Neveléstudományi Intézet

Publikációk

Józsa Krisztián


KÖNYV, ÖNÁLLÓ KIADVÁNY

KÖNYVFEJEZET

 • Hajduné Holló Katalin, Zentai Gabriella és Józsa Krisztián (2017): A kombinatív gondolkodás óvodai fejlesztésének módszerei. In: Mrázik Julianna (szerk.): HERA Évkönyv 2016: A tanulás új útjai. Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, Budapest. 102–117.
 • Józsa Krisztián és Kis Noémi (2016): Az Elsajátítási motiváció kérdőív szerkezeti validitásának vizsgálata megerősítő faktoranalízissel. In: Tóth Péter és Holik Ildikó (szerk.): Új kutatások a neveléstudományokban 2015. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 41–52.
 • Csíkos Csaba, Józsa Krisztián, Lajos Józsefné, Szitányi Judit és Zsinkó Erzsébet (2015): A matematikai gondolkodás diagnosztikus értékelése. In: Csapó Benő, Csíkos Csaba és Molnár Gyöngyvér (szerk.): A matematikai tudás online diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 29–103.
 • Fazekasné Fenyvesi Margit, Zentai Gabriella és Józsa Krisztián (2015): A beszédhanghallás fejlesztése tanulásban akadályozott gyermekek esetében. In: Tóth Zoltán (szerk.): Új kutatások a neveléstudományokban 2014. Oktatás és Nevelés – Gyakorlat és tudomány. MTA Pedagógiai Tudományos Bizottsága, Budapest. 119–130.
 • Józsa Krisztián, Hricsovinyi Julianna és Szenczi Beáta (2015): Számítógép-alapú Elsajátítási motiváció kérdőívek validitása és reliabilitása. In: Csapó Benő és Zsolnai Anikó (szerk.): Online diagnosztikus mérések az iskola kezdő szakaszában. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 123–146.
 • Józsa Krisztián, Fazekasné Fenyvesi Margit, Szenczi Beáta és Szabó Ákosné (2015): Tanulásban akadályozott és tipikusan fejlődő gyermekek szóolvasási készségének, szövegértésének és olvasási motivációjának fejlődése. In: Lányiné Engelmayer Ágnes, Győri Miklós (szerk.): Gyógypedagógiai lélektan. Akadémiai Kiadó, Budapest. 181–204.
 • Józsa Krisztián (2014): Developing new scales for assessing English and German language mastery motivation. In: Horváth József és Medgyes Péter (szerk.): Studies in honour of Marianne Nikolov. Lingua Franca Csoport, Pécs. 37–50.
 • Józsa Krisztián (2013): Az elsajátítási motiváció életkori változása egy longitudinális vizsgálat tükrében. In: Molnár Gyöngyvér és Korom Erzsébet (szerk.): Az iskolai sikerességet befolyásoló kognitív és affektív tényezők értékelése. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Budapest. 85–104.
 • Józsa Krisztián és D. Molnár Éva (2013): The relationship between mastery motivation, self-regulated learning and school success: A Hungarian and wider European perspective. In: Barrett, K. C., Fox, N. A., Morgan, G. A., Fidler, D. J. és Daunhauer, L. A. (szerk.): Handbook of self-regulatory processes in development: New directions and international perspectives. Taylor & Francis, New York and London. 265–304.
 • Janurik Márta és Józsa Krisztián (2012): A zenei képességek fejlődése és összefüggése néhány alapkészséggel – egy három hónapos zenei fejlesztő kísérlet eredményei. In: Kozma Tamás és Perjés István (szerk.): Új kutatások a neveléstudományokban 2011. MTA Pedagógiai Tudományos Bizottsága, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 63–80.
 • Fazekasné Fenyvesi Margit és Józsa Krisztián (2012): Egy példa a készségfejlesztés gyakorlatára: a beszédhanghallás fejlesztésének módszerei és eredményei. In: Takács Márta és Czékus Géza (szerk.): Könyv-Kommunikáció-Kompetencia. [E-könyv, 1–10.] Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara, Szabadka.
 • Józsa Krisztián és Steklács János (2012): Content and curriculum aspects of teaching and assessment of Reading. In: Csapó Benő és Csépe Valéria (szerk.): Framework for diagnostic assessment of reading. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 129–182.
 • Csapó Benő, Józsa Krisztián, Steklács János, Hódi Ágnes és Csíkos Csaba (2012): The development of the detailed framework for reading assessment: Theoretical foundations and practical issues. In: Csapó Benő és Csépe Valéria (szerk.): Framework for diagnostic assessment of reading. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 183–213.
 • Józsa Krisztián, Steklács János, Hódi Ágnes, Csíkos Csaba, Adamikné Jászó Anna, Molnár Edit Katalin, Nagy Zsuzsanna és Szenczi Beáta (2012): Detailed framework for the diagnostic assessment of reading. In: Csapó Benő és Csépe Valéria (szerk.): Framework for diagnostic assessment of reading. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 215–305.
 • Józsa Krisztián és Steklács János (2012): Az olvasás tanításának tartalmi és tantervi szempontjai. In: Csapó Benő és Csépe Valéria (szerk.): Tartalmi keretek az olvasás diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 137–188.
 • Csapó Benő, Józsa Krisztián, Steklács János, Hódi Ágnes és Csíkos Csaba (2012): A diagnosztikus olvasás felmérések részletes tartalmi kereteinek kidolgozása: elméleti alapok és gyakorlati kérdések. In: Csapó Benő és Csépe Valéria (szerk.): Tartalmi keretek az olvasás diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 189–218.
 • Józsa Krisztián, Steklács János, Hódi Ágnes, Csíkos Csaba, Adamikné Jászó Anna, Molnár Edit Katalin, Nagy Zsuzsanna és Szenczi Beáta (2012): Részletes tartalmi keretek az olvasás diagnosztikus értékeléséhez. In: Csapó Benő és Csépe Valéria (szerk.): Tartalmi keretek az olvasás diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 219–308.
 • D. Molnár Éva, Molnár Edit Katalin és Józsa Krisztián (2012): Az olvasásvizsgálatok eredményei. In: Csapó Benő (szerk.): Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 17–81.
 • Józsa Krisztián és Fejes József Balázs (2012): A tanulás affektív tényezői. In: Csapó Benő (szerk.): Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 367–406.
 • Józsa Krisztián (2011): Híd a többségi és a gyógypedagógia között: a DIFER Programcsomag. In: Papp Gabriella (szerk.): A diagnózistól a foglalkozási rehabilitációig. Eötvös Kiadó, Budapest. 37–58.
 • Józsa Krisztián, Szenczi Beáta és Hricsovinyi Julianna (2011): A tanulási motiváció számítógép-alapú mérési lehetőségei. In: Csapó Benő és Zsolnai Anikó (szerk.): Kognitív és affektív fejlődési folyamatok diagnosztikus értékelésének lehetőségei az iskola kezdő szakaszában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 147–171.
 • Józsa Krisztián és Fejes József Balázs (2010): A szociális környezet szerepe a tanulási motiváció alakulásában: a család, az iskola és a kultúra hatása. In: Zsolnai Anikó és Kasik László (szerk.): A szociális kompetencia fejlesztésének elméleti és gyakorlati alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 134–162.
 • Józsa Krisztián és Steklács János (2010): Új utak az olvasástanítás kutatásában – nemzetközi és hazai áttekintés. In: Szávai Ilona (szerk.): Az olvasás védelmében. Pont Kiadó, Budapest. 41–89.
 • Fazekasné Fenyvesi Margit és Józsa Krisztián (2009): Tanulásban akadályozott, alsó tagozatos gyermekek beszédhanghallása. In: Marton Klára (szerk.): Neurokognitív fejlődési zavarok vizsgálata és terápiája. Példák a Bizonyítékon Alapuló Gyakorlatra. Eötvös Kiadó, Budapest. 151–176.
 • Józsa Krisztián és Fazekasné Fenyvesi Margit (2008): Tanulásban akadályozott gyermekek tanulási motivációja. In: Szabó Ákosné (szerk.): Tanulmányok a tanulásban akadályozottak pedagógiája és határtudományai köréből. Educatio, Budapest. 157–179.
 • Józsa Krisztián (2007): A DIFER Programcsomag alkalmazási lehetőségei. In: Korom Erzsébet (szerk.): Kihívások a XXI. század iskolájában. Koch Sándor Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, Szeged. 35–59.
 • Józsa Krisztián és Zentai Gabriella (2007): Óvodások kritériumorientált fejlesztése DIFER Programcsomaggal. In: Nagy József (szerk.): Kompetencia alapú kritériumorientált pedagógia. Mozaik Kiadó, Szeged. 299–311.
 • Józsa Krisztián (2007): Az elemi számoláskészség korrekt feltárása. In: Nagy József (szerk.): Kompetencia alapú kritériumorientált pedagógia. Mozaik Kiadó, Szeged. 163–175.
 • Pap-Szigeti Róbert, Zentai Gabriella és Józsa Krisztián (2007): Kritériumorientált fejlesztés SZÖVEGFER programcsomaggal: módszerek. In: Nagy József (szerk.): Kompetencia alapú kritériumorientált pedagógia. Mozaik Kiadó, Szeged. 312–333.
 • Józsa Krisztián (2007): A számlálási készség kritériumorientált fejlesztése. In: Nagy József (szerk.): Kompetencia alapú kritériumorientált pedagógia. Mozaik Kiadó, Szeged. 291–298.
 • Nikolov Marianne és Józsa Krisztián (2006): Relationships between language achievements in English and German and Classroom-related Variables. In: Nikolov Marianne és Horvath József (szerk.): UPRT University of Pécs Roundtable: Empirical Studies in English Applied Linguistics. Lingua Franca Csoport, Pécs. 179–207.
 • Józsa Krisztián és Pap-Szigeti Róbert (2006): Az olvasási képesség és az anyanyelvhasználat fejlődése 14–18 éves korban. In: Józsa Krisztián (szerk.): Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése. Dinasztia Tankönyvkiadó, Budapest. 131–153.
 • Molnár Gyöngyvér és Józsa Krisztián (2006): Az olvasási képesség értékelésnek tesztelméleti megközelítései. In: Józsa Krisztián (szerk.): Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése, Dinasztia Tankönyvkiadó, Budapest. 155–174.
 • Pap-Szigeti Róbert, Zentai Gabriella és Józsa Krisztián (2006): A szövegfeldolgozó képességfejlesztés módszerei. In: Józsa Krisztián (szerk.): Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése. Dinasztia Tankönyvkiadó, Budapest. 235–258.
 • Molnár Éva és Józsa Krisztián (2006): IKT-val segített oktatás hatása az olvasási képesség fejlődésére hátrányos helyzetű tanulók körében. In: Józsa Krisztián (2006, szerk.): Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése. Dinasztia Tankönyvkiadó, Budapest. 281–295.
 • Józsa Krisztián (2005): A képességek és motívumok kölcsönös fejlesztésének lehetősége. In: Kelemen Elemér és Falus Iván (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Műszaki Könyvkiadó, Budapest. 283–302.
 • Józsa Krisztián (2004): Elemi számolási készség. In: Nagy József, Józsa Krisztián, Vidákovich Tibor és Fazekasné Fenyvesi Margit (2004): Az elemi alapkészségek fejlődése 4–8 éves életkorban. Mozaik Kiadó, Szeged. 38–51.
 • Józsa Krisztián (2004): Az elemi alapkészségek rendszere. In: Nagy József, Józsa Krisztián, Vidákovich Tibor és Fazekasné Fenyvesi Margit (2004): Az elemi alapkészségek fejlődése 4–8 éves életkorban. Mozaik Kiadó, Szeged. 83–93.
 • Józsa Krisztián (2004): A DIFER rövid változatai. In: Nagy József, Józsa Krisztián, Vidákovich Tibor és Fazekasné Fenyvesi Margit (2004): Az elemi alapkészségek fejlődése 4–8 éves életkorban. Mozaik Kiadó, Szeged. 94–117.
 • Zsolnai Anikó és Józsa Krisztián (2003): A szociális készségek fejlesztése kisiskoláskorban. In: Zsolnai Anikó (szerk.): Szociális kompetencia - társas viselkedés, Gondolat Kiadó, Budapest. 227–238.
 • Józsa Krisztián (2003): A számolási készség fejlesztése. In: Dubiczné Mile Katalin és Farkas Istvánné (szerk.): Az általános iskola alapozó szakaszának megújítása. Fejér Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgáltató Intézet, Székesfehérvár. 27–44.
 • Józsa Krisztián (2002): Az elemi alapkészségek rendszere. In: Nagy József (szerk.): Az alapkészségek fejlődése 4–8 éves életkorban. OKÉV, KÁOKSZI, Budapest. 94–105.
 • Józsa Krisztián (2002): Elemi számolási készség. In: Nagy József (szerk.): Az alapkészségek fejlődése 4–8 éves életkorban. OKÉV, KÁOKSZI, Budapest. 42–57.
 • Józsa Krisztián (2002): Tanulási motiváció és humán műveltség. In: Csapó Benő (szerk.): Az iskolai műveltség. Osiris Kiadó, Budapest. 239–268.
 • Zsolnai Anikó és Józsa Krisztián (2002): Szociális készségeket fejlesztő program kisiskolás gyerekeknek. In: Zsolnai Anikó és Konta Ildikó: A szociális készségek játékos fejlesztése az iskolában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 41–53.
 • Józsa Krisztián (2001): Ami nélkül nincs minőség: motiváció az iskolában. In: Komlossy Ákos (szerk.): Szegedi Nyári Egyetem évkönyve, 2001. TIT, Szeged. 123–140.
 • Józsa Krisztián (2001): Az elsajátítási motiváció és a kognitív kompetencia fejlesztése. In: Csapó Benő és Vidákovich Tibor (szerk.): Neveléstudomány az ezredfordulón. Tankönyvkiadó, Budapest. 162–174.
 • Papp Katalin és Józsa Krisztián (1999): Science-related motives and attitudes in high school. In: Proceedings of the Conference Science Teacher Training 2000. Matej Bel University, Banska Bystrica. 45–53.
 • Józsa Krisztián (1999): The influence of family background, teachers and peers on the motivation to study physics. In: Papp, K., Varga, Zs. Csiszár, I. és Sík, P. (szerk.): Proceedings of the International Conference on Science Education for the 21st Century. JATE Kiadó, Szeged, 115–123.
 • Papp Katalin, Molnár Miklós, Csiszár Imre és Józsa Krisztián (1998): The development of the methods of teaching physics. In: Osvay Károly (szerk.): Scientific and Educational Activity at the Faculty of Natural Sciences of JATE University (1995–1997). JATE, Szeged. SZ–3–4.
 • Papp Katalin, Molnár Miklós, Csiszár Imre és Józsa Krisztián (1998): A fizikatanítás módszereinek fejlesztése. In: A József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karának oktatási és kutatási tevékenysége 1995–96. JATE, Szeged. Sz4–Sz5.
 • Papp Katalin, Józsa Krisztián, Molnár Miklós és Lencsés Gyula (1997): Factors influencing secondary school graduates' choice of scientific career. In: Marx György (szerk.): Creativity in Physics Education. Eötvös Physical Society, Budapest. 113–121.

