Szeretettel köszöntünk mindenkit a SZTE TTIK Kémiai Intézetének TDK honlapján! A 2016-2017-es ciklusban két helyi konfereciát rendez(ett) a Kar, egyet tavasszal (2016 május 5-én), egyet pedig ősszel fog 2016 november 24-én, 13h-tól (dékáni szünet a TTIK-n!). 33 dolgozat érkezett, melyet négy szekcióba soroltunk: (a linkeken megtalálható a részletes program összefoglalókkal) Kémia I Anyagtudomány                     Kémia II Szerves kémia Kémia III Fizikai és elméleti kémia, analitika          Kémia IV Bioszervetlen és koordinációs kémia Egyoldalas összefoglaló itt tölthető le. Az előadásra rendelkezésre álló idő 10 perc + 5 perc vita. (Nincs előírva a bemutatható fóliák száma.) A XXXIII. Kémia és Vegyipari OTDK 2017 március 29-31 között lesz Miskolcon Miskolci Egyetem, Műszaki Anyagtudományi Kar      (A központi felhívás itt olvasható) A OTDK részvételre javasolt dolgozatok szerzőinek teendői itt érhetők el a 4. pont alatt, míg a dolgozatra vonatkozó formai követelmények itt. Kérdések, kérések és észrevételek: jakusch@chem.u-szeged.hu