Neveléstudományi Intézet

Publikációk

Fejes József Balázs


KÖNYV

 • Fejes József Balázs és Szűcs Norbert (2018, szerk.): Én vétkem. Helyzetkép az oktatási szegregációról. Motiváció Oktatási Egyesület, Szeged. [PDF]
 • Fejes József Balázs, Lencse Máté és Szűcs Norbert (2016, szerk.): Mire jó a tanoda? A TanodaPlatform keretében összegyűjtött innovációk, kutatások, történetek. Motiváció Oktatási Egyesület, Szeged. [PDF]
 • Fejes József Balázs (2015): Célok és motiváció. Tanulási motiváció a célorientációs elmélet alapján. Gondolat Kiadó, Budapest. [WWW]
 • Fejes József Balázs, Kelemen Valéria és Szűcs Norbert (2014): A Motiváció Hallgatói Mentorprogram modellje. Útmutató felsőoktatási hallgatók részvételével szervezett hátránykompenzáló programok megvalósításához. SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet, Szeged. [PDF]
 • Fejes, J. B., Kelemen, V. and Szűcs, N. (2014): The model of Motivation Student Mentoring Program. Guidelines for the realisation of disadvantaged compensation programs with the involvement university students. SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet, Szeged. [PDF]
 • Fejes József Balázs és Szűcs Norbert (2013, szerk.): A szegedi és hódmezővásárhelyi deszegregációt támogató Hallgatói Mentorprogram. Öt év tapasztalatai. Belvedere Meridionale, Szeged. [PDF]
 • Józsa Krisztián és Fejes József Balázs (2013, szerk.): PÉK 2013 - XI. Pedagógiai Értékelési Konferencia: Program - Előadás-összefoglalók. Szegedi Tudományegyetem, Szeged.
 • Fejes József Balázs, Kelemen Valéria és Szűcs Norbert (2013): Szülők mentorálása a hátrányos helyzet átörökítésének megelőzése érdekében. SZTE JGYPK, Szeged. [PDF]
 • Fejes, J. B., Kelemen, V. and Szűcs, N. (2013): Parent mentoring to prevent transmission of social disadvantage. SZTE JGYPK, Szeged. [PDF]

