Neveléstudományi Intézet

Szakmai életrajz

Józsa Krisztián


TUDOMÁNYOS FOKOZAT

  • Habilitáció, neveléstudomány, SZTE, tézisek címe: Elsajátítási motiváció és készségfejlesztés (2013)
  • PhD, neveléstudomány, ELTE, értekezés címe: Az elsajátítási motiváció fejlődése és összefüggése a kognitív alapkészségekkel 4–16 éves korban; témavezető: Nagy József (2003)

VÉGZETTSÉGEK, TANULMÁNYOK

  • A kognitív kompetencia fejlődése és fejlesztése PhD program, SZTE BTK (2003)
  • Pedagógiai (értékelési) szakértő (M. Ed.), SZTE BTK (2000)
  • Okleveles fizika-matematika szakos középiskolai tanár (M. Sc.), JATE TTK (1996)
  • Érettségi, Bolyai János Gimnázium, Kecskemét (1991)

MUNKAHELYEK, SZAKMAI TAPASZTALATOK

  • Colorado State University, College of Health & Human Sciences, School of Education, Affiliate Associate Professor (2013. 03. –)
  • Colorado State University, Department of Human Development and Families Studies & School of Education, Fulbright professor (2012. 08.–2013. 03.)
  • SZTE BTK Neveléstudományi Intézet, egyetemi docens (2007. 09.–), intézetvezető helyettes (2007. 07.–), adjunktus (2004. 07.–2007. 08.), tanszékvezető helyettes (2004. 03.–2007. 06.), tanársegéd (2001. 02.–2004. 06.)
  • Colorado State University, School of Education, visiting professor (2011. 03.–2011. 06., 2012. 01.–2012. 02.)
  • ELTE BGGYK Tanulásban Akadályozottak és Értelmileg Akadályozottak Pedagógiája Tanszék, tudományos munkatárs (részmunkaidőben, 2007. 11.–2012. 08.)
  • SZTE-MTA Képességkutató Csoport, tudományos segédmunkatárs (1999. 02.–2001. 01.)
  • Bolyai János Gimnázium, Kecskemét, óraadó tanár (1997/98)
  • Gábor Dénes Főiskola, óraadó tanár (1997/98–1998/99)
  • JATE Neveléstudományi Tanszék, PhD ösztöndíjas (1996. 09.–1999. 01.)
  • JATE Neveléstudományi Tanszék, demonstrátor (1995/96)

ÖSZTÖNDÍJAK

  • Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (2015. 09.–2018. 08.)
  • Campus Hungary Ösztöndíj (2015. 04.–2015. 06.)
  • Fulbright Kutatói Ösztöndíj (2012. 08.–2013. 03.)
  • Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (2004. 09.–2007. 08.)
  • AMFK predoktori ösztöndíj (2000. 06.–2001. 05.)

ELISMERÉSEK

  • Who’s Who in the World, Marquis Who’s Who, US (2010–)
  • A legjobb nevelés- és oktatáskutatási mű 2012., II. díj., társszerző: Janurik Márta, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (2012)
  • Akadémiai Ifjúsági Díj, MTA (2008)
  • Pro Scientia Aranyérem, MTA (1997)
  • XXIII. OTDK I. helyezés (1997)
  • TDK I. helyezés és különdíj (1996)

TUDOMÁNYOS KÖZÉLET

  • International Society for the Study of Behavioural Development (ISSBD) tagja (2016–)
  • Society for Research on Child Development (SRCD) tagja (2016–)
  • International Society on Early Intervention (ISEI) tagja (2016–)
  • European Educational Research Association (EERA) tagja (2016–)
  • Hungarian Educational Research Association (HERA) tagja (2016–)
  • Hungarian Educational Research Journal szerkesztőségi tagja (2016–)
  • Magyar Olvasástársaság alelnöke (2008–2009)
  • International Reading Association tagja (2008–2014)
  • Iskolakultúra Online szerkesztőségi tagja (2007–2011)
  • SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola törzstagja (2009–), tagja (2005–2009), titkára (2006–2012)
  • Bolyai János Kutatási Ösztöndíjasok Akadémiai Klub Egyesület tagja (2004–)
  • SZTE Oktatáselméleti Kutatócsoport tagja (2003–)
  • A Magyar Pedagógia (2001–) és a Learning and Instruction (2009–) rendszeresen felkért bírálója
  • OTKA pályázatok (2004–) rendszeresen felkért bírálója
  • Hazai és nemzetközi tudományos konferenciák rendszeresen felkért bírálója, ONK (Orszá-gos Neveléstudományi Konferencia, 2004–), PÉK (Pedagógiai Értékelési Konferencia, 2007–), EARLI (European Association for Research on Learning and Instruction, 2005–)
  • Magyar Pszichológiai Társaság tagja (2002–2008)
  • Szegedi Akadémiai Bizottság Oktatáselméleti Munkabizottságának tagja (2001–)
  • SZTE-MTA Képességfejlődés Kutatócsoport tagja (1999–)
  • European Association for Research on Learning and Instruction, Special interest group: Motivation and Emotion, Learning and Development in Early Childhood¸ Special Educational Needs (1997–)
  • Pro Scientia Aranyérmesek Társasága tagja (1997–)
  • Eötvös Loránd Fizikai Társulat tagja (1994–2000)

KONFERENCIÁK SZERVEZÉSE

  • 2016. augusztus 3–7. 40th Annual Meeting of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME 40) Szeged (Szervezőbizottság tagja)
  • 2015. november 19–21. XV. Országos Neveléstudományi Konferencia: Pedagógusok, tanulók, iskolák – az értékformálás, az értékközvetítés és az értékteremtés világa. Budapest. (Tudományos Programbizottság tagja)
  • 2014. november 6–8. XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia: Oktatás és nevelés – gyakorlat és tudomány, Debrecen (Tudományos Programbizottság tagja)
  • 2013. április 11–13. PÉK 2013 – XI. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged (Tudományos Programbizottság elnöke)
  • 2012. április 26–28. PÉK 2012 – X. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged (Tudományos Programbizottság tagja)
  • 2009. november 16–17. Készségfejlesztés gyermekkorban: a DIFER Programcsomag, Békéscsaba (országos konferencia szervezése)
  • 2009. április 24–25. PÉK 2008 – VII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged (Tudományos Programbizottság tagja)
  • 2008. április 11–12. PÉK 2008 – VI. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged (Tudományos Programbizottság tagja)
  • 2007. aug. 27 – szept. 1. EARLI 2007 – 12th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction (Szervezőbizottság tagja)
  • 2007. április 12–14. PÉK 2007 – V. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged (Tudományos Programbizottság tagja)
  • 2006. április 20–22. PÉK 2006 – IV. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged (Tudományos Programbizottság elnöke)
  • 2004. november 10–12. Az olvasásképesség fejlesztése, Békéscsaba (országos konferencia szervezése)
  • 2004. május 27–28. DIFER Programcsomag: az eredményes iskolakezdés feltételei és lehetőségei, Békéscsaba (országos konferencia szervezése)
  • 1999. június 22–26. International Conference on Science Education for the 21st Century, Szeged (Szervezőbizottság tagja)