KÉKES SZABÓ MIHÁLY

egyetemi docens

kandidátus

  

Kékes Szabó Mihály pedagógiatörténeti elôadásokat, a nagy magyar pedagógusok életmûvével, a társadalom és az iskola kapcsolata kérdéseivel foglalkozó szemináriumokat tart, valamint szervezi a tanárszakos hallgatók iskolai hospitálási és nyári nevelési gyakorlatát.

Érdeklôdése és kutatási területe korábban (1986-ig) elsôsorban neveléselméleti orientáltságú volt, a középiskolai tanulók társas kapcsolatai jellemzôinek vizsgálatára irányult. Az utóbbi évtizedben - Pukánszky Béla témavezetôvel közösen - az egykori kolozsvári, illetve a szegedi egyetemen folyó tanárképzés történetét kutatja. Fontosabb írásai: Hagyományok a kolozsvári egyetem életébôl (1991), A tanárképzés kereteinek kialakulása a kolozsvári egyetemen (1994), Felméri Lajos és a modern pedagógia (1995), Klebelsberg Kuno egyetempolitikai törekvéseinek fôbb jellemzôi (1996).

MAIN  PAGE