KÖNYVFEJEZET

 • Csapó, B., Fejes, J. B., Kinyó, L. and Tóth, E. (2019): Educational Achievement in Social and International Contexts. In: Kolosi, T. and Tóth, I. Gy. (eds.): Social Riport 2019. TÁRKI, Budapest. 217–236. [PDF]
 • Fejes J. B., Szűcs N. és Kelemen V. (2015): Possible Benefits of Linking Teacher Education with Disadvantage Compensation. The Example of the Motivation Student Mentoring Program. In: Pusztai, G. és Ceglédi, T. (szerk.): Professional Calling in Higher Education. Challenges of Teacher Education in the Carpathian Basin. Partium Press, Personal Problems Solution, Új Mandátum Könyvkiadó, Debrecen. 160–166. [PDF]
 • Fejes József Balázs, Szűcs Norbert és Kelemen Valéria (2015): A pedagógusképzés és a hátránykompenzálás összekapcsolása: a Motiváció Hallgatói Mentorprogram. In: (szerk.): Pusztai Gabriella és Ceglédi Tímea: Szakmai szocializáció a felsőoktatásban. A pedagógusképzés kihívásai a Kárpát-medencében. Partium Könyvkiadó, Personal Problems Solution, Új Mandátum Könyvkiadó, Debrecen. 269–275. [PDF]
 • Csapó Benő, Fejes József Balázs, Kinyó László és Tóth Edit (2014): Az iskolai teljesítmények alakulása Magyarországon nemzetközi összehasonlításban. In: Kolosi Tamás és Tóth István György (szerk.): Társadalmi Riport 2014. TÁRKI, Budapest. 110-136. [PDF]
 • Fejes, J. B., Kelemen, V. and Szűcs, N. (2014): Educational segregation in the Hungarian context. In: Szabó, F. (szerk.): International conference on vocational and adult education. SZTE JGYPK, Szeged. 56-65.
 • Fejes József Balázs (2013): Miért van szükség deszegregációra? In: Fejes József Balázs és Szűcs Norbert (szerk.): A szegedi és hódmezővásárhelyi deszegregációt támogató Hallgatói Mentorprogram. Öt év tapasztalatai. Belvedere Meridionale, Szeged. 15-35. [PDF]
 • Fejes József Balázs, Kasik László és Kinyó László (2013): Bevezetés a mentorálás kutatásába. In: Fejes József Balázs és Szűcs Norbert (szerk.): A szegedi és hódmezővásárhelyi deszegregációt támogató Hallgatói Mentorprogram. Öt év tapasztalatai. Belvedere Meridionale, Szeged. 89-106. (másodközlés)
 • Kelemen Valéria, Szűcs Norbert, Fejes József Balázs, Németh Katalin és Csempesz Péter (2013): A Hallgatói Mentorprogram. In: Fejes József Balázs és Szűcs Norbert (szerk.): A szegedi és hódmezővásárhelyi deszegregációt támogató Hallgatói Mentorprogram. Öt év tapasztalatai. Belvedere Meridionale, Szeged. 107-127. [PDF]
 • Bereczky Krisztina és Fejes József Balázs (2013): Pedagógusok nézeteinek és tapasztalatainak vizsgálata egy deszegregációs intézkedéssel összefüggésben. In: Fejes József Balázs és Szűcs Norbert (szerk.): A szegedi és hódmezővásárhelyi deszegregációt támogató Hallgatói Mentorprogram. Öt év tapasztalatai. Belvedere Meridionale, Szeged. 131-155. (másodközlés)
 • Fejes József Balázs és Szűcs Norbert (2013): Pedagógusképzés és hátránykompenzálás. In: Fejes József Balázs és Szűcs Norbert (szerk.): A szegedi és hódmezővásárhelyi deszegregációt támogató Hallgatói Mentorprogram. Öt év tapasztalatai. Belvedere Meridionale, Szeged. 171-188. [PDF]
 • Csempesz Péter és Fejes József Balázs (2013): A szegedi deszegregáció első éve az új intézményekbe áthelyezett tanulók nézőpontjából. In: Fejes József Balázs és Szűcs Norbert (szerk.): A szegedi és hódmezővásárhelyi deszegregációt támogató Hallgatói Mentorprogram. Öt év tapasztalatai. Belvedere Meridionale, Szeged. 191-203. [PDF]
 • Fejes József Balázs (2013): A mentorálás hatása a tanulási motivációra és a szövegértésre hátrányos helyzetű tanulók körében. In: Fejes József Balázs és Szűcs Norbert (szerk.): A szegedi és hódmezővásárhelyi deszegregációt támogató Hallgatói Mentorprogram. Öt év tapasztalatai. Belvedere Meridionale, Szeged. 204-220. (másodközlés)
 • Fejes, J. B. (2012): Learning motivation of disadvantaged students. In: Seel, N. M. (szerk.): Encyclopedia of the Sciences of Learning. Springer, New York. 1935-1937. [WWW]
 • Józsa Krisztián és Fejes József Balázs (2012): A tanulás affektív tényezői. In: Csapó Benő (szerk.): Mérlegen a magyar iskola. Tankönyvkiadó, Budapest. 367-406. [PDF]
 • Szűcs Norbert és Fejes József Balázs (2011): A deszegregáció lehetőségei többiskolás településeken. Hódmezővásárhely példája. In: Németh Szilvia (szerk.): HH-s gyermekek a közoktatásban. Kézikönyv hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek neveléséhez és oktatásához. RAABE Kiadó. [PDF]
 • Fejes József Balázs (2010): A tanulási motiváció fejlesztésének lehetőségei a célorientációs elmélet alapján. In: Vajda Zoltán (szerk.): Bölcsészműhely 2009. JatePress, Szeged. 43-53. [PDF]
 • Józsa Krisztián és Fejes József Balázs (2010): A szociális környezet szerepe a tanulási motiváció alakulásában: a család, az iskola és a kultúra hatása. In: Zsolnai Anikó és Kasik László (szerk.): A szociális kompetencia fejlesztésének elméleti és gyakorlati alapjai. Tankönyvkiadó, Budapest. 134-162.
 • Szűcs Norbert és Fejes József Balázs (2010): A deszegregációs intézkedéseket támogató Hallgatói Mentorprogram lehetőségei a pedagógusképzésben. In: Albert Gábor (szerk.): Az óvodapedagógiától az andragógiáig. Kaposvári Egyetem Pedagogiai Kara, Kaposvár. 113-125. [PDF]
 • Fejes József Balázs és Szűcs Norbert (2009): Hátránykompenzálás és szakmai identitás. Hátrányos helyzetű fiatalokat támogató mentorprogram hatása a pedagógussá válás folyamatára. In: Jancsák Csaba (szerk.): Pillanatfelvételek a Kárpát-medencei ifjúságtól. Belvedere Meridionale, Szeged. 89-102.

