Neveléstudományi Intézet


Kurzusok

Józsa Krisztián


[ ENGLISH PAGES ]

RENDSZERESEN TARTOTT KURZUSOK


Tanári előkészítő (BA) és mesterszak (MA):
 • A nevelés-oktatás tudományos alapjai előadás
 • Készség- és képességfejlesztés szeminárium
Neveléstudomány (BA, MA):
 • Készségfejlesztés kora gyermekkorban előadás
 • Tanulási motiváció előadás
 • Neveléstudományi kutatási irányzatok előadás
 • Neveléstudományi kutatási módszerek előadás
 • Empirikus kutatásmódszertan előadás
 • Pedagógiai diagnosztika gyakorlat
 • Kutatásmódszertan szeminárium
 • Pedagógiai kísérletek tervezése szeminárium
 • Motiváció a tanítási-tanulási folyamatban szeminárium
 • Számítógépes adatkezelés és adatfeldolgozás gyakorlat
 • Szakmai gyakorlat
Posztgraduális képzésben (értékelési szakértő szak):
 • Matematikai és kutatásmódszertani alapok előadás
 • Matematikai statisztikai módszerek előadás
 • Pedagógiai kutatásmódszertan előadás
 • Számítógépes adatelemzés I. és II. gyakorlat
 • Tesztszerkesztés gyakorlat
 • Tanulási motiváció előadás
PhD képzésben:
 • Tanulási motiváció előadás
 • Statisztikai módszerek a pedagógiai kutatásokban előadás                                                                                             
 • Haladó adatelemzés előadás
 • Kutatási szeminárium

KORÁBBAN TARTOTT KURZUSOK


Tanárszakon:
 • Neveléselmélet előadás
 • Oktatáselmélet szeminárium
 • Neveléselmélet szeminárium
 • Pedagógiai gyakorlat
 • A tanári munka iskolaközelben speciálkollégium
 • Mikrotanítás és kommunikáció speciálkollégium
 • Motiváció és nevelés speciálkollégium
Pedagógia szakon:
 • Kutatásmódszertan előadás és gyakorlat
 • A kommunikáció és az informatika alapjai előadás
 • Tanulási motiváció előadás és szeminárium
 • Számítógépes adatelemzés gyakorlat
 • Számítógép-használat
 • Szakmai gyakorlat
Pszichológus szakon:
 • Matematika előadás
 • Valószínűségszámítás és statisztika előadás
 • Matematikai alapok és valószínűségszámítás gyakorlat
 • Statisztika I. és II. gyakorlat
 • SPSS gyakorlat
Posztgraduális képzésben (értékelési szakértő szak):
 • Matematika előadás
 • Pedagógiai kutatásmódszertan előadás
 • Adatgyűjtés és adatelemzés gyakorlat
 • Számítógépes információkezelés
 • Mérés és tesztelés az iskolában gyakorlat
 • Számítógép-használat