TANULMÁNY FOLYÓIRATBAN

 • Barrett, K. C., Józsa, K. és Morgan, G. A. (2017): New computer-based mastery motivation and executive function tasks for school readiness and school success in 3 to 8 year-old children. Hungarian Educational Research Journal, 7. 2. sz. 86‒105.
 • Gilmore, L., Islam, S. Younesian, S., Bús, E. és Józsa, K. (2017): Mastery motivation of university students in Australia, Hungary, Bangladesh and Iran. Hungarian Educational Research Journal, 7. 2. sz. 178–191.
 • Hwang, A.-W., Wang, J., Józsa, K., Wang, P.-J., Liao, H.-F. és Morgan, G. A. (2017): Cross cultural invariance and comparisons of Hungarian, Chinese, and English-speaking Children leading to the Revised Dimensions of Mastery Questionnaire (DMQ 18). Hungarian Educational Research Journal, 7. 2. sz. 32–47.
 • Józsa, K., Barrett, K. C., Józsa, G., Kis, N. és Morgan, G. A. (2017): Development and initial evaluation of an individualized moderately challenging computer-tablet mastery motivation measure for 3–8 year-olds. Hungarian Educational Research Journal, 7. 2. sz. 106–126.
 • Józsa, K., Kis, N. és Huang, S.-Y. (2017): Mastery motivation in school subjects in Hungary and Taiwan. Hungarian Educational Research Journal, 7. 2. sz. 158–177.
 • Morgan, G. A., Liao, H.-F., Nyitrai, Á., Huang, S.-Y., Wang, P-J., Blasco, P., Ramakrishnan, J. és Józsa, K. (2017): The revised Dimensions of Mastery Questionnaire (DMQ 18) for infants and preschool children with and without risks or delays in Hungary, Taiwan, and the US. Hungarian Educational Research Journal, 7. 2. sz. 48–67.
 • Morgan, G. A., Jόzsa, K., és Liao, H.-F. (2017): Introduction to the HERJ special issue on mastery motivation: Measures and results across cultures and ages. Hungarian Educational Research Journal, 7. 2. sz. 5–14.
 • Józsa, K. és Morgan, G. A. (2017): Reversed items in Likert scales: Filtering out invalid responders. Journal of Psychological and Educational Research, 25. 1. sz. 7–25.
 • Józsa Krisztián, Fiala Szilvia és Józsa Gabriella (2017): A klasszikus és a kortárs szövegek feldolgozásának hatása az olvasás affektív tényezőire: egy irodalomtanítási kísérlet tapasztalatai. Anyanyelv-pedagógia, 10. 1. sz. 19–27.
 • Badó Zsolt és Józsa Krisztián (2017): A gimnáziumi felvételi vizsga eredményének és a gimnáziumi tanulás sikerességének kapcsolata. Új Pedagógiai Szemle, 67. 1–2. sz. 39–54.
 • Janurik Márta és Józsa Krisztián (2016): Zene és tanulás. Parlando, 58. 1. sz. 4. p.
 • Józsa Krisztián (2016): Kihívások és lehetőségek az óvodai fejlesztésben. Iskolakultúra, 26. 4. sz. 59–74.
 • Janurik Márta és Józsa Krisztián (2016): A zenei képességek összefüggése a DIFER készségekkel óvodáskorban. Neveléstudomány: Oktatás – Kutatás – Innováció, 4. 1. sz. 49–69.
 • Janurik Márta és Józsa Krisztián (2016): Enyhén értelmi fogyatékos gyermekek zenei képességének fejlettsége. Magyar Pedagógia, 106. 1. sz. 25–50.
 • Janurik Márta és Józsa Krisztián (2016): Zene és tanulás. Tanító, 54. 1. sz. 21–24.
 • Józsa Krisztián és Morgan, George A. (2015): An Improved Measure of Mastery Motivation: Reliability and Validity of the Dimensions of Mastery Questionnaire (DMQ 18) for Preschool Children. Hungarian Educational Research Journal, 5. 4. sz. 87–103.
 • Józsa Krisztián és Csordásné Anda Éva (2015): Számolás- és memóriafejlesztés. Tanító, 53. 9. sz. 25–29.
 • Józsa Krisztián és Zentai Gabriella (2015): Gondolkodást fejlesztünk? – Hogyan tegyük? Tanító, 53. 8. sz.
 • Józsa Krisztián és Csordásné Anda Éva (2015): Lépések az eredményesebb matematikatanítás felé alsó tagozatban. Tanító, 53. 7. sz. 25-27.
 • Fazekasné Fenyvesi Margit és Józsa Krisztián (2015): Az elmélet és a gyakorlat szintézise a fejlesztő programokban: a beszédhanghallás készsége. Neveléstudomány, 3. 1. sz. 64–76.
 • Józsa Krisztián, Wang Jun, Barrett Karen és Morgan George (2014): Age and cultural differences in self-perceptions of mastery motivation and competence in American, Chinese, and Hungarian school age children. Child Development Research. 2014. Article ID 803061, 1–16.
 • Józsa Krisztián és Morgan A. George (2014): Developmental changes in cognitive persistence and academic achievement between grade 4 and grade 8. European Journal of Psychology of Education. 29. 3. sz. 521-535.
 • Józsa Krisztián, Fazekasné Fenyvesi Margit, Szenczi Beáta és Szabó Ákosné (2014): Tanulásban akadályozott és tipikusan fejlődő gyermekek szóolvasási készségének, szövegértésének és olvasási motivációjának fejlődése. Magyar Pszichológiai Szemle, 69. 1. sz. 181–204.
 • Józsa Gabriella és Józsa Krisztián (2014): A szövegértés, az olvasási motiváció és a stratégiahasználat összefüggése. Magyar Pedagógia, 114. 2. sz. 67–89.
 • Zentai Gabriella és Józsa Krisztián (2014): Óvodás gyermekek gondolkodási képességének fejlesztése: egy fejlesztő program módszerei és eredményei. Fejlesztő Pedagógia, 25. 3. sz. 9-14.
 • Kis Noémi és Józsa Krisztián (2014): A kiskamaszok és szüleik vélekedése a szülő-gyermek viszonyról. Iskolakultúra, 24. 2. sz. 19–34.
 • Józsa Krisztián és Fejes József Balázs (2013): Szemezgetés a XI. Pedagógiai Értékelési Konferencián elhangzott előadásokból. Iskolakultúra, 23. 11. sz. 3‒5.
 • Zentai Gabriella, Fazekasné Fenyvesi Margit és Józsa Krisztián (2013): Tanulásban akadályozott és többségi gyermekek rendszerező képességének fejlődése. Iskolakultúra, 23. 11. sz. 131‒145.
 • Januirk Márta és Józsa Krisztián (2013): A zenei képességek fejlődése négy- és nyolcéves kor között. Magyar Pedagógia, 113. 2. sz. 75–99.
 • Józsa Krisztián és Imre Ildikó Andrea (2013): Az iskolán kívüli angol nyelvű tevékenységek összefüggése a nyelvtudással és a nyelvtanulási motivációval. Iskolakultúra, 23. 1. sz. 38–51.
 • Janurik Márta és Józsa Krisztián (2012): Findings of a three months long music training programme. Hungarian Educational Research Journal, 2. 4. sz. DOI 10.5911/HERJ2012.04.01
 • Fazekasné Fenyvesi Margit és Józsa Krisztián (2012): A beszédhanghallás és a beszédhiba összefüggése tanulásban akadályozott gyermekek esetében. Gyógypedagógiai Szemle, 40. 1. sz. 1–13.
 • Józsa Krisztián és Hricsovinyi Julianna (2011): A családi háttér szerepe az óvoda-iskola átmenet szelekciós mechanizmusában. Iskolakultúra, 21. 6–7. sz. 12–29.
 • Józsa Krisztián és Steklács János (2009): Az olvasástanítás kutatásának aktuális kérdései. Magyar Pedagógia, 109. 4. sz. 365–397.
 • Józsa Krisztián és Fazekasné Fenyvesi Margit (2007): Tanulásban akadályozott gyermekek tanulási motivációja. Iskolakultúra Online, 1.1. sz. 76–92.
 • Józsa Krisztián és Zentai Gabriella (2007): Hátrányos helyzetű óvodások játékos fejlesztése a DIFER Programcsomag alapján. Új Pedagógiai Szemle, 57. 5. sz. 3–17.
 • Fejes József Balázs és Józsa Krisztián (2007): Az iskolai eredményesség és a tanulási motiváció kulturális jellemzői: roma és többségi tanulók összehasonlítása. Iskolakultúra, 17. 6–7. sz. 83–96.
 • Varga József, Józsa Krisztián és Pap-Szigeti Róbert (2007): Az arányosságszámítási készség kritériumorientált fejlesztése 7. osztályban. Magyar Pedagógia, 107. 1. sz. 5–27.
 • Józsa Krisztián és Nikolov Marianne (2005): Az angol és német nyelvi készségek fejlettségét befolyásoló tényezők. Magyar Pedagógia, 105. 3. sz. 307–337.
 • Fejes József Balázs és Józsa Krisztián (2005): A tanulási motiváció jellegzetességei hátrányos helyzetű tanulók körében. Magyar Pedagógia, 105. 2. sz. 185–205.
 • Józsa Krisztián és Fazekasné Fenyvesi Margit (2006): A DIFER Programcsomag alkalmazási lehetősége tanulásban akadályozott gyermekeknél − II. rész, Gyógypedagógiai Szemle, 34. 3. sz. 161–176.
 • Józsa Krisztián és Fazekasné Fenyvesi Margit (2006): A DIFER Programcsomag alkalmazási lehetősége tanulásban akadályozott gyermekeknél − I. rész, Gyógypedagógiai Szemle, 34. 2. sz. 133–141.
 • Józsa Krisztián és Székely Györgyi (2004): Kísérlet a kooperatív tanulás alkalmazására a matematika tanítása során. Magyar Pedagógia, 104. 3. sz. 339–362.
 • Józsa Krisztián (2004): Az első osztályos tanulók elemi alapkészségeinek fejlettsége  Egy longitudinális kutatás első mérési pontja. Iskolakultúra, 14. 11. sz. 3–16.
 • Zsolnai Anikó és Józsa Krisztián (2003): Possibilities of criterion referenced social skill development. Journal of Early Childhood Research, 1. 2. sz. 181–196.
 • Józsa Krisztián (2002): Az elsajátítási motiváció pedagógiai jelentősége. Magyar Pedagógia, 102. 1. sz. 79–104.
 • Zsolnai Anikó és Józsa Krisztián (2002): A szociális készségek kritériumorientált fejlesztésének lehetőségei. Iskolakultúra, 12. 4. sz. 12–20.
 • B. Németh Mária, Józsa Krisztián és Nagy Lászlóné (2001): Differenciált követelmények mint a tudás viszonyítási alapjai. Magyar Pedagógia, 101. 4. sz. 485–510.
 • Józsa Krisztián, Nagy Lászlóné és Zsolnai Anikó (2001): Lépések egy gyakorlatorientált tanárképzés irányába. Új Pedagógiai Szemle, LI. 6. sz. 25–32.
 • Józsa Krisztián (2000): Az elsajátítási motiváció szerepe a kritériumorientált pedagógiában. Új Pedagógiai Szemle, L. 10. sz. 78–82.
 • Józsa Krisztián (2000): A számlálási készség kritériumorientált fejlesztése. Új Pedagógiai Szemle, L. 7–8. sz. 270–278.
 • Józsa Krisztián (2000): Az iskola és a család hatása a tanulási motiváció alakulására. Iskolakultúra, 10. 8. sz. 69–82.
 • Papp Katalin és Józsa Krisztián (2000): Legkevésbé a fizikát szeretik a diákok? Fizikai Szemle, 50. 2. sz. 61–67.
 • Józsa Krisztián (1999): Mi alakítja az énértékelésünket fizikából? Iskolakultúra, 9. 10. sz. 72–80.
 • Józsa Krisztián, Papp Katalin és Lencsés Gyula (1996): Merre tovább iskolai természettudomány? 46. Fizikai Szemle, 5. sz. 167–170.