TANULMÁNY FOLYÓIRATBAN

 • Kasik, L., Guti, K., Gál, Z., Gáspár, Cs., Tóth, E. and Fejes, J. B. (2018): Development and psychometric properties of the Avoidance Questionnaire for Adolescents. International Journal of Emotional Education, 10. 2. 59–76. [PDF]
 • Kasik, L., Fejes, J. B., Guti, K., Gáspár, Cs. and Zsolnai, A. (2018): Social problem solving among disadvantaged and non-disadvantaged adolescents. European Journal of Special Needs Education, 33. 1. 86–101.
 • Fejes József Balázs (2018): Az osztálytársak szerepe a motivációs klíma észlelésében. Iskolakultúra, 28. 10–11. sz. 39–54. [PDF]
 • Fejes József Balázs és Szűcs Norbert (2018): Hol tart ma az oktatási integráció ügye? Új Pedagógiai Szemle, 67. 11–12. sz. 100–116. [PDF]
 • Tóth Edit, Fejes József Balázs, Patai Jólán és Csapó Benő (2016): Reziliencia a magyar oktatási rendszerben egy longitudinális vizsgálat adatainak tükrében. Magyar Pedagógia, 116. 3. sz. 339–363.[PDF]
 • Kasik László, Guti Kornél, Tóth Edit és Fejes József Balázs (2016): Az elkerülés mint folyamat – az elkerülés kérdőív bemérése 15 és 18 évesek körében Magyar Pedagógia, 116. 2. sz. 219–253. [PDF]
 • Fejes József Balázs, Rausch Attila és Török Tímea (2015): Mire gondolnak a magyar tanulók a célstruktúrák-kérdőív Likert-skálás állításainak értékelésekor? Magyar Pedagógia, 115. 3. sz. 183–213. [PDF]
 • Kiss Veronika, Csempesz Péter és Fejes József Balázs (2015): Motiváció Ösztöndíjprogram - Egy szövegértést fejlesztő mentorprogram koncepciója és tapasztalatai. Anyanyelv-pedagógia, 8. 1. sz. [WWW]
 • Fejes József Balázs (2014): Mire jó a tanoda? Esély, 26. 5. sz. 29–56. [PDF]
 • Fejes József Balázs (2014): A kontextus szerepe a tanulási motiváció kutatásába – az elmélet és a gyakorlat távolságának egy megközelítése. Magyar Pedagógia, 114. 2. sz. 115–129. [PDF]
 • Fejes József Balázs (2013): A tanulási környezet motivációs szempontú vizsgálata a célelmélet alapján felső tagozatos tanulók körében. Iskolakultúra, 23. 11. sz. 44–57. [PDF]
 • Bathó Edit és Fejes József Balázs (2013): Többségi, hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű 8. évfolyamos tanulók jövőképe. Iskolakultúra, 23. 7–8. sz. 3–16. [PDF]
 • Fejes József Balázs és Vígh Tibor (2012): A célorientációk megismerésére alkalmas kérdőív fejlesztése klasszikus és valószínűségi tesztelmélet felhasználásával. Magyar Pedagógia, 112. 2. sz. 93–123. [PDF]
 • Fejes József Balázs (2012): A mentorálás hatása a tanulási motivációra és a szövegértésre hátrányos helyzetű tanulók körében. Iskolakultúra, 22. 7-8. sz. 80–95. [PDF]
 • Fejes József Balázs (2011): A tanulási motiváció új kutatási iránya: a célorientációs elmélet. Magyar Pedagógia, 111. 1. sz. 25–51. [PDF]
 • Bereczky Krisztina és Fejes József Balázs (2010): Pedagógusok nézeteinek és tapasztalatainak vizsgálata egy deszegregációs intézkedéssel összefüggésben. Magyar Pedagógia, 110. 4. sz. 329–354. [PDF]
 • Fejes József Balázs és Szenczi Beáta (2010): Tanulási korlátok a magyar és az amerikai szakirodalomban. Gyógypedagógiai Szemle, 38. 4. sz. 273-287. [PDF]
 • Fejes József Balázs, Kasik László és Kinyó László (2009): Bevezetés a mentorálás kutatásába. Iskolakultúra, 19. 5-6. sz. 40-54. [PDF]
 • Fejes József Balázs és Szűcs Norbert (2009): Hallgatói Mentorprogram. A szegedi deszegregációt támogató pilot program első évének tapasztalatai. Új Pedagógiai Szemle, 59. 2. sz. 61-75. [PDF]
 • Fejes József Balázs és Józsa Krisztián (2007): Az iskolai eredményesség és a tanulási motiváció kulturális jellemzői. Roma és többségi tanulók összehasonlítása. Iskolakultúra, 17. 6-7. sz. 83-96. [PDF]
 • Fejes József Balázs (2007): Online tanulóközösségek. Iskolakultúra, 17. 4. sz. 32-37. [PDF]
 • Fejes József Balázs (2006): Miért (nem) fontosak a hátrányos helyzetű tanulók? Új Pedagógiai Szemle 56. 7-8. sz. 17-26. [WWW]
 • Fejes József Balázs (2005): Roma tanulók motivációját befolyásoló tényezők. Iskolakultúra, 15. 11. sz. 3-13. [PDF]
 • Fejes József Balázs és Józsa Krisztián (2005): A tanulási motiváció jellegzetességei hátrányos helyzetű tanulók körében. Magyar Pedagógia, 105. 2. sz. 85-105. [PDF]

