. és 11. évfolyamos tanulók állampolgári tudásának vizsgálata a dél-alföldi régió általános és középiskoláiban. In.: Molnár Gyöngyvér és Korom Erzsébet (szerk.): Az iskolai sikerességet befolyásoló kognitív és affektív tényezők értékelése. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Budapest. 123-141.
 • Kinyó László és Molnár Edit Katalin (2012): Történelem és társadalomismeret, állampolgári kompetenciák. In.: Csapó Benő (szerk.): Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 289-326.
 • Zsolnai Anikó, Kinyó László és Jámbori Szilvia (2012): Szocializáció, szociális viselkedés, személyiségfejlődés. In.: Csapó Benő (szerk.): Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 327-366.
 • Kinyó László (2011): Az állampolgári kompetencia mérésének-értékelésének elméleti keretei. In.: Csapó Benő és Zsolnai Anikó (szerk.): A kognitív és affektív fejlődés diagnosztikus értékelésének lehetőségei az iskola kezdő szakaszában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 105–147.
 • Kinyó László (2010): Bölcsészhallgatók munkavállalással, munkanélküliséggel és gazdasági eredményességgel kapcsolatos nézetei. Bölcsészműhely 2008. JatePress, Szeged.
 • Kinyó László (2008): Szakközépiskolások és érettségi utáni szakképzésben résztvevő tanulók társadalmi és gazdasági eredményességgel kapcsolatos nézetei. In: Döbör András (2008, szerk.): Útkeresés és továbbadás az aktív állampolgárságra képzés folyamatában. Tanulmánykötet. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 27–48.
 • Kinyó László (2008): A fiatalok társadalmi és gazdasági eredményességgel kapcsolatos nézetei - 14-25 éves, szakképzésben résztvevő tanulók körében végzett vizsgálat alapján. In.: Farkas Olga és Jancsák Csaba (szerk.): Állampolgári kompetenciák kutatása és fejlesztése. Belvedere Meridionale, Szeged. 11-29.

HELYI KIADVÁNY SZERKESZTÉSE

 • Csíkos Csaba és Kinyó László (2010): Új törekvések és lehetőségek a 21. századi neveléstudományokban. Program és összefoglalók. MTA Pedagógiai Bizottság, Budapest.
 • Molnár Gyöngyvér és Kinyó László (szerk.): PÉK 20009 - VII. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Program – Tartalmi összefoglalók. Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola.

KÖZOKTATÁSI TANKÖNYV, OKTATÁSI SEGÉDLET

 • Kinyó László (2009): Pedagógiai értékelés. Segédanyag az okleveles minőségfejlesztés tanár mesterszak hallgatói számára. SZTE JGYPK Felsőoktatási Kiadó, Szeged.

