Dr. Gyémánt Iván Károly

 egyetemi docens                                       inEnglish InEnglish

Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi Kar
Elméleti Fizikai Tanszék
Szeged, 6720 Tisza Lajos krt. 84-86.
Tel: (62) 544-368 , 544 282
Fax: (62) 544-368
Fogadóóra: Csütörtök 11-12.
E-mail: gyemant@physx.u-szeged.hu

Tudományos életrajz

Publikációk
Születési adatok:  

1944. október 10. Szeged

Végzettség:
okleveles matematikus, JATE, 1967.

Beosztás:
egyetemi docens, JATE 1989-
egyetemi adjunktus, JATE 1979-1988
tudományos munkatárs, MTA KFKI 1975-78
tanársegéd, JATE, 1976-75

tanszékvezető, SZTE Elméleti Fizikai Tanszék 1995-
tanszékcsoportvezető, SZTE Fizikus Tanszékcsoport 2001-2004
dékánhelyettes, JATE TTK 1990-91

Tudományos előmenetel:
habilitáció, SZTE 2001
a fizikai tudomány kandidátusa, MTA 1988
egyetemi doktor, JATE 1972

Oktatási feladatok:

Vektoranalízis

előadás

1968-1978

Elméleti szilárdtest fizika

előadás

1970-1984

Bevezetés az elméleti fizikába

előadás

1978-1985, 1996

Anyagok mágnessége

előadás

1985

Számítógépes fizika

előadás

1986

Kvantummechanika,

előadás

1990-2002

Elméleti mechanika előadás 1990-

Elm. mechanika, Elektrodinamika, Termodinamika

gyakorlat

1968-

Kvantummechanika, Statisztikus fizika

gyakorlat

1968-

Elektron-molekula ütközés

spec.koll., PhD kurzus

 

Sűrűségfunkcionálok

PhD kurzus

 

Tanulmányutak:
University of Antwerpen  1998, 1999, 2000)
University of Erlangen (1996)
Universite de Picardie (Amiens, France) 1992
International center of Theoretical Physics (Trieste, Italy) 1986
University of Cambridge (UK) 1977
University of Uppsala, (Sweden) 1970

Szaknai testületi tagság:
MTA Atom- és Molekulafizikai Bizottság tagja 1999-2002, 2003-
MTA Atom- és Molekulafizikai Bizottság titkára 1993-1999
MTA Szilárdtestfizikai Bizottság 1993-1996
Eötvös Loránd Fizikai Társulat tagja 1967-
Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Csongrád Megyei Csoportjának elnöke 1996-1999
Európai Fizikai Társaság, IOM, 1995-
Neumann János Számítógéptudományi Társaság jegyzője, 1970-75.

Tudományos érdeklődés, kutatási témák:
Atomi rendszerek, sűrűségmátrixok, sűrűségfunkcionálok, atomi ütközések.

 


2015.12.03.