Secondary literature

[somewhat random]

 1. [Könyvismertetés] Kecskeméthy Aurél: Éjszak-Amerika 1876-ban. In: Pesti Napló 1877. 79.
 2. Ács Tivadar: Akik elvándoroltak. Bp, 1940. JATE A34559
 3. Ács Tivadar: Kossuth papja: Ács Gedeon. Bp, 1940. JATE 73156
 4. Ács Tivadar: Magyarok az észak-amerikai polgárháborúban. Bp, 1964. JATE TA44770
 5. Ács Tivadar: Magyar úttörők az Ujvilágban. László Károly 1850-67. évi naplójegyzetei a Kossuth-emigráció amerikai életéből. Bp: Láthatár, 1942. VC B45315
 6. Ács Tivadar: New-Buda. Bp, 1940. JATE A21206
 7. Ács Tivadar (összeállította, bev.): Népek tavasza: Ismeretlen levelek, naplójegyzetek a magyar szabadságharc és emigráció korából. Bp: Általános Nyomda és Grafikai Intézet, 194? SK B4557
 8. Ács Tivadar: A száműzöttek: Fiala János 1848-49-i honvédezredes emlékiratai az emigrációból. Bp, 1943. JATE A10138; SK G.e.4876; VC B60559
 9. Bakai Lajos, ifj.: Xántus János californiai utazása. Bp, 1943. OSZK 144.175
 10. Balassa József, Kossuth Amerikában 1851-1852. Gergely, Bp, 1931. 128p. SZEK
 11. Balázs Dénes: Magyar utazók Amerikában. Bp: Nemzeti Tankönyvk., 1995. NGy
 12. Bodrogi Tibor (szerk., bev.): Messzi népek magyar kutatói. Az egyetemes néprajz magyar előfutárai és művelői. Vols. 2. Bp: Gondolat, 1978. SK B32479 *Vol.1 pp. 151-187; vol.2 pp. 382-389.
 13. Bogáti Péter: Flamingók Új-Budán. Bp, 1979. VC
 14. Bogáti Péter: Édes Pólim! Regény. Móra, Bp, 1979.
 15. Dániel Ferenc—Orosz István: Ah, Amerika! Dokumentumok a kivándorlásról 1896-1914. Bp, 1988. NGy
 16. Deák Farkas: Gróf Wass Sámuel emlékezete. Bp, 1880. JATE 86534
 17. Farkas Pál, dr. Az amerikai kivándorlás. Budapest: Singer és Wolfner, 1907. SK C.a.458
 18. Fenyő István: "A polgárosodás eszmevilága útirajzainkban 1848 előtt." In: Két évtized: Tanulmányok és kritikák. Bp: Magvető, 1968, pp. 109-129. SK B17666
 19. Földes Éva—Szabó Emma: Kossuth Zsuzsánna: A magyar szabadság ismeretlen hősnőjének élete és levelei. Bp: Földes Éva kiadása, 1944. SK G.e.4982
 20. Gál István: "Széchenyi's Picture of America". The New Hungarian Quarterly, XVI. 60 (Winter 1975). 149-157.
 21. Galgóczy Károly: "Emlékbeszéd Vállas Antal külső tag felett". In: Értekezések a matematikai tudományok köréből, III/8. Bp, 1875. JATE 86246
 22. Geréb László szerk.: Vihar előtt. Elbeszélések az 1900-as évekből. Bp: Szépirodalmi, 1956. SK H.e.15845 *pp. 55-78. A kivándorlók.
 23. Gondos Sándor: Az újvilág ó-hazai meséi. Bp: Stephanaeum, 1930. SK H.e.9499; VC B30495
 24. Gömöri György: Egy 17. századbeli magyar lelkész Angliában és az Újvilágban. Zádori István Bostonban 1682-ben. Confessio 1980/2. pp. 99-104.
 25. Gyömrei Sándor: Az utazási kedv története. Bp: Gergely R., 1934. SK G.c.2989
 26. Halász Gyula: Öt világrész magyar vándorai. Magyar fölfedezők Benyovszkytól napjainkig. Grill Károly, Bp, 1936 (reprint: Aqua, Bp, 1993), Xántus, pp.61-71., Széchenyi Béla, pp.88-101.
 27. Hatvany Lajos: Egy székely nemes, aki felfedezte a demokráciát. [Bölöni Farkas Sándorról] Bp: Káldor, 1934. [Hmv. 320 H40]
 28. Hegedűs Loránt: A magyarok kivándorlása Amerikába 1-4. Budapesti Szemle 99. (1899) 272, 161-200; 273, 333-353; 274, 10-28; 275, 185-207. [SK F327]
 29. H.J.: Review of Nendtvich's & Xántus' books. In: Bpi Szemle, 1858/3. 255-256. SK G.c.182
 30. Huszár Tibor: Beszélgetések. Bp: Magvető, 1983. SK B41671
 31. Ilosvay Lajos: "Nendtvich Károly emlékezete (1811-1892". Akadémiai Értesítő VI/12 (1895. Deczember 15.) 673-686.
 32. Kassai Géza: Amerika és Magyarország. Bp, 1947. SK G.e.5125
 33. Katona, Anna: "Hungarian Travelogues on the Pre-Civil-War U.S.". In: Hungarian Studies in English V. KLTE, Debrecen, 1971. 51-94. VC
 34. Katona, Anna: "Nineteenth-Century Hungarian Travelogues on the Post-Civil War U.S." In: Hungarian Studies in English. KLTE, Debrecen, 1973. VC; OSZK C65832
 35. [Kecskeméthy Aurél] meghalt. In: Fővárosi Lapok 1877. p. 439; temetés, obit. p. 443.