BÍRÁLATI RENDSZERŰ NEMZETKÖZI KONFERENCIAANYAGOK

 • Józsa, K., Barrett, K. C. és Morgan, G. A. (2017, April): A computer based assessment of mastery motivation for young children: Reliability and validity of a new measure. Presented at a symposium on Measuring mastery motivation in early childhood: Methodological advances and challenges at the Society for Research on Child Development: 2017 SRCD Biennial Meeting - April 6-8, 2017, Austin, Texas.
 • Barrett, K. C. és Józsa, K. (2016, July): Computer Tablet Assessment of Executive Functions and their Relations to School Readiness and Socioemotional Health in Hungarian and American Children (Symposium paper). In: ISSBD (szerk.): 24th Biennial Meeting of the International Society for the Study of Behavioural Development, July 10-14, 2016 Vilnius, Lithuania. Final Program. 188.
 • Józsa, K., Barrett, K. C. és Morgan, G. (2016, July): New Computer Based Assessment of Mastery Motivation for Young Children (Symposium paper). In: ISSBD (szerk.): 24th Biennial Meeting of the International Society for the Study of Behavioural Development, ISSBD, July 10-14, 2016 Vilnius, Lithuania. Final Program. 178.
 • Hwang, A-W., Wang, J., Józsa, K., Liao, H-F., Wang, P-J. és Morgan, G. A. (2016, June): Cross-Cultural Validation of the Factor Structure of the Dimensions of Mastery Questionnaire in Preschool Children: A Multi-Group Invariance Analysis. International Society on Early Intervention (ISEI) Conference, June 8-10, 2016 Stockholm, Sweden. (Symposium paper).
 • Józsa, K., Barrett, K. C., Stevenson, C. és Morgan, G. A. (2016, June): A New Computer-Tablet Assessment of Mastery Motivation for Preschool Children. International Society on Early Intervention (ISEI) Conference, June 8-10, 2016 Stockholm, Sweden. (Symposium paper).
 • Lee, P.-T. Barrett, K. Józsa, K., Stevenson, C. és Morgan, G. A. (2016): Mastery motivation and executive function of young children in the US and Hungary. Society for Research in Human Development 20th Biennial Conference March 17 – 19, 2016, Denver, Colorado.
 • Stevenson, C., Morgan, G. A. és Józsa, K. (2015, April): Game-Like, Computer-Based Tasks to Assess Mastery Motivation and Executive Function for School Readiness. Presented as a workshop at the 2015 Rocky Mountain Early Childhood Conference, Denver, CO.
 • Józsa Krisztián és Morgan, A. George (2014): Preschools and school readiness in Hungary and the U.S.: Issues related to the motivational aspects of readiness. Critical Questions in Education Conference, Louisville, KY, USA.
 • Józsa Krisztián, Morgan, A. George, Barrett, Karen és Dillard, Amanda (2014): Mastery Motivation and Executive Function in American and Hungarian 4 to 8 year-old Children. Critical Questions in Education Conference, Louisville, KY, USA.
 • Wang Jun, Józsa Krisztián és Morgan A. George (2014): The Dimensions of Mastery Questionnaire (DMQ) Revised: Measurement Invariance across Children in US, China, and Hungary. Developmental Psychology Research Group. Biennial Research Retreat. Colorado, USA.
 • Wang Jun, Józsa Krisztián és Morgan A. George (2014): The Dimensions of Mastery Questionnaire (DMQ) Revised: Measurement Invariance across Children and Adolescents in US, China, and Hungary. 2014 SRA Biennial Meeting. March 20–22, Austin, TX.
 • Wang Jun, Józsa Krisztián és Morgan A. George (2012): Developmental changes in mastery motivation in American, Chinese, and Hungarian Children. Program and Proceedings of the Developmental Psychology Research Group, 17th Biennial Research Retreat, 20–21.
 • Józsa Krisztián és Morgan A. George (2012): Filtering Out Invalid Respondents Based on the Analysis of Negative Statements in Likert-scale Questionnaires. Society for Research in Child Development. 2012 Themed Meeting: Developmental Methodology. Tampa, Florida, February 9–11, 2012.
 • Szenczi Beáta és Józsa Krisztián (2010): Moderating effects of achievement measures on the relationship between academic self-concept and academic achievement. Presented at the 12th International Conference on Motivation, Porto, Portugalia, September 2–4, 2010. In: Lemos M., Goncalves, T., Verissimo, L. és Meneses, H. (szerk.): Motivation: New Directions in Mind. Book of Abstracts. 150–151.
 • Kelemen Rita, Józsa Krisztián és Szenczi Beáta (2010): Reading motivation of students with and without learning disabilities. Presented at the 12th International Conference on Motivation, Porto, Portugalia, September 2–4, 2010. In: Lemos M., Goncalves, T., Verissimo, L. és Meneses, H. (szerk.): Motivation: New Directions in Mind. Book of Abstracts. 163–164.
 • Janurik Márta, Józsa Krisztián és Szenczi Beáta (2010): Relationships between musical abilities and basic skills essential for school-based learning at the age of 4 and 5. Paper presented at the EARLI-SIG-5 Meeting „Learning and Development in Early Childhood“ 23–25. August in Lucerne, Switzerland.
 • Janurik Márta, Józsa Krisztián és Szenczi Beáta (2010): Development of musical abilities between ages 4 and 7. Paper presented at the EARLI-SIG-5 Meeting „Learning and Development in Early Childhood“ 23–25. August in Lucerne, Switzerland.
 • Józsa Krisztián és Csordásné Anda Éva (2010): Improvement of mathematics skills among disadvantaged first grade students: application of the MATANDA. Presented at the EARLI-SIG-5 Meeting „Learning and Development in Early Childhood“ 23–25. August in Lucerne, Switzerland.
 • Zsolnai Anikó és Józsa Krisztián (2009): Social skill development program in lower primary school age. 3rd Conference of European Association for Practitioner Research on Improving Learning. Acepted symposium paper. Trier, Germany, November 18–20, 2009.
 • Józsa Krisztián (2009): A longitudinal analysis of learning motivation between the ages of 10 and 14. Paper presented at the 13th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction, Amsterdam, August 25–29, 2009.
 • Pap-Szigeti Róbert, Józsa Krisztián és Zentai Gabriella (2009): A Criterion-oriented content-based skills improvement programme in grade 5. Poster presented at the 13th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction, Amsterdam, August 25–29, 2009.
 • Józsa Krisztián és Fejes József Balázs (2009): The development of reading skills among students with and without learning disabilities. Paper presented at the 13th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction, Amsterdam, August 25–29, 2009.
 • Józsa Krisztián és Nikolov Marianne (2007): Sixth graders’ achievements in English and German: a study of macro factors. Paper presented at the 12th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction, Budapest, August 28 – September 1, 2007. (szimpózium előadás)
 • Molnár Edit Katalin, Józsa Krisztián, Molnár Éva és B. Németh Mária (2007): What makes a difference for beginning readers? Results from a longitudinal study. Paper presented at the 12th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction, Budapest, August 28 – September 1, 2007.
 • Józsa Krisztián (2007): The development of mastery motivation at age 10-16. Paper presented at the 12th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction, Budapest, August 28 – September 1, 2007.
 • Józsa Krisztián és Kelemen Rita (2007): The development of elementary math: Results form a large scale longitudinal study. Paper presented at the 12th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction, Budapest, August 28 – September 1, 2007.
 • Józsa Krisztián és Nikolov Marianne (2006): Relationships between Language Achievements in English and German and Classroom-Related Variables. Paper presented at University of Pécs Roundtable: Empirical Studies in English Applied Linguistics, Pécs.
 • Józsa Krisztián és Zsolnai Anikó (2005): A longitudinal study of social skills development in adolescents. Paper presented at 11th European Conference for Research on Learning and Instruction, Nicosia, August 23–28 2005. 1062.
 • Nikolov Marianne és Józsa Krisztián (2004): Variables Influencing Students' Performances in Years 6 and 10 in English and German. 14th International Association of Teachers of English as a Foreign Language -Hungary (IATEFL-HU) Conference: Ideals and Realities of Classroom Teaching, Szeged. Conference Programme, 26.
 • Józsa Krisztián (2003): Criterion-referenced evaluation of basic skills as an indicator for school readiness. Paper presented at 10th European Conference for Research on Learning and Instruction, Padova, August 26–30 2003.
 • Zsolnai Anikó és Józsa Krisztián (2003): Social skills development at age 10-13. Paper presented at 10th European Conference for Research on Learning and Instruction, Padova, August 26–30, 2003.
 • Józsa Krisztián (2002): A four-year experiment: criterion referenced development in childhood. 4th Warwick International Early Years Conference, Warwick, Nagy-Britannia.
 • Józsa Krisztián (2001): Criterion-referenced development of counting skills. Paper presented at 9th European Conference for Research on Learning and Instruction, Fribourg, August 28 – September 1 2001. 276.
 • Józsa Krisztián (2001): The relationship between mastery motivation and basic cognitive skills at age 4-12. Paper presented at 9th European Conference for Research on Learning and Instruction, Fribourg, August 28 – September 1 2001. 94.
 • Zsolnai Anikó és Józsa Krisztián (2001): Social competence promotion program for primary school children. Poster presented at 9th European Conference for Research on Learning and Instruction, Fribourg, August 28 – September 1 2001. 234.
 • Papp Katalin és Józsa Krisztián (2000): Do Hungarian students really like the Physics least? In: Proceedings of International Conference Physics Teacher Education beyond 2000. Barcelona.
 • Józsa Krisztián (1999): Mathematics self-concept, physics self-concept and academic achievement factors. Paper presentation at the 8th European Conference for Research on Learning and Instruction, Gothenburg, Sweden, 24–28, August 1999. 266.
 • Józsa Krisztián és Csíkos Csaba (1999): The relationships between mathematics self-concept and cognitive abilities required for mathematics achievement. Paper presentation at the 8th European Conference for Research on Learning and Instruction, Gothenburg, Sweden, 24–28, August 1999. 266.
 • Csíkos Csaba és Józsa Krisztián (1999): Acceptance of inferences rules as a function of school marks. Poster presentation at the 8th European Conference for Research on Learning and Instruction, Gothenburg, Sweden, 24–28, August 1999. 159.
 • Csíkos Csaba és Józsa Krisztián (1999): What is needed more for good math marks? Students’ performance on plausible inference rule and vicious circle tasks. Poster presentation at the 8th European Conference for Research on Learning and Instruction, Gothenburg, Sweden, 24–28, August 1999. 159.
 • Csíkos Csaba, Józsa Krisztián és Kontra József (1999): Item-response theoretical analysis of students’ achievement in mathematics word problems. Poster presentation at the 8th European Conference for Research on Learning and Instruction, Gothenburg, Sweden, 24–28, August 1999. 160.
 • Józsa Krisztián (1999): Teacher trainees’ achievement attribution pattern. Paper presentation at the 3rd Regional Workshop on Teaching Strategies in Higher Education, Szeged, Hungary, 25–28, March 1999.
 • Papp Katalin és Józsa Krisztián (1998): Science -related motives and attitudes in high school - an empirical study, In: Proceedings of the Conference "Hands on - Experiments in Physics Education" Duisburg aug. 23–28.
 • Papp Katalin, Józsa Krisztián, Molnár Miklós és Lencsés Gyula (1997): Factors influencing secondary school graduates' choice of scientific career. In: Marx György (szerk.): Creativity in Physics Education: Proceedings of the Creativity in Physics Education Conference. Sopron, 19–23, August 1997. Eötvös Physical Society, Budapest.
 • Józsa Krisztián (1998): Science-related motives and attitudes in high school: An empirical study. Paper presentation at the 6th Workshop on Achievement and Task Motivation. Thessaloniki, 26–30, March 1998. 106.
 • Józsa Krisztián (1997): Factors influencing secondary school graduates' choice of scientific career. Poster presentation at the 7th European Conference for Research on Learning and Instruction. Athens, 26–30, August 1997. 376.

