Neveléstudományi Intézet

Kurzusok

Fejes József Balázs

Fejes József Balázs

OKTATOTT KURZUSOK

 • A hatékony nevelés-oktatás feltételei (Tanári MA)
 • Egyenlőtlenségek és méltányosság az oktatásban (Tanári MA)
 • Sajátos nevelési igények, iskolai integráció (Tanári MA)
 • Szövegértés-fejlesztés (Tanári MA)
 • Hátránykompenzáló kezdeményezések az oktatás területén (Tanári MA)
 • Hátrányos helyzetű diákok mentorálása (Általánosan művelő)
 • Multikulturális nevelés (Pedagógia BA)
 • Motiváció a tanítási-tanulási folyamatban (Pedagógia BA)
 • Könyvtárismeret és szakirodalmi forrásfeldolgozás (Pedagógia BA)
 • Az integráció hazai és nemzetközi összehasonlításban (Pedagógiatanár MA)
 • Nevelésszociológia (Osztatlan tanárképzés)
 • Sajátos nevelési igényű tanulók értékelése és fejlesztése (Pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés)