Neveléstudományi Intézet

Szakmai önéletrajz

Kinyó László


SZEMÉLYI ADATOK

 • Munkahely: Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet 6722 Szeged, Petőfi S. sgt. 30-34.
 • Lakcím 6726 Szeged, Ildikó u. 30. Tel.: +36-30-535-0959
 • Szül. hely, idő: Orosháza, 1981. március 5.

TANULMÁNYOK

 • 2012 Ph.D-fokozatszerzés
  Értekezés címe: Az állampolgári kompetencia egyes összetevőinek és a közösségi tevékenységformák jellemzőinek vizsgálata 7. és 11. évfolyamos tanulók körében
 • 2006-2009 SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola Oktatáselmélet alprogram PhD- ösztöndíjas hallgatója
 • 2001-2006 SZTE BTK pedagógia szak (pedagógia szakos bölcsész és tanár)
 • 1999-2004 SZTE BTK történelem szak (történelem szakos bölcsész és tanár)
 • 1995-1999 Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola (gimnáziumi érettségi)

NYELVTUDÁS

 • 2005 angol középfok "B" típus
 • 2005 angol középfok "A" típus
 • 2003 német középfok "B" típus
 • 1999 latin alapfok (jeles gimnáziumi érettségi alapján)

TAGSÁG TUDOMÁNYOS SZERVEZETEKBEN

 • European Association for Research on Learning and Instruction (2004-)

SZAKMAI-KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉGEK

 • A X. Országos Neveléstudományi Konferencia (ONK) titkára (2010)
 • A VII. Pedagógiai Értékelési Konferencia (PÉK) titkára (2009)
 • MTA Szegedi Területi Bizottság Állampolgári Kompetenciák Munkabizottság alapító tag (2007)
 • Az EARLI budapesti konferenciája helyi szervezőbizottságának tagja (2007)

ELISMERÉSEK

 • 2014 Erdős Pál Fiatal Kutatói Ösztöndíj
 • 2012 SZTE Pro Talentis predoktori ösztöndíj
 • 2007 XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia: III. helyezés

RÉSZVÉTEL KUTATÁSI PROJEKTEKBEN

 • TÁMOP-3.1.1. 21. századi közoktatás-fejlesztés, koordináció projekt 6.7.1. számú, IKT és iskolafejlesztés alprojektje számára elemző tanulmány készítése „Az eLEMÉR iskolai önértékelési rendszer honlapjának (www.ikt.ofi.hu) elemzése” címmel (2011)
 • TÁMOP-4.2.3-08/01-2009-0015 projektben az Informatórium projektrészben a Kutatási problémamegoldó versenyhez szakértői tanulmány készítése „A tömegesen tudományos munkát végző diák képe a különböző pedagógiaelméletekben” címmel (2011)
 • TÁMOP 3.2.3-08/2-2009-0032 „Honnan, merre és hova haladjak? – életpálya-tervező és kompetenciafejlesztő program Szolnok város és 3 környező kistérség, többségében hátrányos helyzetű fiataljai számára” c. projektben közreműködő tananyagfejlesztő az „Ismerkedj a pénz világával” modulban (2011)
 • A TÁMOP-3.1.9-08/01-2009-0001 projekt megvalósításában „Az állampolgári kompetencia kognitív és affektív készségei, képességei diagnosztikus mérési lehetőségeinek feltérképezése” c. minor területének szakmai megvalósítója (2009-2011)
 • Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet „Elektronikus mintavételi keretrendszer kifejlesztése és megvalósítása a demokratikus állampolgárságra képzés és a társadalmi-gazdasági eredményesség közötti szakképzésbeli összefüggés vizsgálata” c. projektben közreműködő kutató (2008)