BÍRÁLATI RENDSZERŰ HAZAI SZIMPÓZIUMOK (elnökként)

 • Barrett, K. C., & Józsa, K. (2016, July): Young Hungarian, Israeli, and Chinese children’s motivation to engage in culturally sanctioned tasks. Symposium. In: ISSBD (szerk.): 24th Biennial Meeting of the International Society for the Study of Behavioural Development, July 10-14, 2016 Vilnius, Lithuania. Final Program. 177.
 • Józsa Krisztián (2016): New methods of analysis in Hungarian education research. In: Molnár Gyöngyvér és Bús Enikő (szerk.): CEA 2016 – 14th Conference on Educational Assessment: Program – Abstracts. University of Szeged, Szeged. 82–87.
 • Józsa Krisztián (2014): Új eredmények a tanulási motiváció hazai kutatásában. In: Buda András (szerk.): XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia: Oktatás és nevelés – gyakorlat és tudomány, Tartalmi összefoglalók. Debreceni Egyetem, Neveléstudományi Intézet, Debrecen. 254–259.
 • Józsa Krisztián (2014): Tipikusan fejlődődő és tanulásban akadályozott gyermekek készségfejlődése és -fejlesztése koragyermekkorban. In: Buda András (szerk.): XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia: Oktatás és nevelés – gyakorlat és tudomány, Tartalmi összefoglalók. Debreceni Egyetem, Neveléstudományi Intézet, Debrecen. 248–253.
 • Zentai Gabriella és Józsa Krisztián (2012): Képességek fejlődése és fejlesztése. In: Benedek András, Tóth Péter és Vedovatti Anildo (szerk.): XII. Országos Neveléstudományi Konferencia: A munka és nevelés világa a tudományban. Program és Összefoglalók. MTA Pedagógiai Bizottság, Budapest. 149–154.
 • Józsa Krisztián (2012): Új irányok a tanulási motiváció hazai kutatásában. In: Csapó Benő és Tóth Edit (szerk.): PÉK 2012 – X. Pedagógiai Értékelési Konferencia: Program – Tartalmi összefoglalók. SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. 84–89.
 • Józsa Krisztián (2011): Képességfejlesztő programok eredményessége. In: Hegedűs Judit, Kempf Katalin és Németh András (szerk.): Közoktatás, pedagógusképzés, neveléstudomány – A múlt értékei és a jövő kihívásai. Program és Összefoglalók. XI. Országos Neveléstudományi Konferencia. MTA Pedagógiai Bizottság, Budapest. 42–47.
 • Józsa Krisztián (2010): A tanulási motiváció néhány aspektusa. In: Csíkos Csaba és Kinyó László (szerk.): X. Országos Neveléstudományi Konferencia: Új törekvések és lehetőségek a 21. századi neveléstudományokban. Program és Összefoglalók. SZTE Neveléstudományi Intézet, Szeged. 201–206.
 • Józsa Krisztián (2010): Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrációjának problémavilága. In: Csíkos Csaba és Kinyó László (szerk.): X. Országos Neveléstudományi Konferencia: Új törekvések és lehetőségek a 21. századi neveléstudományokban. Program és Összefoglalók. SZTE Neveléstudományi Intézet, Szeged. 148–153.
 • Józsa Krisztián (2010): Készségfejlesztés 4–8 éves korban. In: Molnár Éva és Kasik László (szerk.): PÉK 2010 – VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia: Program – Tartalmi összefoglalók. SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. 139–144.
 • Józsa Krisztián (2009): Matematikai készségek, képességek és attitűdök tanulásban akadályozott és többségi gyermekek esetében. In: Bárdos Jenő és Sebestyén József (szerk.): IX. Országos Neveléstudományi Konferencia: Neveléstudomány – Integritás és integrálhatóság. Tartalmi összefoglalók. Veszprém. 62–67.
 • Józsa Krisztián (2009): A DIFER-kutatások újabb eredményei (szimpózium). In: Molnár Gyöngyvér és Kinyó László: (szerk.): PÉK 2009 – VII. Pedagógiai Értékelési Konferencia: Program – Tartalmi összefoglalók. SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged, 36–42.
 • Józsa Krisztián (2008): Az olvasásképesség fejlődése tanulásban akadályozott és többségi gyermekek esetében (szimpózium). VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia: Hatékony tudomány, pedagógiai kultúra, sikeres iskola, Budapest. Tartalmi Összefoglalók, 56–62.
 • Józsa Krisztián (2007): Hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztése. Szimpózium (absztrakt). In: Korom Erzsébet (szerk.): PÉK 2007 – V. Pedagógiai Értékelési Konferencia: Program – Tartalmi összefoglalók. SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. 119–124.
 • Józsa Krisztián (2006): Kisiskolások elemi készségeinek fejlettsége. Szimpózium (absztrakt). In: Józsa Krisztián (szerk.): PÉK 2006 – IV. Pedagógiai Értékelési Konferencia: Program – Tartalmi összefoglalók. SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. 118–123.
 • Józsa Krisztián (2005): Szövegfeldolgozó képességfejlesztés. Szimpózium (absztrakt) V. Országos Neveléstudományi Konferencia, Tartalmi Összefoglalók, 296–301.
 • Józsa Krisztián (2001): A matematikai alapkészségek kritériumorientált fejlesztése. Szimpózium (absztrakt) I. Országos Neveléstudományi Konferencia, Tartalmi Összefoglalók, 132.