BÍRÁLATI RENDSZERŰ KONFERENCIA

 • Kinyó László (2014): A társadalmi-állampolgári tudás jellemzői és összefüggései egyes háttérváltozókkal 7 - 12 éves tanulók körében végzett online vizsgálat alapján. In: Buda András (szerk.): Oktatás és nevelés - gyakorlat és tudomány. XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia: Tartalmi összefoglalók. MTA Pedagógiai Tudományos Bizottsága, Budapest. 315. o.
 • Kinyó László (2014): 1-6. évfolyamos tanulók társadalmi és állampolgári ismereteinek vizsgálata hagyományos és online tesztkörnyezetben. In: Korom Erzsébet és Pásztor Attila (szerk.): PÉK 2014 - XII. Pedagógiai Értékelési Konferencia: Program - Előadás-összefoglalók. Szegedi Tudományegyetem, Szeged, 109. o.
 • Kinyó László (2013): Az iskola demokratikus jellegének megítélése 7. és 11. évfolyamos tanulók körében végzett kérdőíves vizsgálat alapján. In.: Józsa Krisztián és Fejes József Balázs (szerk.): PÉK 2013. XI. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Program, Előadás-összefoglalók. Szegedi Tudományegyetem, Szeged. 122.
 • Kinyó László és Tóth Edit (2012): 7 és 11. évfolyamos tanulók társadalomismereti és állampolgári tudása a dél-alföldi régióban. In.: Csapó Benő és Tóth Edit (szerk., 2012): PÉK 2012. 10. Pedagógiai Értékelési Konferencia. SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. 101.
 • Tóth Edit és Kinyó László (2011): Pedagógusok nézetei a mérés-értékelés néhány aspektusáról és ezek kapcsolata a tanulók teljesítményével. In.: Hegedűs Judit, Kempf Katalin és Németh András (szerk., 2011): Közoktatás, pedagógusképzés, neveléstudomány – A múlt értékei és a jövő kihívásai. Program és összefoglalók. MTA Pedagógiai Bizottság, Budapest. 254.
 • Dancs Katinka és Kinyó László (2011): A politikai-közéleti intézmények iránti attitűdök vizsgálata szegedi középiskolások körében. In.: Hegedűs Judit, Kempf Katalin és Németh András (szerk., 2011): Közoktatás, pedagógusképzés, neveléstudomány – A múlt értékei és a jövő kihívásai. Program és összefoglalók. MTA Pedagógiai Bizottság, Budapest. 466.
 • Kinyó László (2011): 6–12 éves tanulók állampolgári ismereteinek diagnosztikus mérése. In.: Hegedűs Judit, Kempf Katalin és Németh András (szerk., 2011): Közoktatás, pedagógusképzés, neveléstudomány – A múlt értékei és a jövő kihívásai. Program és összefoglalók. MTA Pedagógiai Bizottság, Budapest. 107.
 • Kinyó László (2011): 7. és 11. évfolyamos tanulók demokrácia- és állampolgár-értelmezései. In.: Vidákovich Tibor és Habók Anita (szerk.): PÉK 211 – IX. Pedagógiai Értékelési Konferencia – Program, előadás-összefoglalók. SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged, 41.
 • Kinyó László (2010): Az állampolgári kompetencia mérésének és értékelésének elméleti keretei. Szimpózium előadás a X. Országos Neveléstudományi Konferencián, Budapest, 2010. november 4–6. In: Csíkos Csaba és Kinyó László (2010): Új törekvések és lehetőségek a 21. századi neveléstudományokban. Program és összefoglalók. MTA Pedagógiai Bizottság, Budapest, 159.
 • Kinyó László és Tóth Edit (2010): 7. és 11. évfolyamos tanulók demokrácia fogalommal, demokratikus berendezkedéssel és állampolgári tulajdonságokkal kapcsolatos nézetei. Előadás a VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencián, Szeged, 2010. április 16–17. In: Molnár Éva és Kasik László (szerk.): PÉK 2010 – VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia Program – Tartalmi összefoglalók. SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged, 122.
 • Kinyó László (2010): Tanár szakos egyetemisták episztemológiai meggyőződéseinek és tanításhoz kapcsolódó fogalmainak vizsgálata. Előadás a Neveléstudományi Egyesület 2010. évi konferenciáján, Székesfehérvár, 2010. január 15. In.: Karlovitz János Tibor (szerk.): Oktatás, nevelés, élethossziglani tanulás. Részletes program, tartalmi összefoglalók. Neveléstudományi Egyesület, Budapest. 5.
 • Kinyó László és Barassevich Tamás (2009): 7. és 11. évfolyamos tanulók erkölcsi ítéleteinek kismintás vizsgálata. Előadás a IX. Országos Neveléstudományi Konferencián, Veszprém, 2009. november 19-21.
 • Kinyó László (2009): A társadalomismereti nevelés és oktatás, az állampolágri tudás és a politikai műveltség összefüggései. Előadás a IX. Országos Neveléstudományi Konferencián Veszprém, 2009. november 19-21.
 • Kinyó László és Farkas Olga (2009): Szakiskolai állampolgárikompetencia-fejlesztő program megítélése - tanárok és diákok visszajelzései. Előadás a IX. Országos Neveléstudományi Konferencián, Veszprém, 2009. november 19-21.
 • Kinyó László (2009): A magyarországi történelem és társadalomismeret tudásszintmérések, teljesítményvizsgálatok metaelemzése. VII. Pedagógiai Értékelési Konferencia Szeged, 2009. április 24-25.
 • Kinyó László (2008): Szakképzésben résztvevő tanulók társadalmi és gazdasági jelenségekkel kapcsolatos meggyőződései (szimpózium-előadás). VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2008. november 13–15.
 • Fejes József Balázs, Kasik László és Kinyó László (2008): Fiatalok mentorálásának kutatása. VI. Pedagógiai Értékelési Konferencia Szeged, 2008. április 11–12. In: Csíkos Csaba (szerk.): PÉK 2008 – VI. Pedagógiai Értékelési Konferencia Program – Tartalmi összefoglalók. SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged, 48.
 • Szombathelyi Nóra, Bozsó Beáta és Kinyó László (2007): Az internet káros adattartalmainak kezelése a közoktatásban: nemzetközi tendenciák és magyarországi kihívások. VII. Országos Neveléstudományi Konferencia Budapest, 2007. október 25–27. In: Vidákovich Tibor és Molnár Éva (szerk.): Változó tanulási környezetek, változó pedagógusszerepek. MTA Pedagógiai Bizottság, 278.
 • Bozsó Beáta, Szombathelyi Nóra és Kinyó László (2007): A gyermekek számára káros internetes adattartalmak kezelésének nemzetközi tendenciái és magyarországi kihívásai. V. Pedagógiai Értékelési Konferencia Szeged, 2007. április 12–14. In: Korom Erzsébet (szerk.): PÉK 2007 – V. Pedagógiai Értékelési Konferencia Program – Tartalmi összefoglalók. SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged, 63.
 • Kinyó László (2006): A magyar történelem pozitívnak és negatívnak vélt eseményei, korszakai 7. és 11. évfolyamos tanulók válaszaiban. IV. Pedagógiai Értékelési Konferencia Szeged, 2006. április 20–22. In: Józsa Krisztián (szerk.): PÉK 2006 – IV. Pedagógiai Értékelési Konferencia: Program – Tartalmi összefoglalók. SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged, 53.