EGYÉB ÍRÁSOK

 • Fejes József Balázs (2016): A szegregáció vajon mi? Taní-tani Online, 5. 2016. 13. 19. [WWW]
 • Fejes József Balázs (2016): Szegregál-e a tanoda? Taní-tani Online, 5. 2016. 03. 07. [WWW]
 • Fejes József Balázs (2015): Szövegértés-fejlesztés a tanodában. Lehetőségek és nehézségek. Taní-tani Online, 5. 2015. 10. 19. [WWW]
 • Fejes József Balázs (2014): Miért olyan nehéz motiválni? Taní-tani Online, 4. 2014. 03. 15. [WWW]
 • Józsa Krisztián és Fejes József Balázs (2013): Szemezgetés a XI. Pedagógiai Értékelési Konferencián elhangzott előadásokból. Iskolakultúra, 23. 11. sz. 3–5
 • Fejes József Balázs (2013): Mentortársas. Társasjáték a hátrányos helyzetű tanulók iskolai életútjáról. Játékleírás. [PDF]
 • Fejes József Balázs (2012): A célorientációk és az osztálytermi környezet összefüggése matematika tantárgyhoz kötődően 5–8. évfolyamon. Ph.D. disszertáció. SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. [PDF]
 • Szenczi Beáta és Fejes József Balázs (2012): Javaslatok a tanodai mérés-értékelés rendszerének kialakításához. Kézirat. Eruditio Oktatási Zrt., Budapest.
 • Fejes József Balázs, Kasik László és Kinyó László (2006): PÉK 2006 – Beszámoló a IV. Pedagógiai Értékelési Konferenciáról. Iskolakultúra, 16. 11. sz. 92–97.