BÍRÁLATI RENDSZERŰ HAZAI KONFERENCIAELŐADÁSOK

 • Józsa Krisztián, Karen C. Barrett, Kis Noémi, Józsa Gabriella és George A. Morgan (2017): Kismackó: az elsajátítási motiváció és a végrehajtó funkció új, számítógépes mérési eljárása. Innováció, kutatás, pedagógusok. HuCER 2017. Budapest, 2017. május 25‒26.
 • Mucsiné Erdei Mónika és Józsa Krisztián (2017): Matematikai alapműveleti készségek fejlődésének egyéni különbségei – egy longitudinális kutatás tapasztalatai. Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete. 45. Országos Szakmai Konferencia, Kaposvár, 2017. június 28–30.
 • Janurik Márta és Józsa Krisztián (2017): A zenei percepció korai fejlesztésének lehetőségei – egy négyhónapos fejlesztőprogram tapasztalatai. In: Kárpáti Andrea (szerk.): A világ új képe a művészetben és a tudományban. 1. Művészetpedagógiai Konferencia, ELTE, Budapest. 146–147.
 • Szabó Norbert, Janurik Márta, Józsa Krisztián és Buzás Zsuzsa (2017): Overview of Music Island Computer Application. In: Kárpáti Andrea (szerk.): New landscapes in science and art. ELTE, Budapest. 72.
 • Bank Éva, Marótiné Balogh Zita és Józsa Krisztián (2017): Az egyszülött és az ikergyermekek DIFER készségeinek fejlettsége óvodáskorban. In: Molnár Éva és Vígh Tibor (szerk.): XV. Pedagógiai Értékelés Konferencia. Program és absztraktkötet. Szegedi Tudományegyetem, Szeged. 35.
 • Kis Noémi és Józsa Krisztián (2017): Az otthoni környezet hatása az óvodás gyermeke elsajátítási motivációjára: egy longitudinális vizsgálat eredményei. Molnár Éva és Vígh Tibor (szerk.): XV. Pedagógiai Értékelés Konferencia. Program és absztraktkötet. Szegedi Tudományegyetem, Szeged. 36.
 • Zentai Gabriella, Hajduné Holló Katalin és Józsa Krisztián (2017): Az elemi kombinatív képesség kritériumorientált diagnosztikus tesztje 4-8 éves gyermekek számára. Molnár Éva és Vígh Tibor (szerk.): XV. Pedagógiai Értékelés Konferencia. Program és absztraktkötet. Szegedi Tudományegyetem, Szeged. 54.
 • Janurik Márta és Józsa Krisztián (2017): A zenei fejlesztés lehetőségei óvodáskorban. In: Janurik Márta és Szabó Norbert (szerk.): III. Digitális Zenepedagógiai és Szakmódszertani Konferencia. JATEPress Kiadó, Szeged. 8.
 • Janurik Márta és Józsa Krisztián (2017): Miért fontos az ének-zene oktatás megújulása? Zenepedagógiai konferencia a felsőfokú tanárképzés 50 éves évfordulója alkalmából. Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar, Debrecen. 2017. április 7.
 • Mucsiné Erdei Mónika és Józsa Krisztián (2016): Tanulásban akadályozott tanulók alapműveleti számolási készségének longitudinális vizsgálata. In: Zsolnai Anikó és Kasik László (szerk.): XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia. Program. Absztraktkötet. – A tanulás és nevelés interdiszciplináris megközelítése. MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, SZTE, Neveléstudományi Intézet, Szeged. 381. o.
 • Kis Noémi és Józsa Krisztián (2016): Az otthoni környezet hatása a gyermek elsajátítási motivációjára óvodáskorban. In: Zsolnai Anikó és Kasik László (szerk.): XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia. Program. Absztraktkötet. – A tanulás és nevelés interdiszciplináris megközelítése. MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, SZTE, Neveléstudományi Intézet, Szeged. 368. o.
 • Bank Éva, Józsa Krisztián és Marótiné Balogh Zita (2016): Egypetéjű és kétpetéjű ikergyermekek elemi alapkészségeinek vizsgálata. In: Zsolnai Anikó és Kasik László (szerk.): XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia. Program. Absztraktkötet. – A tanulás és nevelés interdiszciplináris megközelítése. MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, SZTE, Neveléstudományi Intézet, Szeged. 355. o.
 • Kis Noémi és Józsa Krisztián (2016): A szülői nevelés, a gyermek elsajátítási motivációja és az iskolai teljesítménye közötti kapcsolat. A tanulás új útjai. HuCER 2016. Kaposvár, 2016. május 26-27.
 • Józsa Krisztián és Kis Noémi (2016): Confirmatory factor analysis of the subject specific mastery motivation questionnaires. In: Molnár Gyöngyvér és Bús Enikő (szerk.): CEA 2016 – 14th Conference on Educational Assessment: Program – Abstracts. University of Szeged, Szeged. 85.
 • Kis Noémi és Józsa Krisztián (2016): Relation between parenting style, mastery motivation and school achievement in adolescence. ˙In: Molnár Gyöngyvér és Bús Enikő (szerk.): CEA 2016 – 14th Conference on Educational Assessment: Program – Abstracts. University of Szeged, Szeged. 86.
 • Zentai Gabriella, Józsa Krisztián és Molnár Edit Katalin (2016): The relationship between the enactive and symbolic levels of seriation and classification. ˙In: Molnár Gyöngyvér és Bús Enikő (szerk.): CEA 2016 – 14th Conference on Educational Assessment: Program – Abstracts. University of Szeged, Szeged. 87.
 • Kis Noémi és Józsa Krisztián (2015): Az Elsajátítási Motiváció Kérdőívek tanári, szülői és tanulói változatának megerősítő faktoranalízise. In: Tóth Péter, Holik Ildikó és Tordai Zita (szerk.): XV. Országos Neveléstudományi Konferencia. Pedagógusok, tanulók, iskolák – az értékformálás, az értékközvetítés és az értékteremtés világa. Tartalmi összefoglalók. Óbudai Egyetem, Budapest. 254.
 • Mucsiné Erdei Mónika és Józsa Krisztián (2015): Eltérő időpontban gyógypedagógiai iskolába kerülő tanulásban akadályozott tanulók elsajátítási motivációja a tanulók és tanárok vélekedése alapján. In: Tóth Péter, Holik Ildikó és Tordai Zita (szerk.): XV. Országos Neveléstudományi Konferencia. Pedagógusok, tanulók, iskolák – az értékformálás, az értékközvetítés és az értékteremtés világa. Tartalmi összefoglalók. Óbudai Egyetem, Budapest. 271.
 • Zentai Gabriella, Fazekasné Fenyvesi Margit és Józsa Krisztián (2015): A helyesírási készség beszédhanghallás alapú fejlesztése. In: Tóth Péter, Holik Ildikó és Tordai Zita (szerk.): XV. Országos Neveléstudományi Konferencia. Pedagógusok, tanulók, iskolák – az értékformálás, az értékközvetítés és az értékteremtés világa. Tartalmi összefoglalók. Óbudai Egyetem, Budapest. 222.
 • Mucsiné Erdei Mónika és Józsa Krisztián (2015): A gyógypedagógiai intézménybe kerülés időpontjának hatása a tanulásban akadályozott gyermekek elsajátítási motivációjának alakulására. In: Csíkos Csaba és Gál Zita (szerk.): XIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia – 13th Conference on Educational Assessment. SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. 123.
 • Zentai Gabriella és Józsa Krisztián (2015): A manipulatív és a fogalmi rendszerező képesség kapcsolata. In: Csíkos Csaba és Gál Zita (szerk.): XIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia – 13th Conference on Educational Assessment. SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. 165.
 • Kis Noémi, Józsa Krisztián és Dombi Edina (2015): Az Elsajátítási Motiváció Kérdőív tanulói változatának megerősítő faktoranalízise. In: Csíkos Csaba és Gál Zita (szerk.): XIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia – 13th Conference on Educational Assessment. SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. 153.
 • Fazekasné Fenyvesi Margit, Zentai Gabriella és Józsa Krisztián (2015): A beszédhanghallás fejlettségének szerepe a helyesírásban. In: Csíkos Csaba és Gál Zita (szerk.): XIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia – 13th Conference on Educational Assessment. SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. 106.
 • Józsa Krisztián és Zentai Gabriella (2014): Az óvodáskori elsajátítási motiváció hatása a DIFER készségek fejlődésére. In: Buda András (szerk.): XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia: Oktatás és nevelés – gyakorlat és tudomány, Tartalmi összefoglalók. Debreceni Egyetem, Neveléstudományi Intézet, Debrecen. 253.
 • Józsa Krisztián, Szenczi Beáta és Kis Noémi (2014): Az SDQ I. énkép kérdőív adaptációja online adatfelvételi környezetbe. In: Buda András (szerk.): XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia: Oktatás és nevelés – gyakorlat és tudomány, Tartalmi összefoglalók. Debreceni Egyetem, Neveléstudományi Intézet, Debrecen. 256.
 • Janurik Márta és Józsa Krisztián (2014): Tanulásban akadályozott és tipikusan fejlődő gyermekek zenei képessége. In: Buda András (szerk.): XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia: Oktatás és nevelés – gyakorlat és tudomány, Tartalmi összefoglalók. Debreceni Egyetem, Neveléstudományi Intézet, Debrecen. 252.