SZIMPÓZIUM SZERVEZÉSE

 • Kognitív és affektív területek diagnosztikus mérése az 1-6. évfolyamon c. szimpózium szervezése a XI. ONK-n. In.: Hegedűs Judit, Kempf Katalin és Németh András (szerk., 2011): Közoktatás, pedagógusképzés, neveléstudomány – A múlt értékei és a jövő kihívásai. Program és összefoglalók. MTA Pedagógiai Bizottság, Budapest. 102.

NEMZETKÖZI BÍRÁLATI RENDSZERŰ KONFERENCIA

 • Dancs, Katinka és Kinyó, László (2014): Exploring the connection between school democracy and classroom climate with structural equation modelling CEA 2014 - 12th Conference on Educational Assessment, Szeged, 2014. május 1-3.
 • Kinyó, László és Dancs, Katinka (2014): Web-based assessment of 1-6 graders' civic knowledge: Results from a Hungarian pilot study. Sixteenth Annual CiCe Network Conference (paper presentation), 2014. jún. 12-14., Olsztyn, Lengyelország.
 • Dancs, Katinka és Kinyó, László (2013): Attitudes towards immigrants among 15 year-old secondary school students in a Hungarian city. 15th Biennial EARLI Conference on Learning and Instruction, August 27-31, 2013 in Münich, Germany.
 • Dancs, Katinka és Kinyó, László (2012): Students’ Attitudes towards Immigrants in Various Secondary School Types of Szeged. 10th Conference on Educational Assessment - CEA 2012. (paper presentation). Szeged, 2012, április 26-28.
 • Kinyó, László (2009): The views and beliefs of students in different forms of Hungarian vocational education on societal and economic participation. 13th Biennial Conference of the European Association for Research on Learning and Instruction (paper presentation) - Amszterdam, 2009. augusztus 25–29.
 • Barassevich, T. és Kinyo, L. (2009): Critical reasoning skills of 13- and 17-year-old Hungarian students (paper presentation). JURE 2009 Pre-conference junior researchers of EARLI, 24 – 25 August 2009, Amszterdam.
 • Csapo, B., Molnar, Gy. és Kinyo, L. (2008): Analysis of the selectiveness of Hungarian educational system in international context (paper presentation). The 3rd IEA International Research Conference, September 18–20, 2008 in Taipei, Tajvan.
 • Kinyó, László (2007): The best and worst events in Hungarian history: An analysis of Hungarian students’ views and explanations. 12th Biennial Conference of the European Association for Research on Learning and Instruction (paper presentation) - Budapest, 2007. augusztus 28–szeptember 1.