 36. Kende Géza: Magyarok Amerikában I-II. Cleveland, 1927. VC-xrx (Parts of vol. III. in typescript in VC)
 37. Kovács Sándor Iván—Monok István: Magyar utazási irodalom 15-18. század. Budapest: Szépirodalmi, 1990. NGy; SK A11174
 38. Kropf Lajos: "Észak-Amerika és Magyarország 1848 és 1849-ben" Budapesti Szemle 106. Köt. 1901. 293. Sz. pp. 161-181.
 39. László Könnyü: John Xantus, Hungarian Geographer in America (1851-64). American Hungarian Publishers: Köln, 1965.
 40. Könnyű László: Xántus János geográfus Amerikában (1851-1864). St Louis, 1975. VC B40781
 41. Kretzoi, Charlotte (ed.): Americana & Hungarica. ELTE, Bp, 1989. NGy
 42. Lukácsy Sándor—Nizsalovszky Endre (szerk.): Eötvös József levelei Szalay Lászlóhoz. Bp, 1967. (On Vállas Antal: Feb. 15, 1855.)
 43. Madden, Henry Miller: Xantus, Hungarian Naturalist in the Pioneer West. Paolo Alto, 1949. SC.68,69-xrx; VC-xrx; NGy-xrx
 44. Magyar utazók, földrajzi felfedezők. Budapest: Tankönyvkiadó, 1973. [XIX. Század: pp. 107-258; XX. Század: 259-345.] SK 910M14
 45. Márki Sándor: "Amerika s a magyarság". Földrajzi Közlemények, 1893. 49-94. VC, M2,4-49-xrx
 46. Mikó Imre: A bércre esett fa. Bölöni Farkas Sándor életregénye. Bukarest: Albatrosz, 1977.
 47. Mocsáry Sándor: "Xántus János emlékezete". (Emlékbeszédek a M.T. Akadémia tagjairól. IX.köt., 9.sz. 1899.)
 48. Molnár Félix (szerk): Amerikai Kossuth zarándok emlékalbum. [Budapest], 1928. NGyxrx; VC-xrx
 49. Pachter, Mark (ed.): Abroad in America: Visitors to the New Nation 1776-1914. Smithsonian Institute & Addison Wesley Publishing Co., 1976. NGy-xrx (On Trollope, Bölöni Farkas & Haraszthy, Dickens, Kossuth on pp. 33-42, 43-51, 82-91, 124-133, respectively.)
 50. Pordán Ildikó: A napló-műfaj, László Károly Naplóján keresztül vizsgálva. Szakdolgozat. Szeged, MS [1990?]. Magyar Irod.tört. Tsz. Kt. Sz-1166; NGy
 51. Rácz-Rónay Károly: "Az amerikai magyar telepek története IV. New Buda, ahol Kossuth Lajos letelepedését előkészítették". In: Külföldi Magyarság, April 15, 1922.
 52. Rácz-Rónay Károly: letters to Feleky Károly (1921-1927), Márki Sándor (1922-1924) et alia. Originals in Library of Congress, MTA, OSzK. VC-xrx; NGy-xrx
 53. Rózsa Miklós (szerk): Kecskeméthy Aurél naplója 1851-1878. Budapest: Franklin, 1909. ELTE
 54. Sándor István: Xántus János. Bp, 1970.
 55. Szállási Árpád dr.: "Nendtvich Károly amerikai utazása 1855-ben". Orvosi Hetilap, 1984. szept. 2. 2205-2210.
 56. Sztáray Zoltán: Haraszthy Ágoston. A kaliforniai szőlőkultúra atyja. Püski, New York, 1986.
 57. Thubron, Colin: "Both Seer and seen. The travel writer as leftover amateur" In: TLS July 30, 1999, 12-13.
 58. Várallyay Gyula: "Tanulmányúton": Az emigráns magyar diákmozgalom 1956 után. Bp: Századvég, 1992. SK B57537
 59. Xántus János: "László Károly". Vasárnapi Ujság, 1868. január 12. p.1.
 60. Závodszky Géza: Az Amerika-motívum és ma polgárosodó Magyarország. A kezdetektől 1848-ig. Második, javított kiadás. Budapest: Korona, 1997.
 61. Zombori István: "A múlt századi Amerika magyar szemmel. (Ismeretlen kézirat a Kossuth-emigrációból)". Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 1976-77/1, pp.325-364.
 62. Zombori István: "Idegen népek magyar emberek. (Ács Gedeon naplójának földrajzi és néprajzi vonatkozásai)". In: Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 1978-79/1, pp.207-231.