 • Zentai Gabriella, Fazekasné Fenyvesi Margit és Józsa Krisztián (2014): Néhány környezeti és organikus tényező szerepe a rendszerező képesség fejlődésében. In: Korom Erzsébet és Pásztor Attila (szerk.): PÉK 2014 – XII. Pedagógiai Értékelési Konferencia: Program – Előadás-összefoglalók. Szegedi Tudományegyetem, Szeged. 118.
 • Janurik Márta és Józsa Krisztián (2012): A zenei képességek összefüggése néhány kognitív alapkészséggel és az intelligenciával hatéves korban. In: Benedek András, Tóth Péter, Vedovatti Anildo (szerk.): XII. Országos Neveléstudományi Konferencia: A munka és nevelés világa a tudományban. Program és Összefoglalók. MTA Pedagógiai Bizottság, Budapest. 151.
 • Zentai Gabriella és Józsa Krisztián (2012): Az elemi alapkészségek óvodáskori fejlettségének prediktív ereje az elsős készségfejlettségre: egy longitudinális vizsgálat eredményei. In: Benedek András, Tóth Péter, Vedovatti Anildo (szerk.): XII. Országos Neveléstudományi Konferencia: A munka és nevelés világa a tudományban. Program és Összefoglalók. MTA Pedagógiai Bizottság, Budapest. 154.
 • Hricsovinyi Julianna, Józsa Krisztián és Szenczi Beáta (2012): A számítógép- és a papír-alapú Elsajátítási Motiváció Kérdőívek összehasonlító elemzése. In: Csapó Benő és Tóth Edit (szerk.): PÉK 2012 – X. Pedagógiai Értékelési Konferencia: Program – Tartalmi összefoglalók. SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. 86.
 • Kis Noémi és Józsa Krisztián (2012): A szülői nevelési stílus kapcsolata az elsajátítási motivációval. In: Csapó Benő és Tóth Edit (szerk.): PÉK 2012 – X. Pedagógiai Értékelési Konferencia: Program – Tartalmi összefoglalók. SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. 88.
 • Józsa Krisztián és Csordásné Anda Éva (2012): A matematikai készségek fejlesztése harmadik osztályos tanulók körében: a MATANDA eszköz alkalmazása. In: Csapó Benő és Tóth Edit (szerk.): PÉK 2012 – X. Pedagógiai Értékelési Konferencia: Program – Tartalmi összefoglalók. SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. 143.
 • Fazekasné Fenyvesi Margit és Józsa Krisztián (2011): A beszédhiba korrekciója a beszédhanghalló készség fejlesztése alapján: egy kísérlet tapasztalatai. In: Hegedűs Judit, Kempf Katalin és Németh András (szerk.): Közoktatás, pedagógusképzés, neveléstudomány – A múlt értékei és a jövő kihívásai. Program és Összefoglalók. XI. Országos Neveléstudományi Konferencia. MTA Pedagógiai Bizottság, Budapest. 297.
 • Janurik Márta és Józsa Krisztián (2011): A zenei képességek fejlődése és összefüggése néhány alapkészséggel – egy három hónapos zenei fejlesztőkísérlet eredményei. In: Hegedűs Judit, Kempf Katalin és Németh András (szerk.): Közoktatás, pedagógusképzés, neveléstudomány – A múlt értékei és a jövő kihívásai. Program és Összefoglalók. XI. Országos Neveléstudományi Konferencia. MTA Pedagógiai Bizottság, Budapest. 44.
 • Szenczi Beáta és Hricsovinyi Julianna és Józsa Krisztián (2011): A tanulási motiváció számítógépes vizsgálatának lehetőségei nemzetközi kitekintésben. In: Vidákovich Tibor és Habók Anita (szerk.): PÉK 2011 – XI. Pedagógiai Értékelési Konferencia: Program – Tartalmi összefoglalók. SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. 29.
 • Józsa Krisztián (2010): Az elsajátítási motiváció változása 10–14 éves kor között. In: Csíkos Csaba és Kinyó László (szerk.): X. Országos Neveléstudományi Konferencia: Új törekvések és lehetőségek a 21. századi neveléstudományokban. Program és Összefoglalók. SZTE Neveléstudományi Intézet, Szeged. 203.
 • Józsa Krisztián és Fazekasné Fenyvesi Margit (2010): Integráltan és szegregáltan beiskolázott 1. osztályos, enyhén értelmi fogyatékos tanulók készségfejlettségének összehasonlítása többségi tanulókéval. In: Csíkos Csaba és Kinyó László (szerk.): X. Országos Neveléstudományi Konferencia: Új törekvések és lehetőségek a 21. századi neveléstudományokban. Program és Összefoglalók. SZTE Neveléstudományi Intézet, Szeged. 151.
 • Józsa Krisztián és Szabó Ákosné (2010): Harmadikos, integrált és szegregált osztályba járó, enyhén értelmi fogyatékos tanulók készségfejlettségének összehasonlítása. In: Csíkos Csaba és Kinyó László (szerk.): X. Országos Neveléstudományi Konferencia: Új törekvések és lehetőségek a 21. századi neveléstudományokban. Program és Összefoglalók. SZTE Neveléstudományi Intézet, Szeged. 153.
 • Hricsovinyi Julianna és Józsa Krisztián (2010): Az óvoda-iskola átmenet szelekciós mechanizmusa egy megyeszékhelyen. In: Csíkos Csaba és Kinyó László (szerk.): X. Országos Neveléstudományi Konferencia: Új törekvések és lehetőségek a 21. századi neveléstudományokban. Program és Összefoglalók. SZTE Neveléstudományi Intézet, Szeged. 107.
 • Józsa Krisztián (2010): Az olvasási standardok kidolgozásának elméleti keretei. In: Molnár Éva és Kasik László (szerk.): PÉK 2010 – VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia: Program – Tartalmi összefoglalók. SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. 132.
 • Józsa Krisztián és Csapó Benő (2010): Az iskola kezdetén mért DIFER készségek előrejelző ereje. In: Molnár Éva és Kasik László (szerk.): PÉK 2010 – VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia: Program – Tartalmi összefoglalók. SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. 51.
 • Csapó Benő és Józsa Krisztián (2010): A matematikai készségek fejlődése az iskola első szakaszában. In: Molnár Éva és Kasik László (szerk.): PÉK 2010 – VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia: Program – Tartalmi összefoglalók. SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. 52.
 • Józsa Krisztián (2009): Tanulásban akadályozott és többségi gyermekek matematika attitűdje. In: Bárdos Jenő és Sebestyén József (szerk.): IX. Országos Neveléstudományi Konferencia: Neveléstudomány – Integritás és integrálhatóság. Tartalmi összefoglalók. Veszprém. 65–66.
 • Józsa Krisztián és Szabó Ákosné (2009): Matematikai alapkészségek fejlődése tanulásban akadályozott és többségi gyermekek esetében. In: Bárdos Jenő és Sebestyén József (szerk.): IX. Országos Neveléstudományi Konferencia: Neveléstudomány – Integritás és integrálhatóság. Tartalmi összefoglalók. Veszprém. 63–64.
 • Szenczi Beáta és Józsa Krisztián (2009): A szociális énkép és a testkép alakulása serdülőkortól fiatal felnőtt korig. In: Bárdos Jenő és Sebestyén József (szerk.): IX. Országos Neveléstudományi Konferencia: Neveléstudomány – Integritás és integrálhatóság. Tartalmi összefoglalók. Veszprém. 199.
 • Józsa Krisztián és Fazekasné Fenyvesi Margit (2009): A beszédhiba és a beszédhanghallás összefüggése tanulásban akadályozott gyermekeknél. In: Molnár Gyöngyvér és Kinyó László: (szerk.): PÉK 2009 – VII. Pedagógiai Értékelési Konferencia: Program – Tartalmi összefoglalók. SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. 42.
 • Józsa Krisztián és Kelemen Rita (2009): Matematikai szöveges feladatok megoldásának jellemzői tanulásban akadályozott és többségi gyermekek esetében. In: Molnár Gyöngyvér és Kinyó László: (szerk.): PÉK 2009 – VII. Pedagógiai Értékelési Konferencia: Program – Tartalmi összefoglalók. SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. 77.
 • Szenczi Beáta és Józsa Krisztián (2009): A tanulási énkép összefüggése a tanulmányi eredményekkel és a képességfejlettséggel. In: Molnár Gyöngyvér és Kinyó László: (szerk.): PÉK 2009 – VII. Pedagógiai Értékelési Konferencia: Program – Tartalmi összefoglalók. SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. 103.
 • Józsa Krisztián és Fazekasné Fenyvesi Margit (2008): Az olvasás iránti motiváltság alakulása tanulásban akadályozott és többségi gyermekek esetében (szimpózium előadás). VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia: Hatékony tudomány, pedagógiai kultúra, sikeres iskola, Budapest. Tartalmi Összefoglalók. 61.
 • Józsa Krisztián és Csordásné Anda Éva (2008): Hátrányos helyzetű tanulók számolási készségének fejlesztése 1-2. osztályban (előadás). VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia: Hatékony tudomány, pedagógiai kultúra, sikeres iskola, Budapest. Tartalmi Összefoglalók. 208.
 • Szenczi Beáta és Józsa Krisztián (2008): Az énképet vizsgáló SDQI kérdőív hazai adaptációja (előadás). VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia: Hatékony tudomány, pedagógiai kultúra, sikeres iskola, Budapest. Tartalmi Összefoglalók. 328.
 • Józsa Krisztián (2008): A matematikai készségek fejlődése alsó tagozatban. Szimpózium előadás (absztrakt). In: Csíkos Csaba (szerk.): PÉK 2008 – VI. Pedagógiai Értékelési Konferencia: Program – Tartalmi összefoglalók. SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. 23.
 • Józsa Krisztián, Meskó Katalin és Pap-Szigeti Róbert (2008): A számítógép és az internet-használati szokások összefüggése a tanulási motivációval 4. osztályos tanulók körében. Szimpózium előadás (absztrakt). In: Csíkos Csaba (szerk.): PÉK 2008 – VI. Pedagógiai Értékelési Konferencia: Program – Tartalmi összefoglalók. SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. 29.
 • Józsa Krisztián és Bratinkáné Magyar Éva (2007): A tanulási motiváció változásának longitudinális elemzése 4–8. osztály között. VII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest. (előadás) Tartalmi Összefoglalók. 68.
 • Csordásné Anda Éva és Józsa Krisztián (2007): A számolási készség fejlesztése hátrányos helyzetű első osztályos tanulók körében. VII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest. (előadás) Tartalmi Összefoglalók. 41.
 • Fazekasné Fenyvesi Margit és Józsa Krisztián (2007): Tanulásban akadályozott és többségi általános iskolai tanulók beszédhanghallás készségének összehasonlító vizsgálata. VII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest. (szimpózium előadás) Tartalmi Összefoglalók. 94.
 • Józsa Krisztián és Zentai Gabriella (2007): A sikeres iskolakezdés segítése: egy készségfejlesztő kísérlet eredményei. Szimpózium előadás. In: Korom Erzsébet (szerk.): PÉK 2007 – V. Pedagógiai Értékelési Konferencia: Program – Tartalmi összefoglalók. SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. 121.
 • Fejes József Balázs és Józsa Krisztián (2007): Kulturális eltérések az iskolai eredményességben és a tanulási motivációban: roma és többségi tanulók összehasonlítása. Tematikus előadás. In: Korom Erzsébet (szerk.): PÉK 2007 – V. Pedagógiai Értékelési Konferencia: Program – Tartalmi összefoglalók. SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. 40.
 • Józsa Krisztián és Kelemen Rita (2007): A százalékszámítási készség alkalmazása különféle tantárgyi tartalmakon. Tematikus előadás. In: Korom Erzsébet (szerk.): PÉK 2007 – V. Pedagógiai Értékelési Konferencia: Program – Tartalmi összefoglalók. SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. 49.
 • Józsa Krisztián (2007): Az elemi alapkészségek szerepe az olvasási képesség fejlődésében: egy longitudinális vizsgálat tapasztalatai. Szimpózium előadás. In: Korom Erzsébet (szerk.): PÉK 2007 – V. Pedagógiai Értékelési Konferencia: Program – Tartalmi összefoglalók. SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. 55.
 • Józsa Krisztián (2006): A matematikai készségek fejlődése 1–3. osztály között. Szimpózium előadás. VI. Országos Neveléstudományi Konferencia. Tartalmi Összefoglalók, 235.
 • Molnár Gyöngyvér és Józsa Krisztián (2006): Az olvasási képesség fejlődése 9–17 éves kor között. Tematikus előadás (absztrakt). VI. Országos Neveléstudományi Konferencia. Tartalmi Összefoglalók. 122.
 • Józsa Krisztián és Fazekasné Fenyvesi Margit (2006): A DIFER mint az együttnevelés lehetséges eszköze. Tematikus előadás. Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság és a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének XXXIV. Országos Szakmai Konferenciája: Szakmánk felelőssége a változó világban, Hódmezővásárhely.
 • Józsa Krisztián és Fazekasné Fenyvesi Margit (2006): Tanulásban akadályozott gyermekek tanulási motivációja. Szimpózium előadás. In: Józsa Krisztián (szerk.): PÉK 2006 – IV. Pedagógiai Értékelési Konferencia: Program – Tartalmi összefoglalók. SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. 44.
 • Józsa Krisztián és Kelemen Rita (2006): A számolási készség fejlődése az iskoláskor első két évében. Szimpózium előadás. In: Józsa Krisztián (szerk.): PÉK 2006 – IV. Pedagógiai Értékelési Konferencia: Program – Tartalmi összefoglalók. SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. 120.
 • Józsa Krisztián és Fazekasné Fenyvesi Margit (2006): Tanulásban akadályozott gyermekek elemi alapkészségeinek fejlődése. Szimpózium előadás. In: Józsa Krisztián (szerk.): PÉK 2006 – IV. Pedagógiai Értékelési Konferencia: Program – Tartalmi összefoglalók. SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. 123.
 • Pap-Szigeti Róbert, Nagy József, Józsa Krisztián és Zentai Gabriella (2005): A tanulás képességeinek kritériumorientált fejlesztése 5–6. osztályban. Poszter. A Magyar Tudomány Ünnepe a Kecskemét Főiskolán, Kecskemét.
 • Józsa Krisztián (2005): Kritériumorientált képességfejlesztés. Szimpózium előadás. V. Országos Neveléstudományi Konferencia. Tartalmi Összefoglalók. 301.
 • Józsa Krisztián és Zsolnai Anikó (2005): Szociális készségek fejlődése a serdülőkor kezdetén. Tematikus előadás. V. Országos Neveléstudományi Konferencia. Tartalmi Összefoglalók. 131.
 • Józsa Krisztián és Fazekasné Fenyvesi Margit (2005): A DIFER tesztek alkalmazási lehetősége a tanulásban akadályozott gyermekeknél. Tematikus előadás. Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság és a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének XXXIII. Országos Szakmai Konferenciája: Helyzetkép - Jövőkép, Salgótarján.
 • Józsa Krisztián és Pap-Szigeti Róbert (2004): Az olvasási és helyesírási képesség longitudinális vizsgálata 14–16, valamint 16–18 éves korban. Tematikus előadás. IV. Országos Neveléstudományi Konferencia, Tartalmi Összefoglalók. 101.
 • Nikolov Marianne és Józsa Krisztián (2004): Angol és német nyelvi készségek fejlettsége néhány háttérváltozó tükrében. Tematikus előadás. IV. Országos Neveléstudományi Konferencia, Tartalmi Összefoglalók. 149.
 • Józsa Krisztián és Fazekasné Fenyvesi Margit (2004): Az elsajátítási motiváció vizsgálatának lehetőségei tanulásban akadályozott gyermekeknél. Tematikus előadás. Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság és a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének XXXII. Országos Szakmai Konferenciája: Fogyatékosság itthon és Európában, Pécs.
 • Józsa Krisztián (2003): A DIFER rövid változata: lehetőségek és tanulságok. Tematikus előadás (absztrakt) III. Országos Neveléstudományi Konferencia, Tartalmi Összefoglalók. 113.
 • B. Németh Mária, Józsa Krisztián és Nagy Lászlóné (2002): Differenciált tantárgyi követelmények mérése biológiából. Tematikus előadás. II. Országos Neveléstudományi Konferencia, Tartalmi Összefoglalók. 376.
 • Józsa Krisztián (2002): Az 1. osztályosok elemi számolási készségének fejlettsége. II. Országos Neveléstudományi Konferencia, Tartalmi Összefoglalók. 335.
 • Józsa Krisztián (2002): A tanulási énkép és a tudástranszfer kapcsolata. II. Országos Neveléstudományi Konferencia, Tartalmi Összefoglalók. 246.
 • Zsolnai Anikó és Józsa Krisztián (2002): A szociális készségek fejlettségének mérési lehetőségei serdülőkorban. II. Országos Neveléstudományi Konferencia, Tartalmi Összefoglalók. 245.
 • Zsolnai Anikó, Józsa Krisztián, Molnár Edit Katalin és Molnár Éva (2002): A szociális kompetencia fejlesztésének lehetőségei a tanárképzésben. II. Országos Neveléstudományi Konferencia, Tartalmi Összefoglalók. 116.
 • Józsa Krisztián (2002): Az elsajátítási motiváció és az értelmi fejlettség összefüggése óvodáskorban. Tematikus előadás. A Magyar Pszichológiai Társaság XV. Nagygyűlése. Előadás-kivonatok, Szeged. 27.
 • Zsolnai Anikó és Józsa Krisztián (2002): Szociális készségek fejlettsége 10–13 éves korban. Tematikus előadás. A Magyar Pszichológiai Társaság XV. Nagygyűlése. Előadás-kivonatok, Szeged, 28.
 • Józsa Krisztián (2001): Elsajátítási motiváció és kritériumorientált fejlesztés. Szimpózium előadás I. Országos Neveléstudományi Konferencia, Tartalmi Összefoglalók. 102.
 • Józsa Krisztián (2001): A számlálási készség kritériumorientált fejlesztése. Szimpózium előadás. I. Országos Neveléstudományi Konferencia, Tartalmi Összefoglalók. 133.
 • Zsolnai Anikó, Konta Ildikó és Józsa Krisztián (2001): Szociális készségfejlesztő program kisiskolás gyerekek számára. Szimpózium előadás. I. Országos Neveléstudományi Konferencia, Tartalmi Összefoglalók. 272.

EGYÉB

 • Józsa Krisztián (2016): Motiváció és zenetanulás. In: Buzás Zsuzsanna és Szabó Norbert (szerk.): II. Digitális Zenepedagógiai és Módszertani Konferencia. JATEPress Kiadó, Szeged. 6.
 • Morgan, G. A., Wang, J., Barrett, K. C., Liao, H.-F., Wang, P.-J., Huang, S.-Y., & Jozsa, K. (2015). The Revised Dimensions of Mastery Questionnaire (DMQ 18). Colorado State University, Fort Collins, CO. http://soe.chhs.colostate.edu/faculty-staff/morgan.aspx
 • Józsa Krisztián (2014): Hogyan tanulnak a kisiskolások? A csodálatos gyermeki agy. Pszichológia: Önismeret, Párkapcsolat, Család, Munka, 4. 3. sz. 80–81.
 • Józsa Krisztián (2013): Tanulni, l’art pour l’art – Szülők, ha motiválnak. Pszichológia: Önismeret, Kapcsolat, Munka, Tudomány, 3. 3. sz. 61–62.
 • Józsa Krisztián és Major Zoltán (2012): Országos készség és képességmérés, 4. évfolyam – On-line adatelemző szoftver. 3.0 verzió http://negyedikesmeres.oh.gov.hu/
 • Józsa Krisztián és Major Zoltán (2009): Országos készség és képességmérés, 4. évfolyam – On-line adatelemző szoftver. 2.0 verzió http://negyedikesmeres.oh.gov.hu/
 • Józsa Krisztián (2008): Elsajátítási motiváció – elemzési útmutató. Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. suliNova, Budapest. http://www.sulinovadatbank.hu/index.php?akt_menu=3721.
 • Józsa Krisztián (2008): Olvasásképesség – elemzési útmutató. Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. suliNova, Budapest. http://www.sulinovadatbank.hu/index.php?akt_menu=3721.
 • Józsa Krisztián (2008): Idegennyelvi-elsajátítási motiváció – elemzési útmutató. Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. suliNova, Budapest. http://www.sulinovadatbank.hu/index.php?akt_menu=3721.
 • Józsa Krisztián (2004): Motiváció és olvasás. In: Zentai Gabriella (szerk.): Az olvasásképesség fejlődése és fejlesztése – Országos pedagógiai konferencia. Békés Megyei Humán Fejlesztési és Információs Központ, Békéscsaba, 21.
 • Józsa Krisztián és Vecseri Árpád (2003): Angol és német nyelvi tantárgyi mérés 2003. – Iskolai adatfeldolgozó szoftver (CD). OKÉV, KÁOKSZI, Budapest.
 • Józsa Krisztián (2003): Az elsajátítási motiváció fejlődése és összefüggése a kognitív alapkészségekkel 4–16 éves korban. PhD értekezés, SZTE, Neveléstudományi Tanszék, Szeged.
 • Fazekasné Fenyvesi Margit, Józsa Krisztián, Nagy József és Vidákovich Tibor (2002): DIFER – Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer 4–9 évesek számára. OKÉV, KÁOKSZI, Budapest.
 • Józsa Krisztián (2001): A neveltségi szint értékelése. Plenáris előadás. Értékelés és Minőség a Közoktatásban. Lillafüred.
 • Józsa Krisztián (2001): Az elsajátítási motiváció. In: Oktatási Minisztérium (szerk.): Humán erőforrás fejlesztése a civil szektorban című ösztöndíjpályázat nyertes tanulmányainak tézisei. Oktatási Minisztérium, Budapest. 19–20.
 • Józsa Krisztián (1999): O' Neil, H. F. és Drillings, JR. M. (1999, szerk.): Motiváció: elmélet és kutatás. Vince Kiadó, Budapest (Recenzió). Magyar Pedagógia, 4. sz. 459–462.
 • Józsa Krisztián (1999): Összefüggések a matematika és fizika tantárgyi éntudat és teljesítmény között 11–17 éves tanulók körében. Szakdolgozat, József Attila Tudományegyetem, Neveléstudományi Tanszék, Szeged.
 • Csíkos Csaba, Józsa Krisztián, Korom Erzsébet and Tarkó Klára (1998): The past and present of EARLI: interviews with prominent EARLI members. Research Dialogue in Learning and Instruction. 1. sz. 33–44.
 • Csíkos Csaba és Józsa Krisztián (1997): Az európai kutatók fiatal nemzedéke. Interjú Kristiina Kumpulainennel. Iskolakultúra, 7. 12. sz. 117–118.
 • Csíkos Csaba, Józsa Krisztián, Korom Erzsébet és Tarkó Klára (1997): Egy formálódó tudományos közösség: Beszélgetések a tanulás és az oktatás vezető európai kutatóival. Iskolakultúra, 7. 12. sz. 108–117.
 • Józsa Krisztián (1997): A természettudományos pálya választását befolyásoló tényezők vizsgálata utolsó éves középiskolásoknál. OTDK dolgozat, Szeged.
 • Józsa Krisztián (1996): A természettudományos pályáktól való elfordulás okainak vizsgálata. TDK dolgozat, JATE Kísérleti Fizikai Tanszék, Szeged.
 • Józsa Krisztián (1995): És másutt hogy van? További információk az IEA-ról. Előadás. XXXVIII. Országos Fizikatanári Ankét és Eszközkiállítás, Miskolc.